Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedologie pro zahradníky I.cvičení: 1) Úvod 2) Metody stanovení zrnitosti - teorie Miroslav Fér A027A

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedologie pro zahradníky I.cvičení: 1) Úvod 2) Metody stanovení zrnitosti - teorie Miroslav Fér A027A"— Transkript prezentace:

1 Pedologie pro zahradníky I.cvičení: 1) Úvod 2) Metody stanovení zrnitosti - teorie Miroslav Fér mfer@af.czu.czmfer@af.czu.cz A027A http://home.czu.cz/mfer/uvod/ http://af.czu.cz/~mfer/ http://www.pedologie.cz/postupy/postupy.htm

2 Podmínky zápočtu  docházka (100% účast)  protokoly ze cvičení (odevzdávat vždy do týdne !)  průběžné testy

3 Program cvičení  Úvod – bezpečnost práce  Zrnitost půdy  Zrnitostní rozbor  Metody zrnitostního rozboru  Hustoměrná metoda

4 Zrnitostní rozbor  Výsledkem zrnitostního rozboru jsou údaje o procentickém zastoupení různých velikostních skupin - frakcí  Cílem rozboru je stanovení půdního druhu, k jehož určení slouží zrnitostní kategorie  Předpokladem rozboru je zjednodušení na kulový tvar jednotlivých zrn

5 Zrnitostní rozbor (podle Kopeckého) Název frakceØ [mm]kategorie Koloidní jíl<0,0001 Fyzikální jíl0,0001 – 0,001I. kategorie Jemný prach0,001 – 0,01 Prach0,01 – 0,05II. kategorie Práškový písek0,05 – 0,1III. kategorie Písek0,1 – 2IV. kategorie Hrubý písek2 – 4 Štěrk4 – 30 Kamení>30 Jemnozem Skelet

6 Zrnitostní rozbor Půdní druh  Podle Nováka  Podle Kopeckého s využitím Spirhanzlova klasifikátoru  Podle trojúhelníkového diagramu

7 Zrnitostní rozbor Půdní druh  Podle Nováka využívá k zařazení pouze obsah I.zrnitostní kategorie Půdní druhzkratkaobsah I.kategorie Písčitáp< 10% Hlinito písčitáhp10 – 20 % Písčitohlinitáph20 – 30 % Hlinitáh30 – 45 % Jílovitohlinitájh45 – 70 % Jílovitájv60 – 75 % Jílj> 75 % Lehké půdy Středně těžké půdy Těžké půdy

8 Zrnitostní rozbor Půdní druh  Podle Kopeckého s využitím Spirhanzlova klasifikátoru využívá k zařazení obsah I. a II. zrnitostní kategorie a ve zvláštních případech i III. a IV. kategorie

9 Zrnitostní rozbor Příklad: l. – 30% II. – 25% III. – 35% IV. – 10%

10 Zrnitostní rozbor Půdní druh  Podle trojúhelníkového diagramu

11 Zrnitostní rozbor Jíl <0,002 !!! Příklad: Jíl – 30% Prach – 30% Písek – 40%

12 Zrnitostní rozbor Metody dělení frakcí  Pomocí sít Za sucha – do průměru zrn 0,25 mm Za mokra – do průměru zrn 0,05 mm  Pomocí vody Unášecí schopnost vody Sedimentace

13 Metody zrnitostního rozboru 1) Vyplavovací (elutriační) - Kopeckého vyplavovací přístroj 2) Usazovací (sedimentační) a) s přerušovanou sedimentací - dekantační metoda b) s nepřerušovanou sedimentací - pipetovací metoda - areometrická metoda

14 Zrnitostní rozbor Voda – 1) vyplavování Unášecí schopnost vody vyplavovací (elutriační) metody Schöneho vzorec:d = 0,0314. v 7/11 dhraniční průměr zrna vunášecí rychlost Kopeckého plavící přístroj vysoká spotřeba vody požadavek konstantního průtoku I. kategorie se pouze dopočítává (sčítání chyb měření)

15 Zrnitostní rozbor – Kopeckého plavící přístroj IV. II. III. I. Q = S.v

16 Zrnitostní rozbor Voda – 2) sedimentace  Sedimentace Stokesův vzorec: v = h / t = 2/9.(g.r 2 /η).(ρ Z - ρ K ) vrychlost sedimentace hhloubka tčas gtíhové zrychlení rpoloměr zrn ηdynamická viskozita kapaliny ρspecifická hmotnost (zeminy / kapaliny)

