Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Onkologická onemocnění a moderní metody léčby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Onkologická onemocnění a moderní metody léčby"— Transkript prezentace:

1 Onkologická onemocnění a moderní metody léčby
Veronika Babinčáková PVK – Somatopedie – KPG/6046

2 Obsah Klasifikace nádorů Karcinomy a nádory Chirurgická léčba
Radioterapie Chemoterapie Hormonální léčba Imunoterapie a biologická terapie Transplantace kmenových buněk krvetvorby Literatura

3 Klasifikace nádorů Nádor – tumor, neoplazma, blastom
Je charakterizován místně neregulovaným růstem tkáně. Jde o početnou skupinu jednotek, z nichž každá se vyznačuje typickým chováním. V prvé řadě rozlišujeme nádory maligní (většinou se schopností zakládat metastázy) a benigní (které mohou ohrožovat jedince pouze svým místním růstem).

4 Klasifikace nádorů Zadruhé z hlediska histogeneze:
1.) mezenchymové: mezenchym je embryonální tkáň vyplňující prostory mezi zárodečnými listy; např. fibrom, chondrom, liposarkom, hemoblastózy (různé typy leukémií), lymfomy (Hodgkinova typu i nehodgkinské). 2.)Epitelové: (výstelková tkáň) – maligní epitelové nádory se nazývají karcinomy, kterých je velké množství a na výskytu nádorů u dospělých se podílí 85%. 3.)Neuroektodermové: vznikají z různých buněk nervové soustavy, patří sem např. melanom nebo kostní nádor, tzv. Ewingův sarkom.

5 Klasifikace nádorů 4.) Smíšené: složené ze dvou nebo více druhů tkání.
5.) Germinální: vyskytují se jak v pohlavních orgánech (vajíčko, varle), tak i mimo ně (od mozku až po oblast kostrče); např. seminom, dysgerminom, teratomy. 6.) Choriokarcinom: je samostatným nádorem tkáně placenty, lokalizován v děloze. 7.) Mezoteliom: může mít jak epitelovou, tak mezenchymovou diferenciaci; je to zejména nádor blan vystýlající tělesné dutiny – pohrudnice, osrdečníku, pobřišnice, bývá zhoubný.

6 Karcinom plic Nejčastěji vyskytující se u mužů, ale přibývá i u žen (ty dříve moc nekouřily) Souvislost s kouřením byla prokázána ( cigaret = 30 denně po dobu 19 let) – riziko vzniku nádoru se zvýší až 50x. Tzv. pasivní kuřáci – nekuřáci pobývají dlouhou dobu v zakouřených místnostech a přicházejí tak do trvalého styku se zplodinami kouře – stávají se asi 30%mi kuřáky) K jeho vzniku přispívá také práce v dolech, v prašném prostředí, zejména v uranových dolech Příznaky – zhoršení kašle, dušnost, bolesti na hrudníku, nechutenství, úbytek hmotnosti, slabost, unavitelnost, zvýšené pocení, ale také se na karcinom může přijít náhodou při rentgenu Dva typy – 1.) nemalobuněčný – léčí se operací, dále radiací, popř. chemoterapií 2.) malobuněčný – uplatňuje se cytostatická léčba.

7 Karcinom prsu Nejčastějším nádorem u žen, mírně narůstá úmrtnost, přesto je při časném zjištění léčebná úspěšnost vysoká. Patří mezi tzv. chronická onemocnění, ačkoliv je možné trvalé vyléčení, není aktivita nemoci ani po 10 letech výjimkou. Sama žena při léčebném efektu sehrává podstatnou roli – samovyšetření by se mělo stát pravidelnou součástí osobní hygieny asi tak od 25. roku Lékař by měl vyšetřit prsa ženy ve věku mezi 20 – 40 lety preventivně alespoň jednou za 3 roky, v pozdějším věku jednou za rok. Mamografický screening je diagnostický postup, který v podstatě jako jediný dokáže zachytit tak malý nádor, že ho nemůžeme nahmatat – předpokládá se, že by měl být zahájen u žen v 50 letech a měl by se pravidelně provádět jednou za 2 roky, u mladších žen by se mělo preferovat vyšetření ultrazvukem. Léčba – 1.) chirurgická – je metodou základní, ne vždy je možné však prs zachovat 2.) chemoterapie – zajišťovací chemoterapie má preventivní charakter a je namířena proti možné skryté nádorové nemoci 3.) hormonální léčba – jelikož je karcinom prsu hormonálně závislý nádor, je pravděpodobné, že tato léčba bude úspěšná.

