Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2015 ÚVOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2015 ÚVOD."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2015 ÚVOD – do P i CV

2 Leden 2013 ÚVODEM JE VHODNÉ SEZNÁMIT SE S OBSAHEM A NÁPLNÍ PŘEDMĚTU A POZNAT V HRUBÝCH RYSECH CO V PŘEDNÁŠKÁCH A CVIČENÍCH NA VÁS ČEKÁ …..

3 TÝDENNÍ ROZVRH PŘEDMĚTU: - letní semestr – 13 výukových týdnů - 2 hod. přednášky + 1 hod. cvičení - cvičení je v učebně = zadání úloh a dále v PC učebně se simulačním SW - ukončení: zápočet, zkouška. Leden 2015 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

4 Podpora studia: 1. V roce 2008 byla vydána Studijní opora, která obsahuje základní informace k předmětu CW05 – Teorie rozhodovacích procesů. Neobsahuje provozní informace k simulačnímu SW a jeho použití. Dalším zdrojem je řada odborných knih uvedená v seznamu literatury. Leden 2015 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

5 Názvy jednotlivých modulů uvedené opory pro tento předmět: MODUL 01Obecné základy MODUL 02 Modelování MODUL 03 Metody 1 MODUL 04Metody 2 MODUL 05Projekty a projektové řízení MODUL 06Související témata ROZČLENĚNÍ STUDIJNÍ OPORY Leden 2015

6 http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v včetně prezentací k přednáškám a cvičením. Podpora studia: 2. Další informace jsou na webovských stránkách – pod adresou: http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v včetně prezentací k přednáškám a cvičením. http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v Leden 2015 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

7 Podpora studia: 3. na webu jsou *.ppt nebo *.pdf soubory s doplň- kovými texty přednášek i se zadáním jednotlivých cvičení (ty jsou každoročně obměňovány a zpře- sňovány – mají letopočet „2015“ na úvodním slidu) 4. vzhledem k náplni bude nutné určité domácí samostudium materiálů na webu nebo v oporách, případně i z literatury Leden 2015 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

8 Podpora studia: 5. vzhledem k inovaci zařazením simulačního SW jsou v přednáškách i cvičeních zařazeny info o SW a (zjednodušenou) práci s ním. Leden 2015 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

9 Leden 2011 Dále k výuce existují pomůcky: - velice bohatá literatura časopisecká, knižní, sbor- níková i v oblasti skript a studijních opor (různých autorů, různých fakult či universit) – v české, an- glické i jiné verzi - webovské stránky (od Wikipedie po stránky časo- pisů a tuzemských i cizích universitních pracovišť) většinou anglicky psaných. STUDIJNÍ POMŮCKY

10 Dalším cílem předmětu je seznámit se i se základy teorie vědního oboru logistika – i jeho praktickým využitím. Na toto téma je zaměřen souběžný předmět pro „R“ CW13 – Logistika – i on má na stejném webu své studijní materiály, na které budou při výuce odvo- lávky a bude potřeba se s nimi podrobněji seznámit. Leden 2015 DROBNÉ UPOZORNĚNÍ

11 Teorie a metody rozhodovacích procesů v oblasti investorské, projekční, přípravné i výrobní pro rea- lizaci výstavby. Využití systémových prostředků, operačního výzku- mu, logistických přístupů, teorie her, …. Informace o logistice, jejích řetězcích a jejím aplikač- ním využití. Využití teorie řízení - kybernetiky. NÁPLŇ PŘEDMĚTU Leden 2015 O čem tedy jaksi řeč poplyne….:

12 Přístup k výrobním a produkčním procesům a k jejich řízení. Nástroje pro procesy identifikace a dekompozice systémů. Nástroje pro identifikaci a stanovení materiálových, informačních a finančních toků. Technika a matematika pro optimalizaci disponibil- ních zdrojů. Matematické metody rozhodovacích procesů. NÁPLŇ PŘEDMĚTU Leden 2015 O čem tedy jaksi řeč poplyne….:

13 Informační systémy podporující procesy řízení a rozhodování (ISŘR). Manažerské informační systémy (MIS). Modely procesů a řízení. Terminologie a metodologie modelového přístupu k systémům. Matematické a počítačové modelování jevů a procesů. - ……… NÁPLŇ PŘEDMĚTU Leden 2015 O čem tedy jaksi řeč poplyne….:

14 SW prostředky pro simulaci a vyhodnocování simu- lačních běhů (inovace). Výchozí metody operačního výzkumu. Tvorba blokových a časových diagramů, pro metody operačního výzkumu (lineární, nelineární a dyna- mické programování, simplexová metoda). Metody Monte Carlo, PERT, CPM, GERT, vybrané části teorie her, teorie zásob, teorie hromadné obslu- hy (THO a SHO), teorie grafů, teorie spolehlivosti a další. NÁPLŇ PŘEDMĚTU Leden 2015 O čem tedy jaksi řeč poplyne….:

15 Další nástroje z řešených typových úloh: - problém obchodního cestujícího - problém čínského listonoše - zásobovací trasy - zamezení vzniku front - a další. NÁPLŇ PŘEDMĚTU Leden 2015 O čem tedy jaksi řeč poplyne….:

16 … A část bude nově zaměřena na inovovanou část předmětu týkající se simulačního SW a jeho použití – včetně případů uváděných ve cvičeních – vše v rámci disponibilního počtu výukových hodin. NÁPLŇ PŘEDMĚTU Leden 2015 O čem tedy jaksi řeč poplyne….:

17 Leden 2015 Téma tohoto předmětu je velice široké a jeho apli- kační uplatnění v praxi též – proto je obsah před- mětu zaměřen na základní informace a principy (ke snadnějšímu praktickému využití). Vzhledem k opoře, webu i dostupné literatuře, nebu- de autentická náplň přednášek striktním obsahem dostupných prezentací, ale bude zaměřena na dopl- ňující a vysvětlující informace. Bude potřebovat jisté domácí samostudium k dopl- nění vědomostí a k pochopení dalších témat. DROBNÉ UPOZORNĚNÍ ZÁVĚREM ÚVODU

18 Leden 2013 ……… CW05 – p.0 - úvod

19 ………


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2015 ÚVOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google