Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

List (Fylom) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312 Ivo Králíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "List (Fylom) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312 Ivo Králíček."— Transkript prezentace:

1 List (Fylom) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312 Ivo Králíček

2 Modul: List (FYLOM)  Funkce list  Vývin listu  Typy listu  Vnější stavba listu  Postavení listů na stonku  Rozdělení listů podle utváření čepele  Vnitřní stavba listu  Listová žilnatina  Modifikace listu  Význam listu Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu CZ.1.07/2.2.00/07.0004

3 FUNKCE LISTU List je postranní orgán prýtu zásobní: ukládání látek asimilační: probíhá fotosyntéza fyziologická: výměna plynů mezi rostlinou a okolím, speciálně pak výměna vody (transpirace)

4 VÝVIN A VÝVOJ LISTU Drobný jednožilný list (enafyl), dnes zachovaný u rodu Psilotum, vznikl pravděpodobně vychlípením pokožkových buněk Jednoduché jednožilné listy (stegofyly) dnešních plavuní a vranečků odvozujeme od telomů vymřelých psilofytních rostlin (zmnožením a zkrácením bočních jalových telomů) Asimilační listy (makrofyly) se vyvinuly z jalových telomů psilofytních rostlin jejich planací (srovnáním do jedné roviny), zplošťováním a bočním srůstáním Drobné listy (mikrofyly) přesliček a borovicovitých rostlin mají nejspíše původ v soustavách telomů (redukce a kondenzace makrofylů) Listy se zakládají po stranách vzrostného vrcholu (akropetálně) Plastochron – čas mezi založením dvou po sobě vznikajících listových základech (je stálý pro určitý druh) Mezofyl se diferencuje na palisádový a houbový parenchym až po založení hlavních žilek Mezibuněčné prostory v mezofylu vznikají zvětšováním buněk mezofylu První pupen (plumula, pírko) se vyvíjí v semeni při vývoji zárodku –V některých poupatech jsou jen základy listů (listové pupeny), někde základy listů i květů (smíšené pupeny)

5 iniciály dvouvrstevné tuniky iniciály korpusu periferní meristém základ listu apikální meristémy axilární meristém prokambium Uspořádání primárních apikálních meristémů růstového vrcholu stonku u hrachu setého (Pisum sativum).

6 VÝVIN A VÝVOJ LISTU Vernace (A)– složení listu v pupenu, toto složení charakteristické pro určité druhy –Vernace složená (a, třešeň ptačí) –Vernace podvinutá (b, rdesno) –Vernace nadvinutá (c, topol) –Vernace zmuchlaná (g, mák) –Vernace circinátní (f, kapradiny) –Vernace svinutá (d, áron) –Vernace plochá (e, jmelí) Listová estivace (B)– vzájemná poloha listů v pupenu –Šroubovicovitá estivace (a, stulík) –Zkroucená estivace (d, sléz) –Sestupná estivace (e, bobovité r.) –Vzestupná estivace (sapanovité) –Chlopňovitá estivace (c, citlivka) –Otevřená estivace (b, javor)

7 Buk lesní, složená vernace

8 Kapradiny, circinátní vernace

9 TYPY LISTŮ Dělohy (a, cotyledones): založeny v zárodku semene, vyživují ho, často se liší od pravých listů svým tvarem, při epigeickém klíčení se dostávají nad zem, jsou zelené, při hypogeickém klíčení zůstávají pod zemí, jsou nezelené, plní zásobní funkci Šupiny (b, kataphylla): nezelené, nejčastěji na bázi stonku, oddencích, postranních větvích Lupenité listy (c, folia): asimilační funkce Listeny (d, bracteae): v oblasti květu, květenství, ochranná funkce (obaly u miříkovitých, tvoří zákrov u hvězdnicovitých, plevy a pluchy u travin, toulec u áronovitých rostlin, ) Listence (prophylla): drobné listeny na květní stopce (violka) Palisty (e, stipulae): na bázi řapíku, často velmi brzo opadávají (dub, buk, třešeň ptačí), vytrvávající palisty jsou asimilující (po stranách řapíku, růže, jetel), u svízele svým tvarem připomínají běžné listy (vytváří zdánlivý přeslen), u rdesnovitých srůstají palisty za vzniku botky (ochrea) – blanitý útvar objímající stonek, u trnovníku akátu se mění v trny a e b d c

