Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55."— Transkript prezentace:

1 Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

2  POKUS:  na jednom konci rovnoramenné páky je zavěšena dutá zavřená skleněná koule  na druhém konci je kovové závaží (jeho objem je značně menší než objem koule)  páka je ve vodorovné rovnovážné poloze  páku umístíme i se stojánkem pod příklop vývěvy a vyčerpáme z jejího okolí vzduch  pozorujeme, že páka na straně koule klesne

3  CO SE ZMĚNILO ODČERPÁNÍM VZDUCHU?  na kouli i na závaží působí v obou případech gravitační síla svisle dolů  dokud byl v okolí páky vzduch – byly koule i závaží vzduchem nadlehčovány  po odčerpání vzduchu přestane vztlaková síla působit a páka klesne na straně koule  větší vztlaková síla tedy působila na kouli, protože má větší objem než závaží

4

5

6  sestrojení balónů, které v atmosféře stoupají  plní se plynem, který má menší hustotu než atmosférický vzduch (např. horkým vzduchem, vodíkem nebo heliem)  mají význam pro výzkum vysokých vrstev atmosféry, hlavně v meteorologii  někdy se používají i pro přepravu nákladů nebo osob na nepřístupná místa, ve sportu [obr1]

7  pohybuje se vzduchem na principu Archimedova zákona  skládá se z vlastního balónu a koše posádky  dnes nejčastěji:  horkovzdušný balón – plněný zahřátým vzduchem  vzducholodě – řiditelné balóny plněné netečným plynem heliem [obr2] [obr3]

8  vznesl se jako první horkovzdušný balón 4. června 1783 před zraky dvora krále Ludvíka XVI.  prvními pasažéry byly ovce, kachna a kohout  ještě tentýž rok se vznesl i první plynem plněný balón  tyto balóny pak byly využívány v civilní a hlavně vojenské sféře  byly plněny vodíkem nebo svítiplynem a nakonec bezpečným heliem  koncem 19. století se objevily první použitelné řiditelné balóny - vzducholodě [obr4]

9  v polovině 20. století opět stoupá oblíbenost horkovzdušných balónů  nejprve nejvíce armáda, postupem času koníček mnoha nadšenců  první český horkovzdušný balón byl vyroben brněnským Aviatik Klubem a veřejnosti představen v roce 1983  užívá se:  dostupný stlačený propan-butan jako zdroj tepla pro ohřev vzduchu  dostatečně lehká a pevná nylonová tkanina pro výrobu obalu balónu

10  balóny se objevují i v řadě uměleckých děl  často např. v románech Julese Vernea (francouzský spisovatel dobrodružné literatury) :  Pět neděl v balóně  Tajuplný ostrov [obr5]

11 1. Proč ve vzduchu balónek naplněný heliem stoupá (např. balónek z pouti) a balónek naplněný vzduchem klesá?  Odpověď:  hustota balónku naplněného heliem je menší než hustota vzduchu (vztlaková síla je větší než gravitační síla působící na balónek), proto balónek stoupá vzhůru  naopak hustota balónku naplněného vzduchem je včetně balónku větší než hustota vzduchu, proto balónek klesá k Zemi

12

13

14 3. a) Porovnej vztlakovou sílu, kterou jsi nadlehčován(a) na stejném místě, např. před školou, v horkém letním dnu a v chladném zimním dnu. Odpověď zdůvodni.  v létě jsme nadlehčováni menší vztlakovou silou než v zimě, protože teplý vzduch má menší hustotu než chladný vzduch, a proto i vztlaková síla v létě je menší než v zimě b) Bude se měnit vztlaková síla, kterou jsi nadlehčován(a), když budeš stoupat na vysokou horu? Odpověď zdůvodni.  ano, protože hustota vzduchu s rostoucí nadmořskou výškou klesá  vztlaková síla se tedy bude zmenšovat

15

16 [obr1]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hot_air_baloon_(Lithuanian,_Ranga_group,_LY-RGH)_2007_.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hot_air_baloon_(Lithuanian,_Ranga_group,_LY-RGH)_2007_.jpg [obr2]: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ho%C5%99%C3%A1ky_(bal%C3%B3n).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ho%C5%99%C3%A1ky_(bal%C3%B3n).jpg [obr3]: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nah%C5%99%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD_vzduchu_(bal%C3%B3n).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nah%C5%99%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD_vzduchu_(bal%C3%B3n).jpg [obr4]: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Montgolfiere_1783.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Montgolfiere_1783.jpg [obr5]: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F%C3%A9lix_Nadar_1820-1910_portraits_Jules_Verne.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F%C3%A9lix_Nadar_1820-1910_portraits_Jules_Verne.jpg KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 7.ročník základní školy. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2004, Učebnice pro základní školy. ISBN 80-7196-265-1.


Stáhnout ppt "Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55."

Podobné prezentace


Reklamy Google