Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Město Dačice a okolí O počátcích Dačic Vyprávěl Ctibor Tovačovský z Cimburka v dnes ztracených Rozličných pamětech Království českého a Markrabství moravského:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Město Dačice a okolí O počátcích Dačic Vyprávěl Ctibor Tovačovský z Cimburka v dnes ztracených Rozličných pamětech Království českého a Markrabství moravského:"— Transkript prezentace:

1 Město Dačice a okolí O počátcích Dačic Vyprávěl Ctibor Tovačovský z Cimburka v dnes ztracených Rozličných pamětech Království českého a Markrabství moravského: “Když byl moravský král Svatopluk vypuzen Huny z Vezprimu za řeku Váh, vystavěl si nový hrad Velehrad. Domníval se, že byl poražen pro nepřízeň bohů; chtěje dobýt ztracené země, vzýval se svým vojevůdcem Pobugem pekelné mocnosti a bohyně pomsty Dračici a Tasanu. Stavěl jim sochy, největší na horní Dyji, v místě odtud nazvaném Dračici, a na řece Oslavě, jejíž jméno značí “ Ó sláva Moravanů”, v místě nazvaném Tasany.” Ve skutečnosti se Dačice připomínají až na sklonku 12. století (1183), kdy tu byl vystavěn kostel. Poloha Dačic při brodu přes řeku Dyji byla výhodná, takže se osada stala hospodářským střediskem celého okolí. Původně tvořily Dačice spolu s blízkými osadami zvláštní statek, ale bez tvrze. Útočištěm obyvatelstva v době nebezpečí byl opevněný kostel na vršku nad původní osadou. Někdy v prvé polovině 14. století byl dačický statek připojen k hradu Bílkovu. Když byl Bílkov pobořen, nebylo za něj nejprve potřebí náhrady, neboť majitelé panství Krajířové z Krajku drželi blízký hrad Landštejn na trojmezí Čech, Moravy a Rakous.

2 Náš erb

3 Nový zámek NOVÝ ZÁMEK Zámek, jenž tvoří dominantu Havlíčkova náměstí, je poprvé doložen v roce Původně renesanční zámek, na jehož návrhu a stavbě se podílel schopný umělec z Itálie Francesco Garof de Bissone, byl několikrát přestavěn. Naposledy ve stylu empíru kolem roku 1816 vídeňským stavitelem J. Riedlem a v letech architektem Karlem Schlepsem.

4 Zámek v Českém Rudolci cca 10 km od Dačic
Český Rudolec (nazýván též Malá Hluboká nebo Moravská Hluboká) je zřícenina zámku ve stejnojmenné obci. Zámek v Českém Rudolci byl postaven v roce 1860 ve stylu romantické novogotiky na místě trosek původní vodní tvrze rytířem Picchionim dle jeho vlastního návrhu. Stalo se tak po zničení několikrát přestavované tvrze ohněm. Půdorys zámku je ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. Zámek je dvoupatrový, má dvě menší a jednu větší věž. Obklopen byl rozsáhlým anglickým parkem. Stavbu zdobí arkýře a cimbuří. Po roce 1945 zámek postupně zchátral.

5 A Dačice z letecké mapy Zde sídlí naše škola

6 Věž kostela sv. Vavřince
měřící více než 50 metrů Více než 50 metrů vysoká je renesanční věž kostela sv. Vavřince v Dačicích. Tato dominanta města na Moravské Dyji vznikla koncem 16. století ( ) na popud Oldřicha Krajíře z Krajku pod vedením italského mistra Francesca Tarifa de Bissone na prostranství mezi dnešním Havlíčkovým a Palackého náměstím. Sedmiposchoďová věž s ochozem v posledním patře je v letní sezóně zpřístupněná veřejnosti a nabízí se z ní překrásný pohled do širokého okolí. Uvnitř najdete také zvon sv. Vavřince z roku 1483.

