Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáří a stárnutí K. Bernášková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáří a stárnutí K. Bernášková."— Transkript prezentace:

1 Stáří a stárnutí K. Bernášková

2 Obsah Co je stárnutí? Délka života Čím je způsobeno stárnutí? (teorie)
Syndromy předčasného stárnutí Změny způsobené stárnutím Co prodlužuje život ? Starý člověk a starý pacient

3 Co je stárnutí ? Komplexní biologický proces na molekulární, buněčné i orgánové úrovni, který vede k progresivnímu a nevyhnutelnému (i když postupnému): zhoršování všech funkcí organismu ztrátě schopnosti adaptovat se na stres zvýšenému riziku vzniku nemocí vzniku strukturálních změn Komplexní biologický proces na molekulární, buněčné i orgánové úrovni, který vede k progresivnímu a nevyhnutelnému snížení schopnosti těla odpovídat fyziologicky na vnitřní nebo vnější zátěž which changes at molecular, cellular and organ levels result in a progressive, inevitable, and inescapable decrease in the body's ability to respond appropriately to internal and/or external stressors Změny se objevují v průběhu času a nejsou způsobené nemocí nebo úrazem a mohou eventuálně vést ke smrti

4 Délka života Maximální délka života Pravděpodobná délka života Průměrná délka života

5 Maximální délka života
= délka života, které se daný organismus může maximálně dožít moucha tarantule kůň slon papoušek člověk 3 20 40 78 80 122

6 Pravděpodobná délka života
je časové období, po které lze očekávat, že bude dotyčný žít (na základě tabulek dožití v roce jeho narození) pravděpodobná délka života se během věků prodlužuje závisí na úrovni vývoje, hygieny, zdravornictví, ..

7 Pravděpodobná délka života v roce 2001 a 2008
muži ženy (2008) (2008) Švédsko 77,1 (78,7) ,1 (84,2) Rakousko ,1 (78,9) ,0 (83,6) Francie 75,2 (72.3) ,8 (80.5) Česko 72,2 (73.4) 78,4 (79.5) (86,5) (91,0) Polsko 69,8 (71.3) 78,1 (79.8) Maďarsko 68,3 (69.2) 76,8 (77.4)

8 Třetina důchodců a pětina cizinců
Rok 2065 v ČR? Třetina důchodců a pětina cizinců Senioři a cizinci takřka na každém rohu - zřejmě tak bude vypadat skladba obyvatelstva v Česku v roce Ve své analýze to předpokládá Český statistický úřad. Jednou z výrazných změn bude prodlužování věku. V roce 2065 budou nejspíš malé děti vzácné. Novinky , 11:42 - Praha Statistici spočítali, že Češi budou v nejideálnějším případě umírat ve věku kolem devadesáti let. Tak například zatím co nyní žije v tuzemsku 617 lidí ve věku sto a více let, podle odhadů by jich v závěru roku 2065 mohlo být přes 14 tisíc.  Úřad uvedl, že v ideálním případě by muži umírali v průměru ve věku 88,5 roku, ženy by je předčily ještě o tři a půl roku. Český statistický úřad všechna demografická kritéria uvádí ve třech variantách, tedy podle míry pravděpodobnosti. Nejvíce se tedy statistici přiklání k tomu, že muži se dožijí v průměru 86,5 let a ženy 91 let. V horším případě muži zemřou zhruba v 84 letech a ženy v 88,5 letech.  Vyšší věk díky lepšímu lékařství   Obdobné stárnutí obyvatelstva nebude jen v Česku. Stejný trend lze pozorovat ve všech evropských zemích. Jak statistici přišli na to, že se budeme dožívat tak vysokého věku? Jak uvedla Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografie, předpokladem je zvyšování životní úrovně a zejména pokroky v lékařství. 

