Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WEHNELTOVA TRUBICE. Skleněná trubice s molekulami H 2 s nízkým tlakem. Rozžhavená katoda emituje elektrony, které jsou urychleny elektrickým polem mezi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WEHNELTOVA TRUBICE. Skleněná trubice s molekulami H 2 s nízkým tlakem. Rozžhavená katoda emituje elektrony, které jsou urychleny elektrickým polem mezi."— Transkript prezentace:

1 WEHNELTOVA TRUBICE

2 Skleněná trubice s molekulami H 2 s nízkým tlakem. Rozžhavená katoda emituje elektrony, které jsou urychleny elektrickým polem mezi anodou a katodou. Wehneltova trubice - p ≈1Pa

3 Wehneltova trubice - - - - Trubice je vložena do homogenního magnetického pole. Magnetická síla F m působící na elektrony zakřiví trajektorie jejich pohybu. p ≈ 1Pa

4 Wehneltova trubice - Elektrony se srážejí s molekulami vodíku a vzbuzují je k záření. Tím se tvoří svítící stopa, která zviditelňuje tra- jektorii elektronů tvaru kružnice. p ≈ 1Pa

5 Wehneltova trubice v magnetickém poli Helmholtzových cívek Wehneltova trubice Svíticí stopa

6 Poloměr kružnicové trajektorie - Magnetická síla F m v každém okamžiku směřuje do středu kružnicové trajektorie pohybu elektronu. - - - -

7 Poloměr kružnicové trajektorie - - - - - r - poloměr kružnicové trajektorie m,Q - hmotnost a elektrický náboj částice B - velikost magnetické indukce

8 Využití: - televizní obrazovka, - cyklotron, - teslametr atd.

9 Televizní obrazovka pracuje na principu vychylování elektronového svazku magnetickým polem. Magnetická pole cívek na krčku obrazovky vychylují proud elektronů ve svislém a vodorovném směru.

10 Televizní obrazovka pracuje na principu vychylování elektronového svazku magnetickým polem. Zářící stopa na stínidle vytvoří obdélníkovou soustavu vodorovných řádků. Obraz vzniká změnou jasu zářící stopy způsobenou změnami proudu.

11 Cyklotron - urychlovač částic Částice s nábojem jsou injektovány do pracovního prostoru cyklotronu. Elektrickým polem jsou urychlovány a magne- tickým polem udržovány v stanovených trajektoriích. CERN - Francie, Švýcarsko

12 Jakou rychlostí se pohyboval proton v magnetickém poli při jeho trajektorii kružnice s poloměrem 0,60 m a magnetická indukce měla velikost 1 T? v =5,76.10 7 m.s -1 Řešte úlohu:

13 S jakou frekvencí obíhal proton z předcházející úlohy po své trajektorii? f = 15 MHz Řešte úlohu:

14 Při pohybu částice s nábojem v magnetickém poli magnetická síla: a) nemá vliv na tvar trajektorie pohybu, b) zakřivuje trajektorii jejího pohybu, c) je dostředivou sílou, d) má směr tečny k trajektorii jejího pohybu. Test 1

15 Zvětšením rychlosti pohybu částice v magnetickém poli se poloměr její kružnicové trajektorie: a) nezmění, b) zvětší, c) zmenší, d) změní přímo úměrně se změnou velikosti rychlosti jejího pohybu. Test 2

16 Zvětšením indukce magnetického pole se poloměr kružnicové trajektorie částice s nábojem v tomto poli: a) změní nepřímo úměrně se změnou velikosti indukce magnetického pole, b) zvětší, c) zmenší, d) změní přímo úměrně se změnou velikosti indukce magnetického pole. Test 3


Stáhnout ppt "WEHNELTOVA TRUBICE. Skleněná trubice s molekulami H 2 s nízkým tlakem. Rozžhavená katoda emituje elektrony, které jsou urychleny elektrickým polem mezi."

Podobné prezentace


Reklamy Google