Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (P5)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (P5)"— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (P5)
PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ DO PRAXE Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (P5) tel.: fax:

2 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
1923 – 2012 89 let vědecko výzkumné práce tel.: fax:

3 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
JE VÝZKUMNÝM CENTREM PRO BRAMBORY V ČESKÉ REPUBLICE a nabízí VÝZKUMNÉ PRÁCE v oblastech Geneticko-šlechtitelské Technologické EKONOMICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PORADENSTVÍ (akreditovaní poradci) MNOŽENÍ A OZDRAVOVÁNÍ ČESNEKU IN VITRO PRODUKCI OKRASNÝCH ROSTLIN SLUŽBY: sériová diagnóza virů bramboru (PLRV, PVY, PVA, PVM, PVX a PVS) metodou Elisa diagnóza karanténních bakteriálních chorob (Cms, Rs) elektroforéza hlízových proteinů v polyakrylamidovém gelu stanovení vybraných původců karanténních chorob brambor provedení chemických rozborů rostlinných materiálů – akreditovaná laboratoř tel.: fax:

4 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
JE VÝZKUMNÝM CENTREM PRO BRAMBORY V ČESKÉ REPUBLICE a nabízí SLUŽBY: množení rostlin a hlíz brambor in vitro při respektování podmínek zákona č. 92/96 Sb. a zák. 408/2000 Sb. Stanovení některých kvalitativních vlastností hlíz provádění odborných činností podle § 40, odst. 1, písm. c) zákona č. 147/96 Sb. (ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin) – GEP pracoviště prognózu a signalizaci plísně bramboru retardaci hlíz ve skladech služby poskytované pracovištěm VTI uživatelům tel.: fax:

5 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dozorčí rada Hausvater VALNÁ HROMADA Vědecká rada Vokál Správní rada Čepl,Domkářová, Vokál Ústřední inventarizační komise Cempírek Škodní komise Cempírek výkonný ředitel Čepl Zástupce výkonného ředitele Vokál Oddělení genetických zdrojů Domkářová Laboratoř genetických zdrojů Domkářová Laboratoř tkáňových kultur Horáčková Laboratoř experimentálního šlechtění Greplová Oddělení ochrany Hausvater Oddělení pěstebních technologií Kasal Laboratoř virologie Dědič Vědecko-technický park Bouma Oddělení zemědělské výroby Kužel Oddělení ekonomického poradenství Exnarová Oddělení okrasných kultur Bouma Laboratorní centrum Krpálková Akreditovaná zkušební laboratoř Čeplová Laboratoř analytické chemie Šimková Technickohospodářský úsek Cempírek Personální a právní pracoviště Cempírek Ekonomické pracoviště Novotná Technické pracoviště Linek Pracoviště VTI Součková Organizační struktura tel.: fax:

6 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Nabídka stáží pro studenty VŠ ozdravování rostlin a jejich rozmnožování s využitím technologie explantátových kultur testování zdravotního stavu bramboru metodou ELISA identifikace napadení hlíz karanténními bakteriálními chorobami využití elektroforetické identifikace odrůd u brambor využití modelů signalizace a prognózy výskytu plísně bramboru tel.: fax:

7 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Stáže pro pracovníky VaV VUB v oblastech genomiky, proteomiky a genových manipulací nekonvenčních postupů a technologií pro šlechtění, půdoochranných technologií inovace potravinářských výrobků integrované ochrany plodin v rámci osevních sledů tel.: fax:

8 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Konference VUB prestižní mezinárodní konference fyziologické a agronomické sekce EAPR (Evropská společnost pro výzkum brambor) v měsíci září roku 2013 pěstitelů brambor k problémům pěstitelských technologií ZD Hořice, která se bude konat v roce 2012 a 2013 v měsíc červnu konference pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků k ochraně brambor proti škodlivým činitelům, sklizni, posklizňové a tržní úpravě, Havlíčkův Brod – Perknov, která se bude konat v roce a 2013 v měsíci září tel.: fax:


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (P5)"

Podobné prezentace


Reklamy Google