Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodový systém v České republice a jeho reforma zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodový systém v České republice a jeho reforma zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů."— Transkript prezentace:

1 Důchodový systém v České republice a jeho reforma zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů

2 Obecné informace o důchodovém systému Zákon je založen na principech: - sociální solidarita - průběžného financování - při splnění podmínek je systém povinný - náhrada příjmu v případě stáří, invalidity, úmrtí živitele - systém je dynamický – výpočty se každý rok upravují výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry výše základní výměry důchodu činí od 1. ledna 2007 1 570 Kč měsíčně výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu výše procentní výměry důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně zaměstnanec přispívá 6,5% z hrubé mzdy na důchodové pojištění zaměstnavatel přispívá 21,5% na důchodové pojištění → 28% z hrubé mzdy jde na důchodové zabezpečení Ke konci roku 2006 bylo v rámci základního důchodového pojištění vypláceno cca 3,31 mil. důchodů 2,68 mil.důchodcům, z toho 1,99 mil. starobních důchodců. Výdaje na důchodové pojištění představují cca 28 % výdajů státního rozpočtu. Pojistné na důchodové pojištění je příjmem státního rozpočtu; v roce 2006 činily příjmy státního rozpočtu z pojistného na důchodové pojištění 276,9 mld. Kč a výdaje státního rozpočtu na dávky důch.pojištění 272,9 mld. →stát garantuje systém ekonomicky i právně

3 Současný systém dva pilíře → → průběžně financovaný doplňkový - pozhodující,státní pilíř PAYG (pay-as-you-go), založený na mezigenerační solidaritě – z povinných platových odvodů lidí v aktivním věku se vytváří zdroj, z něhož jsou financovány důchody současných seniorů. - tvořený především penzijním připojištěním se státním příspěvkem, je založený na bázi dobrovolnosti

4 Parametry důchodového systému aneb kdo má právo na důchody Důchodový věk: - od roku 1996 u mužů 60 let, ženy 53-57let (dítě = -1 rok/max. 4 roky) - do konce roku 2012 bude důchodový věk stejný u mužů i žen–63 let Podmínky nároku na starobní důchod: - získání doby pojištění min. 25 let a dosažení důchodového věku - získání doby pojištění min. 15 let a dosažení věku 65 let Podmínky na předčasný starobní důchod - doba pojištění min. 25 let a k dosažení důchodového věku zbývají max. 3 roky Podmínky nároku na plný invalidní důchod: - existence dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu - typy plné invalidity: - pokles schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 66% - připouští výdělečnou činnost, ale vzhledem k zdravotnímu postižení jen za mimořádných podmínek Podmínky nároku na částečný invalidní důchod: - pokles výdělečné činnosti nejméně o 33%, nebo zdravotní stav ztěžuje obecné životní podmínky přestože nepoklesla schopnost soustavné činnosti Podmínky nároku na vdovský (vdovecký) důchod: - úmrtí manžela-ky, který byl poživatelem starobního, plného nebo částečného důchodu a nebo splnil pojistné podmínky - zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání Podmínky nároku na sirotčí důchod: - rodič který splňoval stejné podmínky na vdovský důchod - oboustranný sirotek má nárok při splnění předchozích podmínek na důchod po každém z rodičů

5 A proč reformovat? Stárnutí české populace bude na základě aktuálních demografických prognóz jedno z nejrychlejších v EU. Důchodový systém ve své současné podobě nedokáže čelit dopadům demografického vývoje, který spočívá zejména v: - prodlužující se střední délce života (za posledních 15 let se prodloužila o 4 roky a předpokládá se, že za každých dalších šest let se bude prodlužovat o 1 rok), - růstu podílu starších osob na celkové populaci (podíl osob starších 60 let by se měl v následujících 50 letech zvýšit ze současných 20 % na více než 35 %; u osob starších 80 let by měl být tento růst ještě daleko razantnější, a to ze současných méně než 5 % na skoro 15 % v roce 2065, - růstu počtu důchodců při současném poklesu počtu ekonomicky aktivních Pokud zůstane systém nezměněn, bude v roce 2050 chybět v důchodovém rozpočtu asi 500 mld Kč (cca ½) 21. srpna 2007 byl v Poslanecké sněmovně přijat zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, tzv. první etapa reformy veřejných financí.

6 Podíl osob ve vyšších věkových skupinách na celkové populaci Dopad stárnutí na důchodový systém

7 Stav veřejných financí - porovnání příjmů a výdajů

8 Důchodová reforma ve dvou krocích 1.Krok: pokračovat v procesu postupného zvyšování důchodového věku až na 65 let pro muže i ženy (tohoto cílového stavu by mělo být dosaženo pro muže v roce 2030 a pro ženy v letech 2030 až 2043, podle toho, zda a kolik vychovaly dětí) prodloužit potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let pojištění (včetně náhradních dob pojištění), resp. na 30 let pojištění (bez náhradních dob pojištění) zavést třístupňovou invaliditu.

9 2.krok: Součástí je vytvoření rezervního důchodového fondu. Fond má být prvkem, jenž umožní vznik spořícího pilíře. Zároveň je cílem motivovat lidi k tomu, aby spořili delší dobu, vyšší částku. Záměrem je penzijní připojištění proti současnosti i daňově zvýhodnit. Zároveň i více motivovat zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům na toto připojištění přispívali. Příspěvek u penzijního připojištění by měl být posílen. Možné je i odbourání daňového odpočtu a jeho úplná kompenzace přímým příspěvkem. V případě zaměstnavatelů naopak rozšíření možnosti jejich odpočtů. Výše příspěvku by mohla být odstupňována podle toho, jak dlouho lidé budou spořit. Těch, co budou chtít spořit krátkou dobu (např. 5 let), se zvýšení příspěvku nedotkne. Ti, co podepíší spoření na 20 až 30 let, by jej měli mít vyšší. Stejně tak by měli být zvýhodněni lidé, kteří si nechají vyplácet rentu před těmi, kteří budou žádat na konci spoření jednorázové vyrovnání. Konkrétní zvýšení příspěvků bude vycházet z dispozic veřejných financí. Cílem těchto změn je zvýšit atraktivitu sektoru penzijního připojištění pro klienty, kteří se ovšem mohou rozhodovat o typu produktu podle vlastní úvahy.

10 Dekuji za pozornost


Stáhnout ppt "Důchodový systém v České republice a jeho reforma zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů."

Podobné prezentace


Reklamy Google