9 Pravděpodobná délka života v roce 2001 (2008)
muži ženy Sierra Leone Nigerie (46,4) (47,3) Malawi 37 (48,1) (48,4) Zambie 38 (42,1) (42,5) Botswana 39 (50,5) (50,7)

10 Příčiny rozdílu v délce života vzhledem k pohlaví
Genetické příčiny ženský genotyp (XX) úmrtnost v prenatálním období Hormonální příčiny estrogeny a metabolismus tuků androgeny a imunita androgeny a riskantní chování Sociální role

11 Průměrná délka života je počet let, po které se předpokládá, že bude novorozenec žít při zachování současné křivky úmrtnosti Je ovlivněna: prostředím úrovní hygieny životním stylem nemocemi

12 Maximální délka života
Dosud nejdéle žijící osoba: France’s Jeanne Louise Calment 122 let, 164 dní Zemřela v roce 1997 Za dlouhý život vděčí: olivovému oleji, portskému vínu, čokoládě a kouření

13 Stárnutí živočichů Za fyziologických podmínek živočichové nestárnou
Stárne pouze živočich odkázaný na člověka (pes, kůň, kočka) a člověk Jediná výjimka: losos, velryba

14 Cat given contact lenses
| December 19, 2008 | staff reporter A 15-year-old cat's eyesight has been restored by contact lenses.

15 Teorie stárnutí 1 Dříve: stárnutí je způsobeno
“bezbožností” (trest boží) ztrátou vody (vlhkosti tkání) nedostatkem tělesného tepla

16 Teorie stárnutí 2 Evoluční Fyziologické (biologické) Sociální
Programové Stochastické Vnitřní časování Bez zákonitostí

17 Evoluční teorie stárnutí
„Disposable Body Theory“ Jakmile organismus vyrobí životaschopné potomky, tělo již není potřeba, takže stárne a umírá. „Antagonistic Pleiotropy Theory“ (Antagonistický efekt jednoho genu) Některé geny jsou nutné v časném životě ale později škodí Evoluční teorie stárnutí říká zhruba tolik: Gen, který poškozuje tělo v pozdním věku, nemůže být selekcí de facto vyřazen. Zvlášť když vzhledem k vícenásobnému účinku většiny genů dává například reprodukční výhodu ve věku dřívějším... Jak doslova tvrdí Steven Austad: “Mutace, způsobující našemu tělu škody v pozdním věku, se v lidském genomu nashromáždily za sta a tisíce generací tak, jako se na pobřeží nahromadí harampádí vyplavené mořem.” (Zdroj: Steven Austad: Proč stárneme, Mladá fronta, Praha, 1999) Problém si však přece jen zasluhuje rozsáhlejší diskusi: - Samci se mohou rozmnožovat v téměř libovolném věku, takže vyšší dožití je pro ně reprodukční výhodou. - Samice některých druhů (nejen člověka, ale i některých lidoopů či velryb) se dožívají menopauzy. Z hlediska genů již toto období nepřináší žádný primární prospěch. Proč potom nežít ještě déle? - "Standardní" výklad tvrdí, že i starší jedinci pomáhají svým dětem a tedy i svým genům - u lidí například péčí o vnoučata. Proto se "vyplatí" dožít věku, v němž už neprobíhá reprodukce. Jak to, že v minulosti tedy neprobíhala selekce na vyšší věk, respektive neprobíhala dostatečně? Celkově se zdá, že v situaci, kdy jedinci stejně hrozila "nepřirozená" smrt působením infekčních chorob, hladu, zimy či zranění, k přirozené smrti téměř nedocházelo - a právě proto proti ní nepůsobila výrazná selekce. S těmito genetickými důsledky se musíme potýkat dosud, ač se původní podmínky mezitím změnily. Ovšem výrazná selekce proti kratší délce života stále nepůsobí. Austad uvádí, že nakonec by jedinou "evoluční" cestou, jak se s geny urychlujícími stárnutí postupně vypořádat, bylo rozmnožovat se až ve vyšším věku. V praxi neproveditelné a spojené i s celou řadou jiných problémů (jak ve stáří někoho vychovávat, s věkem matky přibývá možnost poškození plodu, pravděpodobnost, že matka či dítě zemřou při porodu atd.). V boji se stárnutím se tedy logicky musí postupovat jinak. 3) Nahromadění genů, které způsobují „chyby“ Postupně se hromadí se geny, které po reprodukci tělu „škodí“ a tyto geny nemohou být selekcí vyřazeny

