Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výstupy pracovních workshopů realizovaných v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výstupy pracovních workshopů realizovaných v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výstupy pracovních workshopů realizovaných v rámci projektu a činnost metodiků komunitního plánování ve Zlínském kraji Plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji – kde jsme a kam směřujeme Zlín, 14.11.2007

2 Obsah prezentace Zapojení metodiků KPSS v projektu Výsledky workshopů v obcích Návrh tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji (SPRSS) Práce metodiků

3 Zapojení metodiků KPSS v projektu Workshopy v obcích, především ORP III Konzultace v obcích, které projevily zájem Návrh tvorby SPRSS Zlínského kraje

4 Výsledky workshopů v obcích 10 měst ORP III realizuje KPSS 5 obcí má zpracovaný komunitní plán 3 obce mají plán schválený zastupitelstvy

5 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Zapojení obcí 1. stupně do plánování sociálních služeb –Některé malé obce mají zájem plánovat rozvoj sociálních služeb samy, bez spolupráce s okolními obcemi či obcí s pověřeným obecním úřadem. –Obce, jejichž obyvatelé využívají služeb ve spádové obci, nepřispívají (a nechtějí přispívat) na poskytování těchto služeb. –Řada malých obcí dosud nemá zájem podílet se na plánování rozvoje sociálních služeb.

6 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Nejsou dořešeny přesahy služeb mezi jednotlivými obcemi s rozšířenou působností (ORP), chybí koordinace aktivit mezi jednotlivými ORP. Obtížné podmínky pro plánování sociálních služeb a realizaci aktivit plánu v případě, že plánování nemá politickou podporu představitelů obce.

7 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Otázka, na kolik let má být plán zpracován - časový horizont plánu propojit s horizontem volebního období. Mezi obyvateli je nízká informovanost o sociálních službách i o možnostech řešení nepříznivé sociální situace obecně, osvěta v této problematice je nedostatečná.

8 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Zařízení (sociální služby) zřizovaná krajem nemají zájem zapojit se do plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni. –Krajská zařízení nemají motivaci zapojit se do plánování sociálních služeb v obci. –Obce v některých případech řeší potřebu zajistit určitou službu, kterou by bylo možné a efektivní zabezpečit v rámci krajského zařízení, se zařízením je však tuto spolupráci velmi obtížné dohodnout.

9 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Problém opětovného získání důvěry občanů v plánování sociálních služeb poté, co proces byl už jednou zahájen a pak byl ukončen nebo nepřinesl žádné výsledky. V této situaci je obtížné získat spolupracovníky pro plánování sociálních služeb. Problémy spojené s plánováním v rámci projektu podpořeného ze Strukturálních fondů EU, náročná administrativa

10 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Nízký počet poskytovatelů sociálních služeb v některých obcích. Nezájem některých obcí poskytovat sociální služby. Malá provázanost plánu na financování poskytování jednotlivých sociálních služeb.

11 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Vazba krajského plánu rozvoje sociálních služeb a plánů zpracovaných na místní úrovni – je třeba, aby byly plány vzájemně provázány, aby probíhalo průběžné vyjednávání o aktivitách plánu. Obce také potřebují znát priority kraje, aby byly jejich plány v souladu s krajským. Problém financování zpracování plánu a jeho následné realizace. Metodiky pro plánování sociálních služeb zpracované pro MPSV ČR jsou příliš obsáhlé, abstraktní a v praxi málo použitelné.

12 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti V menších obcích není nutné plánovat rozvoj sociálních služeb v rámci ustanovených struktur a procesy formalizovat. V malé obci lépe funguje sociální kontrola, fakt, že se lidé znají, umožňuje pružné řešení problémů bez nutnosti provádění náročných průzkumů a analýz. Díky sociální kontrole se některé problémy nerozvinou do takové míry, aby bylo třeba řešit je zásahem zvenčí.