10 Listeny Černýš Bugenvilea Listen

11 Listeny Spatiphyllum Kopretina bílá Aron zákrov toulec

12 Palisty Rdesno Vrba ušatá palisty botka

13 Dělohy Buk lesní Fazol Hrách setý dělohy

14 VNĚJŠÍ STAVBA LISTU -Složen z čepele (a, rozšířena do plochy) a řapíku (b, stopkovitá část listu) -Asymetrická čepel: nesouměrný list (jilm) -Vodní rostliny v řapíku aerenchym – vynesení listové čepele nad hladinu (kotvice plovoucí) -Někdy může být řapík na bázi rozšířen (tzv. kápě, která chrání pupen u platanů) -Řapík rozšířený v útvary podobné čepeli (fylodia) – Acacia, Mimosa (citlivka) -Na bázi řapíku mohou být palisty (c) -Různolistost (heterofylie): výskyt výrazně odlišných tvarů listů na jedné rostlině (lakušník, zvonek okrouhlolistý, břečťan) -Nestejnolistost (anizofylie): listy na jedné rostlině se výrazně liší svojí velikostí (jírovec maďal, javor mléč) a b c

15 Kotvice plovoucí Nafouklý řapík

16 Asymetrická čepel Jilm

17 Heterofylie Monstera Vzdušné kořeny Monstera

18 Heterofylie Břečťan popínavý

19 VNĚJŠÍ STAVBA LISTU Listová pochva (vagina) -Vzniká nadměrným vývojem dolní části listu, jedná se o rozšířeninu báze listu -Mohutně vyvinutou pochvu mají rostliny z čeledi miříkovitých, ale i řada jednoděložných rostlin (banánovník, dračinec) -Lipnicovité rostliny mají listovou pochvu (a) v horním konci rozšířenou v postranní ouška (auriculae, b), na rozhraní listové pochvy a čepele je jazýček (lingula, c) – přítomnost, tvar a velikost těchto útvarů je důležitým určovacím znakem trav ve sterilním stavu c b a

20 Ječmen Pšenice Kukuřice Oves Listová pochva ouška jazýček

21 Listová pochva Bolehlav plamatý Angelica archangelica Listová pochva

22 POSTAVENÍ LISTŮ NA STONKU -Listy na bázi stonku jsou nejstarší u vzrostného vrcholu nejmladší -U recentních rostlin je možné rozlišit následující uspořádání: -Nepravidelné – u plavuní, kde jsou jednotlivé listy hustě uspořádány -Střídavé uspořádání (a, ve šroubovici, astra, kopretina) -Vstřícné (b, z jednoho nodu vyrůstají dva listy, hluchavkovité, hvozdíkovité rostliny) -Přeslenité (c,z jednoho nodu vyrůstá více než dva listy, přesličky), Pozn. Zkrácením dvou nebo více internodií dochází ke vzniku zdánlivě přeslenitě uspořádaných listů (kokořík přeslenitý) -Genetická spirála – spojnice míst na stonku z kterých vyrůstají listy, u střídavého uspořádání má tvar spirály, spojíme-li místa z nichž vyrůstají listy nad sebou dostaneme tzv. ortostichy. Rovina proležená podélnou osou lodyhy a ortostichem je mediána, mediány dvou sousedních listů spolu svírají úhel zvaný divergence (toto je stálá hodnota pro určité rostlinné druhy) a b c

23 Klejicha – vstřícné, listy celokrajné, vejčitě kopinaté Vrbina penízková - vstřícné Kokořík – střídavé, listy široce eliptické Postavení listů na stonku

