Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEST Pohybová soustava Septima A. 8. listopadu 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEST Pohybová soustava Septima A. 8. listopadu 2006."— Transkript prezentace:

1

2 TEST Pohybová soustava Septima A. 8. listopadu 2006

3 1. Endoplasmatické retikulum u svalu je zváno a. sarkomera b. sarkoplasmatické retikulum c. plasmalema d. centromera e. centriola

4 2. Na obrázku je mikrofilamentum tvořené z a. aktinu b. myosinu c. intermediárních filament d. tubulinu e. ani jedna z odpovědí není správná

5 3. Sarkomera je ohraničena a. I linií b. H linií c. A linií d. Z diskem

6 4. Výrok platný o „I linii“ jest a. je tvořena pouze z myosinů b. je tvořena z aktinů i myosinů c. je tvořena jen z aktinů d. není tvořena ani z aktinů ani z myosinů

7 5. Výrok platný o „H zóně“ jest a. je tvořena pouze z myosinů b. je tvořena z aktinů i myosinů c. je tvořena jen z aktinů d. není tvořena ani z aktinů ani z myosinů

8 6. Pro svalový stah jsou důležité zejména a. ionty hořčíku b. ionty sodíku c. ionty chlóru d. ionty vápníku e. ionty draslíku

9 7. Na obrázku vidíme a. troponin b. tropomyosin c. myosin d. ADP e. ATP

10 8. Na obrázku vidíme a. celulosu b. amylosu c. chitin d. glykogen e. glukagon

11 9. Z motorického neuronu se při počátku svalového stahu vylévá a. acetylcholin b. ATP c. troponin d. tropomyosin e. ionty vápníku

12 10. Uvedená charakteristika se hodí nejlépe na  zejména stěny dutých orgánů  krevní cévy, trávicí trubice  chybí pruhování, protože aktin a myosin jsou nepravidelně uspořádány po celé buňce  je zde méně myosinu a. hladkou svalovinu b. příčně pruhovanou svalovinu c. srdeční svalovinu d. ani jedna z odpovědí ení správná

13 11. Uvedená charakteristika se hodí nejlépe na sarkomery existují síť buněk s můstky a příčným pruhováním činnost rychlá, stálá, bez únavy, vlastní automacie nepodléhá vůli a. hladkou svalovinu b. příčně pruhovanou svalovinu c. srdeční svalovinu d. ani jedna z odpovědí ení správná

14 12. Pokud přicházejí těsně za sebou nové a nové impulsy, sval se nemůže relaxovat a výsledkem je jedna hladká, stálá kontrakce zvaná a. amyotrofní skleróza b. tuberkulóza c. tetanus d. botulismus

15 13. Při stálém pohybu se sval unaví a je produkována a. glykogen b. škrob c. ATP d. kyselina mléčná

16 14. Glykolýzou se získá a. 1 molekula ATP b. 2 molekuly ATP c. 3 molekuly ATP d. 10 molekul ATP

17 15. Výsledkem glykolýzy jsou a. dvě molekuly kyseliny pyrohroznové b. dvě molekuly glukózy c. dvě molekuly kyseliny citronové d. dvě molekuly sacharózy

18 16. Krebsův cyklus probíhá a. v cytoplasmě b. v matrixu mitochondrií c. v lysozomech d. v endoplasmatickém retikulu

19 17. Aerobní respirací se celkem z jedné molekuly glukosy získá a. 1 molekula ATP b. 2 molekuly ATP c. 36 – 38 molekul ATP d. asi 400 molekul ATP

20 18. Buňka hladkého svalu je na rozdíl od buňky kosterního svalu a. mnohojaderná b. jednojaderná c. bezjaderná d. dvoujaderná

21 19. Aktin a myozin jsou bílkovinná vlákna tkáně a. svalové b. pojivové c. nervové d. krevní

22 20. Karpálních kůstek je u člověka: a) 5 a) 5 b) 8 b) 8 c) 4 c) 4 d) 7

23 21. Skolióza je: a) bočitost páteře a) bočitost páteře b) posun kostí při zlomenině b) posun kostí při zlomenině c) vykloubení ramenního kloubu c) vykloubení ramenního kloubu

24 22. Scapula je: a) lopatka a) lopatka b) klíční kost c) kost týlní c) kost týlní

25 23. Růst kosti do délky se uskutečňuje: a. mitotickým dělením osteocytů difusně po celé kosti b. z kostní dřeně c. v růstových chrupavkách mezi diafýzou a epifýzou d. z okostice

26 24. Svalstvo na těle dělíme na: a. příčně pruhované a hladké b. příčně pruhované a kosterní c. hladké a útrobní d. příčně pruhované, hladké a svalovinu srdeční

27


Stáhnout ppt "TEST Pohybová soustava Septima A. 8. listopadu 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google