Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVÁTOST OLTÁŘNÍ „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6, 53) Eucharistie je zdrojem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVÁTOST OLTÁŘNÍ „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6, 53) Eucharistie je zdrojem."— Transkript prezentace:

1 SVÁTOST OLTÁŘNÍ „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6, 53) Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.“ (2. vatikánský koncil LG 11) Společenství božského života a jednota Božího lidu, které vytvářejí podstatu církve, jsou vyjádřeny a uskutečněny eucharistií.

2 VRCHOL MEZI SVÁTOSTMI Svátost uděluje Boží milost. Mluvíme o tom, že vše co bylo na Ježíšově životě spasitelné přešlo do svátostí církve. Svátost oltářní – Eucharistie (Díkuvzdání) – svaté přijímání není pouze Boží milost, ale samotný Kristus.

3 VRCHOL MEZI SVÁTOSTMI Svátost oltářní je vrcholem mezi svátostmi a z určitého pohledu všechny ostatní svátosti slouží k přijetí této svátosti. Jsou dvě velké svátosti – křest a eucharistie, jejichž přejetí je vázáno na dosažení spásy.

4 VRCHOL MEZI SVÁTOSTMI Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Mk16,16) Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. (Jan 6,53)

5 VRCHOL MEZI SVÁTOSTMI Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Mk16,16) Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. (Jan 6,53) Jakou další svátost musíme v určitém případě přijmout pod podmínkou spásy?

6 VRCHOL MEZI SVÁTOSTMI Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Mk16,16) Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. (Jan 6,53) Jakou další svátost musíme v určitém případě přijmout pod podmínkou spásy? Svátost smíření.

7 VRCHOL MEZI SVÁTOSTMI Křest, svátost smíření a do určité míry i ostatní svátosti nám pomáhají k plodnému spojení s Kristem, které se uskutečňuje ve svátosti oltářní. Ve křtu jsme se stali Božími dětmi a svátost oltářní nám pomáhá podobat se Božímu Synu. Boží Syn nás přetváří ke své podobě.

8 ÚČINKY EUCHARISTIE Přítomnost Ježíše Krista zahlazuje jakýkoliv hřích. Hřích a Kristus nemohou být v společně. Svaté příjímání odpouští všechny hříchy Přítomnost Ježíše Krista tlumí závislosti na zlu. Je zárukou věčného života: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54)

9 ÚČINKY EUCHARISTIE Někdy lidé řeknou, že nejsou dostatečně dobří, aby mohli chodit ke svatému přijímání. Právě proto chodíme, abychom se dobrými stávali. Přijímání eucharistie je podmínka svatosti. Kdy mohou přistoupit ke svatému přijímání?

10 PODMÍNKY PRO EUCHARISTII Kdy mohou přistoupit ke svatému přijímání? (tradiční formulace) 1. Pokud nemám na srdci těžký hřích. 2. Mám zbožný úmysl. 3. Hodinu před svatým přijímání nic nejíst a nepít (výjimku tvoří obyčejná voda a potřebné léky). U nemocného a ostatních přítomných pouze ¼ hodiny. 4. Jednou denně. Podruhé, pokud jsme na celé mši. 5. Přijímat řádným způsobem. – Vysvětlit.

11 PODMÍNKY PRO EUCHARISTII Zkusme to jinak V Eucharistii se mi zcela dává Kristus a pokud to má být PŘIJÍMÁNÍ, tak je potřebné, abych se i já zcela dával Kristu. Ježíš o sobě říká: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. (Jan 6,35)

12 PODMÍNKY PRO EUCHARISTII Zkusme to jinak Nejprve je potřeba, aby Kristus byl pro nás tím, kdo dává smysl a naplnění našemu životu. To se uskutečňuje nasloucháním a zachovávání Božího slova.

13 PODMÍNKY PRO EUCHARISTII Zkusme to jinak Svatému přijímání předchází bohoslužba slova, kdy nasloucháme Ježíšovým slovům. Pokud nemám ochotu přijmout Ježíšova slova, jak mohu mít opravdovou ochotu ho také přijmout v Eucharistii?

14 PODMÍNKY PRO EUCHARISTII Zkusme to jinak Vnímám církev – Kristovo tajemné tělo? „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Vidím v potřebných Krista? „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40) Umím odpustit? „Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.“ (Mk 11,26)

15 PODMÍNKY PRO EUCHARISTII Zkusme to jinak Zde je hlavní důvod, proč lidé nepřistupují ke sv. přijímání. Vyžaduje totiž odevzdávat se Ježíši Kristu. Těžký hřích je stav, ve kterém člověk se úplně odvrátil od Krista a hledá zalíbení v něčem, co se s Bohem radikálně rozchází.

16 SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE Již první křesťané si uvědomovali, že vytváří spolu tajemné tělo Krista - církev. Tato jednota je především vytvářena účastí na jednom Chlebě a jednom Kalichu. Svaté přijímání nás úzkým způsobem spojuje nejen s Kristem, ale také se všemi pokřtěnými.

17 SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE Na tuto skutečnost bychom měli myslet nejen u svatého přijímání, ale také při slavení mše. Vytváření společenství a vědomí odpovědnosti a služby za celé společenství (farní rodinu), by nás měla provázet v křesťanském životě. Pokud se budeme na eucharistii dívat tímto způsobem, budeme pociťovat její sílu v našem životě.

18 SVÁTOST OLTÁŘNÍ „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6, 53) Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.“ (2. vatikánský koncil LG 11) Společenství božského života a jednota Božího lidu, které vytvářejí podstatu církve, jsou vyjádřeny a uskutečněny eucharistií.


Stáhnout ppt "SVÁTOST OLTÁŘNÍ „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6, 53) Eucharistie je zdrojem."

Podobné prezentace


Reklamy Google