Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova ke zdraví změny a doplnění PaedDr. Jan Tupý

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova ke zdraví změny a doplnění PaedDr. Jan Tupý"— Transkript prezentace:

1 Výchova ke zdraví změny a doplnění PaedDr. Jan Tupý
Praha, PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání

2 PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání jan.tupy@nuv.cz
Cíl vystoupení Bude nám jasné, jaké změny byly v RVP ZV ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví provedeny Budeme se orientovat v tom, na jakých dalších místech RVP ZV jsou tematicky navazující úpravy Budeme vědět, co změny znamenají pro úpravu ŠVP Budeme se orientovat v tom, kde nalézt podporu PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 2 2

3 Stručný obsah vystoupení
Co bylo impulsem pro úpravy RVP ZV ve vzdělávací oblasti VkZ Jak byla úprava prováděna Co se změnilo ve vzdělávací oblasti VkZ Kde jsou další tematicky stejné úprav Klady a problémy Dopady úprav do ŠVP Metodická podpora PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 3 3

4 PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání jan.tupy@nuv.cz
Impuls pro změny Základním impulsem pro změny – problematika sexuální výchovy „Nabalují se“ další témata Meziresortní dohody PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 4 4

5 PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání jan.tupy@nuv.cz
Jak úpravy probíhaly Úkol pro VÚP Sběr dat a příprava souhrnného materiálu Diskuse v pracovních týmech Změna koncepce, řízení i obsazení pracovních skupin Obecná PS, oborové PS (VkZ), GŘHZS, MD První fáze do května 2012, druhá do konce roku Diskuse na Metodickém portálu, recenze Úpravy, schvalování PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 5 5

6 PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání jan.tupy@nuv.cz
Čeho se úpravy týkají Zdraví (podpora zdravého životního stylu, zdravé prostředí, denní režim, sexuální výchova, prevence nemocí, prosociální chování) Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (prevence úrazů, první pomoc, přivolání pomoci, auto-destruktivní závislosti, nebezpečí na elektronických médiích, mimořádné události) Dopravní výchova (rizika silniční a železniční dopravy, zvládání agrese, tísňové volání) PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 6 6

7 Úpravy stejných témat v jiných vzdělávacích oborech
Člověk a jeho svět (zdraví, OČBMU, DV) Přírodopis (zdraví, OČBMU) Zeměpis (OČBMU) Tělesná výchova (OČBMU) PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 7 7

8 Kde se změny objevují a jak na ně reagovat (1)
Charakteristiky vzdělávacích oblastí (mění dosavadní text málo) – zdraví životní styl, bezpečí, účelné chování Cílová zaměření vzdělávacích oblastí (doplnění, nová strukturace) není nutné ŠVP měnit, upřesnit charakteristiku ŠVP a UO zamýšlet se, zda celkový režim, prostředí, styl práce konkrétní činnosti a opatření ve škole toto směřování podporují (dala by se zlepšit) PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 8 8

9 Kde se změny objevují a jak na ně reagovat (2)
Očekávané výstupy (nové, upravené, doplněné) ČJS – 1 nový (OČMU), 4 upravené (DV, OČBU, zdraví) Přírodopis – 2 upravené (zdravé, OČMU) Zeměpis – 1 upraveny (OČMU) VkZ – 1 nový (OČBMU), 3 upravené (zdraví, DV) co přibylo nového, co se změnilo zda dílčí výstupy obsahují doplněné části, zda lze naplnit očekávané výstupy stávajícími dílčími PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 9 9

10 Kde se změny objevují a jak na ně reagovat (3)
Očekávané výstupy (pokračování) co je třeba doplnit, upravit v ŠVP jak dílčí výstupy formulovat (pomoci mohou připravované standardy základního vzdělávání) – indikátory nelze mechanicky přepisovat příklady formulací dílčích výstupů v Průvodci upraveným RVP ZV (i s odkazy na ročníky) návaznosti mezi vyučovacími předměty PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 10 10

11 Kde se změny objevují a jak na ně reagovat (4)
Učivo (nejobsáhlejší úpravy RVP ZV – nové, doplněné, nově uspořádané, ke všem tématům, ve všech zmiňovaných oblastech) které učivo už v ŠVP je které učivo je nutné doplnit (není v ŠVP a je nezbytné pro naplnění výstupů, např. nemoci, cesty přenosu nákaz, epidemie) kam (obsahově a časově) co případně ze stávajícího učiva vypustit PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 11 11

12 Klady a problémy úprav RVP ZV
Došlo ke zpřesnění některých pasáží RVP ZV Je připravena metodická podpora Problémy Úpravy nejsou dostatečně zdůvodňovány Zvětšuje se obsah, současně se neredukuje Změny nejsou dostatečně ověřeny Podstatnější změny se odkládají PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 12 12

13 Na co se školy nejčastěji ptají
Je možné nový obsah integrovat? Je nutné (potřebné, možné) navýšit časovou dotaci pro Výchovu ke zdraví? Je možné ubrat dotaci z předmětu Výchova ke zdraví a posílit DCJ/CJ? PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání 13 13

14 PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání jan.tupy@nuv.cz
Závěrečné shrnutí Revize jsou standardní součástí vývoje kurikulárních dokumentů Poslední úpravy RVP ZV jsou platné od září – nabíhají plošně Byla konkretizována a doplněna některá témata Standardy se dopracovávají Podstatnější úpravy se zatím nerealizovaly Je možné klást dotazy na KC NÚV Byl zveřejněn Průvodce upraveným RVP ZV PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání

15 PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání jan.tupy@nuv.cz
Děkuji za pozornost! © 2013 PaedDr. Jan Tupý PaedDr. Jan Tupý, Národní ústav pro vzdělávání


Stáhnout ppt "Výchova ke zdraví změny a doplnění PaedDr. Jan Tupý"

Podobné prezentace


Reklamy Google