Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasické období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasické období."— Transkript prezentace:

1 Klasické období

2 Perská říše Obrovská v 6. -4. stol.př.n.l.
5. stol.- expanze do Malé Asie Svobody řeckých osad omezovány Řekové povstali a požádali pevninské Řeky o pomoc Tato pomoc = záminka pro Persii k útoku proti evropskému Řecku

3

4 Řecko – perské války 492 – 449 př.n.l.
Perský král Dareios vyslal do řeckých obcí poselstvo žádající půdu a vodu na důkaz poddanosti V Athénách je hodili do propasti Ve Spartě do studně „Ať si naberou, co hrdlo ráčí!“

5 Bitva u Marathonu r. 490 př.n.l.

6 Asi čtyřnásobná převaha Peršanů (Dareios Veliký)
Athéňané, v čele vojevůdce Milthiadés Sparťané nedorazili včas athénský těžkooděnec „hoplíta“ Drtivá porážka Peršanů (padlo Peršanů:192 Řeků ???)

7

8 běžec Feidippidés- zpráva o výsledku bitvy- 40 km, zemřel vyčerpáním
„Zvítězili jsme!“

9 Zbytek perského vojska se vrátil do Asie
Řecký politik Themistokles přesvědčil athénské spoluobčany o potřebě vybudovat silné loďstvo a aby se vzdali práva na podíl ze stříbrných dolů 200 nových triér Prozíravé opatření- obrana Řecka při druhém perském útoku (Themistokles později ostrakizován, zemřel ve vyhnanství)

10

11 Bitva u Thermopyl r. 480 Dareiův nástupce Xerxes-
2. výprava, lépe připravená Podle starověkých zdrojů přepravil po moři i souši 1.5 milionů vojáků V armádě zastoupeno mnoho národů: Féničané, Babyloňané, Židé, Asyřané, Egypťané Podle Herodota Xerxes stavěl pontonový most přes Helespont První pokus selhal, před druhým nechal vody Helespontu bičovat 300 ranami

12

13 Králova elitní garda „nesmrtelní“

14 Vrchní velení svěřeno Spartě
Rozhodující bitva v soutěsce mezi mořem a horami- U Thermopyl Díky zradě obešli Peršané řecké pozice Řecká armáda se musela stáhnout

15 Čas k ústupu i k včasné evakuaci Athén zajistila legendární obrana soutěsky ( 15 m široké) spartským králem Leonidem a jeho (podle pověsti) 300 bojovníků Padli do posledního muže Peršané Athény zpustošili, ale…

16 jejich loďstvo rozdrceno v bitvě u ostrova Salamína r. 480
athénskou flotilou Peršané měli převahu v lodích 700:310, ale byli nalákáni do úžiny, kde nemohli převahy využít zvítězila řecká taktika Pozemní vojsko pak poraženo r. 479 v bitvě u Plataj

17 Válka pokračovala do r. 449 př.n.l.
Uzavřen mír Obrovská perská říše neporazila sjednocené řecké státy „Evropská civilizace zachráněna“ Jak by vypadala historie Evropy, kdyby Peršané zvítězili?

18 Falanga- obvykle 8 řad těžkooděnců (hoplítů), dlouhá kopí, krátké meče, kulaté štíty,falanga chráněna v týlu a na křídlech lehkooděnci, lučištníky a prakovníky

19 Periklova doba Po řecko-perských válkách- hospodářský a kulturní rozkvět Athén 5. stol. – nejvýznamnější politik – Perikles: Prohloubil demokracii, upravil ústavu Podporoval výstavbu města a umění

20 Athénská demokracie Všichni plnoprávní občané se podíleli na chodu státu Perikles zavedl vyplácení peněžních odměn za vykonávání úřadu V jiných poleis a v Athénách před Periklem mohli úřad zastávat jen bohatí, protože nedostávali plat Plnoprávní byli muži nad 20 let Neplnoprávní: ženy, otroci, cizinci

21 Vrcholný orgán:Lidové shromáždění
Svoláváno 40x do roka Diskutovalo a hlasováním rozhodovalo o všech důležitých otázkách Mezi zasedáními lidového shromáždění řídila stát Rada pěti set – členové byli vybíráni losem ze všech athénských občanů nad 30 let V jiných úřadech byli členové losováni z odborníků, např. funkce stratéga (vojenský velitel) Porotní soudy- poroty též vybírány losem

22 Athénský námořní spolek
K zvýšení obranyschopnosti, zjm. před dalším nebezpečím ze strany Persie vytvořily Athény spojenectví s více než 100 menších států: Athénský námořní spolek – spojenecké státy přispívaly penězi a spolková pokladna byla v Athénách ! Ze spolku se postupně stala „athénská říše“ =Athény se staly hegemonem a ostatní členy ovládaly

23 Peloponéská válka 431 – 404 př.n.l.
Mocenský vzestup Athén rostlo napětí mezi Athénami a Spartou válka mezi dvěma spolky: Athénský námořní spolek (Athény) vs. Peloponéský spolek (Sparta)

24 růžová=Athény a spojenci/žlutá=Sparta a spojenci/ zelená= neutrálové

25 Válka probíhala se střídavými úspěchy
Athény oslabeny epidemií moru (podlehl sám Perikles) 405 př.n.l. – námořní bitva u Aigistopomai- athénské loďstvo rozdrceno, Athény kapitulovaly Sparta se stala nejmocnějším řeckým státem (=hegemonie) V posledním období klasického Řecka= vzestup Théb – Théby vytvořily třetí námořní spolek (Boiótská liga) a Spartu porazily Žádnému řeckému státu se nepodařilo ovládnout celé Řecko a vytvořit jednotný stát


Stáhnout ppt "Klasické období."

Podobné prezentace


Reklamy Google