Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa"— Transkript prezentace:

1 Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa

2 Představení společnosti TTC MARCONI
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. vznik v roce1993… Itálie USA Německo Velká Británie ... jako zastoupení obou firem pro střední a východní Evropu

3 Představení společnosti TTC MARCONI
Společnost byla založena v roce 1993 jako společný podnik mezi společnostmi TTC TELEKOMUNIKACE a Marconi Podnikatelské aktivity jsou zaměřeny především do oblasti návrhu, dodávek a realizace telekomunikačních řešení a služeb pro provozovatele telekomunikačních sítí Aktivně působíme na trhu v České republice, Slovenské republice, Ukrajině a Rusku.

4 Nejvýznamnější zákazníci v ČR
Veřejný operátor Český Telecom Alternativní operátoři GTS Novera T-Systems - Pragonet Radiokomunikace net4net (TransgasNet) Broadnet Telenor

5 Nejvýznamnější zákazníci v ČR
Alternativní operátoři služby ČD-Telematika ČEZnet Rozvodné energetické závody Státní správa a velké podniky Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Orgány státní správy České dráhy Transgas Partneři SITEL Praha Vegacom AŽD Praha

6 Podpora rozvoje komunikační infrastruktury
Evropské strukturální fondy Dotace na rozvoj vysokorychlostního přístupu

7 Evropské strukturální fondy
Zaměření na méně rozvinuté regiony a na regiony, které procházejí ekonomickou nebo sociální restrukturalizací Informační společnost je hybnou silou ekonomického rozvoje

8 Evropské strukturální fondy
Katalyzátor dalšího vývoje Modernizace a zefektivnění veřejného sektoru Stimulace poptávky soukromého sektoru Vývoj a rozvoj obsahu Zvyšování „Digitálních“ znalostí

9 Výhody a úskalí elektronické komunikace
Komunikace je obousměrná na rozdíl od tištěných materiálů a regionálního TV vysílání, umožňuje širokou pluralitu zdrojů Informace lze kdykoliv a snadno aktualizovat, ale také mohou zastarat a stát se neaktuálními, a tím i matoucími Je přístupná všem (ale jen těm, kdo k ní umějí přistoupit) a vždy, a to i na dálku ze vzdálených míst Snižuje náklady na produkci, odpadají náklady na distribuci, umožňuje snadné vyhledávání informací O výhodách oproti tištěným obecním zpravodajům a analogovým regionálním TV kanálům dnes už nikdo nepochybuje *pokud je zajištěn přístup na internet Kromě informací pro obyvatele

10 Výhody a úskalí elektronické komunikace
Vytváří nebezpečí „digitálního“ rozdělení společnosti z pohledu teritoriálního i socioekonomického Znamená totální změnu odvěkého modelu mezilidské komunikace O výhodách oproti tištěným obecním zpravodajům a analogovým regionálním TV kanálům dnes už nikdo nepochybuje *pokud je zajištěn přístup na internet Kromě informací pro obyvatele

11 Charakteristiky současných projektů
Projekty zaměřené na vybudování přístupu k internetu na bázi WiFi technologie, v některých případech kombinované s bezdrátovými systémy pro varování obyvatelstva (el. sirény a veřejný rozhlas) Projekty řešící přístup k internetu v kombinaci optických a bezdrátových systémů Projekty kombinující přístupy podle A a B doplněné řadou SW a HW řešení, která podporují činnost místních samospráv.

12 Možná úskalí současných projektů
Nerespektování principu technologické neutrality Krátká morální životnost řešení, nízká schopnost jejich další evoluce Malá nebo žádná otevřenost pro poskytovatele služeb, zejména však pro poskytovatele obsahu Omezení volné konkurence Přílišná snaha po originalitě, neexistence nebo nerespektování běžně užívaných standardů

13 Stručné shrnutí a subjektivní názor
Převážná většina současných projektů je zaměřena hlavně na rozvoj infrastruktury Podle mého názoru by stálo za to, zaměřit se v dalších fázích projektů více na obsah, který by infrastruktura mohla a měla zprostředkovat Bylo by velmi užitečné více podpořit vzdělávání potenciálních koncových uživatelů, a to jak ze sféry podnikatelských subjektů, tak i ze sféry obyvatelstva Je nutné zajistit monitorování efektů vznikajících v důsledku realizace projektů podporovaných z veřejných zdrojů

14 Technologie a topologie síťové struktury

15 Používané technologie
Přístupové sítě Bezdrátové technologie WiFi 2,4 a 5,8 GHz s generální licencí Výhody, nevýhody a související rizika Bezdrátové technologie 3,5 GHz v individuálně licencovaném pásmu Výhody a nevýhody a související rizika Optické technologie, optické kabely, Free Air optické systémy Technologie xDSL, ceny, dostupnost, LLU, VPN, regulace Páteřní sítě Bezdrátové systémy bod – bod v pásmu s generální licencí, nebo v individuálně licencovaném pásmu Optické přenosové systémy, optické kabely, optické konvertory, optické sítě vázané přímo na prvky IP struktury, metropolitní optické sítě

