Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa."— Transkript prezentace:

1 Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa

2 Představení společnosti TTC MARCONI TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Itálie USA Německo Velká Británie vznik v roce1993…... jako zastoupení obou firem pro střední a východní Evropu

3 Představení společnosti TTC MARCONI  Společnost byla založena v roce 1993 jako společný podnik mezi společnostmi TTC TELEKOMUNIKACE a Marconi  Podnikatelské aktivity jsou zaměřeny především do oblasti návrhu, dodávek a realizace telekomunikačních řešení a služeb pro provozovatele telekomunikačních sítí  Aktivně působíme na trhu v České republice, Slovenské republice, Ukrajině a Rusku.

4 Nejvýznamnější zákazníci v ČR Veřejný operátor – Český Telecom Alternativní operátoři – GTS Novera – T-Systems - Pragonet – Radiokomunikace – net4net (TransgasNet) – Broadnet – Telenor

5 Nejvýznamnější zákazníci v ČR Alternativní operátoři služby – ČD-Telematika – ČEZnet – Rozvodné energetické závody Státní správa a velké podniky – Ministerstvo vnitra – Ministerstvo obrany – Orgány státní správy – České dráhy – Transgas Partneři – SITEL Praha – Vegacom – AŽD Praha

6  Evropské strukturální fondy  Dotace na rozvoj vysokorychlostního přístupu Podpora rozvoje komunikační infrastruktury

7 Evropské strukturální fondy  Zaměření na méně rozvinuté regiony a na regiony, které procházejí ekonomickou nebo sociální restrukturalizací  Informační společnost je hybnou silou ekonomického rozvoje

8 Evropské strukturální fondy Katalyzátor dalšího vývoje  Modernizace a zefektivnění veřejného sektoru  Stimulace poptávky soukromého sektoru  Vývoj a rozvoj obsahu  Zvyšování „Digitálních“ znalostí

9  Komunikace je obousměrná na rozdíl od tištěných materiálů a regionálního TV vysílání, umožňuje širokou pluralitu zdrojů  Informace lze kdykoliv a snadno aktualizovat, ale také mohou zastarat a stát se neaktuálními, a tím i matoucími  Je přístupná všem (ale jen těm, kdo k ní umějí přistoupit) a vždy, a to i na dálku ze vzdálených míst  Snižuje náklady na produkci, odpadají náklady na distribuci, umožňuje snadné vyhledávání informací Výhody a úskalí elektronické komunikace

10  Vytváří nebezpečí „digitálního“ rozdělení společnosti z pohledu teritoriálního i socioekonomického  Znamená totální změnu odvěkého modelu mezilidské komunikace Výhody a úskalí elektronické komunikace

11 Charakteristiky současných projektů A.Projekty zaměřené na vybudování přístupu k internetu na bázi WiFi technologie, v některých případech kombinované s bezdrátovými systémy pro varování obyvatelstva (el. sirény a veřejný rozhlas) B.Projekty řešící přístup k internetu v kombinaci optických a bezdrátových systémů C.Projekty kombinující přístupy podle A a B doplněné řadou SW a HW řešení, která podporují činnost místních samospráv.

12 Možná úskalí současných projektů A.Nerespektování principu technologické neutrality B.Krátká morální životnost řešení, nízká schopnost jejich další evoluce C.Malá nebo žádná otevřenost pro poskytovatele služeb, zejména však pro poskytovatele obsahu D.Omezení volné konkurence E.Přílišná snaha po originalitě, neexistence nebo nerespektování běžně užívaných standardů

13 Stručné shrnutí a subjektivní názor  Převážná většina současných projektů je zaměřena hlavně na rozvoj infrastruktury  Podle mého názoru by stálo za to, zaměřit se v dalších fázích projektů více na obsah, který by infrastruktura mohla a měla zprostředkovat  Bylo by velmi užitečné více podpořit vzdělávání potenciálních koncových uživatelů, a to jak ze sféry podnikatelských subjektů, tak i ze sféry obyvatelstva  Je nutné zajistit monitorování efektů vznikajících v důsledku realizace projektů podporovaných z veřejných zdrojů

