Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848"— Transkript prezentace:

1 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848
Dějiny významných států v Evropě

2 Anotace: Materiál tvoří 19 slidů, v nichž je zachycen stav společnosti od Vídeňského kongresu dále s přihlédnutím k sjednocujícím snahám v Evropě Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s postavením jednotlivých národů v různých částech Evropy a s jejich emancipačními snahami použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Západní Evropa Volání po sjednocení Německa
po zaniklé Svaté říši římské vznikl Německý spolek od roku 1815 vznikají studentské spolky na univerzitách, které sdružují inteligencí, jejímž cílem je sjednocené Německo tyto spolky budí podezření a jsou zakazovány, jejich členové jsou vylučování i se svými stejně smýšlejícími vyučujícími vylučováni z univerzit je zavedena cenzura nepokoje v Německu jsou vyvolány revolucí ve Francii roku 1830 lidé nepřestávají volat po sjednocení Německa v jednom státě snaha je neúspěšná díky vojenským zásahům podařilo se jedině ustavit celní spolek (1834, což znamenalo zrušení vnitřních cel při pohybu zboží mezi jednotlivými německými státy) celní spolek významně přispěl k rozvoji obchodu

5 Západní Evropa Volání po sjednocení Itálie
dnešní území Itálie po roce 1815 netvoří jeden stát: sever patří Habsburkům Sicílie a jih Itálie po Neapol patří španělským Bourbonům střed = papežský stát jediné samostatné území tvoří Sardinské království = Piemont sílí snahy o sjednocení v čele spolek karbonářů 1820 – karbonáři vyvolávají povstání, proti kterému zasahuje Svatá aliance povstání potlačeno

6 Západní Evropa Červencová revoluce ve Francii
1824 – na trůn nastupuje Karel X., který se snaží o návrat k absolutismu a utužuje režim postup panovníka budí nespokojenost Karel podniká tažení do Alžíru, aby odvedl pozornost od dění ve Francii samotné Alžír se stává novou francouzskou kolonií situace ve Francii se však nezklidňuje červenec 1830 Karel se pokusil rozpustit sněmovnu, což vyvolalo v Paříži ozbrojené povstání Karel prchá ze země a žije pak na Pražském hradě do roku 1835 panovníkem se stává Ludvík Filip a konstituční monarchie zůstává zachována od roku 1835 i nový král začíná pod vlivem neúspěšného atentátu utužovat režim, což pak vedlo k revoluci v roce 1848

7 Karel X. Karel X. (9. října 1757 Versailles – 6. listopadu 1836 Gorizia) byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1824–1830. Jeho otcem byl dauphin Ludvík, syn krále Ludvíka XV., matkou Marie Josefa Saská. Karel X. měl několik sourozenců, z nichž nejvýznamnějšími byli králové Ludvík XVI. (popravený za Velké francouzské revoluce) a Ludvík XVIII.

8 Ludvík Filip Ludvík Filip (III.) Orleánský (francouzsky Louis-Philippe d'Orléans, 6. října 1773 – 26. srpna 1850) byl poslední francouzský král. Vládl v letech 1830 až Období jeho vlády se označuje jako červencová monarchie. Pocházel z rodu Bourbon-Orléans, což je vedlejší větev dynastie Bourbonů.

9 Východní Evropa a Balkán
Rusko Zájem o Balkán po Napoleonově porážce se Rusko konečně zařadilo mezi evropské velmoci a vzrost jeho význam Rusko na rozdíl od VB a F nehledá kolonie v zámoří, ale orientuje se na Asii a v Evropě na Balkán Rusko má zájem o ovládnutí Balkánu, aby mohlo ovládat úžiny Bospor a Dardanely = přístup z Černého do Středozemního moře úžiny ovládá Osmanská říše po celé 19. století Rusko občas s Tureckem válčí pod záminkou ochrany pravoslavných věřících Rusko posouvá své hranice až na Dunaj

10 Východní Evropa a Balkán
Rusko Povstání děkabristů ruští vojáci se během napoleonských válek setkali s jinou realitou než v Rusku, což je pochopitelně ovlivnilo v Rusku panuje samoděržaví = nevolnictví, fakticky se příliš nelišící od otroctví v ostatních zemích je už nevolnictví zrušeno mladí šlechtici začínají poměry v Rusku kritizovat a zakládat tajné spolky, jejich cílem je spáchat na cara Alexandra I. atentát – ten však umírá o půl roku dříve povstalci využívají situace a snaží se nastolit prozatímní vládu, vypracovat ústavu a zrušit samoděržaví nový car Mikuláš I. však povstání brutálně potlačil povstání proběhlo v prosinci = děkabr (rus.) – odtud název děkabristé povstalci byli popraveni nebo deportováni na Sibiř poměry v Rusku se nezměnily

