Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Crush syndrom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Crush syndrom."— Transkript prezentace:

1 Crush syndrom

2 příčiny postižení svalů především DK přímé rozdrcení svalů
zasypání, zavalení přímé rozdrcení svalů poškození svalových buněk tlakem (během první hodiny) ischemie při poruše cévního zásobení (asi po 4 hodinách)

3 reperfuzní syndrom obnovení dodávky krve
únik toxinů, kalia (až 60 hodin po obnovení průtoku krve) rozvoj šoku porucha funkce ledvin z myoglobinurie a volnými radikály poškození oběhu a plic volnými radikály zástava oběhu z hyperkalemie, poruchy acidobazické rovnováhy

4 varovné známky komprese velkého množství svalové hmoty trvající >1 hod. chybějící puls a kapilární návrat absence bolesti v postižené části bledá, chladná kůže na končetině slabý, rychlý puls rozvoj šoku

5 první pomoc trvá-li stav déle, než 60 minut, do zásahu ZZS postiženého nevyprošťovat, nebo zaškrtit končetinu, chladit ji protišoková opatření – péče o tepelnou pohodu ZZS: nitrožilní přístup, infuze, analgesie dostatek kyslíku, event. UPV léky (bikarbonát, antiarytmika, CaCl2) monitorace oběhu pak vyprostit

6 Blast syndrom

7 poškození zdraví tlakovou vlnou
1. stupeň - blast syndrom 2. stupeň – poranění naražením na překážku 3. stupeň – poranění letícími předměty působícími jako projektily 4. stupeň – sekundární poranění zhroucenou budovou a podobně

8 Blast syndrom plíce bubínek – protržení, poranění stř. ucha
poranění alveolů, krvácení, ARDS bubínek – protržení, poranění stř. ucha střevo, cévy, močový měchýř – roztržení, krvácení

9

10 první pomoc aktivace ZZS protišoková opatření terapie dalších poranění
prognóza velmi nepříznivá

11 Compartment syndrom

12 příčiny stištění cév otokem v uzavřeném svalovém prostoru
končetiny břicho hlava cirkulární popálení infekce krvácení, zlomeniny těsný obvaz

13

14 projevy bolest mravenčení nebo necitlivost
chybějící puls na periferii nebo obleněný až vymizelý kapilární návrat zhoršení bolesti při natažení svalů při zmačknutí postižené oblasti

15 první pomoc nezhoršovat situaci šetrně znehybnit
nechladit nezvedat končetinu šetrně znehybnit co nejdříve chirurgický výkon – fasciotomie, uvolňující nářezy při pozdním provedení - amputace

16 Hromadné neštěstí, medicína katastrof

17 Rozdělení Hromadné neštěstí – klasifikováno ZZS, počet obětí přesahuje možnosti regionu Katastrofa – počet přesahuje národní možnosti Válečné události Přírodní katastrofy Průmyslové havárie

18 Principy třídění Zachránit maximální počet životů Rozdělovat podle
Závažnosti zdravotního stavu Urgentnosti ošetření 4 skupiny Maximální priorita 2. pořadí Odsun do vzdálenějších nebo ambulantních zařízení Mrtví a umírající

19 Třídění podle naléhavosti dalšího poskytování zdravotnické pomoci 1
1. skupina těžce postižených s hrozícím selháním životně důležitých funkcí – těžké vnitřní a zevní krvácení, zástava životně důležitých funkcí a úspěšnou resuscitací, poruchy dýchání, všechny druhu pneumotoraxu a hemotorax, nitrolebeční poranění 2. stavy, při kterých se může rozvinout šok – poranění břicha, otevřená poranění kostí a kloubů, úrazová amputace, rozsáhlá poranění měkkých tkání, poranění obličeje a očí, poranění hlavy a mozku, zavřená poranění kostí a kloubů

20 Třídění podle naléhavosti dalšího poskytování zdravotnické pomoci 2
3. skupina – všechna ostatní poranění, která neohrožují život a jsou ošetřována až po ošetření 1. a 2. skupiny. Při transportu mohou doplnit volná místa v sanitce. 4. skupina – skupina postižených, která i po poskytnutí první pomoci má malou šanci na přežití – přesto se zdravotníci snaží poraněné ošetřovat do jejich úmrtí. Snaží se zvládnout šokové stavy a zajistit, aby netrpěli bolestí.

