Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemovitostní podílový fond České spořitelny Milan Vávra (investiční produkty) Miloslav Klášterecký (speciální fondy) 24. a 25. října 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemovitostní podílový fond České spořitelny Milan Vávra (investiční produkty) Miloslav Klášterecký (speciální fondy) 24. a 25. října 2006."— Transkript prezentace:

1 Nemovitostní podílový fond České spořitelny Milan Vávra (investiční produkty) Miloslav Klášterecký (speciální fondy) a 25. října 2006

2 První realitní fond Česká spořitelna, a.s.
Stále hledá vhodné investiční produkty pro své klienty. Klientela České spořitelny je konzervativní, ALE očekává vyšší výnosnost (performance). Investoři participují na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí z činnosti fondu Nemovitostní fond se může stát vhodným nástrojem pro diverzifikaci Nejde o zcela nový produkt, ale o klasický podílový fond, který funguje podobně jako ostatní podílové fondy České spořitelny. Má POUZE jiné podkladové aktivum (nemovitosti) 2

3 REICO - Realitní investiční společnost (1/2)
Česká spořitelna, a.s. zakládá novou 100% dceřinou společnost REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. Společnost je založena za účelem správy realitních (nemovitostních) fondů pro retailovou klientelu (drobné investory) a kvalifikované investory. V první fázi půjde o jeden podílový otevřený fond. ČS NEMOVITOSTNÍ FOND. 3

4 REICO - Realitní investiční společnost (2/2)
Fond bude založen a spravován podle novely zákona o kolektivním investování (ZKI) – regulován ČNB stejně jako stávající podílové fondy Fond bude primárně investovat do nemovitostí (min. 51 % max. 80 % majetku) Perspektivně by měl být využit potenciál Erste Group - nákup nemovitostí v zemích, v nichž působí Erste 4

5 Realitní fond (RF) (1/2) Základní charakteristika RF
Fondy jsou subjekty, které vlastní a spravují portfolio nemovitostí za účelem dlouhodobého a stabilního dosahování zisků / zhodnocování majetku Fondy podléhají dozoru ČNB. Veřejně prezentují informace o svém hospodaření Investor (podílník) participuje na výsledcích hospodaření fondu, dosažené výnosy jsou rozdělovány investorům dle výše držených podílů 5

6 Realitní fond (RF) (2/2) Pozice RF na trhu
Investice do nemovitostí představuje relativně bezpečný způsob investování s očekávaným výnosem nad úrovní fondů dluhopisů Ceny nemovitostí v ČR a ostatních zemí střední a východní Evropy jsou stále relativně výhodné (v porovnání se „starou“ Evropou) Investoři participují na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí z činnosti fondu. Nemusí se účastnit právně složitého nákupu nemovitosti ani technického zabezpečení provozu budov 6

7 Charakter investice (1/2)
Investice do podílových listů RF poskytují relativně stabilní výnos Výnosy fondu jsou generovány především z nájmů nemovitostí a z očekávaného růstu hodnoty nemovitostí Investice do podílových listů RF je vhodným nástrojem diverzifikace investičního portfolia - vývoj hodnoty nemovitostí obvykle nekopíruje ekonomické cykly Nemovitosti jsou „reálná“, dlouhodobá a transparentně ocenitelná aktiva 7

8 Charakter investice (2/2)
Nemovitá aktiva jsou méně volatilní a senzitivní než jiné investiční tituly (nemovitostní trh je charakterizován dlouhodobými procesy) Likvidita fondu je povinně zajištěna min. 20% podílem rychle likvidních aktiv (max. 80 majetku fondu v nemovitostech) Fondy podléhají zvýhodněnému daňovému režimu (5 %) 8

9 Investice z pohledu investora (1/2)
Investoři participují na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí z činnosti fondu Participují v různých segmentech realitního trhu (kanceláře, nákupní centra, logistické areály, rezidenční nemovitosti, hotely) s různým cyklem vývoje a tím možností dále optimalizovat celkový výnos investice správnou investiční strategií V kombinaci s růstem hodnoty nemovitostí mohou dosahovat atraktivní výnos srovnatelný s rizikovějšími typy investic, a to zejména v dlouhodobém horizontu 9

10 Investice z pohledu investora (2/2)
Očekávají pravidelný zdroj příjmů Hledají perspektivu v dlouhodobém růstu Hledají možnost rozložení rizika svého investičního portfolia 10

11 Investiční strategie ČS Nemovitostní fond (1/2)
Koupě nemovitosti přímo nebo koupě obchodních podílů společnosti vlastnící nemovitost Velikost jednotlivé investice EUR 15 – 40 mil. Investice do všech základních sektorů realitního trhu a jejich kombinací: - do kancelářských nemovitostí, - do nemovitostí na maloobchod, - do logistických areálů a nemovitostí industriálního charakteru, - do residenčních nemovitostí, - do hotelů 11

12 Investiční strategie ČS Nemovitostní fond (2/2)
Primárně nemovitosti generující cash flow s kvalitními nájemci v hlavním městě i v regionech Podíl developerských projektů nepřesáhne 25 % celkového majetku fondu Kontrolované podmínky: bonita nájemců, doba nájmů, indexace nájemného, garance za platby apod. 12

13 Porovnání skladby portfolií
Podíly jednotlivých sektorů na trhu USA v r. 2002 Rezidenční objekty % Kancelářské budovy % Obchodní centra % Regionální obchodní centra 11 % Průmyslové objekty % Průmyslové a kancelářské budovy 6 % Zdravotní zařízení % Hotelová a rekreační zařízení % Logistické areály % 13

14 Neslibujeme konkrétní výkonnost ALE
VÝKONNOST (PERFORMANCE) REIT INDEXŮ A AKCIOVÝCH INDEXŮ V USA (%) Rok Dow Jones Real Estate Securities NAREIT All REIT S&P 500 1999 5.30 6.50 21.00 2000 27.50 25.90 -9.10 2001 11.80 15.50 -11.90 2002 3.60 5.20 -22.10 2003 36.90 38.50 28.70 2004 31.20 30.40 10.90 Celkem 43.68 45.72 2.24 14

15 Primární výnosy (z nájemného) klesají od r. 2003
15

16 Kvalifikovaný investor
Definice (dle ZKI) a) banka, b) spořitelní a úvěrní družstvo, c) obchodník s cennými papíry, d) investiční společnost, e) podílový fond, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 51 odst. 6, § 53j odst. 1 písm. b), § 55 odst. 2), f) investiční fond, g) penzijní fond, h) pojišťovna, i) zajišťovna, j) zahraniční osoba odpovídající některé z osob uvedených v písmenech a) až i), k) osoba, která neposkytuje investiční služby ani není bankou a jejíž rozhodující činností je nabývání účastí na jiných právnických osobách nebo výkon některé činnosti bank, l) stát nebo členský stát federace, m) centrální banka, n) Evropská centrální banka, o) mezinárodní finanční instituce, p) právnická nebo fyzická osoba, která písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Fondy pro kvalifikované investory možno ušít na míru 16

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nemovitostní podílový fond České spořitelny Milan Vávra (investiční produkty) Miloslav Klášterecký (speciální fondy) 24. a 25. října 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google