Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink."— Transkript prezentace:

1

2 Michal Lehnert

3 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink S – úkoly, metodika (tréninková cvičení, metodotvorní činitelé, základní metody). 5.Specifika tréninku S u dětí. 6.Diagnostika S.

4 Pohybová schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti.

5 Ve sportu chápat sílu (S) spíše jako komplex schopností bez ostrého ohraničení, ale částečně nezávislých a specifických, což je nezbytné zohlednit při tréninku.

6 S je funkčně dána stažlivostí svalu a může se projevit formou maximálního napětí nebo maximální rychlostí stahu.

7 Aktivace rychlých a pomalých vláken při činnosti: a)nízký odpor i rychlost pohybu – pomalá vlákna (SO) a) nízký odpor i rychlost pohybu – pomalá vlákna (SO) b) nízký odpor, vysoká rychlost pohybu – rychlá vlákna (FG), s rostoucí odporem i vlákna smíšená (FOG) a pomalá c)vysoký odpor (cca nad 90%) – všechny typy vláken Tréninkem počet aktivovaných vláken (podílejících na Tréninkem počet aktivovaných vláken (podílejících na zabezpečení pohybu) vzrůstá! zabezpečení pohybu) vzrůstá!

8 1. MAXIMÁLNÍ 2. RYCHLÁ a VÝBUŠNÁ 3. VYTRVALOSTNÍ

9 1. MAXIMÁLNÍ (MS) – schopnost vyvinout volní kontrakcí nejvyšší úroveň síly při dynamické nebo statické činnosti. představuje základní silový potenciál (někdypředstavuje základní silový potenciál (někdy označována jako absolutní síla) její úroveň ovlivňuje i další druhy Sjejí úroveň ovlivňuje i další druhy S rozvíjí se metodami využívajícími maximálních ažrozvíjí se metodami využívajícími maximálních až středních odporů RELATIVNÍ S = maximální S/tělesná hmotnostRELATIVNÍ S = maximální S/tělesná hmotnost

10 1. MAXIMÁLNÍ SÍLA

11 RYCHLÁ (RS) a VÝBUŠNÁ (VS) – schopnost překonávat nemaximální odpor s vysokou až max. rychlostí. 2. RYCHLÁ (RS) a VÝBUŠNÁ (VS) – schopnost překonávat nemaximální odpor s vysokou až max. rychlostí. rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí pozitivní vliv má předchozí rozvoj síly maximální (zvláště, je-li při výbušném pohybu překonáván vyšší odpor)

12 2. RYCHLÁ a VÝBUŠNÁ SÍLA

13 (VYS) – schopnost odolávat únavě při opakovaném (déletrvajícím) vyvíjení síly při statické nebo dynamické činnosti. 3. VYTRVALOSTNÍ (VYS) – schopnost odolávat únavě při opakovaném (déletrvajícím) vyvíjení síly při statické nebo dynamické činnosti. využívají se převážně cvičení s vysokou mírou specifičnosti, avšak se zvýšeným odporem rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných dlouhou dobu (velikost odporu obvykle nepřesahuje 50% maxima)

14 3. VYTRVALOSTNÍ

15 1.obecný 1.obecný rozvoj S (všech druhů S, svalových skupin - agonistů a antagonistů, tonického a fázického svalstva…) 2.speciální 2.speciální rozvoj S (v souladu s požadavky daného sportu 3.prevence zranění 3.prevence zranění (svalová rovnováha, elasticita, kompenzace specifického zatížení …)

16 vyvoláníZákladním požadavkem tréninku síly je vyvolání vysokého svalového napětí. vysokého svalového napětí. K tomu se využívá: K tomu se využívá: vnějších odporů břemen kinetické energie břemen nebo cvičence volního úsilí při působení proti pevným odporům…

17 Typy svalové činnosti – detailní členění a) Činnost dynamická(délka svalu se mění) a) Činnost dynamická (délka svalu se mění) 1.Činnost koncentrická 1.Činnost koncentrická – sval se zkracuje (úpony se přibližují), síla působí ve stejném směru jako pohybující se segment těla. 2. Činnost excentrická 2. Činnost excentrická – sval se prodlužuje, (svalové úpony se oddalují), výsledkem je brzdící pohyb. b) Činnost statická b) Činnost statická (izometrická - délka svalu se nemění) - vzdálenost úponů zůstává stejná, nedochází k přibližování segmentů těla. Důležité je vyjít ze znalosti typů svalové činnosti.

