Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.wasser ist leben.at www.noe.gv.atwww.wasser ist leben.at Škody způsobené bobrem na vodních stavbách a možná protiopatření Thomas Rögner, 14.5.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.wasser ist leben.at www.noe.gv.atwww.wasser ist leben.at Škody způsobené bobrem na vodních stavbách a možná protiopatření Thomas Rögner, 14.5.2014."— Transkript prezentace:

1 ist leben.at ist leben.at Škody způsobené bobrem na vodních stavbách a možná protiopatření Thomas Rögner,

2 ist leben.at Přehled Weinviertel – malé potoky, plošné regulace Vyšší náklady na údržbu Bobři a drenáže Rámcová směrnice EU o vodě – břehové porosty Bobři v retenčních nádržích Vinylové štětovnice k zajištění protipovodňových hrází

3 ist leben.at Vyšší náklady na údržbu  odstraňování stromů poražených bobry  oplocování důležitých krajinných prvků  pravidelné odstraňování bobřích hrází z vodních toků s příslušným povolením orgánu ochrany přírody, např. při ucpání odtoku z ČOV (v zimním období nová hráz již za 5 dní)  sanace břehů po proboření bobřích no (3 hod práce bagru, 2 nákladní auta zeminy na zasypání) a erozi svahů  pravidelné kontroly výskytu chodeb v hrázích a sanace podle potřeby

4 ist leben.at Takové oplocení nefunguje

5 ist leben.at Bobří hráz jako překážka migrace?

6 ist leben.at Po odstranění to může vypadat takhle…

7 ist leben.at Ale i tak…

8 ist leben.at Svah po odstranění bobří hráze

9 ist leben.at Takto může vypadat i ochranná hráz …

10 ist leben.at Svah po odstranění bobří hráze

11 ist leben.at Bobří hráz není vždycky perfektně připojená ke svahu…

12 ist leben.at Eroze břehu způsobená bobří hrází

13 ist leben.at I tohle se stává … bobří sabotáž pod pomocnou lávkou

14 ist leben.at Bobři a drenáže Regulace a odvodňování  regulace se většinou provádějí i kvůli odvodnění podmáčených luk  bobří hráze často ucpávají ústí drenáží a zemědělsky užívané plochy se znovu zamokřují – škody způsobené podmáčením bývají většinou větší než škody okusem  problémy a škody jsou proto hlavně v zemědělství  management odstraňování bobřích staveb však zajišťuje držitel vodoprávního povolení k regulacím

15 ist leben.at Bobři a břehové porosty Plnění rámcové směrnice EU o vodě  povrchové vody se musí chránit, zlepšovat a sanovat tak, aby se dosáhlo dobrého ekologického stavu, resp. dobrého ekologického potenciálu  dobrý morfologický stav není možný bez břehových porostů  regulace ve 20. stol. vedly ve Weinviertelu ke slabému výskytu břehových dřevin  šíření bobra zvyšuje tlak na zbývající dřeviny  Jsou bobří hráze překážkou pro průchodnost?

16 ist leben.at Bobři v retenčních nádržích Protipovodňové poldry  zmenšování retenční kapacity bobřími hrázemi  rychlejší zanášení splaveninami vlivem bobřích hrází  okus pobřežních dřevin bobrem  retenční kapacita průtočných poldrů by se proto měla kalkulovat již s bobří populací  drenáže ústící do poldrů by měly ústit až pod nimi  problém „průtokového ohřívání“ velkých ploch stojaté vody Zvláštní případ vrb v poldru Wilfersdorf  plošný růst náletových vrb v poldru během výstavby  bobří hráz v dolní třetině poldru  přeměna vrbového porostu v rákosinu

17 ist leben.at Retenční plocha po vybudování

18 ist leben.at Velké plochy poldru hustě zarůstají vrbami

19 ist leben.at Napříč poldrem vzniká bobří hráz

20 ist leben.at Vrbový porost je zaplaven a trvale okusován

21 ist leben.at Vrby jsou vytlačovány orobincem

22 ist leben.at Přeměna na rákosinu

23 ist leben.at Bobři v protipovodňových hrázích Problém  nekalkulovatelné dutiny  za povodně silný průsak a možnost protržení hráze kvůli pokročilé erozi  pro případ povodně si bobři budují nouzové chodby poblíž koruny hráze, jejichž proboření může vést k přelivu přes hráz Sanace  zjištění, které úseky hráze by při protržení ohrožovaly obydlené oblasti  instalace vinylových štětovnic do těchto úseků hrází  náklady €/bm při hloubce cca 4 m

24 ist leben.at Vinylová štětovnice, zde jako zajištění odlehčování extrémní povodně

25 ist leben.at ist leben.at DĚKUJI


Stáhnout ppt "Www.wasser ist leben.at www.noe.gv.atwww.wasser ist leben.at Škody způsobené bobrem na vodních stavbách a možná protiopatření Thomas Rögner, 14.5.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google