Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karboxylové kyseliny obsahují jednu nebo více karboxylových skupin obsahují jednu nebo více karboxylových skupin –monokarboxylové –di-, trikarboxylové,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karboxylové kyseliny obsahují jednu nebo více karboxylových skupin obsahují jednu nebo více karboxylových skupin –monokarboxylové –di-, trikarboxylové,"— Transkript prezentace:

1 Karboxylové kyseliny obsahují jednu nebo více karboxylových skupin obsahují jednu nebo více karboxylových skupin –monokarboxylové –di-, trikarboxylové, … karboxylová skupina je jednovazná karboxylová skupina je jednovazná O – H  hydroxylová skupina C O I  karbonylová skupina

2 Názvosloví karboxylových kyselin 1. a/ Systematické 1. a/ Systematické – ová kyselina – uhlík karboxylu je součástí hlavního uhlovodíkového řetězce – jednosytné a dvojsytné, lineární kyseliny – uhlík karboxylu nese číslo 1 CH 3 COOH kyselina etanová HOOC CH 2 COOHkyselina propandiová

3 Názvosloví karboxylových kyselin 1. b/ Systematické 1. b/ Systematické –karboxylová kyselina – uhlík karboxylu není součástí hlavního uhlovodíkového řetězce – vícesytné, cyklické – karboxyl se čísluje jako substituent HOOC CH 2 COOH kyselina methandikarboxylová kyselina benzenkarboxylová

4 Názvosloví karboxylových kyselin 1. c/ Systematické 1. c/ Systematické –předpona karboxy- – pouze, je-li přítomna skupina mající v názvosloví přednost 2. Triviální – přetrvává 2. Triviální – přetrvává 3. Acyly 3. Acyly –myšlené odtržení hydroxylové skupiny z karboxylu – R – CO – –název – odtržení koncovky –icum a připojení -yl nebo oyl (delší řetězec ) –Například formy, acetyl, propionyl, palmitoyl –ová-oyl - Například methanoyl, ethanoyl, propanoyl, pentadekanoyl

5

6 Názvosloví karboxylových kyselin 4. Deriváty karboxylových kyselin 4. Deriváty karboxylových kyselin –substituční – substituce na uhlíkovém řetězci –funkční – substituce na karboxylu acylhalogenyR – CO – X anhydridyR – CO – O – CO – R´ esteryR – CO – O – R´ amidyR – CO – NH 2 nitrilyR - CN

7 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin 1. skupenství 1. skupenství –kapalné - nižší alifatické –pevné – krystalické látky – dikarboxylové a aromatické 2. Zápach 2. Zápach –nižší – ostrý, štiplavý –střední – zkažený tuk –vyšší – bez charakteristického zápachu 3. Rozpustnost ve vodě 3. Rozpustnost ve vodě –dobře - nižší alifatické, mono i dikarboxylové –obtížně – aromatické, vyšší alifatické  velký uhlovodíkový řetězec je nepolární – hydrofóbní

8 Chemické vlastnosti karboxylových kyselin 1. Kyselost nebo-li síla kyselin: 1. Kyselost nebo-li síla kyselin: Záleží na délce uhlovodíkového řetězce, s nejkratším jsou nejsilnější. Záleží na délce uhlovodíkového řetězce, s nejkratším jsou nejsilnější. Z alifatických a monokarboxylových kyselin jsou nejsilnější mravenčí a octová, ale jejich K HA je menší než 10 -2 Z alifatických a monokarboxylových kyselin jsou nejsilnější mravenčí a octová, ale jejich K HA je menší než 10 -2 Z dikarboxylových kyselin je nejsilnější kys. šťavelová. Z dikarboxylových kyselin je nejsilnější kys. šťavelová. Vhodnou substitucí na α uhlících skupinami se záporným indukčním efektem se výrazně kyselost zvyšuje. Mezi silné kyseliny patří kys. trichloroctová. Vhodnou substitucí na α uhlících skupinami se záporným indukčním efektem se výrazně kyselost zvyšuje. Mezi silné kyseliny patří kys. trichloroctová.

9 Reakce karboxylových kyselin 1. Neutralizace – vznikají soli 1. Neutralizace – vznikají soli 2. Esterifikace – vznikají estery 2. Esterifikace – vznikají estery 3. Chování při zahřívání – dojde k dekarboxylaci nebo dehydrataci. Je to typické zejména pro dikarboxylové kyseliny. 3. Chování při zahřívání – dojde k dekarboxylaci nebo dehydrataci. Je to typické zejména pro dikarboxylové kyseliny.


Stáhnout ppt "Karboxylové kyseliny obsahují jednu nebo více karboxylových skupin obsahují jednu nebo více karboxylových skupin –monokarboxylové –di-, trikarboxylové,"

Podobné prezentace


Reklamy Google