Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Březen 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Březen 2009"— Transkript prezentace:

1 Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Březen 2009 stepan@ena.cz

2 Aktuální vývoj na trhu s plynem (pozitiva) Ekonomická krize ovlivnila a urychlila vývoj na trhu s plynem: -spotřeba plynu klesá, narůstá likvidita (nabídka) -ceny plynu klesají -vyšší nabídka na trhu vede k vytváření nových nástrojů (krátkodobé smlouvy za výhodné ceny) -počet obchodníků s plynem stoupá -narůstají možnosti v obchodu s plynem, ale i rizika -pravidla trhu s plynem se upravují ve prospěch obchodníků (v diskusi i větší diferenciace cen a úprava sazeb pro krátkodobé smlouvy) 2

3 3 Aktuální vývoj na trhu s plynem (negativa - rizika) - ekonomická krize může být delší a hlubší než se očekává - bezpečnostní rizika (chybí projekty regionálního významu) - krach obchodníků (riziko menší než u elektřiny) - riziko předčasného uzavření smlouvy - návrat k vysokým cenám energie - rozdílný vývoj cen energií ve světě a v ČR - oslabování koruny a vyšší spotřeba energie než v západní Evropě - nárůst cen za strukturování a dopravu plynu (přeprava a distribuce) Narůstá volání po znovuzavedení regulace cen energie (počet států, které zavedli regulaci se rozšiřuje).

4 Bezpečnost dodávek plynu Závěry evropského parlamentu z února 2009 (4 teze týkající se zvýšení bezpečnosti): Každý stát včetně vnitrozemských má mít právo přístupu ke zkapalněnému plynu (zásadní změna proti minulosti - názor, že LNG terminály jsou drahé, je dnes již menšinový) Propoje Sever – Jih napříč střední a jihovýchodní Evropou budou finančně podporovány (tj. v ČR teoreticky i projekt plynovodu Mozart a/nebo plynovod jih – sever RWE s propoji z Rakouska až po Polsko). Rozšíření kapacity zásobníků pro krytí 90 dnů spotřeby (dotace 35 mil. Euro pro ČR). Akceptování jádra. 4

5 Projekty na propojení plynárenských sítí sever – jih a výstavbu LNG terminálů navržených po plynárenské krizi: - Bezpečnost států střední a východní Evropy je nutno posílit - Na rozdíl od západní Evropy ve střední a jihovýchodní Evropě není vybudován žádný LNG terminál 5

6 Projekty na propojení plynárenských sítí sever – jih a výstavbu LNG terminálů navržených po plynárenské krizi: - Plynovod LBL z Baumgartenu do Břeclavi (IN 80 mil. Euro) - Propojení maďarských a chorvatských plynovodů do poloviny roku 2011 (IN 395 mil. Euro) - Propoje SR – Maďarsko, Maďarsko – Rumunsko, Bulharsko – Řecko - Plynovod Mozart z Rakouska do jižních Čech - LNG terminál Polsko (80 mil. Euro z EU) - LNG terminál v Rumunsku Projekty regionálního významu cenu plynu pro odběratele nijak výrazně nezvýší. 6

7 Investiční náklady projektů celoevropského významu s dosahem do střední Evropy ProjektIN v mld. USD Kapacita v mld. m 3 /rok Nord Stream9,855 South Stream2030 NABUCCO1230 7

8 Schéma projektu plynovodů sever-jih. 8 PZP 6 – 9 mld. m 3

9 9 Regionální propoje ve SEE -na výše uvedeném grafu jsou uvedeny dosud publikované projekty propojů plynárenských sítí regionálního významu ve směru sever - jih - lze předpokládat, že se objeví další projekty nejen na propojení sítí a LNG, ale i na rozšíření kapacity zásobníků - ČR zůstane na předním místě pokud jde o rozšiřování kapacity zásobníků

10 Rizika opakování plynárenské krize Hlavním rizikem se zdá být hospodářský kolaps Ukrajiny: Hlavní riziko již nespočívá v obsahu smlouvy Ukrajina – Rusko na 10 roků (budoucí spory by dle smlouvy měly být řešeny mezinárodní arbitráží). - výroba klesla o cca 40% a pokles má dále pokračovat -nízké ceny energií ohrožují energetické společnosti -přesto obyvatelstvo neplatí za energie Řešením je poskytnutí půjček (dotací) Ukrajině stimulujících efektivnější využívání energie a snížení její spotřeby. Ukrajinský tranzitní systém je v lepším stavu než se předpokládalo. Přesto rekonstrukce systému si vyžádá 2,5 mld. Euro. 10

11 11

12 Rizika na straně Ruska Odklon nových tras mimo EU (riziko se stále zmenšuje, Čína není ochotna platit evropské ceny a hledá zdroje mimo Rusko) Nedostatek zdrojů plynu a prostředků na projekty: -zvýšení cen plynu pro státy SNS může přinést úsporu 100 mld. m3/rok (v letech 2007 až 2008 došlo k poklesu spotřeby plynu ve státech SNS o cca 10%, pokles se bude dále stupňovat) -hospodářská krize vede k výraznému snížení spotřeby plynu i ve státech EU, proto i Gazprom snižuje těžbu plynu -pokles příjmů za ropu a plyn může vést v dlouhodobém horizontu k nedostatku zdrojů plynu. Zde lze ale předpokládat ochotu investorů z EU profinancovat projekty na zvýšení bezpečnosti dodávek (zdroje plynu i nové trasy) 12

13 Rizika návratu k velmi vysokým cenám energie ve světě -prudký nárůst poptávky po energii v důsledku nárůstu HDP=? (opakování nárůstu z období 2005 až 2008 je sporné z hlediska dlouhodobého makroekonomického vývoje) 13