18 Sociální teorie stárnutí
Význam přežití starší generace pro společnost (od prvobytně pospolné společnosti) opatrování ohně, opatrování dětí zkušenosti V současnosti vážnost seniorů upadá (ageismus)

19 Teorie stárnutí 3 Každá biologická teorie musí splňovat základní požadavky: - děj je ubikviterní (ve všech buňkách) - škodlivý - progredující - vychází zevnitř organismu

20 Teorie stárnutí 4 Systémová úroveň (programové teorie)
- neuroendokrinní teorie - imunologická teorie - endokrinní teorie Buněčná úroveň (stochastické teorie) - volné kyslíkové radikály - cross-link - “wear and tear” (Mitochondrie)

21 Teorie stárnutí 5 Molekulární úroveň - speciální geny
- programová teorie - speciální geny - teorie hromadění chyb (+ teorie somatických mutací) - VOLNÉ KYSLÍKOVÉ RADIKÁLY

22 Která teorie je správná?
žádná a přitom všechny některé z nich se překrývají, jiné si protiřečí

23 Vlastnosti stárnoucí buňky
zpomalené dělení změna metabolismu (zpomalení bazálního metabolismu a všech chemických reakcí) změna funkce buněk (tvorba nefyziologických proteinů, cytokinů, růstových faktorů atd.) neschopnost apoptózy snížená citlivost receptorů snížená schopnost odolávat volným kyslíkovým radikálům nestabilita DNA, která může způsobit rakovinné bujení

24 Syndromy předčasného stárnutí
Onemocnění charakterizovaná příznaky předčasného stárnutí = progerie Jsou to nemoci nebo skutečné předčasné stárnutí? Segmentální progerie

25 Syndromy předčasného stárnutí 1
Progerie (Hutchinson-Gilfordův syndrom): (zkrácené telomery) ? mutace genu pro lamin A příznaky v 1. roce po narození zpomalený růst, plešatost, žádný podkožní tuk, vrásky, vystupující nos, ustupující brada, tuhé svaly a klouby těžká ateroskleróza, artróza, ne katarakta a tumory umírá kolem 13. roku věku na ICHS

26 Rozdíly mezi Hutchinson-Gilfordovým syndromem a skutečným stárnutím:
U mužů nejsou problémy s prostatou Nezvyšuje se riziko nádorů nebo katarakty Přes rychlý rozvoj aterosklerózy dojde málokdy k hypertenzi Diabetes se vyvíjí velice vzácně U pacientů nevzniká Alzheimerova choroba ani jiné typy demencí

27 Syndromy předčasného stárnutí 2
Wernerův syndrom porucha helikázy začíná v dospělosti (kolem 30. roku života) rychle výrazné vrásky, „ptačí“ obličej, bílé vlasy až plešatost, osteoporóza, svalové atrofie, tendence k diabetu, katarakta, zvýšený výskyt rakoviny smrt v průměru ve 47 letech na ICHS

28 Wernerův syndrom (AK, 54)

29 Rozdíly mezi Wernerovým syndromem a skutečným stárnutím:
Nezvyšuje se riziko neurodegenerace a demence Muži nemají problémy s prostatou Nevznikají změny v imunitním systému

30 Syndromy předčasného stárnutí 3
Cockayneův syndrom neschopnost opravovat poruchy transkripce DNA zjevné známky kolem 1. až 2. roku věku malý vzrůst (kolem 1 m), fotosenzitivita, mentální retardace, poškození skeletu, sítnice, progresivní neurologická degenerace death at age around 7 years

31 Cockayneův syndrom (Chlapec, 4 roky) Není tendence k rozvoji nádorů

32 Syndromy předčasného stárnutí 4
Dyskeratosis congenita nedostatek telomerázy (poškození především tkání s rychle se dělícími buňkami) první projevy kolem 10.roku věku kožní pigmentace, dysgeneze nehtů, šedivění vlasů, změny mukózních membrán, poruchy GIT, osteoporóza zvýšený výskyt rakoviny kůže a krve smrt kolem 16. roku věku

