Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Vadné držení těla Turková Kamila

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Vadné držení těla Turková Kamila"— Transkript prezentace:

1 Téma: Vadné držení těla Turková Kamila
SOMATOPEDIE Téma: Vadné držení těla Turková Kamila

2 Vadné držení těla V současné době velmi aktuální problematika
Výskyt poruch držení těla u dětí školního věku a vertebrogenních onemocnění u dospělé populace souvisí výrazně s vysokým podílem statické zátěže v sedu a s úbytkem přirozené pohybové aktivity

3 Pohybová aktivita Neustále ubývá
Není rovnoměrně rozdělena po celý den a týden Chybí pohybová pestrost Hovoříme o pohybové chudosti – celý den jsme nuceni strávit v posturální nepříznivé poloze vsedě Naše pohyby jsou stereotypní a zatěžujeme stále stejné svalové skupiny

4 Příčiny vzniku vadného držení těla
Vnitřní faktory - úrazy, vrozené vady, vysilující nemoci Vnější faktory - nesprávné sezení, dlouhé stání, nevhodné pohybové návyky

5 Vadné držená těla Zejména v dětském věku je podpůrně pohybový systém velmi citlivý na nepřiměřenou strukturu tělesné zátěže a nedostatek pohybové aktivity. Právě období růstu kostí, vytváří výrazný rizikový faktor pro vznik poruch držení těla. Toto riziko výrazně zvyšují nedostatek všestranně rozvíjející pohybové aktivity spolu s dalšími zátěžovými vlivy v denním režimu dítěte školního věku

6 Vadné držení těla Ovlivnění a snížení nevhodných zátěžových faktorů má příznivý efekt na podpůrně pohybový systém i na celkové zdraví. Zde sehrává významnou roli škola a moderní pojetí školního režimu. A to jak v prevenci poruch podpůrně pohybového systému, tak v celkové podpoře zdraví dětí. Ovlivnění a

7 Zdravý způsob života Důležité je u dětí vytvořit potřebu pravidelné pohybové aktivity, čímž vytváříme přirozený celoživotní preventivní faktor proti vzniku civilizačních chorob. Pro udržení vysoké kvality zdraví je důležité dodržovat zásady zdravého způsobu života. Základní vzdělávací a výchovnou institucá je škola, kde dítě tráví asi 1/3 celkové denní doby bdění.

8 Základní prvky zdravého způsobu života
VÝŽIVA POHYBOVÝ REŽIM RIZIKOVÉ NÁVYKY HYGIENA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ PSYCHOHYGIENA A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

9 Rizikové faktory ve školním režimu dítěte
Vysoký podíl statické pracovní polohy v sedu během učební činnosti ve škole Nedostatek přirozené pohybové aktivity během pobytu dítěte ve škole a ve volném čase Nevhodná velikost školního nábytku Volný čas, který dítě tráví hrou a činností v sedu(např. počítače, televize, hobby aj.)

10 Rizikové faktory ve školním režimu dítěte
Nevhodný způsob nošení školních tašek a jejich nadměrná hmotnost Nošení nevhodných druhů obuvi – přezůvky, vycházková obuv,obuv pro volný čas Jednostranná pohybová stimulace (např. předčasná sportovní specializace bez adekvátní dostatečné kompenzace a regenerace).

11 Rizikové faktory ve školním režimu dítěte
Vlivem předchozích faktorů vzniká funkční malaadaptace podpůrně pohybového systému. To se projevuje vznikem svalových dysbalancí, poruchami základnách hybných stereotypů a vznikem vadného držení těla.

12 Vadné držení těla Poruchy držení těla, chybné hybné stereotypy, svalové dysbalance v průběhu školního věku mají přímý vztah ke vzniku přetížení rizikových částí podpůrně pohybového systému V pozdějším věku se objevuje vertebrogenní onemocnění, které je logickým vyústěním dlouhodobé nadměrné a jednostranné tělesné zátěže v průběhu vývoje jedince.