17 Zrnitostní rozbor Voda – 2) sedimentace A. dekantační metoda - dekantační válce s postranním tubusem - vypouštění suspenze po určité době sedimentace - známe h, t vypočteme podle toho, jak velké částice (r) chceme zachytit - žádná frakce se neztratí

18 Zrnitostní rozbor Voda – 2) sedimentace B. pipetovací metoda - ve známých h a t odpipetujeme suspenzi, odpaříme vodu a zvážíme suchou frakci - standardní metodika EU

19 Zrnitostní rozbor Voda – 2) sedimentace C. hustoměrná metoda (areometrická, A. Casagrande) v časech t měříme hustotu suspenze s postupným usazováním zrn hustota klesá naměřené hodnoty jsou základem pro konstrukci zrnitostní křivky a stanovení obsahu jednotlivých frakcí

20 Hustoměrná metoda Kalibrace hustoměru a válce Slouží k opravě chyby měření způsobené nenulovým objemem hustoměru stopka se stupnicí hruška 1,030

21 Hustoměrná metoda Kalibrace hustoměru a válce hRhR h0h0 h ∆h∆h h1h1 h1h1 F h R = h 1 + h 0 /2 ∆h = h – h 0 ∆h = V/F V/F = h – h 0 h 0 = h – V/F h 0 /2 = h/2 – V/2F h R = h 1 + h/2 – V/2F h 1 = L – R.L/S S – počet dílků stupnice (30) h 1 = L/S (S – R) V ∆h∆h 1,000 1,030 L R 1,019

22 Hustoměrná metoda Spočet dílků (30, popřípadě 25) Rčtení na hustoměru (1,019; zapsat jako 19!!!!!) Ldélka stupnice (cm) h/2polovina výšky hrušky (cm) Vobjem hrušky (cm 3 ) Fprůřez válce (cm 2 ) F= 900/z (z= objem mezi ryskami 100 a 1000 cm 3 ) Hustota suspenze

23 Hustoměrná metoda - pokus Preparace vzorku Slouží k rozrušení půdních agregátů na elementární částice Lze provádět mechanicky, chemicky, či kombinací obou metod  Postup preparace: navážka:80 – 100 g LP (jemnozemě!)40 – 60 gSTP 20 – 40 gTP - přidat dispergační činidlo (hexametafosfát Na): na každých 10g vzorku přidat 10 ml činidla - vařit ve varné misce (vypuzení vzduchu a rozrušení agr.) - kvantitativně převést do válce

24 Hustoměrná metoda Vlastní měření  Směs převedenou do odměrného válce doplníme vodou (vodovodní) po rysku 1000 ml  Suspenzi rozmícháme pomocí míchadla (1 min)  Opatrně vložíme hustoměr a v jednotlivých časových intervalech zapisujeme hodnoty R  V průběhu sedimentace zaznamenáváme teplotu suspenze

25 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR dΣ%Σ% 30´´ T1 1,0 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 Mezi měřeními nechat hustoměr v suspenzi Po každém měření hustoměr vyjmout ze suspenze

26 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412

27 °C 20 Oprava 0 2122232425 + 0,5 + 0,36

28 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711 R + oprava

29 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711

30 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711

31 Hustoměrná metoda A v d ρZρZ T čas

32 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711 Σ% = 100/g * (ρ Z.R 0 / ρ Z -1) g......navážka v gramech

33 IV.k. % II.k. % I.k. % III.k. %

34 Protokol - princip metody - potřeby - chemikálie - pracovní postup - vyplněná tabulka měření (+ výpočet h R a Σ%) - nomogram a zrnitostní křivka - zařazení půdy podle Novákovy klas. stupnice (např. 38 % jíl. částic = půda HLINITÁ)

35 http://www.pedologie.cz/postupy/postupy.htm

36 Kalibrační hodnoty pro zrnitostní rozbor hustoměrnou metodou (cvičebna 226) Číslo válce Číslo hustoměru V (cm 3 )F (cm 2 )H/2L 26027,68,59,1 36527,78,09,4 46025,78,59,4 56027,610,09,6 65528,07,89,0 75027,69,09,2 95027,69,29,5 106027,69,09,3 115026,69,08,9 125025,48,710,4 145026,18,59,6 157027,68,010,8 166526,98,59,9 177026,98,010,5 186026,98,59,4 236024,68,69,5

37 Děkuji za pozornost a na viděnou za týden


Stáhnout ppt "Pedologie pro zahradníky I.cvičení: 1) Úvod 2) Metody stanovení zrnitosti - teorie Miroslav Fér A027A"

Podobné prezentace


Reklamy Google