Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REVITALIZACE PARČÍKU NA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD V ŘEVNICÍCH Ideová studie kompozičního řešení, zpracovala: Ing. Alena Šmídová, září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REVITALIZACE PARČÍKU NA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD V ŘEVNICÍCH Ideová studie kompozičního řešení, zpracovala: Ing. Alena Šmídová, září 2013."— Transkript prezentace:

1 REVITALIZACE PARČÍKU NA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD V ŘEVNICÍCH Ideová studie kompozičního řešení, zpracovala: Ing. Alena Šmídová, září 2013

2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A JEHO ZÁKLADNÍ FUNKCE Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je historickým a urbanistickým středem Řevnic. Náměstí ve tvaru protáhlého rovnoramenného trojúhelníku ve směru východ – západ je vymezeno historickou zástavbou, kolem níž jsou vedeny silnice – hlavní silnice č. 115 v jižní části, vedlejší v západní a severní části. Vlastní plochu náměstí tvoří parčík. Východní protáhlý vrchol trojúhelníku je pietním místem s pomníkem obětem válek. Ostatní plocha je zatravněná se stromy převážně po obvodu. Travnaté plochy jsou zprůchodněny asfaltovými chodníky, další průchody jsou tvořeny výšlapy. Ve středu, v pomylsném těžišti trojúhelníku je umístěna kašna s kruhovým asfaltovým prostorem kolem a s lavičkami. V severní části přiléhá k parčíku autobusová zastávka. Parčík je typickým multifunkčním veřejným prostorem - je intenzivně využíván jako přechodová plocha, - je místem, kde se lidé potkávají a zastavují se, - příležitostně se zde konají větší akce – např. košíkářské trhy, - lavičky v parčíku slouží ke krátkodobé relaxaci, -parčík je urbanistickou součástí historického náměstí a tím je určena i jeho funkce reprezentativní, -část parčíku je i pietním místem.

3 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU Původní jednoduché kompoziční řešení - volná plocha se středovou kašnou, alejovými stromy po obvodu a později doplněné pietní místo ve vrcholu trojúhelníku - – je v reálu stále čitelné. Toto řešení plně koresponduje s celkovým urbanistickým řešením i s jeho základními funkcemi. Současný stav však vzhledem k pozdějším nekoncepčním výsadbám a úpravám i nedostatečné údržbě neodpovídá původní koncepci.

4 HISTORICKÁ FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍCÍ ŽIVOT NA NÁMĚSTÍ

5 NAVRHOVANÉHO KOMPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ- PŮDORYSNÉ SCHÉMA Základním ideovým záměrem je rekonstrukce původního architektonicky jednoduchého kompozičního řešení – tj. volný prostor ohraničený alejovými stromy s výrazným středovým prvkem. V konečném řešení je cílem nabídnout moderní veřejný multifunkční prostor se zvýrazněním geometrického řešení náměstí a s co nejjednodušší údržbou.

6 REKONSTRUKCE A REVITALIZACE OBVODOVÉHO STROMOŘADÍ K uskutečnění ideového záměru je nezbytná dokonalá rekonstrukce a revitalizace obvodového stromořadí. V současnosti jsou stromořadí ve špatném zdravotním stavu, někde stromy chybí nebo jsou vtroušeny jiné taxony. Dokonalá obnova spočívá v odstranění nevhodných taxonů, odstranění dřevin s nízkou sadovnickou hodnotou a jejich nahrazení novými, výsadba chybějících stromů, ošetření stávajících dosud perspektivních stromů. Mimo stromořadí odstranit zcela nevhodné dřeviny, evidentně později nekoncepčně dosazované, které brání vnímat původní jednoduchou kompozici. Královské náměstí v Barceloně Napoleonovo náměstí v Lucce

7 Rozčlenit plochu podle funkčnosti, zachovat a zdůraznit její trojúhelníkový půdorys, vytvořit celek z jednotlivých ploch ŘEŠENÍ VLASTNÍ PLOCHY PARČÍKU - IDEOVÝ ZÁMĚR Přechodová a pobytová plocha Ostatní zelená plocha Pietní plocha

8 PŘÍKLAD VYTVOŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO PROSTORU GEOMETRICKÝM ROZČLENĚNÍ PLOCHY

9 PŘECHODOVÁ A POBYTOVÁ PLOCHA Přechodová a pobytová plocha je sjednocena a řešena jako celistvá dlážděná plocha ve tvaru trojúhelníku. Zabírá v podstatě hlavní přechodové chodníky, výšlapy a centrální místo kolem kašny. S centrálním slunným místem kolem kašny komunikuje stinný prostor kolem solitérní lípy usazené v dlažbě. Dlažba je řešena v širších a užších pásech, které zdůrazňují dynamický půdorys plochy. Tímto řešením celá plocha dostane jednotný výraz, návštěvník nebude mít tendenci prostor pouze přejít, ale i pobýt. Zvýrazní se tudíž funkce pobytová a vznikne i více vhodného prostoru na konání příležitostných akcí. LA RAMBLA - BARCELONA COPACABANA – RIO DE JANIERO

10 PIETNÍ PLOCHA Současná podoba pietní plochy kolem pomníku odpovídá patrně době vzniku. Příčným useknutím konce trojúhelníkové plochy se však jednak ruší základní geometrie prostoru, jednak zcela odlišným řešením vyčleňuje plochu z celkové koncepce prostoru. Navíc údržba takto pojatého prostoru je nezvládnutá a působí zanedbaným dojmem. Ideový záměr dává této ploše rovněž tvar trojúhelníku. Do zatravněné plochy jsou vloženy pruhy úzké dlažby, použité v hlavní přechodové a pobytové ploše. Takto pojatá pietní plocha dostatečně zvýrazňuje svou funkci a zároveň se stává součástí parčíku. Při pravidelné dokonalé údržbě je plocha důstojná své funkci a bez problémů pochůzí.

11 OSTATNÍ PLOCHA Ostatní plocha nemá žádnou specifickou funkci. Je to dokonale udržovaná zatravněná plocha po vyčlenění ploch se základními funkcemi, zbylá plocha, do které jsou ostatní plochy usazeny. Takto pojatá plocha opět zdůrazňuje geometrické řešení prostoru, prostor sjednocuje a v případě potřeby plní funkci ploch přilehlých. Revitalizovaný prostor v Barceloně – trojúhelník zelené uklidňující plochy vložený do dlažby náměstí

12 ZÁVĚR Ideový záměr řeší nejexponovanější veřejný prostor ve městě a vznikl proto, aby vyvolal širokou občanskou diskusi o tomto prostoru (a nejen o tomto), aby se věnovala pozornost koncepčním řešením a aby občané veřejný prostor vnímali jako svůj veřejný prostor. Protože sebelepší architektonické řešení nebude fungovat, pokud ho lidé nenaplní funkcemi, ke kterým byl vytvořen. Za Vaši pozornost Vám děkuji


Stáhnout ppt "REVITALIZACE PARČÍKU NA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD V ŘEVNICÍCH Ideová studie kompozičního řešení, zpracovala: Ing. Alena Šmídová, září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google