33 Syndromy předčasného stárnutí 5
Downův syndrom (trisomie 21. chromozomu – nadbytek hydroxylových radikálů) Diabetes mellitus (tvorba pentosidinových vazeb, cross link teorie)

34 Fyziologie stárnutí

35 Rozdělení věkových kategorií (podle WHO)
Mládí, mladá dospělost: pod 30 let Zralost: Střední věk: Starší věk (rané stáří): Stáří: Velmi vysoký věk: více než 90

36 Stárnutí začíná ve 3 deceniu neomezuje každodenní život
nevede ke skokovým změnám ve fyzickém stavu pacienta zvyšuje riziko výskytu chorob (včetně polymorbidity) a riziko smrti

37 Při stárnutí se rozvíjí homeostenóza
Homeostenóza = snížení homeostatických rezerv organizmu Provází ji snadnější aktivace stresové osy Vede k časnějšímu rozvoji příznaků onemocnění

38 Změny způsobené stárnutím 1
Obecně Snížení obsahu CTV Pokles netukové tělesné hmoty (svaly, kosti) Zvýšené procento celkového tělesného tuku Snížení bazálního metabolismu Šedivění vlasů, pokles výšky Snížení pružnosti tkání Snížení citlivosti receptorů Endokrinní s. Porucha glukózové tolerance Zvýšení bazální sekrece ADH a koncentrace sérového ANP Snížení sekrece estrogenů a testosteronu, růstového hormonu, ho štítné žlázy, reninu, aldosteronu a melatoninu Snížení sekrece aktivního vitaminu D

39 Změny způsobené stárnutím 2
Nervový systém Pokles hmotnosti mozku, snížení krevního průtoku mozkem a jeho autoregulace Zpomalení psychosomatického tempa Pokles vzpřimovacích reflexů, prodloužená doba vedení Fragmentace spánku Zhoršení paměti Pohybový aparát Pokles kostní a svalové hmoty Úbytek kloubní chrupavky nosných kloubů Imunitní systém Involuce thymu a zástava sekrece jeho hormonů Pokles funkce T buněk Zvýšení tvorby autoprotilátek Snížení produkce protilátek po aktivaci Ag

40 Změny způsobené stárnutím 3
Respirační systém Zvýšení rigidity hrudníku a plic Snížení vitální kapacity a forsírovaného objemu Změna poměru ventilace/perfuze Pokles aktivity řasinkového epitelu Zvýšení dráždivosti dýchacích cest, ale snížení efektivity kašle Kardiovaskulární systém Snížená elasticita a poddajnost arterií (x Sklerotické změny aorty a chlopní) Snížení citlivosti baroreceptorů Snížení automacie SA uzlu Snížení poddajnosti srdce Snížená citlivost na beta adrenergní stimulaci Pokles srdečního výdeje

41 Změny způsobené stárnutím 4
Kůže Snížení množství podkožního tuku Atrofie potních žlaz (vrásky a suchost kůže) Snížení syntézy prekurzorů vitamínu D Zrak Presbyopie se zhoršením akomodace Poruchy průhlednosti čočky a jejího zabarvení (snížení tolerance jasu) Zmenšení velikosti zornic (zmenšení noční zrakové ostrosti) Sluch Porucha sluchu pro vysoké frekvence (presbyakuzie) Zvýšená citlivost na hlasitý zvuk Čich a chuť Omezení vjemů

42 Změny způsobené stárnutím 5
GIT Snížené vylučování slin, presbyesophagus Zuby Nižší žaludeční acidita Zmenšení resorpčního povrchu tenkého střeva Snížená resorbce kalcia Snížená motilita tlustého střeva Urogenitální systém Zvětšení prostaty Snížení počtu funkčních glomerulů v ledvinách Snížení krevního průtoku ledvinami Pokles zřeďovací a koncentrační schopnosti ledvin Snížení poddajnosti močového měchýře a zvýšení jeho reziduálního objemu Atrofie a suchost vaginální sliznice

43 Co ovlivňuje délku a kvalitu života
Vrozené dispozice Výživa, životní styl Životní prostředí Sociální situace (vzdělání, manželství, příjmy) Lékařská péče Antioxidanty Omezení rizikových faktorů (slunění, stres atd.)

