Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické prostředky PLC OB21-OP-EL-AUT-KRA-M-3-031 Ing. Petr Krajča.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické prostředky PLC OB21-OP-EL-AUT-KRA-M-3-031 Ing. Petr Krajča."— Transkript prezentace:

1 Technické prostředky PLC OB21-OP-EL-AUT-KRA-M Ing. Petr Krajča

2 (systémová, uživatelská)
Blokové schéma PLC CPU PAMĚŤ (systémová, uživatelská) binární vstupy binární výstupy analog. analog. výstupy speciální periferie komunikační moduly ŘÍZENÝ SYSTÉM sériové linky

3 Centrální procesorová jednotka (CPU)
Je základem PLC a je určující pro jeho výkonnost. Jádro CPU tvoří procesor nebo několik procesorů. U víceprocesorových systémů mohou být použity: matematické koprocesory, procesory pro řízení vstupů a výstupů, komunikační procesory. Důležitým parametrem CPU je její rychlost. Doba za kterou je schopna zpracovat 1000 logických instrukcí se pohybuje řádově v jednotkách milisekund, u rychlejších ve stovkách mikrosekund.

4 Paměť Paměťový prostor bývá zpravidla rozdělen na:
paměť systémovou (systémový program), paměť uživatelskou (uživatelský program), paměť pro ukládání dat (registry systémové a uživatelské) Podle toho je volen i typ použité paměti. Systémová paměť bývá typu EPROM, pro uživatelskou paměť může být použita paměť typu EEPROM (Flash) nebo zálohovaná RWM a pro paměť dat se používá paměť RWM.

5 Vstupní a výstupní jednotky
Slouží k připojení řízeného systému. PLC může mít několik typů V/V jednotek. Základ tvoří vstupy a výstupy: binární - pro zpracování dvouhodnotových signálů, analogové - pro zpracování spojitých signálů, vysokorychlostní vstupy - pro zpracování rychlých impulsů ze snímačů polohy.

6 Binární vstupy Slouží pro připojení vstupních prvků (snímačů) jejichž výstupní signál nabývá pouze dvou hodnot. Mohou to být prvky: - kontaktní nebo bezkontaktní, - dotykové nebo bezdotykové - dvouhodnotové snímače tlaku teploty atd. Binární vstupy mohou být řešeny různě. Většinou jsou systémy vybaveny jednotkami na: - malá stejnosměrná napětí, - střídavá napětí.

7 Vstupní jednotky jsou konstruovány tak aby zabezpečily:
- galvanické oddělení obvodů vstupů od řídící jednotky - napěťovou ochranu vstupů před zničením - odfiltrování rušivých impulsů - signalizaci stavu vstupního signálu

8 Vstupní jednotky

9 Vstupní jednotky

10 Binární výstupní jednotky
slouží pro připojení výstupních prvků (akčních členů) jejichž vstupní signál může nabývat dvou hodnot: - relé - stykače - elektromagneticky ovládané ventily - signalizační prvky Provedení: - tranzistorové - pro spínání ve stejnosměrných obvodech - reléové – pro spínání v obvodech stejnosměrných i střídavých - triakové - pro spínání ve střídavých odvodech

11 Binární výstupní jednotky
Výstupní jednotka musí splňovat tyto základní požadavky: - galvanické oddělení výstupů od řídící jednotky - převedení (zesílení) výstupního signálu na požadovanou úroveň - ochrana výstupů před zkratem - signalizaci stavu výstupního signálu

12 Výstupní jednotky

13 Příklad vstupů a výstupů PLC

14 Analogové vstupy Umožňují připojit k PLC spojitě pracující snímače fyzikálních veličin (elektrických i neelektrických). Převod vstupního analogového signálu do číslicového tvaru se uskutečňuje v analogově – digitálním (A/D) převodníku, většinou dvanáctibitovém

15 Analogové výstupy Slouží k připojení akčních členů, které vyžadují na vstupu spojitý signál. Jsou to především řídící jednotky servopohonů (tyristorové nebo frekvenční měniče). Převod číslicového signálu na analogový provádí, zpravidla dvanáctibitový, digitálně – analogový (D/A) převodník. Analogové výstupy mohou být napěťové nebo proudové.

16 Komunikační jednotky Slouží ke komunikaci s nadřazeným řídicím systémem nebo s okolními automaty. PLC bývají standardně vybaveny jedním nebo více sériovými porty RS-232 nebo RS-485. V poslední době je kladen důraz právě na schopnost komunikace PLC s okolním prostředím. Bez těchto schopností by nebylo možné zařadit PLC do distribuovaného systému řízení.

17 Kompaktní PLC Modulární PLC
PLC s pevně danou konfigurací integrovaných modulů (CPU, paměť, vstupy, výstupy, komunikace). Všechny části jsou uzavřeny v jednom pouzdře. Modulární PLC Základ tvoří CPU, zdroj a sběrnice, které jsou umístěny v rámu nebo na nosné desce. Přes sběrnici je možno připojit periferní jednotky, které zajišťují nejrůznější funkce (binární nebo analogové vstupy a výstupy, jednotky pro rychlé čítání, polohovací jednotky, komunikační jednotky apod.)

18

19 Siemens Mikrosystémy S S S Řídící systémy LOGO

20 Siemens LOGO!

21 Siemens S TP177

22 TECO - Tecomat Tecomat Foxtrot Tecomat TC600

23 TECO - Tecomat Tecomat 700

24 TECO Mosaic Reliance

25 TECO Tempo

26 Unitronics OPLC

27 Děkuji za pozornost Obrázky - www.siemens.com www.tecomat.cz
- archiv autora


Stáhnout ppt "Technické prostředky PLC OB21-OP-EL-AUT-KRA-M-3-031 Ing. Petr Krajča."

Podobné prezentace


Reklamy Google