Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka Informačních technologií na DFJP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka Informačních technologií na DFJP"— Transkript prezentace:

1 Výuka Informačních technologií na DFJP
Odborný seminář Výuka Informačních technologií na DFJP zabezpečovaná Katedrou informatiky v dopravě Plán odborných akcí a konferencí pořádaných a spolupořádaných pracovišti univerzity, 2008 RNDr. František Machalík Katedra informatiky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, UPa Program semináře:

2 Zimní semestr Letní semestr Předměty povinné
Studijní obory DFJP I. ROČNÍK Zimní semestr Letní semestr Předměty povinné Matematika I Matematika II Geometrie Základy fyziky I Základy fyziky II Základy ekonomie Základy technologie a řízení dopravy Základy dopravní techniky Úvod do informačních technologií Algoritmizace a programování (Kancelářské aplikace Office) Úvod do počítačů (AID) Anglický jazyk Anglický jazyk Předměty volitelné Praktikum z algoritmizace a programování

3 I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií
Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Technické vybavení počítačů – HARDWARE

4 I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií
Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Programové vybavení počítačů – SOFTWARE

5 I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií
Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Služby Internetu

6 I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií
Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Kancelářské aplikace

7 I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií
Studijní obory DFJP I. ROČNÍK: Zimní semestr Úvod do informačních technologií Rastrová a vektorová grafika

8 Studijní obory AID, DP, DI, PSDPI, DMML
I. ROČNÍK: Letní semestr Algoritmizace a programování Programování v Delphi

9 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě
I. ROČNÍK: Letní semestr Úvod do počítačů Hardware + software podrobněji

10 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě
II. ROČNÍK Zimní semestr Letní semestr Předměty povinné Pravděpodobnost a statistika Teorie grafů Textové editory a tabulkové procesory Databázové systémy I Jazyk C Jazyk C++ Objektově orientované programování Datové struktury Počítačové sítě I Síťové operační systémy Odborná praxe Technologie a řízení železniční dopravy Anglický jazyk Anglický jazyk Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Počítačová grafika Grafické editory Základy elektrotechniky Základy elektroniky Logistika v dopravě Počítačové sítě II Programovací techniky v Delphi Předměty volitelné Praktikum z programování v jazyku C, C++

11 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě & Cisco Networking Academy Program Síťová akademie Cisco PC Hardware and Software Úvod do počítačů CCNP Cisco Certified Network Professional CCNA - Cisco Certified Network Associate Počítačové sítě I – IV Základy počítačových sítí Základy směrování a směrovače Základy přepínání a mezilehlé směrování WAN technologie a bezdrátové sítě Networking Operation Systems Síťové operační systémy

12 Počítačová grafika Grafické editory Multimédia Tvorba WWW stránek
Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě & Tvorba multimediálních prezentací Počítačová grafika Grafické editory Multimédia Tvorba WWW stránek Systémy CAD Systémy GIS

13 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě
III. ROČNÍK Zimní semestr Letní semestr Předměty povinné Operační analýza Programování metod oper. analýzy Modelování a simulace Technologie a řízení silniční Technologie a řízení letecké a městské dopravy a vodní dopravy Programovací techniky I Programovací techniky II Databázové systémy II Informační a řídící systémy v dopravě Tvorba WWW stránek Odborná praxe a exkurze Bakalářský seminář, Bakalářská práce Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Počítačové sítě III Počítačové sítě IV Systémy CAD GIS Multimedia Elektronické prvky a obvody Měření elektrických a neelektrických veličin

14 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě
Nejdůležitější možnosti uplatnění absolventů bakalářského studia programátor  vývoj softwarových aplikací správce databázových systémů a informačních a řídících systémů v dopravě a dalších oblastech správce sítě  návrh, budování a správa počítačových sítí tvůrce multimediálních a webových prezentací a při zpracování technické dokumentace v oblastech vyžadujících znalosti z výpočetní, automatizační, regulační a měřicí techniky v soukromých firmách nebo ve státních institucích a veřejné správě po úspěšném absolvování bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu

15 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě Navazující magisterské studium
I. ROČNÍK Zimní semestr Letní semestr Předměty povinné Aplikovaná matematika Stochastické modely v dopravě Teorie dopravy Teorie pravděpodobnosti a statistika Personální management Datové struktury a algoritmy Projektování databázových systémů Architektury a techniky datab. systémů Projektování softwarových systémů Projekt – vývoj softwaru Teorie operačních systémů Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Logické obvody Kompilátory Pokročilé techniky programování Programování databázových aplikací Optimalizace technol. procesů v dopravě Kvalita dopravních a přeprav. procesů Systémy pracující v reálném čase

16 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě Navazující magisterské studium
II. ROČNÍK Zimní semestr Letní semestr Předměty povinné Diskrétní simulace Spojitá simulace Optimalizace procesů na doprav. sítích I Optimalizace procesů na doprav. sítích II Projektování databázových systémů Právo Numerické metody Diplomový seminář Logistika Diplomová práce Předměty povinně volitelné (student si volí minimálně jeden) Programovací jazyk JAVA Programování internetových aplikací Konfigurace a správa serveru Datové přenosy Informační a řídící systémy v dopravě a logistice Metrolodie

17 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě
Nejdůležitější možnosti uplatnění absolventů magisterského studia projektant softwarových a informačních systémů, správce počítačových sítí, manažér výstavby a realizace softwarových systémů, manažér projekčních, správních a řídicích úseků firem apod. Absolventi uplatní tvůrčí dovednosti v odvětvích pokročilých programovacích technik ve vyšších programovacích jazycích, projektování, výstavby a správy softwarových systémů (databázových, síťových apod.) s uplatněním metod systémové analýzy, budování a správy internetových aplikací.

18 Studijní obor: Aplikovaná informatika v dopravě


Stáhnout ppt "Výuka Informačních technologií na DFJP"

Podobné prezentace


Reklamy Google