Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duhová energie Evropské směrnice o elektřině a plynu od interpretace k zavedení Ing. Miroslav VRBA ČEZ, a. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duhová energie Evropské směrnice o elektřině a plynu od interpretace k zavedení Ing. Miroslav VRBA ČEZ, a. s."— Transkript prezentace:

1 duhová energie Evropské směrnice o elektřině a plynu od interpretace k zavedení Ing. Miroslav VRBA ČEZ, a. s.

2 duhová energie Výkladové poznámky Komise (DG TREN) ke směrnicím 2003/54 a 55 Unbundling Role regulačních autorit Závazky veřejné služby Praktická opatření pro distribuci vyplývající ze zavedení soutěže Opatření k zajištění dodávek elektřiny Předpisy pro bezpečnost dodávek plynuPředpisy pro bezpečnost dodávek plynu Přístup třetích stran k plynovým zásobníkůmPřístup třetích stran k plynovým zásobníkům

3 duhová energie Právní názor EURELECTRIC monopol na autoritativní výklad Smlouvy EC a dalších dokumentů má pouze Evropský soudní dvůr Komise může pouze objasňovat, vysvětlovat,.. výkladové poznámky DG TREN jsou v rozporu s principem subsidiarity, proporcionality, legitimního očekávání a právní jistoty výkladové poznámky nejsou pro členské státy závazné, ale mohou mít právní účinek jejich promítnutím do národních legislativ

4 duhová energie Unbundling PDS transparentnost prevence střetu zájmů nezávislost provozovatelů přirozených monopolů nediskriminační přístup k uživatelům sítí právní, funkční, nikoliv vlastnické oddělení právní oddělení nejpozději do 1.7. 2007 vertikálně integrovaný podnik je i holding, skupina ovládaných podniků výjimka do 100 000 zákazníků pro malé VIP, v rámci skupiny podniků se sčítá

5 duhová energie Unbundling PDS VIP musí zřídit samostatný síťový podnik, který nemusí vlastnit infrastrukturu, může využívat společné služby, jeho management musí mít ale „účinná práva rozhodovat“ (odměny za výkonnost síťového podniku, důvody odvolání ve stanovách, omezené vlastnictví akcií,..) mateřská společnost může schvalovat finanční/podnikatelský plán, nesmí ale řídit každodenní činnost síťového podniku ani korigovat rozhodnutí o výstavbě a modernizaci sítě v rámci finančního plánu

6 duhová energie Unbundling PDS Náklady na unbundling –právní náklady na založení nové/nových společností –zavedení nové obchodní známky (rebranding) –přestěhování (výstavba čínských zdí) –úprava existujících nebo pořízení nových ITC systémů –personální vícenáklady –vícenáklady v důsledku ztráty efektů ze společných služeb v rámci VIP –náklady na poradce/konzultační služby –finanční náklady (dopad na rating)

7 duhová energie Role regulačních autorit Základní odpovědnosti a povinnosti schvalování metodologií tvorby cen a tarifů za regulované činnosti úroveň transparentnosti a soutěže zveřejňování příslušných informací kvalita služeb, doby oprav, lhůty a podmínky pro připojení spotřebitelů i výrobců pravidla přístupu k zásobníkům a podpůrným službámpravidla přístupu k zásobníkům a podpůrným službám

8 duhová energie Role regulačních autorit schválit strukturu vyrovnávacího trhu nebo metodologii pro stanovení poplatků na nákup a prodej regulační energie stanovit pravidla pro průhledné a nediskriminační přidělování přeshraničních kapacit a pro řešení přeplnění infrastruktury stanovit pravidla pro přiřazování nákladů oddělených činností vyřizování stížností týkajících se výše uvedených činností provozovatelů

9 duhová energie Role regulačních autorit Další možné povinnosti vydávání oprávnění a licencí sledování bezpečnosti dodávky organizace, sledování a řízení postupu veřejného výběrového řízení na výrobu ochrana spotřebitele, zejména zranitelných zákazníků rozhodování o úlevách týkajících se závazků typu take-or-pay v oblasti plynurozhodování o úlevách týkajících se závazků typu take-or-pay v oblasti plynu systémy vyřizování sporů týkajících se přístupu k zásobovací /těžební plynovodní síti („upstream“)systémy vyřizování sporů týkajících se přístupu k zásobovací /těžební plynovodní síti („upstream“)