8 Karcinom prsu

9 Gynekologické nádory 1.) karcinom děložního čípku – postihuje většinou starší ženy po fyziologickém ukončení menstruace (tj. mezi 50 – 60 lety), bývá spojen s nadváhou, dále např. s cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem, léčba spočívá hlavně v operaci, radiace je dvojího druhu (brachyterapie – zavedení zářiče do pochvy; teleterapie – ozáření ze zevního zdroje) 2.) karcinom děložního hrdla – jsou nejlépe dostupné fyzikálnímu vyšetření (pohledem, hmatem), proto se také zlepšil záchyt nádorů v časnějších stádiích, postihují většinou ženy mezi 45. – 55. rokem, více jsou ohroženy ženy, které brzy zahájily sexuální život a často měnily své sexuální partnery, léčí se operací nebo zářením. 3.) karcinom vaječníku – není tak častým onemocněním, nejčastěji se vyskytuje v 55 letech, ale věková hranice se posouvá k mladším ročníkům, tento nádor nedává možnost zachytit ho v časnějším stádiu, proto jsou léčebné výsledky horší, základem léčby je operace, nádor vykazuje značnou citlivost k chemoterapii.

10 Nádory ledvin Vyskytuje se dvakrát častěji u mužů než u žen.
Vyšší pravděpodobnost mají kuřáci a konzumenti analgetik obsahující fenacetin. Příznaky nebývají typické – patří k nim např. krev v moči, bolesti v bederní krajině, hmatný nádor v břiše. Konečná diagnóza se stanovuje až po histologickém rozboru vzorku tkáně Léčba – 1.) operace – odstranění celé ledviny, popř. jen její části 2.) chemoterapie a radioterapie mají jen omezený význam 3.) imunoterapie – (využití imunologických mechanismů organismu) zde je nadějná.

11 Nádory močového měchýře
Postihují mnohem častěji muže než ženy, zpravidla po 50. roce života. Zřejmou spojitost mají s kouřením, opakovanými záněty, nebo kontaminací některými průmyslovými škodlivinami. Příznaky – častější močení, přítomnost krve v moči Základem je endoskopické vyšetření močového měchýře (cystoskopie) s odběrem vzorku tkáně pro histologický rozbor. Hlavní léčbou je operace, povrchově rostoucí nádory sliznice lze dobře ovlivnit podáním cytostatika do močového měchýře.

12 Nádory prostaty a varlat
1.) nádor prostaty - tento nádor postihuje muže ve věku 70 – 80 let, ovšem během života se nemusí vůbec projevit Potíže mají charakter obecných prostatických obtíží – časté nucení na močení, pocit neúplného vyprázdnění. Karcinom prostaty obvykle roste dlouho , než zakládá metastázy (nejčastěji v kostech) Léčba – chirurgická, radiace, citlivý na hormonální léčbu 2.) nádor varlat – nepatří mezi častá onemocnění, postihuje mladé muže (20. – 35. rok) Jediným prokázaným rizikem je kryptorchismus. Léčba – jednostranné odstranění varlete, dále pak chemoterapie, popř. radioterapie, v počátečních stádiích je vyléčitelnost až 100% Tento nádor se uvádí jako příklad výrazného pokroku, kterého onkologie dosáhla.

13 Nádory dutiny ústní Postihují především muže
hlavními příčinami jsou kouření a konzumace alkoholu, zejména tvrdého, dále pak špatná ústní hygiena, špatné, sliznici dráždící zubní náhrady. Často se objevuje u lidí nižšího socioekonomického standardu a negativním vztahem k vlastnímu zdraví Lokalizován na rtu, jazyku, ústní spodině, tvrdém i měkkém patře, ve slinných žlázách, šíří se i do lymfatických uzlin. Léčba – především operativní, někdy se musí odebrat i část zdravé tkáně i za cenu kosmetických defektů, také se ozařuje buď po operaci, před operací, nebo také při případném vzniku recidivy.

