Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.1.33 Základy účetnictví - rozvaha Vytvořeno:22. 11. 2013 Ověřeno: 05. 12. 2013Třída:NS 1

2 Základy účetnictví - rozvaha Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:1. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:rozvaha, aktiva, pasiva, bilanční rovnice, zahajovací, počáteční, konečná Anotace: Materiál je určen k seznámení s rozvahou. Podrobněji se věnuje obsahu, druhům a funkcím rozvahy.

3 Na majetek se účetnictví dívá se dvou hledisek: 1.z hlediska konkrétního druhu majetku = AKTIVA (peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky) 2.z hlediska zdrojů, z jakých byl majetek pořízen = PASIVA (vlastní kapitál, úvěry a závazky)

4  každý druh majetku, se kterým podnik hospodaří musel být financován z určitého finančního zdroje  součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv – jde o tentýž předmět ze dvou hledisek, proto: AKTIVA = PASIVA

5  přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku (statický výkaz)  uspořádaná vhodným způsobem  jednou z forem je tzv. T-forma  sestavuje se na podkladě informací čerpaných z účetnictví  bilanční rovnice aktiva = pasiva tvoří základ rozvahy

6 AKTIVARozvaha k … PASIVA Složení majetkuZdroje financování majetku

7 Členění podle okamžiku, ke kterému se rozvaha sestavuje: 1.zahajovací = při založení podniku 2.počáteční = na začátku účetního období  představuje majetek, který podnik může v následujícím období používat

8 3.konečná = na konci účetního období (při ukončení podnikání)  stav majetku po uskutečnění hospodářské činnosti v daném účetním období (co bylo nakoupeno, vyrobeno apod.)

9  za účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok)  v praxi se sestavují rozvahy operativně (měsíčně, čtvrtletně)  PC umožňuje sestavení rozvahy průběžně dle potřeby

10 1.přehledně uspořádat majetek podniku a jeho zdroje financování (základ pro zhodnocení finanční situace podniku) – pozor statický výkaz! pro získání dynamického pohledu musíme porovnat rozvahy za více účetních období 2.umožňuje zjistit hospodářský výsledek (součást vlastních zdrojů) jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv, tj.: ZISK = AKTIVA – PASIVA bez zisku

11 1.Co je rozvaha?  přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku (statický výkaz) 2.Jaké jsou druhy rozvahy?  zahajovací, počáteční a konečná 3.Jaké jsou funkce rozvahy?  přehledné uspořádání majetku a závazků  zjištění hospodářského výsledku

12 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013 – 1. díl pro střední školy a pro veřejnost. 14. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2013, ISBN 978-80-87237-58-8. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google