44 Jak si prodloužit život ?
Elixíry věčného života a mládí Rostliny mandragora, ženšen Živočišné produkty: vaječný žloutek, ... koupel v mléce nebo v krvi mladých dívek Voda, elektřina, magnetismus Konec 19. století „vědecké“ metody: injekce z extraktu gonád “transplantace” opičích žláz vazektomie, sterilizace

45 Jak si prodloužit život ?
Později ve 20. století: jogurt zdravý životní styl: sport, procvičování paměti … eustres

46 Jak si prodloužit život ?
hormony mládí - DHEA - melatonin STH červené víno (resveratrol) léky (?) omezený příjem potravy

47 Starý pacient

48 Starý člověk Každý orgán nebo systém v těle stárne nezávisle na ostatních orgánech staří lidé se vzájemně liší mnohem více než lidé mladí V těle existují „vulnerabilní“ orgány nebo systémy, které reagují na jakoukoli změnu jako první mozek dolní cesty močové kardiovaskulární systém motorický systém

49 Starý pacient Nástup choroby se většinou projevuje na nejzranitelnějším orgánovém systému (nemusí to být orgán postižený chorobou!)  atypické příznaky Pro poruchu kompenzačních mechanismů se choroby projevují v časnějším stadiu Některé patologické nálezy jsou ve stáří normální Ve stáří je velice častá polymorbidita

50 Hlavní problémy starších pacientů (pět I)
Instabilita Imobilita Intelektové poškození Iatrogenní poškození Inkontinence

51 Instabilita- riziko pádu
Vnější příčiny Málo světla, nerovný povrch, nevhodná obuv, barevné kontrasty

52 Instabilita- riziko pádu
Vnější příčiny Málo světla, nerovný povrch, nevhodná obuv, barevné kontrasty Vnitřní příčiny Onemocnění neurologická, kardiovaskulární, ortopedické, malabsorpce, dehydratace, …poruchy zraku, sluchu, .. Léky Důsledek: Poranění a strach z chůze a pohybu: Imobilizace

53 Imobilita Ztráta motivace Nepříjemné pocity (bolesti, zadýchávání)
Strach z pádu, ztráty orientace Důsledek omezení frekvence a rozsahu pohybu „imobilizační syndrom“

54 Intelektové poškození
Redukce mozkové hmoty, počtu neuronů Senilní plaky a klubka neurofibril Malá antioxidační kapacita Redukce enzymatické aktivity-metabolismus acetylcholinu (hippokampus-paměť) Snížené prokrvení Zhoršování korových funkcí mozku paměti (rozvoj paranoidního syndromu) sensorických a motorických funkcí schopnosti vypořádat se s denními činnostmi zhoršení emotivních reakcí (deprese) možnost rozvoje deliria

55 Iatrogenní poškození změna velikosti kompartmentů, ve kterém se lék distribuuje nežádoucí účinky léků kombinace předepsaných léčiv kombinace s léky bez předpisu léčivé čaje babské rady a sousedská výpomoc

56 Inkontinence Příčiny: Důsledky: Tkáňová atrofie
Estrogenní deficit, poruchy cévní trofiky Poruchy statiky a dynamiky páteře, pánevního pletence, dolních končetin Demence, mozkové příhody, parkinsonismus, delirantní stavy Imobilizace Nežádoucí vliv farmak (spazmolytika,antidepresiva,-blokátory…) Důsledky: Infekční komplikace Pády,fraktury a jiná traumata Psychosociální komplikace (nespavost,deprese,úzkosti, pocit studu) Sociální izolace, poruchy chování….

57 Literatura: http://www.provet.co.uk/geriatrics/5a58486.htm


Stáhnout ppt "Stáří a stárnutí K. Bernášková."

Podobné prezentace


Reklamy Google