14 Technologie a topologie síťové struktury

15 Používané technologie  Přístupové sítě  Bezdrátové technologie WiFi 2,4 a 5,8 GHz s generální licencí  Výhody, nevýhody a související rizika  Bezdrátové technologie 3,5 GHz v individuálně licencovaném pásmu  Výhody a nevýhody a související rizika  Optické technologie, optické kabely, Free Air optické systémy  Technologie xDSL, ceny, dostupnost, LLU, VPN, regulace  Páteřní sítě  Bezdrátové systémy bod – bod v pásmu s generální licencí, nebo v individuálně licencovaném pásmu  Optické přenosové systémy, optické kabely, optické konvertory, optické sítě vázané přímo na prvky IP struktury, metropolitní optické sítě

16 Používané topologie  Přístupové sítě  Jednoúrovňová hvězdicová struktura  Výhody a nevýhody a související rizika

17 Používané topologie  Přístupové sítě  Dvouúrovňová hvězdicová struktura  Výhody a nevýhody a související rizika

18 Přispěvatelé - uživatelé Širokopásmová síť VoD server TV set Set Top Box TV set Set top Box Firewall IP Protection Školská zařízení Proxy server Telefon, telefonní brána IP telefon Editoři, publikační politika Společná servisní platforma Příklad širokopásmového připojení

19 Používané topologie  Páteřní sítě  Liniová nebo hvězdicová struktura

20 Používané topologie  Páteřní sítě  Kruhová nebo „mesh“ struktura

21 Vazba na možnost poskytovat různé služby  Základní požadavky  Pouze přístup na internet s minimálním rozsahem garantovaných parametrů  Připojení „veřejných míst“ a „informačních kiosků“  Přístup na internet pro individuální uživatele  Rozšířené požadavky  Komunitní portály, občas s požadavky na editační systémy, velkoplošné zobrazovače atd.  Systémy hlasové komunikace po IP síti určené pro vnitřní komunikaci v rámci komunální/regionální správy

22 Další možné služby  sběr informací: ankety, zjišťování veřejného mínění, elektronické odečty *  e-platby  e-shopping  e-learning  e-voting*  on-line hry  individuální informace na vyžádání  poskytování jednoduchého SW (ke stažení nebo k okamžitému využití, např. "kalkulačky")

23 Poskytování SW - kalkulátory aktualizované informace s možností porovnání on-line

24 Výhody širokopásmového připojení  možnost stahování větších souborů (rozsáhlejší publikace, hudba, obrázky, video)  e-learning na vyšší úrovni (hlas, video)  videotelefonie  videokonference  sledování veřejných web-kamer (doprava, bezpečnost, počasí, příroda, výzkum,…)  IP TV  on-line hry pro větší počet hráčů

25 Má být připojení na Internet zdarma? + komunikace mezi úředníky státní správy z terénu a z domova + bezplatně šířený infokanál komunity + platforma pro VoIP pro občany a pro turisty, ovšem s relativně nízkou kvalitou - nutné investice na infrastrukturu ale přístup na internet stejně nebudou mít úplně všichni (je třeba mít vhodný terminál a mít základní znalosti a dovednosti) - problémy se zajištěním atraktivního a aktuálního obsahu a se zajištěním bezpečnosti sítě - brzy bude nutný HW upgrade sítě, a tedy další investice

26 Vývoj multimediálních terminálů Informační kiosek Neptun Sony-Ericsson P990i Asus Origami Notebook + WiFi nebo GPRS 200220042006

27 Příklad konferenčního systému Umožňuje skupinovou hlasovou komunikaci, její řízení na bázi IP protokolu a přenos videosignálu. Obsahuje dvě „konferenční místnosti“ pro nezávislou komunikaci skupin účastníků. je moderní komunikační systém z vlastního vývoje společnosti TTC TELEKOMUNIKACE.

28 Slovo závěrem  Rozsahem projektů pokrývá potřeby jak velkých provozovatelů ICT, tak potřeby středních a malých podnikatelských subjektů  Navrhujeme a realizujeme projekty také pro státní správu a samosprávu  Společnost TTC MARCONI takovéto projekty implementuje a zajišťuje veškerou provozní podporu a potřebný servis  Společnost TTC MARCONI navrhuje ICT projekty v celém rozsahu tohoto pojmu, včetně potřebné integrace různých technologií do jednoho funkčního celku

29 Děkuji za pozornost Ing. Lubomír Bokštefl Ředitel strategického rozvoje e-mail: bokstefl@marconi.ttc.cz


Stáhnout ppt "Elektronická komunikace, podpora EU a veřejná správa."

Podobné prezentace


Reklamy Google