Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Verifikace modelu toxicity na aktuálních onkologických datech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Verifikace modelu toxicity na aktuálních onkologických datech"— Transkript prezentace:

1 Verifikace modelu toxicity na aktuálních onkologických datech
autor: Hana Vašíčková škola: VŠB-TU Ostrava fakulta: FEI obor: Výpočetní matematika

2 Cíl práce Analýza dat Zodpovězení jednotlivých lékařských otázek
Seznámení s praktickým využitím statistiky na konkrétních medicínských datech Spolupráce s lékaři Porozumění lékařské terminologii Bc. Hana Vašíčková

3 Analýza dat K dispozici 502 pacientů Data ve formě tabulek v Excelu
Nesjednocený formát dat Nesjednocené označení Stejný význam různých označení Klasifikace pacientů do tříd Bc. Hana Vašíčková

4 Analýza dat Nesjednocený formát Bc. Hana Vašíčková

5 Analýza dat Nesjednocené označení Bc. Hana Vašíčková

6 Analýza dat Stejný význam různých označení Bc. Hana Vašíčková

7 Analýza dat Klasifikace pacientů do tříd Bc. Hana Vašíčková

8 Některé zpracovávané otázky
Kolik pacientů v jednotlivých stádiích podstoupilo RAPE, LAE nebo OE? Kolik pacientů po RAPE mělo kurativní radioterapii? Kolik pacientů v jednotlivých stádiích mělo nějaký typ hormonální léčby? Jaké je procentuální zastoupení jednotlivých stupňů akutní a pozdní toxicity (UGS,GIT)? Bc. Hana Vašíčková

9 Terminologie RAPE - chirurgicky vyjmuta prostata
LAE - odstraněny pánevní lymfatické uzliny OE - chirurgicky odstraněny varlata Kurativní rad. – snaha vyléčit i za cenu nežádoucích účinků Paliativní rad. – nevyléčitelný stav, šetrná léčba UGS – intenzita nežádoucích účinků radioterapie v močovém měchýři GIT – intenzita nežádoucích účinků radioterapie v konečníku Nádory prostaty M nízké stádium M střední stádium vysoké stádium Bc. Hana Vašíčková

10 Exploratorní analýza Exploratorní analýza (koláčový graf)
základní graf ukazující množství pacientů, kteří podstoupili RAPE a kteří ne Bc. Hana Vašíčková

11 Exploratorní analýza Exploratorní analýza (Mozaikový graf)
Ve skupině M0 se nevyskytují žádní pacienti, kteří podstoupili paliativní radioterapii. Za to ve skupině M1 z 21 pacientů v téhle skupině podstoupili pouze 4 radioterapii kurativní. Bc. Hana Vašíčková

12 Kontingenční tabulka Závislosti v kontingenční tabulce
Formulace nulové a alternativní hypotézy Platí H0 / Nezamítáme H0 – Spolehlivost Platí HA / Zamítáme H0 – Síla testu možnost chyby 1. nebo 2. druhu: 1. druhu: Platí H0 / Zamítáme H0 2. druhu: Platí HA / Nezamítáme H0 Výpočet p-value p-value < 0,01 – zamítáme H0 0,01 < p-value < 0,05 - nerozhodná oblast (větší rozsah dat) p-value > 0,05 – nezamítáme H0 Bc. Hana Vašíčková

13 Kontingenční tabulka Závislosti v kontingenční tabulce
Kontingenční tabulka závislosti podání hormonů na rizikové skupině: Volba nulové a alternativní hypotézy: H0: Podání hormonů pacientům nezávisí na rizikové skupině. HA: Podání hormonů pacientům závisí na rizikové skupině. p-value = 3,52*10^-5 <0,05, proto zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy NELZE TVRDIT, že podání hormonů pacientům nezávisí na rizikové skupině. Bc. Hana Vašíčková

14 Křivky přežití Křivky přežití Kaplan-Meierova metoda cenzorovaná data
studuje čas od určitého počátečního bodu sledování do výskytu dané události dokud zbývá více než 30 pacientů Bc. Hana Vašíčková

15 Křivky přežití Křivky přežití Bc. Hana Vašíčková

16 Některé výsledky 84% pacientů bez operace vyjmutí prostaty
17 pacientů s paliativní radioterapií typ zvolené radioterapie i typ operace závisí na rizikové skupině (M0,M1) intenzita nežádoucích účinků v močovém měchýři závisí na podstoupení operace vyjmutí prostaty Nepotvrzení závislosti intenzity nežádoucích účinků v konečníku na operaci Bc. Hana Vašíčková

17 Vlastní přínos práce Osobní přínos:
Zpracování praktických dat velkého rozsahu Seznámení se s praktickým využitím statistiky v lékařském oboru Přínos ostatním: Práce na nové zautomatizované databázi Bc. Hana Vašíčková

18 Děkuji za pozornost! Bc. Hana Vašíčková


Stáhnout ppt "Verifikace modelu toxicity na aktuálních onkologických datech"

Podobné prezentace


Reklamy Google