Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití DPZ pro predikci výnosů obilovin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití DPZ pro predikci výnosů obilovin"— Transkript prezentace:

1 Využití DPZ pro predikci výnosů obilovin
Diplomová práce Využití DPZ pro predikci výnosů obilovin Roman Vrba,

2 Cíle a úkoly diplomové práce
Registrace družicových a let. snímků Klasifikace a interpretace snímků Tvorba map obsahu prvku a skutečných výnosů Metody predikce výnosů obilovin s využitím DPZ Korelace výnosových map s obsahy K, Mg, Ca, P Srovnání predikovaných výnosů se skutečnými

3 Zdroje dat I Letecký snímek Družicové snímky (Landsat 5, 7)
obr.1 družicový snímek Landsat 5, květen 1997, Medlov (syntéza 4,3,2)

4 Zdroje dat II Hranice jednotlivých polí Půdní vzorky Výnosové mapy

5 Místa půdních odběru (Lokalita Medlov, 1998)
1:50 000

6 Tvorba map obsahu prvků
Odběr dat v terénu Zpracovaní dat na počítači tab.1 naměřena data

7 Tvorba map obsahu prvků II
- interpolační metody Metoda ID Spline funkce Krigování Obr.2 výsledek obsahu K metodou ID

8 Mapy obsahu prvků (pole 2586-pšenice ozimá )
Hodnocení výsledků půdních rozborů MEHLICH III dobrý vysoký vyhovující střední dobrý vysoký fosfor vápník neutrální vyhovující dobrý vysoký sl. kyselá Ph draslík 1:10 000

9 Tvorba výnosových map Převod do ArcView Výpočet těžiště polygonu
Propojení atributových dat

10 Výnos řepky, pole_2638, v roce 1997

11 Příprava obrazových data
Úprava snímku radiometrické korekce registrace snímku Barevná syntéza

12 Tvorba predikovaných výnosových map - spektrální chování vegetace
A - oblast nm B - oblast nm C – oblast nm Odrazivost vegetace Stav vegetace Vlastnosti půdy

13 Identifikace plodiny pomocí snímků
- odrazivost v pásmech 1,2,3,4,5 a 7 polí 2654 a 2538 (plodina pšenice ozimá)

14 Tvorba predikovaných výnosových map
- vliv vlastnosti půdy na odrazivost Obr.7 Nedostatek fosforu Obr.6 Nedostatek hořčíku

15 Tvorba predikovaných výnosových map
Výběr spektrálního indexu (NDVI, TVI, PVI, Tasseled cap ) Princip vypočtu NDVI t

16 Posouzení korelace obsahem prvků a predikovaným výnosem
skutečným výnosem a predikovaným výnosem

17 Výsledky korelace pH s předpokládaným výnosem u obilovin
korelace skutečného výnosu s předpokládaným Vliv prvků vápníku, draslíku, fosforu hořčíku

18 Použité programové prostředky
ArcView Image Analysis Spatial Analysis Kriging Interpolator Erdas Imagine Idrisi 32

19 Použitá literatura Dobrovolný, P.(1998) Dálkový průzkum Země
Vaněk, V. a kolektiv (1999) Výživa a hnojení polních plodin, ovoce a zeleni Sborník referátů (2000) Uplatňovaní precizního zemědělství v ČR ÚKZUZ, Brno (1999) Hnojení plodin – metodický návod Sborníky s konferencí v USA a Francii o precizním zemědělství

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Využití DPZ pro predikci výnosů obilovin"

Podobné prezentace


Reklamy Google