10 duhová energie Závazky veřejné služby Zajištění služeb ve všeobecném ekonomickém zájmu, určených k uspokojování universálních potřeb jedinců, neplyne z nich prospěch určité skupině uživatelů, jejich poskytováním je pověřen soukromý podnik, nikoliv ze zákona svěřeno všem podnikům ZVS musí být: –jasně definovány, transparentní, nediskriminační, verifikovatelé –nákladově regulovány –účtovány odděleně –poskytovatelům kompenzovány –hlášeny Komisi –zadány pomocí oficiálního veřejného nástroje

11 duhová energie Závazky veřejné služby Závazky se mohou vztahovat: bezpečnost dodávek (jiné výkladové poznámky) pravidelnost dodávek (součást bezpečnosti) kvalita a ceny poskytovaných služeb (kontrola fungování trhu) ochrana životního prostředí (dopady na soutěž musí být úměrné ekologickým cílům) povinnost dodávat všem spotřebitelům na daném území (dodavatel poslední instance) rovné zacházení se spotřebiteli

12 duhová energie Závazky veřejné služby ZSV musí být zadány pomocí oficiálního nástroje, který stanoví: podstatu ZVS podniky a území, jichž se týká období, na něž se závazky vztahují způsob stanovení cen, za které podnik prodává a podmínky jejich kontroly podstatu exkluzivních, resp. zvláštních práv přiznaných poskytovatelům služeb výši kompenzací přiznaných poskytovatelům ustanovení o možnostech změn

13 duhová energie Distribuce Opatření vyplývající z otevření trhu konkurenci informování spotřebitelů (nestranné, úplné) umožnění změny dodavatele (jednoduchá, zdarma) kvalita distribuce (standardy, stimuly/sankce) měření – nové funkce měřících přístrojů typové diagramy zatížení universální služba defaultní distributor a dodavatel poslední instance

14 duhová energie Opatření k zajištění dodávek Bezpečnost dodávek je veřejným statkem monitorování bezpečnosti dodávek výběrové řízení na nové kapacity opatření na straně spotřeby a energetické účinnosti udržování pohotových záložních výkonů přístupy členských států k předcházení a řešení stavů nouze/nedostatku, jejich slučitelnost a míra deformace trhu Směrnice o bezpečnosti dodávek ?

15 duhová energie Směrnice 2003/87/EC zřizující schéma obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů uvnitř Společenství podpora energeticky efektivnějším technologiím včetně kogenerace produkujících méně skleníkových plynů od 2005 musí každý emitent mít povolenky v rozsahu svých emisí za kalendářní rok každý členský stát musí zveřejnit svůj alokační plán do března 2004 na první tři roky musí být alokováno minimálně 95 % povolenek a na dalších 5 let 90 % zdarma povolenky musí být přiděleny tři měsíce před počátkem prvního období, 12 měsíců před počátky následných období

16 duhová energie Směrnice 2003/87/EC zřizující schéma obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů uvnitř Společenství povolenky budou platné vždy na tří, resp. pětileté období, po jeho uplynutí budou zrušeny každý provozovatel musí nejpozději do dubna prokázat, že vlastní povolenky v rozsahu jeho emisí za uplynulý kalendářní rok a tyto vyčerpané povolenky jsou tímto zrušeny neprokáže-li provozovatel držení povolenek v rozsahu svých emisí, zaplatí pokutu ve výši 40 € v prvním období a 100 € v následujících obdobích za každou tunu emisí, na kterou nemá povolenky úhrada pokuty nezbavuje provozovatele povinnosti obstarat si povolenky pro emise, za které zaplatil pokutu, pro následující rok

17 duhová energie Směrnice 2004/8/EC o podpoře kogenerace založené na poptávce po užitkovém teple v rámci vnitřního trhu s energií elektřina z kogenerace vázaná na produkci užitkového tepla počítaná dle vzorce: E CHP = H CHP * C C – poměr elektřiny a tepla (0,45 pro odběrové i protitlaké turbíny) užitkové teplo (useful heat) k uspokojení ekonomicky účelné poptávky po teple nebo chladu ekonomicky účelná (justifiable) poptávka – nepřesahuje potřebu tepla nebo chladu a mohla by být uspokojena výrobou energie za tržních podmínek i jinak než kogenerací podpora by se hlavně měla zaměřit na kogeneraci založené na ekonomicky účelné poptávce po teple/chladu

18 duhová energie Evropské směrnice o elektřině a plynu od interpretace k zavedení Ing. Miroslav VRBA ČEZ, a. s.


Stáhnout ppt "Duhová energie Evropské směrnice o elektřině a plynu od interpretace k zavedení Ing. Miroslav VRBA ČEZ, a. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google