Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WEHNELTOVA TRUBICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WEHNELTOVA TRUBICE."— Transkript prezentace:

1 WEHNELTOVA TRUBICE

2 Wehneltova trubice Skleněná trubice s molekulami H2 s nízkým tlakem.
- p ≈1Pa Skleněná trubice s molekulami H2 s nízkým tlakem. Rozžhavená katoda emituje elektrony, které jsou urychleny elektrickým polem mezi anodou a katodou.

3 Wehneltova trubice - - - p ≈ 1Pa - Trubice je vložena do homogenního magnetického pole. Magnetická síla Fm působící na elektrony zakřiví trajektorie jejich pohybu.

4 Wehneltova trubice - p ≈ 1Pa Elektrony se srážejí s molekulami vodíku a vzbuzují je k záření. Tím se tvoří svítící stopa, která zviditelňuje tra- jektorii elektronů tvaru kružnice.

5 Wehneltova trubice v magnetickém poli
Svíticí stopa Wehneltova trubice v magnetickém poli Helmholtzových cívek

6 Poloměr kružnicové trajektorie
- - - - - Magnetická síla Fm v každém okamžiku směřuje do středu kružnicové trajektorie pohybu elektronu.

7 Poloměr kružnicové trajektorie
- - - - - r - poloměr kružnicové trajektorie m,Q - hmotnost a elektrický náboj částice B - velikost magnetické indukce

8 Využití: - televizní obrazovka, - cyklotron, - teslametr atd.

9 Televizní obrazovka pracuje na principu vychylování
elektronového svazku magnetickým polem. Magnetická pole cívek na krčku obrazovky vychylují proud elektronů ve svislém a vodorovném směru.

10 Televizní obrazovka pracuje na principu vychylování
elektronového svazku magnetickým polem. Zářící stopa na stínidle vytvoří obdélníkovou soustavu vodorovných řádků. Obraz vzniká změnou jasu zářící stopy způsobenou změnami proudu.

11 Cyklotron - urychlovač částic
CERN - Francie, Švýcarsko Částice s nábojem jsou injektovány do pracovního prostoru cyklotronu. Elektrickým polem jsou urychlovány a magne- tickým polem udržovány v stanovených trajektoriích.

12 Řešte úlohu: Jakou rychlostí se pohyboval proton v magnetickém poli při jeho trajektorii kružnice s poloměrem 0,60 m a magnetická indukce měla velikost 1 T? v =5, m.s-1

13 Řešte úlohu: S jakou frekvencí obíhal proton z předcházející úlohy po své trajektorii? f = 15 MHz

14 Test 1 Při pohybu částice s nábojem v magnetickém poli
magnetická síla: a) nemá vliv na tvar trajektorie pohybu, b) zakřivuje trajektorii jejího pohybu, c) je dostředivou sílou, má směr tečny k trajektorii jejího pohybu. 1

15 Test 2 Zvětšením rychlosti pohybu částice v magnetickém
poli se poloměr její kružnicové trajektorie: a) nezmění, b) zvětší, c) zmenší, d) změní přímo úměrně se změnou velikosti rychlosti jejího pohybu. 2

16 Test 3 Zvětšením indukce magnetického pole se poloměr
kružnicové trajektorie částice s nábojem v tomto poli: a) změní nepřímo úměrně se změnou velikosti indukce magnetického pole, b) zvětší, c) zmenší, d) změní přímo úměrně se změnou velikosti indukce magnetického pole. 3


Stáhnout ppt "WEHNELTOVA TRUBICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google