Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové vybavení - SW

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové vybavení - SW"— Transkript prezentace:

1 Programové vybavení - SW
Informatika I 6/rozdělení softwaru Programové vybavení - SW operační systémy (OS) nadstavby operačního systému typové aplikační programové vybavení - TAPV aplikační programové vybavení Ing. Ivana Hesova, KIT ČZU

2 Jiné dělení SW (Žid a kol.)
Podle oblasti použití (podle funkcí) základní SW (ZSW) OS, DBS, SW pro vývoj programů, SW pro komunikaci, utility (pomocné programy) middleware (technologický SW) - spolupráce počítačů v modelu klient-server prostředky podporující osobní informatiku (kancelářské systémy) aplikační SW řízení výroby, prodeje, účetnictví, GIS, EDI

3 podle počtu uživatelů pro individuální práci jednoho uživatele
pro týmovou práci více uživatelů např. v rámci kanceláře celého IS organizace ve vazbě na okolí (styk s bankou, zákazníky)

4 Stručná charakteristika operač. systémů
programy, které řídí činnost počítače funkce: správa zdrojů (čas procesoru, kapacita paměti) řízení zpracování úloh správa zařízení (I/O) správa dat (souborů) a procesů dříve komunikace pomocí příkazového řádku dnes GUI (Graphics User Interface) Podporuje bezpečnost a spolehlivost výpoč. S.

5 Dělení operačních systémů
podle druhu počítače (viz kategorie počítačů) podle počtu uživatelů (jednouživat., síťové) podle počtu úloh (jedno a víceúlohové) Nové verze systémů - přizpůsobování technickému vývoji (procesory, nová média, vyšší kapacity) - nové funkce - podpora práce v síti - podpora grafiky - multimediální funkce, práce s novými formáty dat (HTML)

6 Software Nadstavby op. systémů propůjčují systému určitý vzhled
Norton Commander - nadstavba MS DOSu dnes správci souborů zabývají se např. správou souborů = souborový manažer nebo programy pro správu a vyladění systému např. Norton SystemWorks2006

7 Další ZSW prostředky pro vývoj programů antivirové prostředky
programovací jazyky,překladače programovacích jazyků antivirové prostředky McAfee VirusScan, F-PROT AVG, AVAST 32,NOD 32 pomocné programy - utility archivační a komprimační SW pro kompresi dat pro distribuci a archivaci souborů ZIP, WINZIP, ARJ, LHA

8 Archivační a komprimační sw
Komprese - zejména u audiovizuálních informací důležitá je i pro přenos ztrátová k. - v digitalizovaných zvukových a obrazových souborech (standardy JPEG pro obr., MPEG pro video) neztrátová k. - s ní pracují komprimační programy ZIP, RAR, ARJ

9 TAPV -Typové aplikační programové vybavení
textové editory tabulkové programy databázové programy grafické programy DTP kancelářské systémy groupware a workflow ekonomické a podnikové systémy GIS SW pro datové sklady CASE systémy (Computer Aided System Engineering) expertní systémy, - překladače progr. jazyků

10 Typové aplikační programové vybavení
textové editory MS Word, T602, AmiPro, WordPerfect, Wordstar tabulkové programy MS Excel, Quattro, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, Calc602, SuperCalc, Framework databázové programy MS Access, Paradox, FoxPro, FoxBase, DBASE III+ Oracle, Progress, Informix, Ingres, Sybase

11 Skupiny grafických programů
prezentační grafika PowerPoint, Lotus. MatLab pro malování (bitmapové editory) PaintBrush, Adobe Photoshop pro kreslení (vektorové editory) Adobe Illustrator, CorelDraw, Zoner Callisto návrhové – CAD systémy Autocad, Microstation, 3D studio, ArchiCad kombinace textu a grafiky(PDF, DTP) multimediální programy Premier, Makromedia Flash, LightWave

12 bitmapový (rastrový) formát
písmena a obrázky vykresleny pomocí bodů (na obrazovce nazývaných pixelů) pro každý bod určitý počet bitů pro barevnou hloubku při zvětšování hrubší kresba při zmenšování ztráta detailů bitmapové editory určeny pro úpravu fotografií (Adobe Photoshop, GIMP)

13 Bitmapové formáty- příklady PCX pro PaintBrush – starší typ
BMP Bit Mapped Picture (bitová mapa) TIFF Tag Image File Format, přípona TIF DTP (PageMaker), výstup ze skenovacích programů GIF, GIF89 Graphics Interchange Format pro barevné obrázky a kresby, použitá komprese LZW, vyvinula americká firma CompuServe JPEG přípona JPG, pro přenos v Internetu, ztrátová komprimace pomocí JPEG (Joint Photographic Expert Group) MPEG Motion Picture Experts Group multimediální formát, přípona MPG PNG Portable Graphics Network nový formát, nepoužívá patentovaný komprimační algoritmus LZW jako GIF

14 vektorový formát vektorové editory (Adobe Illustrator - špička)
neukládá se mapa, ale předpis pro vykreslování elementů (bodů, křivek, ploch) objekt je popsán vektory snadná změna velikosti další příklady: AutoCAD, český Zoner Callisto, Corel Draw moderní vektorové editory umí vektory kombinovat s rastry - C. Draw

15 PDF dokumenty PDF (Portal Document Format)
univerzální formát pro dokumenty obsahující text a grafiku formát WYSIWYG - věrný tisk formulářů (např. žádost o cestovní pas, daňové přiznání), zákonů apod. vyvinula firma Adobe z jazyka PostScript pro počítačovou sazbu přenositelné em i Internetem obsahuje komprimační algoritmy prohlížení Acrobat Readerem firmy Adobe (zdarma) pro vytváření PDF souborů je třeba SW Adobe Acrobat