14 Rakovina rtu

15 Nádory žaludku a slinivky břišní
1.) nádor žaludku – patří celosvětově k nejčastějším nádorovým chorobám, i přesto byl však zaznamenán pokles v jejich výskytu Vznik – nesprávná skladba potravy a zvyklosti výživy. Potíže – bolesti v nadbřišku, nechutenství, únava, hubnutí, i úbytek červených krvinek Léčba – operace, doplněná radiační nebo chemickou terapií Výsledky léčby závisí na rozsahu nemoci. 2.) nádory slinivky břišní – výskyt tohoto nádoru roste. Byl prokázán vztah ke kouření Projevují se bolesti v břiše, nadýmání, nechutenství, hubnutí, žloutenka, atd. Na prvním místě stojí operace, někdy s chemoterapií a radiací, léčebné výsledky jsou však neuspokojivé.

16 Adenokarcinom žaludku

17 Nádory tlustého střeva a konečníku
Jsou to nejčastější nádory vyskytující se u nás, ve světě si udržujeme prvenství. Jednou z hlavních příčin jsou špatné dietní zvyky, u některých typů musíme brát v úvahu vliv dědičnosti. Příznaky – průjem nebo naopak zácpa, střídaní těchto stavů, krev ve stolici, nechutenství, hubnutí, únava, slabost. Nejdůležitější je operace, po nádoru uložených v konečníku se musí po odstranění části střeva s nádorem většinou provést kolostomie (vývod střeva do břišní stěny), jestliže je nádor ve vyšších úsecích tračníku, je možné nemocnou část střeva odstranit a zdravé konce znovu spojit. Léčebné výsledky jsou u nepokročilého karcinomu dobré.

18 Nádory hrtanu a štítné žlázy
1.) nádor hrtanu – není častým onemocněním, ale více se vyskytuje u mužů po 60. roce života. Na vzniku se podílí kouření, alkohol a špatné dietní návyky. Projevem bývá dlouhodobý chrapot, pálení v krku, obtížné polykání nebo potíže s dechem. 2.) nádory štítné žlázy – nepatří k častým nádorům, ale postihují více ženy a u jedinců, kteří měli krk z různých důvodů ozářen. Příznaky – zduření štítné žlázy, úbytek, ale i přibývání hmotnosti, únavnost, nesnášenlivost chladu, zhrubělost kůže, vystouplé oči. Léčba spočívá zásadně v operaci, ale uplatňují se i další postupy, např. ozáření radiojódem, ozáření žlázy zvnějšku nebo chemoterapie.

19 Nádory kůže Kožní nádory jsou vůbec nejčastější, jelikož jsou viditelné, je snadné zahájit léčbu včas. Příčiny – zejména sluneční záření (negativní vliv má především na bílou, méně pigmentovanou kůži, není dobré tomuto záření vystavovat také mateřská znaménka nebo pihy), dále i jiné druhy záření (např. rentgenové), nebo delší působení určitých chemikálií (např. obsažené v hnojivech) Nádory dělíme na a) bazaliomy b) spinaliomy c) melanoblastomy

20 Nádor kůže

21 Bazaliomy - spinaliomy
1.) bazaliomy - tvoří téměř 80% kožních nádorů, vznikají příliš častému vystavování kůže slunečnímu záření. Prakticky však nezakládá metastázy, operace obvykle přinese vyléčení, nádor může být i ozářen. 2.) spinaliomy – hlavní příčinou vzniku je ultrafialové záření, vzhledem se od bazaliomů příliš neliší Mohou metastazovat především do spádových lymfatických uzlin, do vzdálenějších oblastí metastazují zřídka Léčba spočívá v chirurgickém odstranění nebo kryodestrukci (operaci chladem), event. ozářením.

22 Melanoblastom Je z kožních nádorů nejzávažnější.
Může se objevit kdekoliv na hlavě, končetinách i trupu, vzácněji vzniká i na jiných místech než na kůži (na sliznici, v oku). Nejzávažnější příčinou vzniku je sluneční záření, hlavně nárazové vysoké dávky u jedinců s bílou pletí a světlými vlasy. Velmi riziková je pro přítomnost melanomu výskyt mateřských znamének a pih. Nejdůležitější diagnostikou je pohled – jakákoliv změna pihy, její růst, změna barvy, krvácení, je podezřelá. Zásadním léčebných způsobem je chirurgický výkon, někdy se používá imunoterapie.

