Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – PRAVĚK, STAROVĚK. Nová škola 2007. Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – PRAVĚK, STAROVĚK. Nová škola 2007. Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk."— Transkript prezentace:

1

2 6. ročník

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – PRAVĚK, STAROVĚK. Nová škola 2007. Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk a starověk. SPN Praha 2006. Válková, V. – Popelka, M.: DĚJEPIS 1 PRO GYMNÁZIA STŘEDNÍ ŠKOLY PRAVĚK A STAROVĚK, SPN Praha 2001. Kolektiv autorů: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS 2008. Chisholmová, J. – Millardová, A.: STAROVĚKÉ CIVILIZACE. Nakladatelství Václav Svojtka 1998. www.google.cz

4 OBSAH: 1) Ostrov Kréta 2) Krétské báje a pověsti 3) Krétské paláce 4) Knóssos 5) Zánik civilizace 6) Mykénské Řecko 7) Achajské paláce 8) Město Mykény 9) Konec mykénského Řecka 10) Homérské období 11) Epos Ilias 12) Město Trója 13) Epos Odyssea

5 mapyevropy.cz - největší řecký ostrov - pátý největší ostrov ve Středozemním moři - leží v egejské oblasti (mezi Řeckem a Malou Asii kreta.navajo.cz

6 bedekr.cz - kolébka evropské civilizace (vznik v době bronzové kolem roku 2000 př. n. l. minojská civilizace - podle bájného krétského krále Minoa – minojská civilizace pocasi-recko.info

7 - ostrov opředený mýty a milovaný samotnými řeckými bohy Podle pověsti se na ostrově Kréta narodil v tajemné jeskyni s jezírkem ve svahu hory Dikti vládce všech bohů Zeus. Jeho matka Rheia ho zde tajně porodila ze strachu před svým mužem Kronem, který jí každé novorozeně sebral a snědl, protože se obával vzpoury svých dětí, aby ho nesesadily z trůnu. A byla to opět Kréta, kam unesl Zeus krásnou Evropu, na jejíž počest byl náš kontinent pojmenován. informatika.bf.uni-lj.si

8  Europa  Minos  Minotaurus  Daidalos a Ikaros  Theseus mlahanas.desikyon.comsborovna.cz

9 neměly hradby rozlehlé, nesnadné se v nich vyznat  velký dvůr obklopený obytnými, úředními místnostmi, dílnami, hospodářskými budovami honosné  přepychové zařízení  výzdoba – sochy, fresky  kanalizace, koupelny

10 Největší královský palác se nacházel ve městě Knóssos.  množstvím místností a chodeb připomínal labyrint cestovani.ihned.cz

11 kreta.rovnou.cz

12

13 Nástěnné malby - fresky

14 Proslulá freska „Hry s býkem“ z východního křídla paláce  býk byl na Krétě posvátné zvíře  součástí náboženských obřadů a slavností byly „býčí hry“

15 spiritual.bloger.cz Výbuch podmořské sopky, ke kterému došlo podle nejnovějších výzkumů před 3 600 lety, způsobil, že část ostrova se doslova propadla do moře. Nánosy po vlně tsunami byly nalezeny až na západním pobřeží Turecka. Vykopávky odhalily osídlení již z pozdního neolitu. V době exploze tu stálo prosperující město, které se podobně jako Pompeje zachovalo pod příkrovem lávy. Zajímavé je, že nebyly nalezeny žádné lidské ostatky ani předměty z drahých kovů, což svědčí o úspěšné evakuaci. Archeologové pokládají erupci na Théře za příčinu náhlého zániku mínojské civilizace a nevylučují, že byla inspirací bájí o Atlantidě a nejen o ní. V 15. st. př. n. l. ovládl Krétu jeden z řeckých kmenů – ACHÁJOVÉ.

16 Achájů  Příchod kmene Achájů - po roce 2000 př. n. l. (kultura na Krétě už vzkvétala) - - na nižší kulturní úrovni než starousedlíci - postupně s původním obyvatelstvem splynuli janycta.blog.cz (16. – 12. st. př. n. l.)

17 paláce  střediska achajských dobyvatelů = paláce  stály na vyvýšených místech  obehnány hradbami  okolo – obydlí ostatních obyvatel Takovému typu opevněného města = AKROPOLIS (vysoké město) Tak se vytvořily městské státy. mkvl.blog.cz

18  největším a nejznámějším opevněným městem  na Peloponéském poloostrově mykénské civilizaci  proto hovoříme o mykénské civilizaci aneris.cz

19 pelopones.plavacek.netpan-vigo.estranky.cz amt-penzliner-land.de Kyklopské opevnění - z obrovských kamenných kvádrů kladených nasucho (1=1 tuna) (mohli je zvednout a přemístit jen bájní jednoocí obři – Kyklopové)

20  ve 13. století mykénská kultura v rozmachu  jednotlivé městské státy mezi sebou válčily vpád tzv. mořských národů  vpád tzv. mořských národů  příchod dalšího řeckého kmene = Dórů (měli už železné zbraně) argolis.de

21 dejepis.com V Mykénách objevil Heinrich Schliemann bohatě vybavené hroby vládců + posmrtné masky (zlatá Agamemnónova maska).

22 (10. – 8. st. př. n. l.) Název: podle řeckého básníka Homéra cs.wikipedia.org  slepý básník  o jeho životě víme málo  neznáme ani jeho podobu (dochovaly se sochy z pozdějších dob)  napsal epické básně (eposy) Ilias a Odyssea

23  vznikl asi v 8. století př. n. l.  vypráví o výpravě Řeků proti městu Tróji  obléhání Tróji trvalo 10 let  v básni je vylíčeno 51 dnů z posledního roku obléhání kfilmu.netbudejovicko.cz

24 clovekonline.czawg.musin.dephilognosie.net honzovo.com

25  do roku 1870 se soudilo, že Trója je bájným výmyslem Homéra  llion – Řekové tak nazývali Tróju troja.navajo.cz Heinrich Schliemann Heinrich Schliemann – objevil Tróju na tureckém pahorku

26 domiiino.blog.czgreecefsp07.wordpress.com

27  vznikl asi v 8. století př. n. l.  vypráví o návratu jednoho z řeckých hrdinů, krále Odyssea, domů do Řecka  jeho cesta trvala 10 let, byla plná bloudění, nebezpečí a dobrodružství

28 Téma: Starověké Řecko – 6. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "6. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – PRAVĚK, STAROVĚK. Nová škola 2007. Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk."

Podobné prezentace


Reklamy Google