Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2008? Společná část Profilová část. Společná část MZ Český jazyk Cizí jazyk –angličtina, němčina, francouzština Volitelná zkouška –Matematika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2008? Společná část Profilová část. Společná část MZ Český jazyk Cizí jazyk –angličtina, němčina, francouzština Volitelná zkouška –Matematika."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2008? Společná část Profilová část

2 Společná část MZ Český jazyk Cizí jazyk –angličtina, němčina, francouzština Volitelná zkouška –Matematika 1 –Občanský základ –Přírodovědně technický základ –Informačně technologický základ

3 Český jazyk v SČ Didaktický test (60 min) Strukturovaná písemná práce (60 min) ----------------------------------------------------- Ústní zkouška (15 min) –úkoly z pracovního listu –20 děl se seznamu min. 40 děl (kánon)

4 Didaktický test pravopis tvarosloví význam slov výstavba textu porozumění textu charakter textu mezitextová komparace uzavřené úlohy žádné pomůcky

5 Strukturovaná písemná práce otevřené úlohy Pravidla českého pravopisu Zkouší se: dodržení zadání (forma odpovědi) věcná správnost volba jazykových prostředků jazyková správnost

6 Ústní zkouška 20 titulů = 20 zadání pro žáka Zkouší se: analýza výňatků uměleckého díla obecný kulturní a literárněhistorický kontext díla porovnání s daným neuměleckým textem typické rysy daného neuměleckého textu

7 Cizí jazyk v SČ Didaktický test (95-100 min) Strukturovaná písemná práce (60 min) ----------------------------------------------------- Ústní zkouška (15 min) –úkoly z pracovního listu

8 Didaktický test Dva subtesty: poslech s porozuměním (30 min) čtení s porozuměním (60 min) Typy úloh uzavřené (s výběrem odpovědí) otevřené se stručnou odpovědí

9 Volitelná zkouška v SČ Matematika 1 Občanský základ Přírodovědně technický základ Informačně technologický základ -------------------------------------------------------- Písemná (praktická) zkouška – didaktický test (90 min)

10 Matematika 1 číselné množiny algebraické výrazy rovnice a nerovnice funkce posloupnosti planimetrie stereometrie analytická geometrie kombinatorika a statistika ------------------------------ otevřené i uzavřené úlohy

11 Občanský základ Člověk jako jedinec Člověk a společnost Občan a stát v dějinách a současnosti Občan a hospodářství Občan, Evropa a soudobý svět Člověk a praktická filozofie dějepis, společenské vědy, ekon. geografie převážně uzavřené úlohy

12 Přírodovědně technický základ Živá příroda, člověk a zdraví Neživá příroda, využití v technice Země a životní prostředí ----------------------------------------------------- fyzika, chemie, biologie, fyzická geografie 80% uzavřených úloh

13 Informačně technologický základ didaktický test (30 min) – bez počítače komplexní úloha (60 min) – s počítačem

14 Tematické okruhy ITZ informace a informační zdroje hardware a software, sítě využití internetu textový editor počítačová grafika, prezentace, web databázové aplikace algoritmizace a základy programování, makra

15 Profilová část MZ povinné 3 zkoušky, až 4 další nepovinné forma v kompetenci ředitele školy možné formy zkoušky –písemná (buď „naše“, nebo CERMAT) –ústní –praktická –obhajoba práce –kombinace dvou či více předchozích forem

16 Profilová zkouška v matematické třídě „klasická“ ústní zkouška z matematiky (30 min. příprava, 15 min. zkoušení) Matematika 2 z CERMATu 1 zkouška formou obhajoby ZMP (z libovolného předmětu)

17 Matematika 2 didaktický test (120 min) –uzavřené úlohy –otevřené úlohy se stručnou odpovědí –otevřené úlohy s širokou odpovědí povolené pomůcky –MFCh tabulky pro SŠ – kalkulačka bez grafického displeje – rýsovací potřeby

18 Tematické okruhy v M2 číselné množiny algebraické výrazy rovnice a nerovnice funkce posloupnosti a řady planimetrie stereometrie analytická geometrie kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

19 Nepovinné zkoušky naše „klasická“ nabídka nabídka CERMATu

20 Naše „klasická“ nabídka matematika fyzika chemie biologie zeměpis dějepis společenské vědy informatika deskriptivní geometrie dějiny kultury ekonomika molekulární biologie latina (hudební výchova) min. 4 hod. dotace

21 Nabídka CERMATu (didaktický test) Český jazyk a literatura 1. cizí jazyk 2 2. cizí jazyk 1 (2) Matematika 2 Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Dějepis Občanský a společenskovědní základ

22 Shrnutí 4 písemky z CERMATu (3x společná část + M2 v profilové části) ústní zkouška min. 60 min –15 min. Č (společná část) –15 min. CJ1 (společná část) –15 min. obhajoba ZMP (profilová část) –15 min. „klasická“ zkouška z M (profilová část)

23 Další informace www.cermat.cz


Stáhnout ppt "Maturita 2008? Společná část Profilová část. Společná část MZ Český jazyk Cizí jazyk –angličtina, němčina, francouzština Volitelná zkouška –Matematika."

Podobné prezentace


Reklamy Google