21 Postup 1 Aktivace ZZS Vyzvat všechny, kteří mohou chodit, aby opustili místo neštěstí – odložitelní Pokud nehrozí riziko vstupu do místa neštěstí obejít všechny zbylé Kdo reaguje na oslovení – 2. pořadí Kdo dýchá >30/min, n. <5/min 1. pořadí Kdo má kapilární návrat >2 sek 1. pořadí Kdo nereaguje, ale dýchá spontánně, nebo po otevření DC – 1. pořadí

22 Postup 2 Kdo nedýchání ani po zprůchodnění DC – mrtvý
Po příjezdu ZZS předat oprávněné osobě Stavění krvácení, protišoková opatření – svěřit nezraněným a odložitelným Tipy a triky Třídění lze napsat fixou na čelo,nebo použít alternativní způsob značení Pokud vstoupíte do místnosti –udělejte na zeď u vchodu šikmou čáru, až vystoupíte-přeškrtněte ji

23 Nemoci způsobené zářením
©J. Málek

24 100–200 REM Ekvivalent: Sv 10% úmrtnost po 30 dnech. Typickými příznaky jsou mírná až střední nevolnost s příležitostným zvracením 3 až 6 hodin po ozáření. Dále následuje 10denní až 14denní latentní fáze, po které se objeví lehké symptomy jako vyčerpanost. Imunitní systém je utlumený; nemoci se léčí pomaleji a je zvýšené riziko infekce. Dočasná mužská neplodnost je obvyklá. U těhotných žen nastane spontánní potrat nebo narození mrtvého plodu. 200–300 REM Ekvivalent: Sv 35% úmrtnost po 30 dnech. Nevolnost je obvyklá, s 50% rizikem zvracení. Příznaky nastupují od 1 do 6 hodin po ozáření a končí po jednom až dvou dnech. Poté nastává latentní fáze, při které vypadají všechny vlasy a chlupy po těle, objeví se únava a celkově nezdravý vzhled. Prudce klesne počet leukocytů (bílých krvinek), což výrazně zvyšuje nebezpečí infekcí. Rekonvalescence trvá několik měsíců. 300–400 REM Ekvivalent: Sv 50% úmrtnost po 30 dnech. Symptomy jsou podobné jako u dávky REM, navíc s nekontrolovatelným krvácením z úst, do kůže a z ledvin. 400–600 REM Ekvivalent: Sv 60% úmrtnost po 30 dnech. Příznaky začínají půl hodiny až 2 hodiny po ozáření a končí do dvou dnů. Po 7 až 14 dnech latentní fáze, nastávají stejné příznaky jako po REM. Pokud je expozice radiaci delší, zasažený umírá na infekce a vnitřní krvácení.

25 600–1000 REM Ekvivalent: Sv Skoro 100% úmrtnost po 14 dnech. Přežití závisí na intenzivní lékařské péči. Kostní dřeň je skoro kompletně zničená, je nezbytná transplantace. Sliznice GIT jsou vážně poškozené. Příznaky začínají 15 až 30 minut po ozáření a končí do dvou dní; mezitím je 5denní až 10denní fáze, po které postižený umírá na infekci nebo vnitřní krvácení. Rekonvalescence trvá několik let a osoba se pravděpodobně nikdy plně nezotaví. 1000–5000 REM Ekvivalent: Sv 100% úmrtnost po 7 dnech. Expozice takovéto úrovně vede ke spontánním symptomům po 5 až 30 minutách. Po silné vyčerpanosti a okamžité nevolnosti způsobené přímou aktivací chemických receptorů v mozku po ozáření nastává perioda několika dní nazývaná latentní fáze. Poté odumírání buněk GIT způsobující masivní průjem, krvácení a ztrátu vody, Rozvrat vnitřního prostředí. Smrt nastane selháním oběhu. Úmrtí je prakticky nevyhnutelné; jedinou léčbou je podávání léků utišujících bolest. 5000–8000 REM Ekvivalent: Sv Okamžitá dezorientace a kóma v řádech minut nebo sekund. Smrt nastává po několika hodinách. >8000 REM Ekvivalent: > 80 Sv Předpokládá se okamžitá smrt.

