Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody pro monitorování terapie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody pro monitorování terapie"— Transkript prezentace:

1 Metody pro monitorování terapie
Drahomíra Bezdíčková ÚKB VFN a 1.LFUK U Nemocnice 2 Praha 2

2 Terapeutické monitorování léčiv (TDM)
je součástí farmakologie Farmakologie je vědní obor studující účinky látek (farmak) na živé organismy a jejich osudem v organismu interakci látek a organismu na všech úrovních složitosti ( molekulární, buněčné, orgánové, celého organismu)

3 Klinická farmakologie
Farmakokinetika - zabývá se osudem léčiv v organismu a jejich účinkem z hlediska časového průběhu – vliv organismu na léčivo Farmakodynamika - nauka o mechanismu účinku léčiv – vliv léčiva na organismus

4 Farmakoepidemiologie - sleduje chování léku ve společnosti a epidemiologickými metodami zjišťuje rizika a prospěšnost terapie. vedle faktorů jako je chemická podstata léčiva a interakce léčiva se somatickými strukturami, je nutné brát v úvahu i faktory vnějšího prostředí jako je chování zdravotníka, chování samotného pacienta - compliance a chování společnosti k léku - marketing, konkurence, způsob úhrady

5 Farmakologie jako předpoklad racionální farmakoterapie
Racionální FT = správný lék, správnému pacientovi, ve správné dávce a formě, ve vhodnou dobu, za rozumnou cenu

6 Podávané léčivo znalost mechanismus účinku ( !! duplicita)
farmakokinetika (lékové interakce) nežádoucí účinky NÚ léčiv jsou příčinou 6,5% hospitalizací (minimálně třetině lze předejít) účinnost cena (nákladová efektivita)

7 Rozdělení vyšetřovacích metod
Orientační testovací proužky, kazety, nádobky pro moč zvláštní kazety pro sliny Semikvantitativní některá imunochemická stanovení např.návykových látek Rutinní stanovení automatické analyzátory, CLIA, FPIA Konfirmační GC/MS, náročné a drahé

8 Testovací proužky Rychlá detekce pro Amphetaminy Benzodiazepiny Kokain
Konopí Opiáty

9 Test v odběrové nádobce
Detekce následujících drog Amphetaminy Barbituráty Benzodiazepiny Kokain Morfin PCP THC

10 Monotesty jednoduché provedení možnost uchování výsledku
nutnost číst dobře návod

11 Vyšetření ve slinách Stanovení alkoholu ve slinách
Citlivost od 0,02% alkoholu v krvi

12 Imunochemické stanovení na automatickém analyzátoru
FPIA - fluorescenční polarizační imunoanalýza provádí 60 vyšetření za hodinu pracuje po pacientech

13 FPIA kompetitivní imunoanalýza + fluorescenční polarizace
rychlost rotace molekul v roztoku je závislá na jejich velikosti polarizované světlo emituje fluorescenční světlo, které je také polarizované a jeho intenzita odpovídá rotaci molekul Vysoká konc.léku Polarizované světlo Nízká polarizace Nízký stupeň vazby znač. antig Nízká konc.léku Polarizované světlo Vysoká polarizace Vysoký stupeň vazby znač. antig

14

15 Výsledky imunoanalytických vyšetření
Hladina léku terapeutické rozmezí program TDM Hladina návykové látky v moči nekoreluje s její hladinou v krevním oběhu, ani se stupněm odbourávání. indikuje požití drogy v nedávné minulosti výsledek určený pro soudní účely potvrdit konfirmační analýzou v toxikologické laboratoři

16 Chromatografie kvantitativní informace
s příslušnou koncovkou i kvalitativní informace distribuce složek směsi mezi mobilní a stacionární fází doba zdržení složky závisí na velikosti její interakce se stacionární fází základní dělení podle mobilní fáze: plynová (GC) kapalinová (LC)

17 Dělení chromatografie podle uspořádání
CHROMATOGRAFIE V PLOŠNÉM USPOŘÁDÁNÍ sorbent v tenké vrstvě papírová chromatografie (PC) chromatografie na tenké vrstvě (TLC) detekce složek – často specifické barevné reakce základní údaje – vzdálenost skvrny od startu a vzdálenost mobilní fáze od startu možná další analýza skvrn

18 Dělení chromatografie podle uspořádání
SLOUPCOVÁ CHROMATOGRAFIE stacionární fáze v koloně za kolonou detektor (spektrofotometr, refraktometr, vodivostní detektor, ...) základní údaje – doba zdržení v koloně (retenční čas) a intenzita signálu vysokovýkonná kapalinová chromatografie (HPLC)  zavedení nových sorbentů s menšími částicemi a vyšší mechanickou odolností + práce za zvýšeného tlaku

19 Plynový chromatograf

20 Plynová chromatografie Plamenový ionizační senzor (FID)

21 Chromatogram B – Amphetamine D – Extáze E – EDDP
(metabolite of methadone) F – Methadone G – Cocaine H – Cocaethylene L – THC B – Amphetamine D – Extasy E – EDDP (metabolite of methadone) F – Methadone G – Cocaine H – Cocaethylene L – THC

22 Typy MS GC-MS - Gas Chromatography MS LC-MS - Liquid Chromatography MS
rozdělení těkavých látek v plynovém chrom. a identifikace podle hmotnosti LC-MS - Liquid Chromatography MS oddělení nestabilních látek v HPLC koloně a identifikace podle hmotnosti MS-MS - Tandem Mass Spectrometry oddělení složek v magnetickém poli a identifikace podle hmotnosti

23 GC-MS

24 Typický hmotnostní spektrometr

25 Typické hmotnostní spektrum
aspirin

26 Konfirmační metoda GC/MS HPLC - REMEDI
rozlišení i derivátů a degradačních produktů HPLC - REMEDI automat. HPLC systém


Stáhnout ppt "Metody pro monitorování terapie"

Podobné prezentace


Reklamy Google