Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_10 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_10 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_10 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastOdborné vzdělávání – profilující okruhy Vzdělávací oborPozemní stavby Tematický okruhStropní konstrukce objektů pozemních staveb TémaStropní konstrukce objektů pozemních staveb Tematická oblastStropní konstrukce objektů pozemních staveb Název10. Zakreslování žb. monolitických stropních konstrukcí AutorIng. Josef Šenovský Vytvořeno, pro obor, ročníkBřezen 2014, Stavebnictví, 1.,2.,4. ročník AnotaceZobrazení návrhu žb. monolitických stropů v projektové dokumentaci Přínos/cílové kompetenceŽáci budou schopni zakreslit půdorys monolitické stropní konstrukce

2 P RINCIP ZAKRESLOVÁNÍ ŽB. MONOLIT STROPŮ Monolitická konstrukce je vyrobená přímo na stavbě z betonu velmi často vyztuženého ocelovou armaturou. Výkresová dokumentace je složena ze zobrazení tvaru žb. konstrukce (pohled do bednění) Další nutnou součástí je výkres ocelové výztuže

3 P ODKLADY PRO VÝKRESY Základním podkladem je půdorys zastropovaného podlaží. Do půdorysu vyneseme nosné a obvodové stěny plnou tlustou čarou, otvory (okenní, dveřní ….) čarou tenkou plnou. Výplně otvorů nekreslíme, není ani nutné otvory kótovat ( jsou- li nad nimi montované překlady) – tyto jsou před montáží bednění již osazené Jsou – li překlady monolitické a budou se bednit, kóty jsou potřebné.

4 SCHODIŠTĚ Podobně jako otvory Zakreslí se půdorys tenkými plnými čarami Bude – li schodiště monolitické je nutno řádně prokótovat, aby kóty byly dostatečné pro bednění Výškové uspořádaní schodiště bude zřejmé ze sklopených průřezů Sklopené průřezy nutno řešit v návaznosti sch. ramen na stěnu, na podestu a mezipodestu.

5 PROSTUPY Jejich zakreslení je velmi důležité Umístění a velikost prostupů se přenese rovněž z podkladového výkresu půdorysu Zaznamenají se prostupy zpravidla pro instalační rozvody procházející stropní konstrukcí Nutno podrobně zakótovat nejenom velikost, ale i přesnou polohu V místě prostupů se osadí dř. bednění nebo lehce vybouratelná hmota (dutá keramika, polystyrén apd.) Zapomenutí na prostupy znamená jejich probourání!!!

6 D ESKOVÝ STROP Zvýše uvedeného je patrné, že půdorys deskového stropu je poměrně jednoduchý výkres, kde jsou zaznačeny podpůrné konstrukce, obezdívka věnce po obvodě, osazená tepelná izolace, prostupy v desce Půdorys se doplní o sklopené průřezy, ze kterých jsou patrné tloušťky desek a jejich výšková poloha. Jestliže je strop složený z desek o různých tl., označí se tyto uhlopříčnou čarou s odkazem oprostřed čáry D1, D2,D3….. Nutno jednotlivé plochy přesně zakótovat

7 T RÁMOVÝ STROP Jeho zakreslení je náročnější Platí vše, co uvedeno u zakreslování desek Navíc se zde objeví tenké plné čáry zobrazující hrany bednění trámů (žeber) s navazující deskou Zakreslení do půdorysu předchází návrh rozmístění trámů. Vzdálenost pokud možno stejná Nutno respektovat hledisko statické, ale současně i bednící materiál Průvlak nebo stěna je podporou stropní desce, proto není vhodný 1. trám blízko stěny.

8 T RÁMOVÝ STROP Rozmístění navržených trámů okótovat (tl. trámů, světlou vzdálenost) Musí být jasná délka a uložení Výškové uspořádání je patrné opět ze sklopených průřezů Výška trámu je staticky uvažována včetně tl, desky (staticky výhodný T- průřez) Jednotlivé trámy se označí (dle průřezu a výztuže) T1, T2, T3….

9 P ŮDORYS ŽELEZOBETONOVÉHO TRÁMOVÉHO STROPU

10 OTÁZKA Spočítejte kubaturu (potřebné množství betonu) pro betonáž jednoho pole stropu z předchozího slaidu

11 ZDROJE Vlastní Jan Novotný, Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník, Sobotáles 2007


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_10 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."

Podobné prezentace


Reklamy Google