Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zpracovaný v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 zpracovaný v rámci projektu
V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Pořadové číslo projektu: Sada: Sada: Šablona: Šablona: EU III / 2 ČP – F8, 03 Ověření ve výuce: Ověření ve výuce: Ověření ve výuce: F Y Z I K A Třída: Třída: VIII.A Datum: Datum: Datum: Třída:

2 Předmět : Fyzika Ročník : osmý
Klíčová slova : elektrický náboj, elektrické pole, siločáry elektrického pole, elektrické napětí, chemické zdroje napětí Jméno autora : Mgr. Lubomír Křapka Škola : Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90

3 v E l e k t r i n a a M a g n e t i s m u s

4 E l e k t r i c k é j e v y Odkud se bere e l e k t r i n a v

5 E l e k t r i c k é j e v y 1.1 Elektrický náboj
Všechny látky okolo nás jsou tvořeny z malých částic – atomů. Atom obsahuje jádro, tvořené protony a neutrony, a elektronový obal tvořený elektrony. Protony mají kladný el. náboj, elektrony záporný a neutrony jsou elektricky neutrální ( nemají el. náboj ). Částice která vznikne z atomu přidáním nebo odebráním elektronu se nazývá iont ( kationt +, aniont - ).

6 1.2 K čemu dochází při elektrování těles
E l e k t r i c k é j e v y 1.2 K čemu dochází při elektrování těles Při elektrování těles dochází k přechodu elektronů mezi tělesy. Těleso nabité záporně má nadbytek elektronů, těleso nabité kladně má nedostatek elektronů. Souhlasně nabitá tělesa se odpuzují, nesouhlasně nabitá se přitahují. Ke zjištění, zda je těleso nabité používáme elektrometr:

7 Podle výchylky ručičky usuzujeme na velikost náboje.
E l e k t r i c k é j e v y Podle výchylky ručičky usuzujeme na velikost náboje. Spojíme-li nabité těleso se zemí, stane se elektricky neutrálním ( říkáme, že jsme ho uzemnili ).

8 E l e k t r i c k é j e v y D O P O R U Č E N Í :
Prohlídka prezentace ELEKTROSKOP.ppt na webu Fyzikaonline.cz - hledej  ( velmi pěkné a názorné – elektroskop, náboj a jeho dělení ).

9 E l e k t r i c k é j e v y 1.3 Elektrické pole
Kolem každého elektrovaného tělesa je elektrické pole, projevující se elektrickou silou. Ta může být přitažlivá nebo odpudivá. Elektrická síla působí i na lehká nenabitá tělesa. V tomto případě se projevuje síla přitažlivá. Siločáry el. pole jsou myšlené čáry, kterými zobrazujeme silové působení el. pole. Podle dohody je směr siločar od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu.

10 Siločáry jsou rovnoběžné, navzájem stejně vzdálené.
E l e k t r i c k é j e v y Stejnorodé elektrické pole vzniká mezi dvěma nesouhlasně nabitými rovnoběžnými deskami. Siločáry jsou rovnoběžné, navzájem stejně vzdálené.

11 E l e k t r i c k é j e v y 1.4 Elektrické napětí
mezi tělesy nabitými opačnými náboji je elektrické napětí Van de Graaffův generátor elektrické napětí je fyzikální veličina, značí se U, jeho základní jednotkou je 1V ( kV, mV ) elektrické napětí měříme voltmetrem

12 E l e k t r i c k é j e v y 1.5 Chemické zdroje el. napětí
Chemický zdroj napětí lze získat tak, že do kapaliny ( elektrolytu ) ponoříme dvě elektrody z různých vodivých látek. Vznikají tzv. galvanické články. Galvanický článek obsahuje dvě různé elektrody, mezi nimi je vhodné vlhké prostředí. Zdroj o vyšším napětí získáme při sériovém zapojení několika zdrojů ( + na – na + na – a dále – viz baterka ). Celkové napětí je potom součtem napětí jednotlivých zdrojů. Akumulátor – dobíjení, Voltův článek.

13 E l e k t r i c k é j e v y Schéma suchého článku

14 Kolářová R. , Bohuněk J. , Fyzika pro 8
Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, ISBN Jáchim F., Tesař., Fyzika pro 8.ročník základní školy, SPN, ISBN Rauner K. a kol., Fyzika 8., Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN Bohuněk J., Pracovní sešit k učebnici fyziky 8, Prometheus, ISBN Rauner K. a kol., Fyzika 8 Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN Odkazy a použitá literatura: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, II. díl, Bohuněk, Prometheus ISBN Obrazová část:


Stáhnout ppt "zpracovaný v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google