13 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Spíše než plošná dotazníková šetření se osvědčila tazatelská šetření vedená poskytovateli sociálních služeb, která mají mnohem detailnější vypovídací hodnotu vzhledem k jednotlivým cílovým skupinám.

14 Výsledky workshopů v obcích – zkušenosti Pro zapojení uživatelů z řad osob užívajících drogy je třeba vytvořit bezpečné prostředí a vše konzultovat s poskytovateli i s uživateli Pro udržení aktivity členů pracovních skupin je třeba realizovat maximum z toho, co je v silách obcí, co nejdříve v průběhu procesu

15 Návrh tvorby SPRSS Návrh byl vybrán z nabízejících se tří různých pojetí (hledisko cílových skupin, územní hledisko, kombinované hledisko) Návrh byl průběžně konzultován s aktivními zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb i s pracovníky KÚZK Rozhodnutí, jak bude tvorba dokumentu probíhat, je věcí KÚZK a Zlínského kraje

16 Komise RZK pro zdravotně postižené Tým zpracovatelů krajského plánu: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, koordinátor, metodik, externisté RADA PRO DOHODU Tým pro zajištění konsensu všech zúčastněných stran procesu KP na úrovni kraje ROZ HOD OVÁ NÍ PLÁ NOV ÁNÍ, VYJE DNÁ V., SVO DNÁ STS TAsS TAN OV. STLK JKLK A ŘEŠ ENÍ ÚKO LŮ Radní pro sociální oblast Zastupitelstvo Zlínského kraje Rada Zlínského kraje Výbor sociální ZZK KPS Senioři KPS Osoby se zdravotním postižením KPS Rodiny s dětmi KPS Osoby v krizi KPS Osoby ohrožené soc. pat. jevy Regioná lní tým pro dohodu KM Regioná lní tým pro dohodu UH Regioná lní tým pro dohodu VS Regioná lní tým pro dohodu ZL KPS Osoby s chronickým duševním onemocněním KPS Osoby z odlišného sociokulturního prostředí

17 Návrh tvorby SPRSS - východiska Zapojení obcí Zapojení poskytovatelů sociálních služeb Zapojení uživatelů sociálních služeb Plánování v souladu s principy KPSS

18 Návrh tvorby SPRSS - východiska Plán je stanoven na dobu 3 – 5 let a průběžně monitorován Součástí plánování je i komunikace s veřejností za přípravu SPRSS, jeho zpracování a aktualizaci je odpovědný Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje

19

20 Základní pravidla projednávání Plán projednávání je předem stanoven a dodržován Všechny relevantní informace jsou dostupné všem účastníkům procesu ve stejnou dobu Každá připomínka je zaznamenána písemnou formou v předem stanovené struktuře Každá připomínka je vypořádána písemnou formou

21 Práce metodiků Metodici byli vyškoleni v roce 2006 za peníze MPSV a ESF, aby podpořili plánování rozvoje sociálních služeb s cílem zajistit jejich místní a typovou dostupnost Měli by podporovat dodržování metodik, které byly doporučeny MPSV Mohou školit všechny dovednosti potřebné pro KPSS Jejich práce na lokálních plánech rozvoje sociálních služeb je věcí smluvního vztahu mezi metodikem a obcí

22 Metodici - kontakty Ing. Antoš Jiří, CSc.antos.km@seznam.cz603 783 153573 340 012 Bičová Michaela, DiS.michaela.bicova@kr-zlinsky.cz777 965 969577 043 331 Mgr. Šupková Lenkalenka.supkova@softbrix.com777 094 744572 615 360 Ing. Vašků Alenaalena.vasku@vn.cz777 940 462571 653 257 Bc. Zdražil Josefjosef.zdrazil@cpkp.cz777 793 715577 213 140

23 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Diskuse Děkuji za pozornost a jménem metodiků KPSS vám přeji mnoho úspěchů


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výstupy pracovních workshopů realizovaných v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google