23 Maligní lymfomy Postihují muže i ženy, často mladší jedince ve věku 20 – 30 let Mohou se projevit jednak místním nálezem, jednak netypickými potížemi. Místní nález – obvykle je zvětšená jedna nebo více mízních uzlin kdekoliv na těle, která nemusí bolet a většinou po léčbě antibiotiky se nic nezmění. Celkové potíže – nechutenství, úbytek hmotnosti, vysoké teploty, pocení, únava, dušnost a další. Nemoc je citlivá na chemickou i radiační terapii. Tyto metody mohou ve velmi krátké době navodit stav zcela normální, přesto nesmí být terapie předčasně přerušena Trvalé vyléčení je možné a reálné ve vysokém procentu

24 Léčba - chirurgická Uplatňuje se v onkologii zásadně, u řady onkologických diagnóz je dominující, u časných stádií nádorů je na prvním místě. U pokročilých onemocnění následuje zpravidla za chemoterapií či radioterapií. její úloha v komplexní onkologické péči je nezastupitelná. Realizuje se v různých fázích nádorového onemocnění. Dle časové naléhavosti se výkony rozdělují na urgentní (neplánované a naprosto neodkladné), akutní (neplánované, ale lze je odložit od několika hodin do dvou dnů) a elektivní (plánované).

25 Chirurgické výkony 1.) diagnostické – většinou jde o excize tkání postižené nádorem 2.) kurativní – řeší benigní nádorová onemocnění beze zbytku, odstranění celého postiženého orgánu nebo jeho části, s odstraněním lymfatické oblasti. 3.) paliativní – výkony nevedou k vyléčení pacienta, ale významně ovlivňují jeho kvalitu života i vlastní přežití, využívá se tehdy, když nádor prorůstá do okolí a nelze jej beze zbytku odstranit. 4.) profylaktické – sledují zamezení vzniku nádorového onemocnění určitého orgánu nebo tkáně 5.)plasticko-chirurgické a rekonstruktivní – např. rekonstrukce amputovaného orgánu (např. prs)

26 Nové operační postupy A) laparoskopický staging – precizně stanové operabilitu žaludku či žlučových cest B) endoskopie – u žaludku, tenkého a tlustého střeva C) laparoskopická operativa – u karcinomu kolon a rekta D) transanální mikrochirurgická excize – u časných nádorů a nízce lokalizovaných karcinomů rekta E) stanovení sentinelové uzliny – u maligního melanomu a karcinomu prsu F) laserová rekanalizace lumina GIT G) kryochirurgické metody – u lokálně pokročilých nádorů H) založení kanyly

27 Laparoskopie

28 Radioterapie Záření si klade za cíl buď nádor úplně zničit, nebo alespoň zpomalit jeho růst a šíření do bezprostředního okolí. Základním předpokladem je dobrá nebo alespoň částečná citlivost nádoru na záření (existují totiž nádory zcela necitlivé) Ozařování nedoprovází bolest Vzniklé potíže nebývají intenzivní ( např. nevolnost či únava).

29 Radioterapie A) kurativní – cílem je vyléčit nádor
B) předoperační – úkolem je zmenšení nádoru a dosažení jeho operability C)pooperační – ničí zbytkovou mikroskopickou chorobu, používané dávky jsou nižší než u kurativní. D)paliativní – účelem je dosáhnout odstranění symptomů způsobených nádorem.

30 Při radioterapii

31 Chemoterapie Jde o základní metodu protinádorové léčby.
Nádor bývá často rozšířen i na jiná místa, proto se nelze spokojit jen s léčbou, která je cílena pouze na zjištěné ložisko, ale musí být ordinována léčba celého organismu Postihuje tedy nejen primární nádor, ale i dceřiná ložiska. Nejvýznamnější účinek má na tzv. mikrometastázy Kdy se chemoterapie doporučuje: k posílení účinku operace či radiace, operace nemohla být dostatečně radikální nebo nemohla proběhnout vůbec, protože se nádor nachází v místech, kde ho operovat nelze, celkový stav pacienta je špatný, operace je zbytečná pro velkou citlivost nádoru, nebo není vhodná pro velký rozsah onemocnění.

