Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uživatelský průzkum ProQuest Dissertations & Theses: Jak pracují uživatelé s informacemi? Amanda Ross, ProQuest; Vladimír Karen, AiP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uživatelský průzkum ProQuest Dissertations & Theses: Jak pracují uživatelé s informacemi? Amanda Ross, ProQuest; Vladimír Karen, AiP."— Transkript prezentace:

1 Uživatelský průzkum ProQuest Dissertations & Theses: Jak pracují uživatelé s informacemi? Amanda Ross, ProQuest; Vladimír Karen, AiP

2 Co je PQDT  od roku 1743 dodnes  Severní Amerika, Británie, Čína (2010) a dále!  2,7 mil. bibliografických záznamů  1,2 miliónu PDF s plnými texty  plnotextové vyhledávání (2009, 2008 retro)  prolinkování na reference (2009, 2008 retro) ProQuest Dissertations & Theses Database

3 Průzkum ÚčelZjistit zásadní informace o tom KDO, PROČ, CO, JAK a KDE přistupuje a používá PQDT Počet účastníků3034 Nástroje průzkumuPředevším strukturované otázky s jedinou možnou odpovědí, dvě víceprvkové otázky (1-10); dvě otevřené otázky

4 BASE N = 2535 (ALL); 1164 (33%) REVIEW THESES ; 525 (21%) FREQUENT USERS Otázka : Kdo jste : pregraduální ; postgraduální student; ap. Přes 3/4 (76%) uživatelů PQDT jsou studenti. Téměř polovina (45%) jsou postgraduální a třetina (31%) pregraduální. Postdoktorandi a akademičtí pracovníci (10%), vědci (6%) a knihovníci (7%) jsou občasnými uživateli. Uživatelé PQDT

5 Úroveň vzdělání uživatelů BASE N = 2793 (PhD); 2862 (Master’s) Otázka : Pracujete na své diplomové/dizertační práci anebo jste ji již dokončili? Uživatelé PQDT USERS: % píšících diplomovou/dizertační práci Téměř polovina (46%) uživatelů PQDT buď pracují na své diplomové práci (13%) nebo studují na doktorát (33%). Většina uživatelů tedy nepracuj e na diplomové nebo dizertační práci: jsou již absolventy PhD nebo jsou pregraduálními studenty.

6 Využití během průzkumu BASE N = 2889 (ALL) NOTE; CHART NOT ADDITIVE Otázka : Využili jste během průzukumu plný text z PQDT? PQDT USER SURVEY PARTICIPATION Těsně pod polovinou (48%) uživatelů, kteří pracovali s PQDT během průzkumu, si prohlíželi plné texty dizertací nebo diplomových prací. Cca čtvrtina (22%) pracovala s databází nejméně 5x v předchozím měsíci.

7 Oblasti zájmu BASE N = 2720 Otázka : Které z následujících oblastí nejlépe popisují téma, které jste dnes vyhledávali ? PQDT USER SUBJECT AREAS Společenské vědy (oblast zájmu 24% uživatelů PQDT), obchod (22%) a vzdělání (18%) jsou nejdůležitějšími disciplínami pro uživatele PQDT - dohromady téměř 2/3 všech uživatelů. Podíly oblastí zájmu vyhledávaných v PQDT jsou konzistentní přes všechny skupiny uživatelů. Jediná výjimka je nižší využití vzdělávací oblasti mezi pregraduálními studenty.

8 Přístup BASE N = 2296 Otázka : Použili jste PQDT ze své vlastní iniciativy nebo vám bylo doporučeno někým jiným? SEARCH INITIATION INFLUENCE Dvě třetiny (65%) uživatelů PQDT využívají službu ze své vlastní iniciativy. U pregraduálních studentů je vyšší pravděpodobnost, že jim bylo využití PQDT doporučeno ze strany učitelů.

9 Typ vyhledávání BASE N = 2262 = 608 = 605 = 1074 = 233 Otázka : Byl toto vyhledávání … na dizertační databáze.. nebo všeobecnější.. zahrnující dizertace ? NATURE OF SEARCH/ACCESS Téměř polovina (47%) uživatelů PQDT vyhledávají přímo dizertace. Většina pregraduálních studentů (71%) pravděpodobněji než ostatní vyhledávali obecněji a jejich výsledky zahrnovaly i dizertace.

10 Aspekty vyhledávání BASE N = 2090 NOTE: STATEMENTS ABBREVIATED IN EXHIBIT Otázka : Odpovídá některá z následujících vět tomuto konkrétnímu vyhledávání ? APPLICABLE ASPECTS OF “THIS” SEARCH Vyhledávání v PQDT častěji (76%) probíhá v souvislosti s konkrétním tématem akademických studií. Přes polovina (55%) vyhledávání jsou součástí širšího vyhledávání literatury. Téměř polovina (46%) všech přístupů se zaměřuje konkrétně na dizertace nebo konkrétní tituly (45%). Dva nejdůležitější důvody pro práci s PQDT ( konkrétní témata a vyhledávání literatury ) platí pro všechny skupiny uživatelů

11 Přístup k podkladovým datům BASE N = 1939 = 626 = 487 = 958 = 196 Otázka : Dali byste přednost přístupu k podkladovým datům [di z erta cí ]? INCIDENCE OF PREFERRING ACCESS TO DATASET Většina (55%) uživatelů PQDT by dalo přednost zpřístupnění podkladových dat k diplomovým a dizertačním pracím.

12 BASE N = 1931 = 625 = 484 = 958 = 196 Otázka : Za jak významné považujete www stránky vaší knihovny pro přístup k PQDT ? Význam www stránek knihovny pro přístup k PQDT a bázím ProQuest Je zřejmé, že uživatelé PQDT přikládají významný vliv a důležitost www stránkám svých knihoven na přístup k PQDT a k databázím ProQuest všeobecně. Důležitost www stránek knihoven

13 PQDT z pohledu uživatelů v ČR

14 Využití PQDT v ČR žádné aktuální předplatné kompletní ProQuest Dissertations & Theses Database ALE malé podsoubory součástí ABI/INFORM a ProQuest Medical Library – tedy dostupné v rámci –ProQuest 5000 International –ProQuest Central celkem v ČR zpřístupněno z PQDT cca 30 000 dizertací včetně plných textů

15 Využití PQDT v ČR Počet stažených fulltextů z PQDT (leden-září 2009) Standardní cena za el. kopii práce z PQDT: $60

16 Využití PQDT v ČR Hypotetický počet stažených fulltextů z PQDT (1,2 mil. dizertací namísto 30 000) Standardní cena za el. kopii práce z PQDT: $60

17 Využití PQDT v ČR Alternativní pohled na věc PQDT … … kolekce 1,2 mil. ebooks

18 Děkuji za pozornost! Vladimír Karen Albertina icome Praha s.r.o. vladimir.karen@aip.cz www.aip.cz Amanda Ross ProQuest Publishing amanda.ross@proquest.com www.proquest.co.uk


Stáhnout ppt "Uživatelský průzkum ProQuest Dissertations & Theses: Jak pracují uživatelé s informacemi? Amanda Ross, ProQuest; Vladimír Karen, AiP."

Podobné prezentace


Reklamy Google