16 Používané topologie Přístupové sítě Jednoúrovňová hvězdicová struktura
Výhody a nevýhody a související rizika

17 Používané topologie Přístupové sítě Dvouúrovňová hvězdicová struktura
Výhody a nevýhody a související rizika

18 Příklad širokopásmového připojení
Editoři, publikační politika Společná servisní platforma VoD server TV set Set Top Box Firewall IP Protection Proxy server TV set Set top Box Telefon, telefonní brána IP telefon Širokopásmová síť Přispěvatelé - uživatelé Školská zařízení

19 Používané topologie Páteřní sítě Liniová nebo hvězdicová struktura

20 Používané topologie Páteřní sítě Kruhová nebo „mesh“ struktura

21 Vazba na možnost poskytovat různé služby
Základní požadavky Pouze přístup na internet s minimálním rozsahem garantovaných parametrů Připojení „veřejných míst“ a „informačních kiosků“ Přístup na internet pro individuální uživatele Rozšířené požadavky Komunitní portály, občas s požadavky na editační systémy, velkoplošné zobrazovače atd. Systémy hlasové komunikace po IP síti určené pro vnitřní komunikaci v rámci komunální/regionální správy

22 Další možné služby sběr informací: ankety, zjišťování veřejného mínění, elektronické odečty * e-platby e-shopping e-learning e-voting* on-line hry individuální informace na vyžádání poskytování jednoduchého SW (ke stažení nebo k okamžitému využití, např. "kalkulačky") *po doplnění o elektronický podpis

23 Poskytování SW - kalkulátory
Zdroj: aktualizované informace s možností porovnání on-line

24 Výhody širokopásmového připojení
možnost stahování větších souborů (rozsáhlejší publikace, hudba, obrázky, video) e-learning na vyšší úrovni (hlas, video) videotelefonie videokonference sledování veřejných web-kamer (doprava, bezpečnost, počasí, příroda, výzkum,…) IP TV on-line hry pro větší počet hráčů *po doplnění o elektronický podpis

25 Má být připojení na Internet zdarma?
+ komunikace mezi úředníky státní správy z terénu a z domova + bezplatně šířený infokanál komunity + platforma pro VoIP pro občany a pro turisty, ovšem s relativně nízkou kvalitou - nutné investice na infrastrukturu ale přístup na internet stejně nebudou mít úplně všichni (je třeba mít vhodný terminál a mít základní znalosti a dovednosti) - problémy se zajištěním atraktivního a aktuálního obsahu a se zajištěním bezpečnosti sítě - brzy bude nutný HW upgrade sítě, a tedy další investice V současné době padá cena připojení na Internet v Evropě velmi prudce – ADSL: downstream 6 MB/s, upstream 576 kb/s pod 10 EUR, navíc ve výhodných balíčcích s volnými minutami v pevné i mobilní síti…..operátoři těžko hledají obchodní modely…. Pro zajištění bezpečnosti sítě a získávání kvalitního obsahu nemá obec lidské zdroje – nutná specializace – technika jde rychle dopředu, informace je třeba aktualizovat denně.

26 Vývoj multimediálních terminálů
Asus Origami Origami a Sony-Ericsson P990i jsou novinky z letošního CeBITu Notebook + WiFi nebo GPRS Sony-Ericsson P990i Informační kiosek Neptun 2002 2004 2006

27 Příklad konferenčního systému
je moderní komunikační systém z vlastního vývoje společnosti TTC TELEKOMUNIKACE. Umožňuje skupinovou hlasovou komunikaci, její řízení na bázi IP protokolu a přenos videosignálu. Obsahuje dvě „konferenční místnosti“ pro nezávislou komunikaci skupin účastníků.

28 Slovo závěrem Společnost TTC MARCONI navrhuje ICT projekty v celém rozsahu tohoto pojmu, včetně potřebné integrace různých technologií do jednoho funkčního celku Rozsahem projektů pokrývá potřeby jak velkých provozovatelů ICT, tak potřeby středních a malých podnikatelských subjektů Navrhujeme a realizujeme projekty také pro státní správu a samosprávu Společnost TTC MARCONI takovéto projekty implementuje a zajišťuje veškerou provozní podporu a potřebný servis

29 Ředitel strategického rozvoje
Děkuji za pozornost Ing. Lubomír Bokštefl Ředitel strategického rozvoje


Stáhnout ppt "Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa"

Podobné prezentace


Reklamy Google