24 Vraní oko čtyřlisté – v přeslenu Prustka obecná – v přeslenu

25 Jednoduché listy Listová čepel je celistvá nebo členěná Jednoduché listy celistvé: –Podle obrysu čepele je list: okrouhlý (a), eliptický (b), vejčitý (c), obvejčitý (d), podlouhlý (e), srdčitý (f), obsrdčitý (g), kopinatý (h), klínovitý (i), kopisťovitý (j), jehlicovitý (k), ledvinití (l), kosníkovitý (m), střelovitý (n), hrálovitý (o), štítnatý (či-li peltátní, p) –Podle okraje čepele je list celokrajný (k), pilovitý (l), dvakrát pilovitý (m), zubatý (n), vroubkovaný (o), chobotnatý (p), vykrajovaný (q), vyhlodávaný (r), kracovitý (s)

26 Jednoduché listy Lichořeřišnice Lichořeřišnice, štítovité listy, celokrajné Kopytník evropský, list ledvinitý Rulík zlomocný, list vejčitý až eliptický, celokrajné

27 Jednoduché listy Netykavka, kopinatý list, čepel se zuby Jedle bělokorá, jehlicovitý list Střevičník pantoflíček, list vejčitý až podlouhle kopinatý

28 Voďanka, čepel okrouhle ledvinitá Rdest, čepel eliptická až vejčitá Rdesno obojživelné, podlouhle kopinatá čepel na bázi srdčitá Rozrazil dlouholistý, kopinatý list

29 List srdčitýList vejčitý List kopinatý List podlouhlý

30 List celokrajnýList vroubkovaný List pilovitýList zubatý (dvakrát zubatý)

31 Řezan pilolistý, mečovité listy, zubaté Stulík žlutý, celokrajný list Jilm, dvakrát zubatý Srpek, ostře pilovitý list

32 Jednoduché listy Listová čepel je celistvá nebo členěná Jednoduché listy s členěnou čepelí: –Podle tvaru zářezů je čepel členěná buď dlanitě (paprsčitě uspořádané úkrojky, B) nebo peřeně (peřeně uspořádané úkrojky, A) –Podle hloubky zářezu rozlišujeme listy: laločné (zářezy do 1/3, a) klané (zářezy do ½, b) dílné (zářezy do 2/3, c) sečné (zářezy zasahují prakticky k hlavní žilce, d) Pozn.: do této kategorie jsou řazeny rovněž listy znožené se znoženou žilnatinou (čemeřice)

33 List peřenolaločnatý List dlanitoklanýList dlanitolaločnatý List peřenodílný

34 Hloh, peřenodílný Pcháč zelinný, peřenosečný

35 Složené listy Složené z lístků a jsou zpeřené nebo dlanitě složené Zpeřený list –Tvoří listové vřeteno (pokračování řapíku), jařma (páry lístků vyrůstajících proti sobě) –Lichozpeřený (lichý počet lístků, trnovník akát, d), sudozpeřený (sudý počet lístků, dřezovec, e), list přetrhovaně zpeřený (jařma velkých a malých lístků, mochna husí, f) Složený list –Tvořeny z lístků paprsčitě vyrůstajících z volného konce řapíku –Podle počtu lístků: trojčetné (b), čtyřčetné (a), pětičetné (mochna pětilístek), sedmičetné (jírovec maďal, b), mnohočetné (vlčí bob mnoholistý)

36 Stavba složeného listu (list dvakrát sudozpeřený):

37 Lichozpeřený list Čtyřčetný list Sudozpeřený listPětičetný list

38 Vlčí bob mnoholistý - mnohočetný Lilek brambor – přetrhovaně lichozpeřený Šťavel kyselý - trojčetný Ostružiník - lichozpeřený

39 Pseudosložené listy MonsteraBanánovník

40 VNITŘNÍ STAVBA LISTU –Epidermis (pokožka), která je na povrchu listu (svrchní a spodní, b a e), kryta kutikulou (a) –Mezofyl, kde jsou vodivá pletiva, základní pletiva, někdy rozlišen na palisádový parenchym (c) a houbový parenchym (d) -Bifaciální list: rozlišená spodní a svrchní strana listu (většina dvouděložných rostlin) -Monofaciální list: nerozlišená spodní a svrchní strana (řada jednoděložných rostlin a b c d e