13 Výchova jedince Na co bychom měli dbát, co podporovat a
rozvíjet výchovou nejen ve škole: Schopnost dítěte rozlišit tělesný, psychický a sociální diskomfort a jeho příčinu Postupné osvojování prostředků aktivní kompenzace subjektivního diskomfortu Dostatek pohybové aktivity Zdravá výživa Pitný režim Možnost hry Dodržování rytmů ve školním režimů a během dne Pohoda věčného prostředí

14 Zákl. prvky, zásady a prostředky optimalizovaného poh. režimu školy
Vhodná velikost školního nábytku Optimální uspořádání nábytku ve třídě Optimální hmotnost školních tašek Správné nošení školních tašek na zádech

15 Vhodná velikost školního nábytku
Musí odpovídat velikosti dítěte a mít možnost aktuální úpravy velikosti v průběhu roku Doporučuje se zařadit pravidelné autoregenerační a kompenzační cvičení, které vyrovnávají nevhodné svalové aktivace v zákl. pracovních polohách

16 Optimální uspořádání nábytku ve třídě
ČELNÉ USPOŘÁDÁNÍ – lavice směrem k tabuli s volným prostorem v zadní části třídy, doporučováno ALTERNATIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ (do písmene „U“) – dochází k jednostranné rotaci krčních a hrudních obratlových segmentů, může docházet ke skoliotickému držení

17 Optimální hmotnost školních tašek
Nepřesahuje 1/10 hmotnosti dítěte Nenosit věci, které k práci ve škole nepotřebujeme

18 Správné nošení školních tašek na zádech
Nošení tašek v ruce nebo přes jedno rameno podporuje návyk skoliotického držení těla Nadměrná hmotnost školní tašky nesené na zádech vyvolává změny celkové statiky páteře.

19 Doporučený typ školní tašky
Hmotnost prázdné tašky max. 0,75 kg Nošení na zádech Zpevněná opěrná plocha pro záda Optimální výška a hloubka brašny Možnost příčného upnutí tašky řemenem kolem dolní části hrudníku Celková hmotnost tašky s pomůckami max. do 10% z celkové hmotnosti dítěte

20 Kompenzace Do vyučovacích hodin zařazujeme drobné kompenzační a regenerační formy cvičení, kompenzační cviky v sedu a jednoduché automasáže, regenerační dechová cvičení, výměnu vzduchu ve třídě

21 Možnost spontánní pohybové aktivity
Možnost trávení malých přestávek pohybem a hrou Volná pohybová aktivita o velkých přestávkách Využití volných vyučovacích hodin Pohybová aktivita ve volném čase po vyučování

22 Vadné držení těla Svalové dysbalance Dolní zkřížený syndrom
Horní zkřížený syndrom Vrstvový syndrom

23 Vadné držení těla Typy vadného držení těla
Plochá záda – oploštěné fyziologické zakřivení páteře, napřímení hrudní i bederní páteře Chabé držení – celkově nižší napětí svalstva Hyperkyfóza hrudní páteře (kulatá záda) – porucha statiky horní části trupu Hyperlordóza bederní páteře – zvětšená prohnutí bederní páteře Kyfolordotické držení – kombinace hyperkyfózy a hyperlordózy Skoliotické držení – vychýlení páteře ve frontální rovině funkční povahy

24 Kompenzační a regenerační cvičení
Tajemství úspěchu: Pravidelnost cvičení Vhodná sestava cviků Málo je více Správné provedení cviku Výběr cviků Koordinace pohybu a dýchání Postupné zvýšování intenzity cvičení Cvičení s dětmi doma Kompenzační a regenerační cvičení

25 PAMATUJ!! Doporučené cvičení pro děti dle principu: 5 x 5 x 5 = 25
5 cviků 5 opakování každého cviku 5x denně ČASTĚJI, KRÁTCE, PRAVIDELNĚ, KAŽDÝ DEN = CESTA K ÚSPĚCHU

26 Kompenzační a regenerační cvičení
Cvičení v sedu na židli Cvičení ve stoji Cvičení ve škole i doma

27 Závěr… Přirozená poh. Aktivita v dětském věku je jeden ze zákl. prostředků, který pozitivně ovlivňuje kvalitu podpůrně poh. systému a celkovou kvalitu zdraví dítěte. Současná společnost technického typu výrazně snížila podíl všestranně rozvíjejícího pohybu v životě člověka. Návyky a vědomosti týkající se kvality zdraví by měly být nedílnou součástí životního stylu.


Stáhnout ppt "Téma: Vadné držení těla Turková Kamila"

Podobné prezentace


Reklamy Google