26 Příznaky akutní nemoci z ozáření
dávka Příznaky Manifestace Prognóza 0.5–1.0 Gy mírné Pokles KO dobrá Gy Poruchy kostní dřeně 90% přežije 3.5 – 5.5 Gy silné Poruchy kostní dřeně. a mírné GIT 50% zemře během 4-6 t. 5.5 – 7.5 Gy Pancytopenie, poruchy GIT Smrt pravděpod. do 2-3 t. 7.5 – 10.0 Gy Dtto + hypotenze + 1-2 t. 10 – 20 Gy Poruchy GIT, plic, CNS dní 20 – 30 Gy Cerebrovaskulární kolaps, horečka, šok + 2-5 dnů

27

28 Intermittent (2–5x/day) Persistent (6–10 /day Refractory (>10xdenně
Symptom Degree 1 Degree 2 Degree 3 Degree 4 Nausea Mild Moderate Intense Excruciating Vomiting Occasional (1/ day) Intermittent (2–5x/day) Persistent (6–10 /day Refractory (>10xdenně Fatigue Able to work Impaired Needs assistance Cannot perform ADLs Headache Minimal Neurologic deficits Barely detectable Easily detectable Prominent Unconsciousness Stools/d 2–3 4–6 7–9 >10 Bleeding GIT Occult Intermittent Persistent Persistent large amount Hair loss Thinning, not striking Patchy, visible Complete, reversible Complete, irreversible Blistering Rare, sterile Rare, hemorrhage Bullae, sterile Bullae, hemorrhage Hypotension P>100 BP>100/170 BP <100/70 BP<90/60 transient BP<80/? persistent

29 Vlastní ochrana Osobní bezpečnost
Speciální maska proti vdechování prachu (plyny nejsou pravděpodobné) Sejmout oblečení po opuštění místa nehody Chránit rány a oděrky před kontaminací. Omytí Nejíst, nekouřit, pít jen z bezpečného zdroje (riziko přehřátí) Chránit měřící přístroje plastovým obalem

30 Ochrana postižených Ošetřit nejprve poranění, pak dekontaminovat nezraněné Postup jako při hromadném neštěstí Po prvním ošetření je nutná ochrana před radiací Vymezit nebezpečnou zónu. Povolit vstup jen záchranářům Shromáždit nezraněné na místo, kde mohou být změření Zabránit dalšímu úniku radioaktivního materiálu Každý z okolí neštěstí by měl být změřen a dekonataminován Je nutno vést záznamy o opatřeních a ošetřeních

31 Akutní kožní léze Příčina - lokalizované ozáření (např. rukou) vyšší dávkou. Časný prchavý erytém (zpravidla se nezastihne) Období latence (1-3 týdny) Podle velikosti dávky se potom rozvíjí pozdní erytém (s epilací), vesikulózní forma nebo nekróza. Defekty se obtížně hojí a často vedou po přechodném vyléčené k pozdním recidivám.

32 Tragická radiační nehoda tohoto druhu se stala v září r
Tragická radiační nehoda tohoto druhu se stala v září r.1987 v městě Goiania oblasti Goias v Brazílii, kde z radioterapeutického ozařovače určeného k vyřazení byl neodborně a nekontrolovaně vyjmut cesiový zářič 137Cs o aktivitě cca GBq. Neznalí pracovníci jej vzali domů, rozebrali a pak prodali do šrotu. Pracovníci skladu odpadových surovin dále rozdělali zářič a jeho jednotlivé části vzali domů (líbilo se jim modravé světélkování!), dokonce si s nimi hrály i děti. Výsledkem bylo 5 úmrtí na nemoc z ozáření, 20 osob mělo lokální radiační popáleniny (většinou na rukách). Další

33 Další možnosti poškození zdraví ioniz. zářením
Chronická radiační dermatitida (v dřívějších dobách u radiologů, ftiseologů, chirurgů aj. buď ve formě atrofické, nebo hyperplastické s projevy spinocelulárního karcinomu rukou) Katarakta ze záření se vyskytuje vzácně, neboť je podmíněna vysokou prahovou dávkou, která je reálná spíše v případě nehody. Zvláštním případem je vnitřní kontaminace radioaktivními látkami. Pokud k ní dojde akutně při nehodě je třeba podat specificky účinná antidota (KJ, cheláty, absorbancia) a postupovat podle stanovených pokynů.

34 Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
Porucha zdraví způsobená ohřevem tkáně Při přehřátí pocit tepla až nesnesitelného horka, pálení v očích, poruchy polykání, nevolnost, palčivá bolest v břiše (poškození sliznice střev až perforace). Další poruchy mikrovlnná katarakta přechodné poruchy spermiogeneze. V našich podmínkách nebyla uvedená onemocnění zaznamenána. Léčení symptomatické.


Stáhnout ppt "Crush syndrom."

Podobné prezentace


Reklamy Google