41 VNITŘNÍ STAVBA LISTU Epidermis (pokožka) –jedna vrstva buněk, které k sobě těsně přiléhají –u většiny rostlin neobsahuje chloroplasty –vybíhá v papily nebo na povrchu různé typy trichomů –na povrchu tenká vrstva kutikuly –mezi pokožkovými buňkami (a) jsou průduchy (b, svěrací buňky průduchů obsahují chloroplasty) –u dřevin průduchy obvykle na spodní straně listu, u vodních bylin s listy plovoucími na hladině jsou na svrchní straně –hydatody (pozměněné průduchy) vytlačují z listů přebytečnou vodu a b

42 epidermis listu begónie královské (Begonia rex) - otiskové preparáty. List pryskyřníku plazivého (Ranunculus repens) - otiskové preparáty. epidermis kosatce německého (Iris germanica) - otiskový preparát.

43 Pokožka s trichomy Jestřábník chlupáček, krycí trichomy Tilandsie, absorpční trichomy

44 VNITŘNÍ STAVBA LISTU Mezofyl –Pletivo mezi svrchní a spodní pokožkou –U řady rostlin rozlišen na palisádový parenchym (těsně pod svrchní pokožkou u bifaciálního listu, u monofaciálního listu pod svrchní i spodní pokožkou) a houbový parenchym –Palisádový parenchym tvořen protáhlými parenchymatickými buňkami s velkým množstvím chloroplastů –Houbový parenchym tvořen okrouhlými, laločnatými buňkami, obsahují méně chloroplastů, více mezibuněčných prostor, –U rostlin slunných stanovišť (např. rozchodníky), jehličnanů (např. borovice) je rozlišení nezřetelné Řez listem bezkolence modrého (Molinia caerulea). List bifaciální, s nerozlišeným mezofylem

45 Bifaciální list břečťanu popínavého (Hedera helix). V mezofylu se nacházejí drůzy šťavelanu vápenatého.

46 Příčný řez jehlicí borovice černé (Pinus nigra). epidermis s ponořenými stomaty sklerenchymatická hypodermis mezofyl pryskyřičné kanálky endodermis dva kolaterální cévní svazky transfuzní pletivo (zprostředkovává látkovou výměnu mezi cévními svazky a mezofylem)

47 Řez jehlicí smrku ztepilého (Picea abies). epidermis s ponořenými průduchy hypodermis mezofyl endodermis transfuzní pletivo cévní svazek

48 Detail transfuzního pletiva a cévního svazku v jehlici smrku ztepilého (Picea abies). endodermis transfuzní tracheidy s dvojtečkami v buněčných stěnách transfuzní parenchym xylémová část cévního svazku floémová část cévního svazku sklerenchym

49 svrchní epidermis lyzigenní intercelulára cévní svazek sklerenchymatická pochva mezofyl: palisádový parenchym houbový parenchym spodní epidermis Příčný řez bifaciálním listem citroníku (Citrus lemon).

50 Řez listem srhy říznačky (Dactylis glomerata). List bifaciální, s nerozlišeným mezofylem. Podélné složení listu umožňují ohýbací (buliformní) buňky v horní epidermis. Abaxiální strana listu je v místě ohybu zpevněna sklerenchymem (sklerenchymatická vlákna probíhající ve směru podélné osy listu). Kolaterální cévní svazky obklopuje vnitřní sklerenchymatická a vnější parenchymatická pochva.

