Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo."— Transkript prezentace:

1 V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo projektu: Šablona: Sada: Ověření ve výuce: Třída:Datum: Pořadové číslo projektu: VIII.A CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 EU III / 2 23.2.12 ČP – F8, 03 F Y Z I K A

2 Jméno autora : Mgr. Lubomír Křapka Škola : Základní škola, Bojanov, okres Chrudim 538 26 Bojanov 90 Ročník : osmý Předmět : Fyzika Klíčová slova : elektrický náboj, elektrické pole, siločáry elektrického pole, elektrické napětí, chemické zdroje napětí

3 E l e k t r i n a M a g n e t i s m u s a v

4 E l e k t r i c k é j e v y 1. Odkud se bere e l e k t r i n a v

5 E l e k t r i c k é j e v y 1.1 Elektrický náboj Všechny látky okolo nás jsou tvořeny z malých částic – atomů. Atom obsahuje jádro, tvořené protony a neutrony, a elektronový obal tvořený elektrony. Protony mají kladný el. náboj, elektrony záporný a neutrony jsou elektricky neutrální ( nemají el. náboj ). Částice která vznikne z atomu přidáním nebo odebráním elektronu se nazývá iont ( kationt +, aniont - ).

6 E l e k t r i c k é j e v y 1.2 K čemu dochází při elektrování těles Při elektrování těles dochází k přechodu elektronů mezi tělesy. Těleso nabité záporně má nadbytek elektronů, těleso nabité kladně má nedostatek elektronů. Souhlasně nabitá tělesa se odpuzují, nesouhlasně nabitá se přitahují. Ke zjištění, zda je těleso nabité používáme elektrometr:

7 E l e k t r i c k é j e v y Podle výchylky ručičky usuzujeme na velikost náboje. Spojíme-li nabité těleso se zemí, stane se elektricky neutrálním ( říkáme, že jsme ho uzemnili ).

8 E l e k t r i c k é j e v y D O P O R U Č E N Í : Prohlídka prezentace ELEKTROSKOP.ppt na webu Fyzikaonline.cz - hledej na webu Fyzikaonline.cz - hledej ( velmi pěkné a názorné – elektroskop, náboj a jeho dělení ).

9 E l e k t r i c k é j e v y Kolem každého elektrovaného tělesa je elektrické pole, projevující se elektrickou silou. Ta může být přitažlivá nebo odpudivá. Elektrická síla působí i na lehká nenabitá tělesa. V tomto případě se projevuje síla přitažlivá. 1.3 Elektrické pole Siločáry el. pole jsou myšlené čáry, kterými zobrazujeme silové působení el. pole. Podle dohody je směr siločar od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu.

10 E l e k t r i c k é j e v y Stejnorodé elektrické pole vzniká mezi dvěma nesouhlasně nabitými rovnoběžnými deskami. Siločáry jsou rovnoběžné, navzájem stejně vzdálené.

11 E l e k t r i c k é j e v y mezi tělesy nabitými opačnýmimezi tělesy nabitými opačnými náboji je elektrické napětí náboji je elektrické napětí Van de Graaffův generátorVan de Graaffův generátor elektrické napětí je fyzikálníelektrické napětí je fyzikální veličina, značí se U, jeho veličina, značí se U, jeho základní jednotkou je 1V základní jednotkou je 1V ( kV, mV ) ( kV, mV ) elektrické napětí měřímeelektrické napětí měříme voltmetrem voltmetrem 1.4 Elektrické napětí

12 E l e k t r i c k é j e v y Chemický zdroj napětí lze získat tak, že do kapaliny ( elektrolytu ) ponoříme dvě elektrody z různých vodivých látek. Vznikají tzv. galvanické články. Chemický zdroj napětí lze získat tak, že do kapaliny ( elektrolytu ) ponoříme dvě elektrody z různých vodivých látek. Vznikají tzv. galvanické články. Galvanický článek obsahuje dvě různé elektrody, mezi nimi je vhodné vlhké prostředí. Galvanický článek obsahuje dvě různé elektrody, mezi nimi je vhodné vlhké prostředí. 1.5 Chemické zdroje el. napětí Zdroj o vyšším napětí získáme při sériovém zapojení několika zdrojů ( + na – na + na – a dále – viz baterka ). Celkové napětí je potom součtem napětí jednotlivých zdrojů. Akumulátor – dobíjení, Voltův článek.

13 E l e k t r i c k é j e v y Schéma suchého článku

14 Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, ISBN 80-7196-149-3 Jáchim F., Tesař., Fyzika pro 8.ročník základní školy, SPN, ISBN 80-7235-125-7 Rauner K. a kol., Fyzika 8., Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN 80-7238-525-9 Bohuněk J., Pracovní sešit k učebnici fyziky 8, Prometheus, ISBN 80-7196-270-0 Rauner K. a kol., Fyzika 8 Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN 80-7238-526-7 Odkazy a použitá literatura: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, II. díl, Bohuněk, Prometheus ISBN 80-7196-369-1 Obrazová část: www.google.comwww.google.com


Stáhnout ppt "V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google