14 Vývoj HDP – předpoklady a skutečnost 14

15 Vývoj HDP – meziroční růst 15

16 Rizika návratu k velmi vysokým cenám energie -vysoké ceny energií v období 2007 až 2008 vedly k přijetí opatření na snížení spotřeby fosilních paliv (zejména ropy) ve všech státech EU i státech jako Čína a Indie (odbourání dotací) -i když je zřejmé, že řada projektů pro těžbu ropy a plynu byla zastavena, opatření přijatá pro úsporu energie, zvýšení efektivnosti, návrat jádra a využívání uhlí v rozvojových státech by poptávku po energii měla snížit -prudký nárůst cen energií není očekáván v roce 2009 ani v roce 2010 -nelze však očekávat návrat k cenám ropy pod 40 USD/barel, zejména z důvodu ekologicky zaměřené legislativy, podpory obnovitelných zdrojů, opatření pro zvýšení bezpečnosti a nárůstu počtu obyvatel 16

17 Rizika vývoje cen energií ve státech střední a jihovýchodní Evropy jsou vyšší -dopad vysokých cen energií na ekonomiku těchto států je výraznější než u států západní Evropy (nižší přidaná hodnota, nižší zisky a vyšší spotřeba energie) -ceny paliv z lokální produkce rostou bez ohledu na pokles cen energií na světových trzích (např. uhlí v ČR) -oslabování lokálních měn v dobách krize (chybí finanční rezervy) -nižší bezpečnost dodávek Zkušenosti z plynárenské krize, dva základní závěry: 17

18 18 -inflace v ČR klesne pod 2%, jedním z důvodů je i pokles cen energií -ceny ropy a dalších paliv se sníží ze 146 USD/barel na 30-40 USD/barel, přesto celosvětový nárůst HDP bude činit max. 1% za rok, v řadě států EU včetně ČR může dojít i k poklesu HDP do minusu -na rozdíl od roku 2008 v ČR již vysoké ceny energií mají závažný dopad na růst HDP a bilanci ZO -struktura průmyslu ČR je náročná na energii a na světové konjunktuře, dopad na ekonomiku ČR proto může být výraznější než v jiných státech EU -v ČR začíná diskuse o opatřeních z úrovně státu na podporu průmyslu (proexportní opatření, snadnější přístup k úvěrům, daňové úlevy) -finanční a ekonomická krize bude hluboká a může trvat i více roků Makroekonomická problematika a ceny energií v roce 2009

19 Prudké kolísání cen energií v letech 2004 až 2009 -ceny ropy se v období 2004 až 2008 zvýšily 4x, podobný trend byl patrný i u ostatních komodit -inflace se zvýšila na dvojnásobek -ceny ropy se od poloviny roku 2008 do března 2009 snížily 4x -podobný trend výrazného byl patrný i u ostatních komodit a inflace, výjimkou je cena pokročilých technologií -otázkou je zda prudký nárůst cen energií 2004-2008 byl mimořádný výkyv nebo se bude opakovat? -pokud se bude opakovat, pak kdy? 19

20 20 Vývoj cen energií Dlouhodobý vývoj cen energií ve světě.

21 Dlouhodobý vývoj ceny ropy Brent v USD/barel 21

22 22 Ceny Brent USD / barel Q1 2009Q2 2009200920102011 Societe Generale 38495688,5101 Unicredit50 5575----- Barclays586675104----- Goldman Sachs 28,538,543,5----- ING4850 6065 Merrill Lynch 43455070----- průměr47,751,055,071,884,6 Krátkodobé prognózy vývoje cen ropy Brent – Reuters (leden 2009)

23 23 -na světových trzích výrazný pokles cen všech fosilních paliv: -ropy, uhlí i plynu -nejrychleji a nejvíce klesají ceny ropy -nejpomaleji ceny plynu, ty ale mohou klesat každý měsíc až dokonce roku 2009 -ceny ropy mohou klesnout až na 30 USD/barel -ceny uhlí pravděpodobně klesnou méně -klesat bude i cena elektřiny -na trhu s energiemi v ČR je patrný odlišný cenový vývoj: -ceny ropy a plynu budou sledovat světové trendy -cena lokálního hnědého i černého uhlí ale stoupne, a to poměrně výrazně -cena elektřiny stoupne, i když poptávka klesá stejně jako ceny elektřiny na burzách Ceny energií v roce 2009

24 Vývoj cen olejů a uhlí 2001 - 2009 Vývoj cen olejů a uhlí v USD v porovnání s plynem v CZK.

25 25 Prognóza cen energií v r. 2009

26 26 Prognóza cen energií v r. 2010

27 27 Vývoj ceny za plyn v ČR 2007 - 2009 Očekávaný vývoj ceny plynu pro VO v r. 2009

28 Úroveň cen ropy nad 115 USD/barel (duben 2008) při kurzu 15 Kč/USD odpovídá ceně 82 USD/barel při kurzu 21 Kč/USD a 69 USD/barel při kurzu 25 Kč/USD. Vlivem zpevňování kurzu koruny byla cena plynu v prosinci 2007 vyjádřená v Kč o 30% nižší než by odpovídalo nárůstu cen ropy při stabilním kursu USD. Vlivem oslabení koruny v současné době bude pokles ceny plynu v Kč nižší o cca 25 - 30 %. Při prognóze cen ropy je proto nutno prognózovat i vývoj kursu USD. U výpočtu ceny plynu v Kč i kurs koruny. 28 Vliv směnného kurzu

29 Vývoj směnného kurzu koruny v letech 2001-2009. 29


Stáhnout ppt "Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Březen 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google