51 ŽILNATINA Žilnatina je soubor cévních svazků probíhajících listem Jehličnany mají obvykle jen jedinou střední žilku Typy žilnatiny: –Vidličnatá (a)– nejpůvodnější typ (jinan, netík) –Rovnoběžná (b) – nejčastější typ u jednoděložných rostlin (traviny) –Souběžná (c)– žilky probíhají obloukem od báze k vrcholu (konvalinka) –Zpeřená žilnatina (d) – z hlavní žilky se postupně oddělují žilky postranní, které se dále větví (dub) –Dlanitá žilnatina (e) – z báze listu vystupuje několik žilek (javor) –Znožená žilnatina (f)– do listu vstupuje jedna střední žilka, z ní odbočuje na každou stranu čepele po jedné postranní žilce (čemeřice) Žilnatina síťnatá – s velkým množstvím spojů mezi žilkami a b ef c d

52 Listová žilnatina u rozkládajícího se listu

53 Javor – dlanitá žilnatina Žabník – souběžná žilnatina Čemeřice – znožená žilnatina Rulík – zpeřená žilnatina

54 METAMORFÓZY LISTU U řady rostlin v průběhu vývoje došlo ke specializaci funkce listů nebo převaze určité z funkcí, tím se změnil tvar, hovoříme o tzv. metamorfóze Zásobní funkce: listy slouží k ukládání různých látek (cibule), dužnaté listy sukulentních rostlin Ochranná funkce: trny a ostny (jsou přeměněné listové úkrojky např. u pcháče) Adaptace na specifické podmínky prostředí: xeromorfní listy chrání rostlinu před nedostatkem vody (mají zanořené průduchy, silnou kutikulu, kožovité listy, trichomy), trychtýřovité listy k zachytávání vody a živin, na nedostatek živin jsou adaptovány listy masožravých list jako lapací pasti Láčkovka

55 Masožravé rostliny Bublinatka Rosnatka Tučnice Lapací měchýřky tentakule

56 Žlaznatá emergence (tentakule) listu masožravé rosnatky kapské (Drosera capensis). Tentakule vylučují na paličkovitě rozšířené hlavičce kapky silně lepkavé tekutiny sloužící k lákání a lapání hmyzu, a také proteolytické enzymy rozkládající bílkoviny těla lapeného hmyzu. tentakule

57 Masožravé rostliny Sarracenia Mucholapka Láčkovka

58 Nepukalka plovoucí, rizofyl Nepukalka plovouci

59 Trny slouží jako „příbytek“ mravenců, kteří chrání akacii před býložravci. Acacia cornigena

60 Pcháč – listové úkrojky s ostny Trnovník akát – trny (přeměněné palisty Trnovník akát - trny

61 trny - kaktus

62 Úponky Vikev Hrách setý

63 Typ metamorfózy význampříklady Cibulezásobní orgántulipán, cibule, sněženka Trny a ostnyochranná funkce, chrání před býložravci kaktusy, dříšťál, akát, pcháč Zdužnatělé listyzásobnísukulenty Úponkyoporabobovité rostliny Rizofylabsorbční funkce, plní funkci kořenů, ponořené listy nepukalka Listy masožravých rostlin lapání potravy, rozkladrosnatka, bublinatka, tučnice, láčkovka

64 Zelenina Kapusta zelí

65 Zelenina Locika salát

66 Cibule kuchyňskáCibule česnek

67 HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM význampříklad Potrava (zelenina)zelí, kapusta, salát, cibule, špenát Krmivo pro dobytek (tzv. pícniny)rostliny z čeledi bobovitých a lipnicovitých Kořenívavřín, majoránka Pochutinačajovník Průmyslová surovinatabák, sisal Léčivamáta, durman, náprstník, jitrocel,..

68 ZAJÍMAVOSTI LISTY Rašící listy tropických rostlin, mají obvykle bledou nebo červenou barvu, aby odradily býložravce Braunea grandiceps

69 Rašící listy tropické rostliny

70 Gutace kontryhel

71 Subtropická vegetace Čistec vlnatýLevandule korunkatá

72 Posidonia mořská Zbytky odumřelých listů a šupin

73 Bromélie

74 Banánovník Zdánlivý kmen banánovníku na řezu, rozšířené pochvy

75 Gumojilm jilmový, gutaperča (přírodní kaučuk) Fikus, odkapávající špička

76 Dendrocnide moroidesWelwitschia podivná

77 LISTY KAPRADIN VratičkaParožnatka

78 Gunera, jedny z největších listů


Stáhnout ppt "List (Fylom) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312 Ivo Králíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google