Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL."— Transkript prezentace:

1 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL

2 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Přehled pracovišť katedra  fyziky  elektrotechnologie  elektromagnetického pole  teorie obvodů  kybernetiky  mikroelektroniky  počítačů  měření témata  fyzikální metody v medicíně  využití magn. pole v terapii  využití mikrovlnného záření v diagnostice a terapii  zpracování biologických signálů, kochleární neuroprotézy  aplikace metod UI v medicíně (podpora rozhodování, dolování dat, vizualizace), počítačové vidění, testování SW  senzory a mikrosystémy pro medicínu  HW a SW pro zpracování velkých objemů dat  rozpoznávání, lékařská technika  magnetopneumografie, videometrie

3 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Výzkum  Výzkumný záměr „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“  Předzpracování, vizualizace a vyhodnocování lékařských dat a informací – využití metod UI  Zpracování EKG, EEG, očních pohybů  Dvoustranné mezinárodní projekty  TU Zittau – 2001 - 2003  Univerzita Maribor – od r. 1999  Účast v síti excelence EUNITE  Adaptivní a hybridní systémy  EU koordinovaná akce NiSIS  Nature inspired smart information systems

4 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Příklady spolupráce Lékařská pracoviště  1. Lékařská fakulta UK + VFN  Fyziologický ústav  Neurologická klinika  Fakultní nemocnice Motol  Neurologická klinika dospělých  Dětská neurologická klinika  Fakultní nemocnice Bulovka  Neurologické oddělení  3. Lékařská fakulta UK + FNKV  Neurologická klinika Akademie věd ČR  Fyziologický ústav  Ústav experimentální medicíny Firmy  Cochlear AG  Vitatron BV  CertiCon a.s.

5 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p

6

7  Aplikace metod umělé inteligence v medicíně

8 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p  Modelování biosystémů a bioprocesů  V prostředí Matlab – Simulinku tvorba modelů a jejich identifikace z měření transformací: psychosomatické veličiny – zátěžové testy  Systémy člověk – stroj  Testovací, vyhodnocovací a řídicí systém pro odhadování stavů operátora z měření jeho psychosomatických veličin  Modelování transformací:  Kardiovaskulární odezvy na fyzickou a psychickou zátěž  Respirační odezvy na fyzickou a psychickou zátěž  Odezvy mozku na psychickou zátěž

9 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p

10  Zpracování biologických signálů a dat  Měření EKG, EMG, kožní vodivost, krevní tlak, sluch  Polygraf, Mediport, Polar, holter, audiometr  Software pro zpracování fyziologických signálů  Software pro zpracování kožní vodivosti  Software pro výběr sluchadla  Zpracování biologických dat a klasifikace:  Strojové učení, expertní systém, neuronové sítě, statistické metody  Klasifikace:  Vliv psychické a fyzické zátěže na fyziologické veličiny

11 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p

12 Software pro zpracování kožní vodivosti  Parametry: čas začátku vlny, hodnota na začátku vlny, čas začátku odezvy, hodnota začátku odezvy, latence, velikost amplitudy, čas amplitudy, velikost vzestupné hrany, délka trvání vzestupné hrany, velikost 50% doby zotavení, délka trvání 50% doby zotavení, velikost 63% doby zotavení, délka trvání 63% doby zotavení typ, počet nalezených vln, frekvence, suma amplitud

13 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p  Projekt I4Control Ovládání PC pomocí očních pohybů  Vytvořen prototyp zařízení  Systém emuluje počítačovou myš  Otestován na členech laboratoře  Možnosti použití:  Ovládání počítače motoricky handicapovanými jedinci  Medicína  pupilometrie  paralytický strabismus  dyslexie  psychologie  Marketing  Ergonomie

14 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p  Zpracování EKG, EEG, ICP a EOG  EKG (Valencia Technical University, Hospital Virgen de los Lirios)  ICP (Portland State University)  EOG (Neurologie Motol)  Metody  Vlnková transformace, Markovské modely, GMM, DTW

15 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p  EEG (Pražské Psychiatrické Centrum, Nemocnice Bulovka, Fyziologický ústav, Group ESIEE, Hopital Raymond Poincaré)  Spánkové EEG  BCI (rozhraní člověk-počítač)  Diagnostika apnoe  Optimalizace grafických modelů  EM algoritmus, MAP a varianční Bayesovské metody  Simulované žíhání, genetické algoritmy, posilované učení

16 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p  Analýza a klasifikace biomedicinských dat  Aplikace vlnkové transformace pro morfologickou analýzu signálu EKG  Učení a klasifikace na signálu EKG  Vlnková transformace + rozhodovací stromy Využití učení posilováním pro učení Markovského modelu generujícího signál EKG. Independent Component Analysis pro vícesvodové záznamy EKG - separace signálu EKG plodu a matky.

17 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p  Biofeedback Účel systému ovlivňování autonomních nevědomých psychofyziologických procesů člověka sledování a měření vybraných fyziologických veličin vyhodnocení a zpracování naměřených dat signalizace psychofyziologického stavu vědomé zpětné ovlivňování fyziologických veličin Cíle ověřit stávající možnosti EEG biofeedbacku prozkoumat nové možnosti provést klinické testy vyvinout a uvést do výroby plnohodnotné levné zařízení rozšířit tuto metodu na co největší počet pracovišť rozšířit tuto metodu mezi samouživatele

18 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p

19 Laboratoř mikrovlnných aplikací  Interakce elektromagnetického pole a živých organismů  Využití mikrovlnné techniky pro diagnostické a terapeutické účely  Mikrovlnná tomografie  Mikrovlnná termometrie

20 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Laboratoř biologických signálů  Modelování vazeb v těle člověka a estimace signálů  studium mechanismu vzniku a šíření epileptických záchvatů  mapování a lokalizace EEG aktivity v 3-D prostoru  analýza a rozpoznávání změn senzomotorických EEG rytmů  Metodika hodnocení poškození percepce a generování řeči (Landau- Klefnerův syndrom -LKS)

21 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Laboratoř elektronických smyslových náhrad  Kochleární implantáty  Kmenové implanáty  Předzpracování a zvýrazňování řeči pro sluchově postižené

22 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Centrum strojového vnímání  zpracování obrazů MRI, PET, CT  zpracování sonografických snímků  registrace obrazových dat  fotogrammetrické metody pro bezkontaktní 3D měření  biometrie

23 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Centrum mikrosystémů  speciální mikrosystémové a senzorové struktury pro měření dopadající energie mikrovlnného záření  výzkum problematiky EMC při návrhu senzorů pro biomedicínské účely  speciální senzorové systémy pro měření teploty v prostředí s mikrovlnným záření  monitorování UV záření  mikrosenzory pro monitorování škodlivin (polutantů) ohrožujících lidské zdraví

24 B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Laboratoř magnetických měření


Stáhnout ppt "B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL."

Podobné prezentace


Reklamy Google