7 Stará radnice Velice vzácná památka

8 Městský úřad v Dačicích
Starý zámek Starý zámek je název renesančního paláce (panského domu) na Palackého náměstí v Dačicích, který byl postaven mezi lety na místě dřívější mohutné tvrze. Nechal jej vystavět pan Albrecht Krajíř z Krajku společně se svou chotí Magdalenou z Vřesovic pro budoucí majitele panství. Fasády paláce byly v 90. letech 20. století obnoveny a tak můžete obdivovat krásná sgrafita na všech stěnách nebo vysokou atiku hranolového paláce zakončenou cimbuřím. Dnes je Starý zámek sídlem městského úřadu. Městský úřad v Dačicích

9 Obec Kostelní Vydří cca 4 km od Dačic
Samotná obec Kostelní Vydří leží dole pod návrším s poutním kostelem. Prochází jí Vyderský potok, na němž bylo dříve několik rybníků. Jméno vesnice (i dvou dalších vesnic v nejbližším okolí) pochází zřejmě od slova vydra. První zmínka o obci sahá do 14. století. Tehdy je tu již také doložen kostel Navštívení Panny Marie, tehdy farní, jehož původní gotická podoba prošla později úpravami, ale zůstává zřetelná i dnes (klenutí oken a kružby v nich). Kostel není uvnitř mimo čas bohoslužeb přístupný, ale první červencovou neděli se tu slaví tzv. "dolní" pouť – svátek Navštívení Panny Marie (podle zažitého termínu před poslední úpravou liturgického kalendáře). Nedaleko kostela stála tvrz, původně renesanční ze 16. století, později přestavěná na sýpku. K bydlení majitelům panství sloužil pak barokní zámeček, zbudovaný v její blízkosti počátkem 17. století, nově upravený počátkem 19. století. Další historickou pamětihodností je kamenný barokní most (kolem roku 1730) se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Leží na historické cestě, nazývané kramářská, přicházející z návrší s klášterem a stoupající dál k Telči. Kramáři po ní vozili své zboží z Rakouska přes Slavonice až do Jihlavy.

10 ZŠ Komenského A konečně naše škola 15. září 1895
Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, který byla 15. září slavnostně vysvěcena oficiálně předána školním účelům. Ředitelem této měšťanské školy se stal Karel Kamenář. V nově otevřené jednopatrové budově byly r tři chlapecké třídy s počtem 94 žáků z Dačic a 25 žáků z okolních obcí. Ve školním roce 1897/98 došlo ke spojení měšťanské a obecné školy pod jednu správu. Obecnou školu navštěvovalo 428 dětí, měšťanskou školu kolem 100 chlapců.

11 Palackého nám. ... před několika lety

12 Moravská Dyje

13 místo, kde se jednou za 4 týdny konají místní dačické trhy
Kancýřův sad místo, kde se jednou za 4 týdny konají místní dačické trhy

14 Palackého náměstí … ve druhé světové válce

15 Nové koupaliště v Dačicích
Vybudované v r. 2007

16 dačický kamenolom Společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. zajišťují těžbu, výrobu a prodej drceného kameniva pro betonárky, obalovny asfaltových směsí, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci vodních toků. Společnost je součástí stavebního koncernu BAUHOLDING STRABAG SE, kde je výhradním výrobcem kameniva v České republice a patří k největším producentům kameniva v ČR.

17 Památník první kostky cukru na světě
už ve 40. letech 19.st. Koncem 20. let 19. století založili bratři Tomáš a František Grebnerovi nedaleko Dačic malý cukrovar. To už za sebou měli zkušenosti z francouzských nebo německých cukrovarů a ty mohli, s podporou majitele místního panství Karla Dahlberga, uplatnit.

18 Památník Kostky cukru v Dačicích pod kostelem

19 Zámek v Písečné cca 20 km od Dačic

20 Zámek v Budíškovicích Dnes domov důchodců


Stáhnout ppt "Město Dačice a okolí O počátcích Dačic Vyprávěl Ctibor Tovačovský z Cimburka v dnes ztracených Rozličných pamětech Království českého a Markrabství moravského:"

Podobné prezentace


Reklamy Google