32 Chemoterapie K dispozici existuje velké množství preparátů (cytostatika), každý s jiným účinkem, proto se jako nejvhodnější jeví jejich kombinace. Podávají se ve formě tablet, mastí, injekcí do svalů nebo přímo do krevního oběhu. Vedlejší nežádoucí jevy – jelikož neexistují cytostatika postihující výhradně buňky nádorové, musí se počítat s tím, že se dočasně poškodí i buňky „normální“, proto pacient např. zvrací, nemá chuť k jídlu, je zesláblý. Někteří pacienti tuto formu léčby podstupovat nechtějí, protože se bojí padání vlasů až plešatosti – tento jev je však dočasný, cca do půl roka po ukončení léčby vlasy znovu narostou.

33 Hormonální léčba Existují nádory, u kterých byla prokázána souvislost jejich růstu s hladinou hormonů v těle – tzv. hormonálně dependentní nádory Patří sem především léčba karcinomu prsu a prostaty. Léčba je dlouhodobá, okamžité docílení hladiny hormonů lze operací.

34 Hormonální léčba 1.) ablativní – nejstarší metoda, u žen pouze před menopauzou, lze ji provést chirurgicky, u žen je možné ozáření vaječníků. 2.) kompetitivní – spočívá v podání léků, u karcinomu prsu s antiestrogenní aktivitou, u karcinomu prostaty s antiandrogenní. 3.) inhibiční – podání léků, které inhibují syntézu endogenního hormonu. 4.)aditivní – využívá protinádorový účinek některých hormonů.

35 Imunoterapie a biologická terapie
Nejmladší ze základních terapeutických přístupů k léčbě zhoubných nádorů, uplatňuje se od 80. let 20. století, i když se ojediněle používala již od konce 19. století. Nachází stále širší uplatnění v léčbě maligních onemocnění. Rozvoj této terapie je spojen s rozvojem biotechnologií a nárůstem poznatků o nádorovém bujení.

36 Imunoterapie a biologická terapie
1.) aktivní: A) nespecifická – tj. použití cytokinů, které nespecificky, tedy nezávisle na přítomnosti určitých nádorových antigenů, stimulují široké spektrum populací leukocytů, u tohoto typu si však lékaři nejsou jisti, zda je léčebný efekt zprostředkován imunitním systémem nebo jinými účinky cytokinů. B) specifická – využití nádorových vakcín, zde je účinek vakcín zprostředkován specificky, tedy T- a B-lymfocyty, dosud však vakcíny představují experimentální metodu léčby nádorů. 2.)pasivní – využití protilátek proti nádorovým antigenům. 3.)adoptivní – jsou zde využívány různé populace autologních leukocytů

37 Transplantace kmenových buněk krvetvorby
První snahy použít kostní dřeň k léčbě perorálně sahá až do roku 1891, převod buněk intravenózně uskutečnil v roce 1939 Osgood. Zlom nastal v 60. letech, kdy byl objeven HLA-systém (hlavní komplex histokompatibliních antigenů), první transplantace kostní dřeně s HLA-identickou sourozeneckou dření byla provedena v roce 1968 v Seatlu pod vedení E. D. Thomase, který v roce 1990 získal Nobelovu cenu. U nás byla tato transplantace poprvé provedena v roce 1976.

38 Transplantace kmenových buněk krvetvorby
1.)autologní transplantace kostní dřeně (ABMT) a periferních kmenových buněk krvetvorby (PBPC) – provádí se převod vlastní kostní dřeně a PBPC, které jsou pacientovi odebrány před zahájením léčebného procesu – např. při karcinomu prsu. 2.)Syngenní transplantace kostní dřeně – je převod dřeně jednovaječného dvojčete. 3.) alogenní transplantace kostní dřeně a PBPC – je to převod HLA identické kostní dřeně nebo PBPC od sourozenců, dalších rodinných příslušníků či nepříbuzenských dárců. 4.)xenogenní transplantace kostní dřeně – je to převod kostní dřeně mezi jedinci různých živočišných druhů, dnes se v klinice nepoužívá.

39 Transplantace kostní dřeně

40 Literatura Klener, P., Vorlíček, J.: Podpůrná léčba v onkologii. 1. vydání. Praha: Galén s Koutecký, J., Konopásek, B.: Nevhodné slovo rakovina. 1. vydání. Praha: Makropulos s Petera, J. a kol.: Obecná onkologie – učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha: Karolinum s


Stáhnout ppt "Onkologická onemocnění a moderní metody léčby"

Podobné prezentace


Reklamy Google