Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Princip zakreslování žb. monolit stropů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Princip zakreslování žb. monolit stropů"— Transkript prezentace:

1

2 Princip zakreslování žb. monolit stropů
Monolitická konstrukce je vyrobená přímo na stavbě z betonu velmi často vyztuženého ocelovou armaturou. Výkresová dokumentace je složena ze zobrazení tvaru žb. konstrukce (pohled do bednění) Další nutnou součástí je výkres ocelové výztuže

3 Podklady pro výkresy Základním podkladem je půdorys zastropovaného podlaží. Do půdorysu vyneseme nosné a obvodové stěny plnou tlustou čarou, otvory (okenní, dveřní ….) čarou tenkou plnou. Výplně otvorů nekreslíme, není ani nutné otvory kótovat ( jsou- li nad nimi montované překlady) – tyto jsou před montáží bednění již osazené Jsou – li překlady monolitické a budou se bednit, kóty jsou potřebné.

4 schodiště Podobně jako otvory
Zakreslí se půdorys tenkými plnými čarami Bude – li schodiště monolitické je nutno řádně prokótovat, aby kóty byly dostatečné pro bednění Výškové uspořádaní schodiště bude zřejmé ze sklopených průřezů Sklopené průřezy nutno řešit v návaznosti sch. ramen na stěnu, na podestu a mezipodestu.

5 prostupy Jejich zakreslení je velmi důležité
Umístění a velikost prostupů se přenese rovněž z podkladového výkresu půdorysu Zaznamenají se prostupy zpravidla pro instalační rozvody procházející stropní konstrukcí Nutno podrobně zakótovat nejenom velikost, ale i přesnou polohu V místě prostupů se osadí dř. bednění nebo lehce vybouratelná hmota (dutá keramika, polystyrén apd.) Zapomenutí na prostupy znamená jejich probourání!!!

6 Deskový strop Zvýše uvedeného je patrné, že půdorys deskového stropu je poměrně jednoduchý výkres, kde jsou zaznačeny podpůrné konstrukce, obezdívka věnce po obvodě, osazená tepelná izolace, prostupy v desce Půdorys se doplní o sklopené průřezy, ze kterých jsou patrné tloušťky desek a jejich výšková poloha. Jestliže je strop složený z desek o různých tl., označí se tyto uhlopříčnou čarou s odkazem oprostřed čáry D1, D2,D3….. Nutno jednotlivé plochy přesně zakótovat

7 Trámový strop Jeho zakreslení je náročnější
Platí vše, co uvedeno u zakreslování desek Navíc se zde objeví tenké plné čáry zobrazující hrany bednění trámů (žeber) s navazující deskou Zakreslení do půdorysu předchází návrh rozmístění trámů. Vzdálenost pokud možno stejná Nutno respektovat hledisko statické, ale současně i bednící materiál Průvlak nebo stěna je podporou stropní desce, proto není vhodný 1. trám blízko stěny.

8 Trámový strop Rozmístění navržených trámů okótovat (tl. trámů, světlou vzdálenost) Musí být jasná délka a uložení Výškové uspořádání je patrné opět ze sklopených průřezů Výška trámu je staticky uvažována včetně tl, desky (staticky výhodný T- průřez) Jednotlivé trámy se označí (dle průřezu a výztuže) T1, T2, T3….

9 Půdorys železobetonového trámového stropu

10 otázka Spočítejte kubaturu (potřebné množství betonu) pro betonáž jednoho pole stropu z předchozího slaidu

11 zdroje Vlastní Jan Novotný, Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník, Sobotáles 2007


Stáhnout ppt "Princip zakreslování žb. monolit stropů"

Podobné prezentace


Reklamy Google