Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21. února 2013 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21. února 2013 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21. února 2013 Lenka Valová

2 OBSAH  Rozpočet 2013  Počet studentů - vývoj  Výpočet limitů 2014  Legislativní změny

3 Ukazatel200820092010201120122013 Celkem rozpočet VŠ (mil. Kč) 24 10224 64024 24922 95021 671 21 103 21 803 Meziroční vývoj (%)5,422,23-1,59-5,36-6,580,61 3,32 Celkem rozpočet VŠ bez PF (mil. Kč) 21 08021 90421 61520 68719 30919 808 Meziroční vývoj (%)3,593,91-1,32-4,30-6,662,58 Poměr výdajů na VŠ k HDP (%) 0,650,680,660,620,550,56 Podíl výdajů na VŠ na kapitole MŠMT (%) 20,3219,8419,6918,9617,7717,96 I. Rozpočet 2013

4 Bilanční tabulka vysokého školství I. Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7% - A 0,5% K 15,6% II. Sociální záležitosti studentů C,J,S1,S2,U1,U2 nárůst o 74 293 tis. = 3,5% - stipendia doktorandů 8,5%, ubytovací stipendia 0,1%, stravování - 4,1%, sociální stipendia - 4,1a -16,3% III. Rozvoj vysokých škol G,I pokles o 61 264 tis.= -4,9% ( FRVŠ -30%, CRP +13,7%, IRP 0%) IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro navýšení prostředků na mobility Erasmus

5 Položka 200920102011 2012 2013 Počet přepočtených studentů 314 621328 668332 485331 725323 266 Počet přepočtených studentů zahrnutých do výpočtu (tj. akceptovaný počet přepočtených studentů) 305 619314 588316 785319 191303 323 Průměrný normativ (v Kč) 36 35634 770 33 01230 546 32 401 Doktorské stipendium (v Kč/rok) 88 77593 38089 42983 041 90 000 Ubytovací stipendium (v Kč/rok) 6 5006 2505 8005 3675 400 Sociální stipendium (v Kč/rok) 16 200 Dotace na 1 hlavní jídlo (v Kč) 23,0021,2519,4017,95 Základní kvantitativní údaje o financování vysokých škol

6 II. Meziroční vývoj počtu studentů limitní počet  snížení celkového počtu o 5,1 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 % skutečný přepočtený počet  snížení celkového počtu o 2,6 % snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %  vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu 6

7 7

8 8

9 11 VŠ – podíl nadlimitního počtu studentů na celkovém limitním počtu studentů pod 5 % UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0%), 4UVŠ (0%) 15 VŠ – podíl přesahuje o více než 5 % JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu (7 %), VŠTE (8,3 %) 7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1, SP2+) přesahuje 30 %: JU (N1 + 30 %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P1 + 50 %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5) 9

10 III. Výpočet limitů na rok 2014  snížit limitní počet v kategoriích B1 – 5 % ; M1 – 5 % ; N1 – 5 % ; P1 – 0 %  působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny B1 – 5 % ; M1, N1 – 10 % ; P1 – 20 %  snížení limitního počtu provést pouze za pomoci standardizované míry nezaměstnanosti  návrh pro SP2+ : započítat nižší ze dvou údajů – limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu) 10

11 Indikátory kvality a výkonu pro ukazatel A B1M1, N1P1 Celkem100 % Započítané body RIV29,5 %39 %44,5 % Započítané body RUV0,5 %1 %0,5 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5 % 10 % Vlastní příjmy5 % Vážený počet profesorů a docentů30 %20 %10 % Cizinci v příslušném typu studijního programu 5 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 5 % Vyslaní v rámci mobilitních programů10 % Přijatí v rámci mobilitních programů10 % 11

12 IV. Legislativní změny  Dvě novely zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - zavádějící režim žádostí o příspěvky a dotace - podřizující VVŠ režimu státní pokladny  Připravovaná novela autorského zákona č. 121/2000 S.,

13 Státní pokladna  Zákon č. 501/2012 Sb., - novela rozpočtových pravidel  Veškeré dotace VVŠ přes účty u ČNB podřízené státní pokladně s možností vyvést tyto prostředky na vlastní komerční účty VVŠ – to vše plně od 1.4. 2013  Podřízení VVŠ informačním a kontrolním mechanismům MF dle § 35 odst.6  Řada nevyjasněných obsahových, metodických a technických problémů a otázek jen potvrzuje minimálně dvouletou snahu RVŠ zabránit teto situaci

14 Usnesení P RVŠ  Předsednictvo Rady VŠ opakuje naléhavý požadavek komplexního řešení uplatnění režimu státní pokladny vůči veřejným vysokým školám a žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby problému věnoval osobní pozornost.  Neřešení tohoto problému ohrožuje finanční fungování veřejných vysokých škol, Rada vysokých škol proto i s ohledem na skutečnost, že vláda změny projednávala v dubnu 2012, tedy v období, kdy nebyl jmenován ministr školství, mládeže a tělovýchovy, žádá ministra financí o přímé jednání s předsedou Rady vysokých škol o způsobu rychlé nápravy.  Rada vysokých škol současně zdůrazňuje požadavek svého dřívějšího usnesení žádající MŠMT o neprodlené legislativní řešení vynětí veřejných vysokých škol z režimu státní pokladny.

15 Autorský zákon Zúžení výjimky pro „reprografii“§ 30a AZ  Stávající znění umožňuje zhotovovat fyzickým a právnickým osobám pro jejich osobní či vnitřní potřebu rozmnoženiny na papír nebo podobný podklad „fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky“  novela uvedené znění nahrazuje slovy „pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin“, údajně kvůli sladění s § 25 a 96 odst. 1 písm. a) AZ.  To by však vedlo k technologickému omezení volného užití (kopírka ano, samostatný skener a tiskárna ne)  Zvýšení nákladů + nejasná podřízenost kontrolám kolektivního správce

16 Návrh na usnesení  Sněm RVŠ bere na vědomí informace o způsobu výpočtu limitů financovaných studentů pro rok 2014 a žádá náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zahájení dohodovacího řízení pro stanovení limitu jednotlivých škol do konce února 2013  RVŠ opakovaně žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy o reálné legislativní kroky vedoucí k vynětí VVŠ z režimu státní pokladny a současně očekává ze strany MŠMT aktivní odmítnutí možného negativního dopadu připravované novely autorského zákona do oblasti vysokého školství


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 21. února 2013 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google