Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka Informačních technologií na DFJP zabezpečovaná Katedrou informatiky v dopravě Plán odborných akcí a konferencí pořádaných a spolupořádaných pracovišti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka Informačních technologií na DFJP zabezpečovaná Katedrou informatiky v dopravě Plán odborných akcí a konferencí pořádaných a spolupořádaných pracovišti."— Transkript prezentace:

1 Výuka Informačních technologií na DFJP zabezpečovaná Katedrou informatiky v dopravě Plán odborných akcí a konferencí pořádaných a spolupořádaných pracovišti univerzity, 2008 RNDr. František Machalík Katedra informatiky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, UPa Program semináře: http://ct.upce.cz/seminarhttp://ct.upce.cz/seminar Odborný seminář

2 Studijní obory DFJP I. ROČNÍK Zimní semestrLetní semestr Předměty povinné Matematika IMatematika II Geometrie Základy fyziky IZáklady fyziky II Základy ekonomie Základy technologie a řízení dopravyZáklady dopravní techniky Úvod do informačních technologiíAlgoritmizace a programování (Kancelářské aplikace Office) Úvod do počítačů (AID)Anglický jazyk Předměty volitelné Praktikum z algoritmizace a programování

3 Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Technické vybavení počítačů – HARDWARE

4 Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Programové vybavení počítačů – SOFTWARE

5 Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Služby Internetu

6 Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Kancelářské aplikace

7 Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Rastrová a vektorová grafika

8 Studijní obory AID, DP, DI, PSDPI, DMML I. ROČNÍK: Letní semestr Algoritmizace a programování Programování v Delphi

9 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě I. ROČNÍK: Letní semestr Úvod do počítačů Hardware + software podrobněji

10 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě II. ROČNÍK Zimní semestrLetní semestr Předměty povinné Pravděpodobnost a statistikaTeorie grafů Textové editory a tabulkové procesoryDatabázové systémy I Jazyk CJazyk C++ Objektově orientované programováníDatové struktury Počítačové sítě ISíťové operační systémy Odborná praxe Technologie a řízení železniční dopravyAnglický jazyk Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Počítačová grafikaGrafické editory Základy elektrotechnikyZáklady elektroniky Logistika v dopravěPočítačové sítě II Programovací techniky v Delphi Předměty volitelné Praktikum z programování v jazyku C, C++

11 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě & Cisco Networking Academy Program Síťová akademie Cisco PC Hardware and Software Úvod do počítačů Networking Operation Systems Síťové operační systémy CCNA - Cisco Certified Network Associate Počítačové sítě I – IV Základy počítačových sítí Základy směrování a směrovače Základy přepínání a mezilehlé směrování WAN technologie a bezdrátové sítě CCNP Cisco Certified Network Professional

12 Počítačová grafika Grafické editory Multimédia Tvorba WWW stránek Systémy CAD Systémy GIS Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě & Tvorba multimediálních prezentací

13 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě III. ROČNÍK Zimní semestrLetní semestr Předměty povinné Operační analýzaProgramování metod oper. analýzy Modelování a simulace Technologie a řízení silničníTechnologie a řízení letecké a městské dopravya vodní dopravy Programovací techniky IProgramovací techniky II Databázové systémy IIInformační a řídící systémy v dopravě Tvorba WWW stránek Odborná praxe a exkurze Bakalářský seminář, Bakalářská práce Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Počítačové sítě IIIPočítačové sítě IV Systémy CADGIS Multimedia Elektronické prvky a obvodyMěření elektrických a neelektrických veličin

14 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě Nejdůležitější možnosti uplatnění absolventů bakalářského studia programátor  vývoj softwarových aplikací správce databázových systémů a informačních a řídících systémů v dopravě a dalších oblastech správce sítě  návrh, budování a správa počítačových sítí tvůrce multimediálních a webových prezentací a při zpracování technické dokumentace v oblastech vyžadujících znalosti z výpočetní, automatizační, regulační a měřicí techniky v soukromých firmách nebo ve státních institucích a veřejné správě po úspěšném absolvování bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu

15 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě Navazující magisterské studium I. ROČNÍK Zimní semestrLetní semestr Předměty povinné Aplikovaná matematika Stochastické modely v dopravě Teorie dopravyTeorie pravděpodobnosti a statistika Personální managementDatové struktury a algoritmy Projektování databázových systémůArchitektury a techniky datab. systémů Projektování softwarových systémů Projekt – vývoj softwaru Teorie operačních systémů Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Logické obvodyKompilátory Pokročilé techniky programováníProgramování databázových aplikací Optimalizace technol. procesů v dopravěKvalita dopravních a přeprav. procesů Systémy pracující v reálném čase

16 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě Navazující magisterské studium II. ROČNÍK Zimní semestrLetní semestr Předměty povinné Diskrétní simulace Spojitá simulace Optimalizace procesů na doprav. sítích I Optimalizace procesů na doprav. sítích II Projektování databázových systémů Právo Numerické metody Diplomový seminář LogistikaDiplomová práce Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Programovací jazyk JAVA Programování internetových aplikací Konfigurace a správa serveru Datové přenosy Informační a řídící systémy v dopravě a logistice Metrolodie

17 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě Nejdůležitější možnosti uplatnění absolventů magisterského studia projektant softwarových a informačních systémů, správce počítačových sítí, manažér výstavby a realizace softwarových systémů, manažér projekčních, správních a řídicích úseků firem apod. Absolventi uplatní tvůrčí dovednosti v odvětvích pokročilých programovacích technik ve vyšších programovacích jazycích, projektování, výstavby a správy softwarových systémů (databázových, síťových apod.) s uplatněním metod systémové analýzy, budování a správy internetových aplikací.

18 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě


Stáhnout ppt "Výuka Informačních technologií na DFJP zabezpečovaná Katedrou informatiky v dopravě Plán odborných akcí a konferencí pořádaných a spolupořádaných pracovišti."

Podobné prezentace


Reklamy Google