Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Hana Vašíčková škola: VŠB-TU Ostrava fakulta: FEI obor: Výpočetní matematika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Hana Vašíčková škola: VŠB-TU Ostrava fakulta: FEI obor: Výpočetní matematika."— Transkript prezentace:

1 autor: Hana Vašíčková škola: VŠB-TU Ostrava fakulta: FEI obor: Výpočetní matematika

2  Analýza dat  Zodpovězení jednotlivých lékařských otázek  Seznámení s praktickým využitím statistiky na konkrétních medicínských datech  Spolupráce s lékaři  Porozumění lékařské terminologii 3.1.20112Bc. Hana Vašíčková

3  K dispozici 502 pacientů  Data ve formě tabulek v Excelu  Nesjednocený formát dat  Nesjednocené označení  Stejný význam různých označení  Klasifikace pacientů do tříd 3.1.20113Bc. Hana Vašíčková

4 3.1.20114Bc. Hana Vašíčková  Nesjednocený formát

5 3.1.20115Bc. Hana Vašíčková  Nesjednocené označení

6 3.1.20116Bc. Hana Vašíčková  Stejný význam různých označení

7 3.1.20117Bc. Hana Vašíčková  Klasifikace pacientů do tříd

8  Kolik pacientů v jednotlivých stádiích podstoupilo RAPE, LAE nebo OE?  Kolik pacientů po RAPE mělo kurativní radioterapii?  Kolik pacientů v jednotlivých stádiích mělo nějaký typ hormonální léčby?  Jaké je procentuální zastoupení jednotlivých stupňů akutní a pozdní toxicity (UGS,GIT)? 3.1.20118Bc. Hana Vašíčková

9  RAPE- chirurgicky vyjmuta prostata  LAE- odstraněny pánevní lymfatické uzliny  OE - chirurgicky odstraněny varlata  Kurativní rad. – snaha vyléčit i za cenu nežádoucích účinků  Paliativní rad. – nevyléčitelný stav, šetrná léčba  UGS– intenzita nežádoucích účinků radioterapie v močovém měchýři  GIT– intenzita nežádoucích účinků radioterapie v konečníku  Nádory prostaty M0 nízké stádium M1 střední stádium vysoké stádium 3.1.20119Bc. Hana Vašíčková

10 3.1.201110Bc. Hana Vašíčková  Exploratorní analýza (koláčový graf)  základní graf ukazující množství pacientů, kteří podstoupili RAPE a kteří ne

11 3.1.201111Bc. Hana Vašíčková  Exploratorní analýza (Mozaikový graf)  Ve skupině M0 se nevyskytují žádní pacienti, kteří podstoupili paliativní radioterapii. Za to ve skupině M1 z 21 pacientů v téhle skupině podstoupili pouze 4 radioterapii kurativní.

12 3.1.201112Bc. Hana Vašíčková  Závislosti v kontingenční tabulce  Formulace nulové a alternativní hypotézy Platí H0 / Nezamítáme H0 – Spolehlivost Platí HA / Zamítáme H0 – Síla testu možnost chyby 1. nebo 2. druhu: 1. druhu: Platí H0 / Zamítáme H0 2. druhu: Platí HA / Nezamítáme H0  Výpočet p-value p-value < 0,01 – zamítáme H0 0,01 < p-value < 0,05 - nerozhodná oblast (větší rozsah dat) p-value > 0,05 – nezamítáme H0

13 3.1.201113Bc. Hana Vašíčková  Závislosti v kontingenční tabulce Kontingenční tabulka závislosti podání hormonů na rizikové skupině: Volba nulové a alternativní hypotézy:  H0: Podání hormonů pacientům nezávisí na rizikové skupině.  HA: Podání hormonů pacientům závisí na rizikové skupině. p-value = 3,52*10^-5 <0,05, proto zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy  NELZE TVRDIT, že podání hormonů pacientům nezávisí na rizikové skupině.

14 3.1.201114Bc. Hana Vašíčková  Křivky přežití  Kaplan-Meierova metoda  cenzorovaná data  studuje čas od určitého počátečního bodu sledování do výskytu dané události  dokud zbývá více než 30 pacientů

15 3.1.201115Bc. Hana Vašíčková  Křivky přežití

16  84% pacientů bez operace vyjmutí prostaty  17 pacientů s paliativní radioterapií  typ zvolené radioterapie i typ operace závisí na rizikové skupině (M0,M1)  intenzita nežádoucích účinků v močovém měchýři závisí na podstoupení operace vyjmutí prostaty  Nepotvrzení závislosti intenzity nežádoucích účinků v konečníku na operaci 3.1.201116Bc. Hana Vašíčková

17 Osobní přínos:  Zpracování praktických dat velkého rozsahu  Seznámení se s praktickým využitím statistiky v lékařském oboru Přínos ostatním:  Práce na nové zautomatizované databázi 3.1.201117Bc. Hana Vašíčková

18 3.1.201118Bc. Hana Vašíčková


Stáhnout ppt "Autor: Hana Vašíčková škola: VŠB-TU Ostrava fakulta: FEI obor: Výpočetní matematika."

Podobné prezentace


Reklamy Google