Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady přihlašování do sítě Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady přihlašování do sítě Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav."— Transkript prezentace:

1 Zásady přihlašování do sítě Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3 AutorIng. Miroslav Hubáček Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Gu-IKT/1-VT-3/1 Název DUMZásady přihlašování do sítě Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP28-52-H/01 Obor vzděláváníGumař-plastikář Vyučovací předmětInformační a komunikační technologie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: seznámení se zásadami práce ve školní počítačové síti Vybavení, pomůckyPočítač, dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slovaPřihlášení do sítě, uživatelské jméno, heslo, pravidla pro práci v síti Datum8. 7. 2013

3 Zásady přihlašování do sítě Náplň výuky Přihlášení do školní sítě Uživatelské jméno a heslo Řád počítačové učebny Bezpečnost práce ve školní síti

4 Přihlášení do sítě Po zapnutí počítače mohou nastat dvě možnosti objeví se pracovní plocha a my můžeme zahájit práci v případě, že je počítač nastaven jako síťový, musíme se nejprve přihlásit Obr. 1: Lokální počítač

5 Přihlášení do sítě Jedná-li se o síťový (doménový) počítač může být několik variant na počítači je pouze jeden uživatelský účet, vybereme ho klepnutím může se nám zobrazit seznam uživatelů počítače a my si klepnutím myší na jméno vybereme jednu z možností místo seznamu uživatelských jmen se může zobrazit dialogové okno, do kterého napíšeme uživatelské jméno a heslo Obr. 2: Síťový počítač

6 Provozní řád počítačové učebny 1.Učebnu otevírá vyučující před každou vyučovací hodinou. Vstup žákům je dovolen na pokyn vyučujícího a jen v domácí obuvi. Po skončení vyučovací hodiny žáci opustí učebnu. 2.Žák si při příchodu zkontroluje pořádek na svém pracovním místě a po hodině místo opustí uklizené! 3.Žákům je přísně zakázána jakákoliv manipulace s hlavním vypínačem a s kabeláží. 4.Není dovoleno přenášet jakékoli zařízení (klávesnici, monitor apod.). Žáci si mohou přesednout k jinému PC jen se svolením vyučujícího. 5.Žák je povinen při příchodu do učebny zkontrolovat své stanoviště. Zjištěné závady hlásí ihned vyučujícímu.

7 Provozní řád počítačové učebny 6.Žákům je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do konfigurace technických zařízení, instalovat vlastní programy a podobně. 7.Při vstupu jiné dospělé osoby do učebny žáci z bezpečnostních důvodů nevstávají. 8.Žákům je zakázán tisk materiálů, které přímo nesouvisí s výukou v učebně. 9.V učebně není dovoleno jíst ani pít, odkládat součásti oděvu. 10.V učebně není dovoleno bez vědomí vyučujícího používat vlastní nosiče informací (USB, CD, diskety…), spouštět internet, měnit nastavení vzhledu pracovní plochy monitoru a jakkoliv zasahovat do nainstalovaného softwaru.

8 Provozní řád počítačové učebny 11.Žák je povinen ukládat vypracované soubory pouze do určeného adresáře. 12.Žákům je zakázáno otevírat na Internetu stránky s erotickou a rasistickou tématikou a tématikou navádějící k trestné činnosti. 13.Po skončení vyučovací hodiny žáci uloží všechny své soubory, ukončí všechny programy a odhlásí se ze školní sítě. Vyučující zamyká učebnu a přesvědčí se o tom, zda je vše v pořádku. 14.Žáci jsou s tímto řádem seznámeni vždy v úvodní hodině daného školního roku a poučení je také zapsáno v třídní knize jednotlivých tříd. 15.Porušení Provozního řádu počítačové učebny je posuzováno jako porušení školního řádu. Případnou vzniklou škodu je žák povinen uhradit.

9 Poučení o bezpečnosti práce v počítačové učebně Poučení vychází z bezpečnostních předpisů o zacházení s elektrickými zařízeními podle ČSN EN 50110-1, dříve ČSN 34 3100. 1.Osoby, které přicházejí do styku s elektrickým zařízením, mohou na tomto zařízení samostatně pracovat pouze tehdy, pokud jsou seznámeny s jeho základní funkcí a obsluhou. 2.Při obsluze elektrických zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů, instrukcí a provozních předpisů k používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno, nebo jinak poškozováno. 3.Obsluha se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pro ni určeny. 4. Zjistí-li obsluha během práce závadu na elektrickém zařízení musí toto zařízení ihned vypnout a závadu ohlásit vyučujícímu.

10 Poučení o bezpečnosti práce v počítačové učebně 5.Poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat! 6.Při zjištění výskytu statické elektřiny u elektrických i neelektrických zařízení, je nutné tento jev nahlásit vyučujícímu, který to oznámí správci počítačové sítě. 7.Opravy a údržbu elektrického zařízení zajištuje správce počítačové sítě. 8.Zasahování do elektrického zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem, nebo smrt, popř. požár, a proto je přísně zakázáno! 9.V případě bezprostředního ohrožení osob je nutno vypnout hlavní vypínač elektrické energie (červené tlačítko TOTAL STOP), které je v učebně umístěno na viditelném a přístupném místě.

11 Kontrolní otázky: 1.Jaký je rozdíl mezi lokálním a síťovým počítačem? 2.Vysvětlete pojmy uživatelské jméno a heslo. 3.Vyjmenujte základní pravidla práce v počítačové učebně. 4.Která norma obsahuje předpisy o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních?

12 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní

13 Seznam použité literatury: [1] KRAS, R. Obsluha počítače pro začátečníky v kostce. Praha: FRAGMENT, 2004. ISBN 80-7200-589-8. [2] Provozní řád učebny Informatiky. In: Informatika [online]. 2012 [cit. 8. 7. 2013]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/a91/a142c110.php3http://www.earchiv.cz/a91/a142c110.php3 [3] Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110. In: EletroPrůmysl.cz [online]. 2012 [cit. 8. 7. 2013]. Dostupné z: http://www.elektrotrh.cz/legislativa-a- normalizace/obsluha-a-prace-na-elektrickych-zarizenich-dle-csn-en-50110-1-ed-2http://www.elektrotrh.cz/legislativa-a- normalizace/obsluha-a-prace-na-elektrickych-zarizenich-dle-csn-en-50110-1-ed-2

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zásady přihlašování do sítě Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google