Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHRONICKÁ RENALNÍ INSUFICIENCE JAKUB ZÁVADA KLINIKA NEFROLOGIE 1.LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHRONICKÁ RENALNÍ INSUFICIENCE JAKUB ZÁVADA KLINIKA NEFROLOGIE 1.LF UK."— Transkript prezentace:

1 CHRONICKÁ RENALNÍ INSUFICIENCE JAKUB ZÁVADA KLINIKA NEFROLOGIE 1.LF UK

2 DEFINICE PROGRESIVNÍ A IREVERSIBILNÍ ZTRÁTA FUNKCE LEDVIN KLASIFIKACE DLE K/DOQI (STÁDIA 1-5): 1. NORMALNÍ GF + ZNÁMKY NEFROPATIE (microalbuminurie/proteinurie, hematurie, histologické změny) 2. MÍRNÝ POKLES GF (60-89 ml/min/1,73m2 = 1-1,49 ml/s/1,73m2) 3. STŘEDNÍ POKLES GF (30-59 ml/min/1,73m2 = 0,5-0,99 ml/s/1,73m2) 4. TĚŽKÝ POKLES GF (15-30 ml/min/1,73m2 = 0,25-0,49 ml/s/1,73m2) 5. SELHÁNÍ LEDVIN (GFR < 15 ml/min/1,73m2 = 0,25ml/s/1,73m2)

3

4

5 EPIDEMIOLOGIE INCIDENCE KONEČNÉHO STÁDIA SELHÁNÍ LEDVIN: 110 (UK)- 315 (USA) PACIENTŮ/1000000/ROK (V R. 1999) PREVALENCE KONEČNÉHO STADIA SELHÁNÍ LEDVIN: 659 (EU) – 1217 (USA) PACIENTŮ/1000000/ROK (V R. 1999) INCIDENCE SELHÁNÍ LEDVIN STOUPÁ CCA O 6-7% ROČNĚ NEJČASTĚJŠÍ ETIOLOGIE: DM, HYPERTENZE, CHRONICKÁ GLOMERULONEPHRITIDA

6

7 FACTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROGRESI CHRI NEOVLIVNITELNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY: –TYP NEFROPATIE –VĚK, POHLAVÍ, RASA, GENY OVLIVNITELNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY: –PROTEINURIE –HYPERTENZE –GLYKEMIE –LIPIDY –OBESITA –HYPERURICEMIE –KOUŘENÍ

8

9

10

11 MECHANISMY PROGRESE CHRI GLOMERULOSCLEROZA –POŠKOZENÍ ENDOTELU → MESANGIÁLNÍ PROLIFERACE → GLOMERULOSKLEROZA TUBULOINTERSTICIÁLNÍ FIBROZA –POŠKOZENÍ TUBULÁRNÍCH BUNĚK → UVOLNĚNÍ ZÁNĚTLIVÝCH MEDIÁTORŮ → STIMULACE FIBROBLASTŮ → FIBRÓZA VASKULÁRNÍ SKLEROZA –HYALINOZA ARTERIOL, ZTRÁTA PERITUBULÁRNÍCH KAPILÁR → INTERSTICIÁLNÍ ISCHEMIE → FIBROZA INTERSTICIA

12

13

14 KLINICKÉ PROJEVY CHRI CHRONICKÁ RENÁLNÍ ISNUFICIENCE (K/DOQI STADIA 2-4) ACUTNÍ PROGRESE CHRONICKÉ RENÁLNÍ INSUFICIENCE PROJEVY KONEČNÉHO STADIA SELHÁNÍ LEDVIN OF CRF, UREMIE

15 KOMPLIKACE A NÁSLEDKY CHRI KARDIOVASKULÁRNÍ POSTIŽENÍ ANEMIE RENÁLNÍ KOSTNÍ NEMOC METABOLICKÁ ACIDOZA MALNUTRICE HYPERVOLEMIE HYPERKALEMIE KRVÁCIVÁ DIATEZA DERMATOLOGICKÉ PROJEVY NEUROLOGICKÉ PROJEVY IMUNOSUPRESE

16 TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K CHRI POKUS SE ZJISTIT PŘÍČINU CHRI JSOU PŘÍTOMNY REVERZIBILNÍ FAKTORY? –PRE-RENÁLNÍ, LÉKOVÁ TOXICITA, IMUNITNĚ ZPROSTŘEDKOVANÁ ETIOLOGIE CHRI, INFEKCE, OBSTRUKCE, HYPERKALCEMIE, HYPERTENZE POKUS O OVLIVNĚNÍ PROGRESE CHRI PREVENCE A LÉČBA KOMPLIKACÍ CHRI PŘÍPRAVA NÁHRADY FUNKCE LEDVIN LÉKY –REDUKUJ DÁVKU: ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÉKŮ, DIGOXINU, LITHIA, KARBAMAZEPINU –VYSAĎ: METFORMIN, NSA, CYCLOSPORIN, MAGNESIUM

17

18 DIETNÍ INTERVENCE U CHRI –NÍZKOPROTEINOVÁ DIETA (?) STUDIE MDRD NEPROKÁZALA BENEFIT –DIETA S OMEZENÍM FOSFÁTŮ (POMÁHÁ KONTROLOVAT HYPERFOSFATEMII A RENÁLNÍ OSTEODYSTROFII) –SUPLEMENTACE RYBÍHO OLEJE (?) SNAD ZPOMALUJE PROGRESI IGA NEFROPATIE (KONTROVERZNÍ) –RESTRIKCE SOLI (POMÁHÁ KONTROLOVAT HYPERTENZI A HYPERVOLEMII)

19 KONTROLA KREVNÍHO TLAKU U CHRI CÍLOVÝ TK: OBECNÁ POPULACE 140/90 CHRI STADIUM 1-4 + PROTEINURIE<1G/DEN 135/85 CHRI STADIUM 1-4 + PROTEINURIE>1G/DEN 125/75 ANTIHYPERTENZIVA: 1) ACEI (ACE INHIBITORY) 2) + DIURETIKA + DIETA S OMEZENÍM SOLI 3) + ATRA (ANTAGONISTÉ RECEPTORU PRO ANGIOTENSIN) 4) + KALCIOVÉ BLOKÁTORY, ALFA A BETA BLOKÁTORY

20

21

22 PODPŮRNÁ LÉČBA A PŘÍPRAVA NÁHRADY FUNKCE LEDVIN SODÍK, DRASLÍK, HYPERVOLEMIE –DIETA S OMEZENÍM SOLI A DRASLÍKU, DIURETIKA SEKUNDÁRNÍ HYPERPARATYREOZA A KOSTNÍ CHOROBA –NÍZKOFOSFÁTOVÁ DIETA, VAZAČE FOSFÁTŮ –VITAMIN D ANEMIE –ERYTROPOETIN HBV VAKCINACE VOLBA DIALYZAČNÍ METODY –HEMODIALÝZA, PERITONEÁLNÍ DAILÝZA –DISKUTOVAT MOŽNOST PŘÍBUZENSKÉ TRANSPLANTACE DIALYZAČNÍ PŘÍSTUP NAČASOVÁNÍ ZAHÁJENÍ DIALYZAČNÍ LÉČBY

23

24


Stáhnout ppt "CHRONICKÁ RENALNÍ INSUFICIENCE JAKUB ZÁVADA KLINIKA NEFROLOGIE 1.LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google