18 Základní typy svalové činnosti Dynamická koncentrická Dynamická excentrická Statická

19 Základní tréninková cvičení : 1.Cvičení s vnějším odporem, který je vyvolán: hmotností břemene (činka, partner…) odporem (spolu)cvičence odporem pružných předmětů odporem vnějšího prostředí speciálně konstruovanými posilovacími stroji.

20 Základní tréninková cvičení (pokračování): 2.Cvičení s překonáváním hmotnosti vlastního těla (bez nebo s doplňkovou zátěží).

21 Efektivní využívání tréninkových cvičení vyžaduje obměny následujících metodotvorných činitelů: 1.Velikost odporu 2.Počet opakování (resp. doba cvičení) 3.Interval zotavení mezi podněty 4.Struktura pohybu

22 Stanovení velikosti odporu: jako % maximální hmotnosti břemene, s níž lze provést pohyb jako opakovací maximum - vychází ze vztahu velikosti odporu a počtu opakování (např. 1OM = odpor, s kterým sportovec provede maximálně 1 opakování)

23 Základní požadavky tréninku jednotlivých druhů síly: Absolutní síla → vysoký odpor Rychlá a výbušná síla →vysoká rychlost Vytrvalostní síla → vysoký počet opakování

24 adaptací v oblastech Optimální stanovení hodnot metodotvorných činitelů je předpokladem adaptací v oblastech: 1.nervosvalová koordinace 2.svalová hypertrofie 3.energetické zdroje 4.svalová elasticita.

25 Ovlivňují vždy jen část silového spektra (specifická adaptace). Jejich kombinací lze vyvolávat funkční rozvoj síly. 1.Metody využívající maximálních odporů: a) metoda maximálních úsilí (těžkoatletická) b) metoda excentrických úsilí c) metoda izometrická

26 2.Metody využívajícínemaximálních odporů překonávaných nemaximální rychlostí 2.Metody využívající nemaximálních odporů překonávaných nemaximální rychlostí: a) metoda opakovaných úsilí (kulturistická) b) metoda izokinetická d) metoda vytrvalostní e) metoda pyramidová

27 Funkční trénink: -cvičení, které učí ovládat tělo ve všech rovinách pohybu - trénink pohybů, ne svalů – vychází se ze specifických pohybů při sportovním výkonu -východiskem kinematické řetězce (skupiny svalů a kloubů spolupracujících na zajištění pohybu) -uzavřené svalové řetězce (chodidla v kontaktu s podložkou)

28 Funkční trénink (pokračování): -základem zaměření na zlepšení funkce stabilizátorů -klíčové skupiny, které potřebují stabilizační trénink: hluboké břišní (příčný a vnitřní šikmý), abduktory a rotátory kyčle, stabilizátory lopatky -nejdříve zvládnout cv. v základních podmínkách, začít s jednoduchými cv., menšími odpory, končit složitými cv. (na nestabilních plochách).

29 3.Metody využívající nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí: a) metoda plyometrická b) metoda rychlostní (dynamických úsilí) c) metoda kontrastní d) metoda kruhového tréninku

30 všestrannéSoučástí všestranné kondiční přípravy. zvyšovánípředcházeníCílem je nejen zvyšování síly, ale i předcházení dysbalancí dysbalancí. menší přizpůsobeníRespektovat menší přizpůsobení na silový trénink - neukončený vývoj kosterního aparátu (růstové chrupavky), nerovnoměrný rozvoj svalových skupin…

31 transferu.Rozvoj jednotlivých druhů síly – využívat transferu. svalstvo truputonickéZaměřit se na svalstvo trupu, resp. tonické (posturální). dynamická cvičení s vlastním tělemUpřednostňovat dynamická cvičení s vlastním tělem. (hlavně komplexní cviky), omezit náročná statická, tahová a tlaková cvičení. polohy a rozsahy cvičeníVolit vhodné polohy a rozsahy cvičení (např. opřená páteř, necvičit se zátěží v předklonu…).

32 technikuZdůrazňovat techniku cvičení, dýchání, bezpečnost… sérii cca 12-15Efektivní: počet opakování v sérii cca 12-15, frekvence 2x/týden. zařízení uzpůsobenýchVyužívat jen zařízení uzpůsobených dětem a mládeži nebo vyhovující jejich parametrům. Pozor na zatěžování v době akcelerace růstu.

33 1.Charakterizujte S jako motorickou schopnost. 2.Uveďte základní druhy S a jejich uplatnění ve specializaci. 3.Objasněte základy metodiky tréninku S (úkoly, tréninková cvičení, manipulace s metodotvornými činiteli, základní metody…). 4.Objasněte specifika tréninku S u dětí.


Stáhnout ppt "Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink."

Podobné prezentace


Reklamy Google