11 Východní Evropa a Balkán
Rusko Polské povstání část Polska, kterou po Vídeňském kongresu Rusko získalo, byla vyhlášena královstvím a spojena s Ruskem personální unií v Polsku však platí ústava a šlechtický sněm, což cara limituje car omezování své moci odmítá, což vyvolá roku 1830 ve Varšavě povstání, při němž je car sesazen Mikuláš I. reaguje vojenským tažením a krvavou porážkou povstání důsledky porážky: omezení ústavy zavření varšavské univerzity a všech středních škol rusifikace utužení režimu

12 Východní Evropa a Balkán
Osmanská říše od 17. století úpadek, který se stále prohlubuje území v Evropě se zmenšuje – Rakousko získává celé Uhry, Rusko posouvá hranice až na Dunaj a snaží se ovládnout Bospor a Dardanely, na což reagují VB a F pomocí Osmanské říši pokud by VB a F nepomohly Turkům, zkomplikoval by se jim přístup do kolonií v Asii Osmanská říše získává nelichotivý titul „nemocný muž na Bosporu“ Obyvatelstvo Balkánského poloostrova různá minulost jednotlivých národů, některé měly mezi sebou nepřátelské vztahy i před tím, než byly ovládnuty Osmanskou říší

13 Východní Evropa a Balkán
náboženská otázka byla také velmi složitá převažuje pravoslaví, ale ani to nebylo jednotné některé národy vyznávají islám nebo k němu během času přestoupily objevují se i protestanti a katolíci zvláštní postavení mají Řekové ovládají obchod ve Středomoří a zastávají vysoké státní úřady i mimo své území, čímž si vysloužili nenávist většiny balkánských národů složité vzájemné vztahy a rozepře bránily jednotlivým národům spojit se v boji proti turecké nadvládě  osamocená povstání bez pomoci zahraničních velmocí byla odsouzena k neúspěchu

14 Východní Evropa a Balkán
Boj Srbů za samostatnost Srbské knížectví bylo od poloviny 15. stol pod nadvládou Turků 1800 – začátek velkých povstání, s podporou Ruska Srbové získávají částečnou samosprávu srbský odpor neměl jednotné vedení, což vedlo k oslabování Rusko pak v roce 1829 vyjednává Srbsku autonomii samostatnost Srbsko získává až v roce 1878

15 Východní Evropa a Balkán
Řecké povstání privilegované povstání řeckých obchodníků díky obchodu byli Řekové „populárnější“ v Evropě než ostatní národy na Balkáně v čele povstání v roce 1821 stáli právě řečtí obchodníci na podporu povstání vystoupily Rusko, Velká Británie a Francie VB a F zničily tureckou flotilu, Rusko bojovalo na Balkáně a také zvítězilo rusko-turecká válka byla ukončena v roce 1829 v Drinopoli, Srbsko získává autonomii černomořskými úžinami mohou proplouvat obchodní lodi všech států Rusko má otevřenou cestu do Středomoří

16 Zápis - Západní Evropa Snahy o sjednocení Německa
studentské spolky s programem sjednocení zakázány nepokoje měly za výsledek pouze celní spolek (1834) Snaha o sjednocení Itálie jediný samostatný stát – Sardinské království 1820 – povstání potlačeno Červencová revoluce ve Francii 1824 – na trůn nastupuje Karel X. – snaha o obnovu absolutismu 1830 – pokus o rozpuštění sněmovny vyvrcholil sesazením krále

17 Východní Evropa a Balkán
Rusko snaha o ovládnutí černomořských úžin vyvolává konflikty s Osmanskou říší posunutí ruských hranic na Dunaj povstání děkabristů proti samoděržaví tvrdě potlačeno polské povstání také potlačeno, režim utužen, rusifikace Osmanská říše v úpadku od 17. stol., který se neustále prohluboval obyvatelstvo Balkánu různorodé, mnohdy s nepřátelskými vztahy, které komplikují snahy o osamostatnění Boj Srbů za samostatnost po roce 1800 částečná samospráva s podporou Ruska získávají autonomii po roce 1829

18 Východní Evropa a Balkán
Řecké povstání 1821 Řeky podporují VB a F i R 1829 – drinopolský mír černomořskými úžinami mohou proplouvat lodě všech států

19 Shrnutí: Co bylo cílem studentských spolků? Jak jejich hnutí dopadlo?
Jaký ohlas měla v Německu revoluce ve Francii v roce 1830? Jak mohlo zrušení vnitřních cel napomoci obchodu? Kdo byli karbonáři? Jak dopadlo jejich povstání? Kdo tvořil Svatou alianci? Proč došlo ve Francii v roce 1830 k revoluci? Jak dopadla? Co víš o poměrech v Rusku v 18. století? Co bylo podnětem ke kritice poměrů v Rusku? Kdo byli děkabristé? Co je personální unie? Jaký byl poměr Polska a Ruska po Vídeňském kongresu? Se kterými státy nejčastěji bojovala Osmanská říše o území? Jaké zájmy mělo Rusko na Balkáně? Proč F a VB podporovaly Osmanskou říši? Kdo pomáhal Srbsku získat samosprávu? Kdo stál v čele řeckého povstání? Jak řecké povstání dopadlo?


Stáhnout ppt "Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848"

Podobné prezentace


Reklamy Google