Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Nekonvenční metody obrábění II OB21-OP-STROJ-STE-SVE-U-2-050

3 Obrábění paprskem elektronů Princip metody spočívá ve využití soustředěného svazku elektronů, který vysokou rychlostí (až 3/4 rychlosti světla) dopadá na malou plochu obrobku, kde se energie elektronů mění na jiné formy energie, nejčastěji na energii tepelnou. Paprsek pak působí na zpracovávaný materiál termickým nebo netermickým účinkem (při netermickém účinku - změna fyzikálních a chemických vlastností ) a)vnik elektronů do materiálu, b)erupční odpařování materiálu, c)opětný vnik elektronů do materiálu 1 – elektronový paprsek, 2 – páry odpařeného kovu

4 Tepelný účinek elektronového paprsku může v kompaktním tělese způsobit: Obrábění paprskem elektronů fázové přeměny v tuhém stavu (kalení), fázové přeměny v tuhém stavu (kalení), rozklad materiálu na těkavé látky (při výrobě děr a řezání různých syntetických materiálů, keramiky, celulózy, atd.), rozklad materiálu na těkavé látky (při výrobě děr a řezání různých syntetických materiálů, keramiky, celulózy, atd.), roztavení (mikroobrábění, leštění, legování, svařování), roztavení (mikroobrábění, leštění, legování, svařování), vypaření (úběr materiálu při výrobě děr a drážek, při řezání a rytí), vypaření (úběr materiálu při výrobě děr a drážek, při řezání a rytí), rázové vlny (při drobení materiálů). rázové vlny (při drobení materiálů). Pracovní režim může být: pulzní – používá se nejčastěji při aplikacích vrtání elektronovým paprskem. Odpařování materiálu probíhá v podobě postupných erupcí, přičemž se dosáhne přesného opracování materiálu kontinuální (nepřetržitý) – odpařování materiálu probíhá plynule.

5 Obrábění paprskem elektronů Schéma zařízení pro obrábění paprskem elektronů: 1 – wolframový drát, 2 – elektronové dělo, 3 – izolátor, 4 – elektronový paprsek, 5 – elektromagnetické čočky, 6 – průzor, 7 – obrobek, 8 – pracovní stůl, 9 – elektrostatické vychýlení elektronového paprsku, 10 – vývěvy, 11 – napájecí zdroj

6 Obrábění iontovým paprskem je založeno na využití kinetické energie iontů. Obrábění paprskem iontů Podstata metody: je-li povrch obrobku bombardován ve vakuu svazkem iontů /zdrojem iontů je obvykle argon/, dochází k uvolňování atomů z materiálu obrobku. Intenzita úběru materiálu je úměrná : hustotě proudu iontů, hustotě proudu iontů, energii dopadajících iontů (300 až 500 eV), energii dopadajících iontů (300 až 500 eV), poměru hmotnosti iontů a atomů materiálu obrobku poměru hmotnosti iontů a atomů materiálu obrobku úhlu dopadu iontového paprsku vzhledem k povrchu obrobku (60°). úhlu dopadu iontového paprsku vzhledem k povrchu obrobku (60°). Obrábění iontovým paprskem probíhá přes krycí masku, ve které je vytvořen tvar obráběné plochy, uvolněné částice jsou odsáty vývěvou. Schéma leptání iontovým paprskem

7 Obrábění paprskem iontů Iontový paprsek využívají také tyto technologie: implantační - využívá vysokou energii iontů pro implantaci (nasycení) prvků do polovodičové destičky; používá se pro sycení polovodiče borem při leptání silikonových membrán, pružin a masek pro litografii; naprašování - se používá pro nanesení vrstvy atomů i na povrch součásti; využívá se při výrobě součástí pro mikroelektroniku; frézování představuje technologii frézování přes ochrannou masku mělkých přesných drážek; strukturování - slouží ke strukturování povrchů za účelem zvýšení pojivosti povrchů; používá se také pro zvětšení povrchů kondenzátorů.

8 Obrábění paprskem vody Obrábění vodním paprskem využívá k dělení materiálu kinetickou energii vysokotlakého a vysokorychlostního (rychlost proudění 600 až 900 m s -1 ) vodního paprsku. Způsoby řezání : -řezání čistým vodním paprskem - hydrodynamické obrábění ( tlak až 690 MPa), -řezání vodním paprskem kombinovaným s kinetickou energií abrazivních částic (tlak vody 60 až 400 MPa). (tlak vody 60 až 400 MPa). Titan - paprsek s abrazivem Plech - čistý paprsek Vrstvené sklo

9 Technologii řezání vodním paprskem lze využít pro dělení nejrůznějších materiálů : ocelí (konstrukčních, legovaných, tepelně zpracovaných, s extrémní tvrdostí), ocelí (konstrukčních, legovaných, tepelně zpracovaných, s extrémní tvrdostí), slitin (hliníku, titanu, mědi, niklu apod.), slitin (hliníku, titanu, mědi, niklu apod.), sklolaminátu, kompozitů, technických a reklamních plastů, sklolaminátu, kompozitů, technických a reklamních plastů, mramoru, žuly, pískovce, dlažby, skla, plexiskla, mramoru, žuly, pískovce, dlažby, skla, plexiskla, elektroizolačních a tepelně izolačních kompozitů, elektroizolačních a tepelně izolačních kompozitů, těsnicích a pěnových materiálů, expandovaného grafitu, těsnicích a pěnových materiálů, expandovaného grafitu, podlahových krytin, překližky, balzy aj podlahových krytin, překližky, balzy aj Obrábění paprskem vody

10

11 Řezání pod tlakem 6000 bar

12 Řasa J., Pokorný P., Gabriel V., Strojírenská technologie 3, 2. díl, Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80-7183-227-8Řasa J., Pokorný P., Gabriel V., Strojírenská technologie 3, 2. díl, Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80-7183-227-8 Hluchý M., Haněk V. : Strojírenská technologie 2, 2. díl Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80- 7183-265-0Hluchý M., Haněk V. : Strojírenská technologie 2, 2. díl Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80- 7183-265-0 BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojůBOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů 2. svazek. 5. vydání, Praha: SNTL, 1990 Použitá literatura


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google