16 DTP Desk Top Publishing publikační činnost pomocí počítače
příprava dokumentů k tisku a elektronických dokumentů pro CD-ROM a WWW polygrafie - rozmnožování předloh (noviny, časopisy, plakáty aj.) pomocí tisku typografie - grafický návrh uspořádání textových a obrazových prvků v dokumentu

17 Informatika I 6/rozdělení softwaru Postup činností v DTP: konverze textových a obrazových předloh do digitální podoby a jejich úprava integrace všech digitalizovaných předloh do jediného celku pomocí programů pro sazbu a stránkovou montáž kontrolní tisk menšího počtu exemplářů vytvoření souboru pro zpracování v osvitové jednotce - film pro další zpracování Aldus Pagemaker, FrameMaker, CorelVentura, Adobe InDesign Ing. Ivana Hesova, KIT ČZU

18 Integrované programové systémy - kancelářské systémy - office
podporující: individuální práci uživatele týmovou práci a interní komunikaci groupware (statická správa dokumentů) vyšší úroveň práce s dokumenty dynamická správu dokumentů - workflow

19 Groupware SW pro týmovou práci v pracovní skupině
pro geograficky odloučená místa, různý HW, různý OS pomáhá integrovat práci na jednom projektu, kterou provádí současně několik uživatelů na různých počítačích zahrnuje nástroje pro komunikaci (mail, publikování na webu) konference (telekonference a videokonference, diskusní fóra, chat) nástroje pro kolektivní řízení (elektronické skupinové kalendáře) podporu práce v síti přístup k Internetu a intranetu Lotus Notes integrace databázových, plánovacích a komunikačních aktivit uživatele je nutno proškolit a přimět je, aby nový SW používali nutná synchronizace ů, ukládání aktuálních verzí užitečné až pro větší počet uživatelů

20 Workflow je definován průběh zpracování dokumentů v čase – dynamická správa jsou určeny podmínky a návaznosti mezi jeho zpracovateli Lotus Notes (IBM, divize Lotus) Microsoft Exchange Novell GroupWise Oracle InterOffice

21 Ekonomické a podnikové systémy
pro malé firmy SW pro jednoduché a podvojné účetnictví Money 2000, Pohoda, ABRA Gold, Tichý a spol., Cígler sw, Helios IQ pro střední a větší firmy podnikové systémy - ERP systémy (Enterprise Resource Planning - plánování podnikových zdrojů) řeší plánování a řízení toku surovin, polotovarů, výrobků od subdodavatelů, toky financí většinou řešeny jako otevřené systémy s komponentovou strukturou modularita

22 ERP Nezbytnou součástí ERP jsou HRM systémy(Human Resources Management) Činnosti: personální plánování analýza pracovních míst výběr a přijímání pracovníků hodnocení pracovníků umístění a propuštění vzdělávání odměňování péče o pracovníky

23 SAP/R3 (německá spol. SAP AG) BAAN (holandská firma)
zahraniční produkty lokalizované a doplněné o nadstavby vyhovující české legislativě SAP/R3 (německá spol. SAP AG) BAAN (holandská firma) Systém 21 (britská společnost JBA) People Soft (USA) Oracle (USA) české produkty FEIS (Merlin) Dialog Plus (Altec) Součástí ERP je EDI software Electronic Data Interchange - elektronická výměna dat výměna předdefinovaných zpráv bez manuálního zásahu – základ elektronického obchodu

24 SW pro datové sklady Data Warehouse Data mining
správa a využití velkého objemu dat z různých zdrojů transformace na multidimenzionální matice využití pro dotazy nad rozsáhlými archivy statistické a finanční analýzy analýzy časových řad data mining (dolování dat) firmy Informix, Oracle, Sybase, SAS Institute (USA) Data mining specializované techniky pro zpracování velkého objemu dat (neuronové sítě, rozhodovací stromy) SW musí podporovat různý HW a OS architekturu klient - server webové technologie (přístup k datům pomocí prohlížečů) bezpečnost uložených dat

25 GIS vznikly propojením možností
počítačové kartografie databázových systémů počítačového návrhářství systémů dálkového průzkumu země je to IS zaměřený na efektivní ukládání, správu a analýzu prostorových dat pořizování geografických dat je náročné digitalizace map skenováním letecké nebo družicové snímkování využití správa území správa inženýrských sítí evidence nemovitostí územní plánování digitální kartografie

26 GIS MGE (Modular GIS Environment)
firma Intergraph Geo Graphics, Geo Outlook, Geo Exchange firma Bentley Topol český GIS, původně jen pro lesní hospodářství, dnes obecný Aquion – modeluje vodní zásobárny, hydranty

27 Další kategorie softwaru: Shareware
autor umožní testovat program uživateli - demo pro delší užití by se měl zaplatit registrační poplatek Freeware bezplatné používání pro osobní potřebu pro komerční účely někdy registrace public domain (dnes open source) veřejný majetek, lze je upravovat a dále šířit zdrojový kód je k dispozici - Open Source technická a legální dostupnost kódu

28 Software - zvuk Formáty pro uložení zvuku:
WAV - nekomprimovaná podoba se všemi informacemi MP3 - komprim. zvuk (Fraunhoferův institut, Enlargen, Německo) původně využit ve vidoesouborech MPEG potřebuje 1/2 místa oproti WAV WMA - Windows Media Audio technologie pro kompresi zvuku jsou patentované a licencované open source formát = Ogg Vorbis


Stáhnout ppt "Programové vybavení - SW"

Podobné prezentace


Reklamy Google