Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Souček.  Veřejný dálkový přístup  Výměnný formát RÚIAN  Služby INSPIRE ◦ INSPIRE téma PARCELY (CP) ◦ Národní téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) ◦ INSPIRE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Souček.  Veřejný dálkový přístup  Výměnný formát RÚIAN  Služby INSPIRE ◦ INSPIRE téma PARCELY (CP) ◦ Národní téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) ◦ INSPIRE."— Transkript prezentace:

1 Petr Souček

2  Veřejný dálkový přístup  Výměnný formát RÚIAN  Služby INSPIRE ◦ INSPIRE téma PARCELY (CP) ◦ Národní téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) ◦ INSPIRE téma ADRESY (AD) ◦ INSPIRE téma ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU) ◦ Národní téma ROZŠÍŘENÉ JEDNOTKY (UX)  eGON služby ISZR

3 Veřejný dálkový přístup http://vdp.cuzk.cz

4  Obdoba Nahlížení do KN  RÚIAN je veřejným seznamem, RÚIAN neobsahuje žádné osobní údaje => umožňuje provozovat aplikaci VDP  Aplikace je dostupná na adrese http://vdp.cuzk.czhttp://vdp.cuzk.cz  Data poskytovaná přes VDP nejsou referenční  Přes VDP je poskytován výměnný formát VFR

5  Aplikace obsahuje čtyři základní bloky: ◦ Vyhledání prvků ◦ Ověření adresy ◦ Zobrazení mapy ◦ Výměnný formát RÚIAN (VFR)

6  Ukázka vyhledání obce  Ukázka vyhledání stavebního objektu ◦ Popisné informace ◦ Mapa  Ukázka vyhledání stavebního objektu s vchody ◦ Popisné informace ◦ Mapa ◦ Vazba do Nahlížení do KN

7

8

9

10

11

12

13 VFR

14  Formátem VFR je XML (GML 3.2.1)  Výměnný formát VFR je pro občany, veřejnou i komerční sféru k dispozici zdarma.  VFR je možné získat přes VDP  Popis a struktura výměnného formátu RÚIAN (VFR) je k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN www.ruian.cz/vfr.www.ruian.cz/vfr

15  Standardní ◦ Platné z RÚIAN a historické z ISÚI ◦ Stavový (1x měsíčně) a změnový (1x denně) ◦ Základní a kompletní datová sada  Speciální ◦ Stavový (1x měsíčně) a změnový (1x denně) ◦ Číselníky a volební okrsky ◦ Změnové jsou k dispozici pouze při nějaké změně, tzn. prázdný soubor se nevytváří  URL adresa jednotlivých souborů je predikovatelná – např. http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/20140531_OB_550671_ UZSZ.xml.gz http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/20140531_OB_550671_ UZSZ.xml.gz

16  Struktura názvu souboru VFR je: a_b_c_defg.xml ◦ a je formát data [YYYYMMDD rok, měsíc, den] ◦ b může nabývat hodnot [ST - stát, OB - obec] ◦ c je kód prvku. Platí jen pro obec. ◦ d je typ dat. Nabývá hodnot [U – úplná data, Z - změny] ◦ e je typ datové sady [Z – základní, K – kompletní] ◦ f označuje zdroj systému [S – RÚIAN, H – ISÚI] ◦ g označuje složení dat prvků v souboru. [Z, G, H, O] ◦ např. 20140531_OB_550671_UZSZ.xml.gz

17  Chybějící nebo neaktuální ZSJ (ČSÚ doposud needituje ZSJ v ISÚI)  Formátování VFR – celé XML je na jednom řádku (odsazení, odřádkování)  Některé polygony ZSJ, VO a MOMC neobsahují validní geometrii (duplicitní body, blízké body, křížení linií, atd.)

18  Překlepy v XSD ◦ … přepsat na TransakceOd ◦ 0 … přepsat na IdTransakce ◦ … přepsat na PripojeniKanalizace ◦ … přepsat na ZpusobVyuzitiObjektu  U ZSJ není u položky PLATI_OD, PLATI_DO formát data na celé dny  U katastrálního území dočasně chybí vyplněná vazba na obec (v důsledku chybného postupu KÚ/KP)

19  Nevyplnění data odstranění u SO v historickém VFR  U některých prvků se překrývají (případně na sebe nenavazují) data platnosti (PLATI_OD a PLATI_DO) v historickém a platném VFR

20 INSPIRE

21  Iniciativa (ve formě směrnice) Evropské komise představující snahu o vytvoření mezinárodní infrastruktury prostorových dat (SDI).  Řídí se prováděcími pravidly.  Povinnost poskytovatele: ◦ Vytvořit metadata ◦ Harmonizovat svá data v souladu se specifikacemi ◦ Zpřístupnit svá data ve formě prohlížecích a stahovacích služeb  Webové stránky CENIA a JRC ◦ http://inspire.gov.cz/ http://inspire.gov.cz/ ◦ http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

22 CP

23 Zdrojem dat je Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) Obsahuje parcely a katastrální území Neobsahuje kompletní katastrální mapu ve vrstvách parcel chybí území s analogovou mapou a mapou KM-D, chybí např. popis, vnitřní kresba, další prvky polohopisu, … => viz národní sada KM – KATASTRÁLNÍ MAPA Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp Aktualizace dat ONLINE

24 Ukázky: vrstva parcel (CP.CadastralParcel) do měřítka 1:20 000 obsahuje: hranice/polygony parcel a parcelní čísla

25 KM

26 Jedná se o národní sadu, která rozšiřuje INSPIRE sadu CP obsahuje kompletní katastrální mapu (nejen hranice parcel a parcelní čísla, obsahuje i oblasti s analogovu mapou a mapou KM-D) obsahuje i vrstvy věcných břemen a bodových polí Spuštěny v roce 2007 Jsou k dispozici zdarma a bez nutnosti registrace Data jsou aktualizována ONLINE Zatím k dispozici pouze formou prohlížecích služeb http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp

27

28

29 AD

30 Zdrojem dat je Informační systém územní identifikace (ISÚI) Obsahuje informace o adresách Aktualizace dat probíhá ONLINE Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs.asp http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad

31 Ukázky: vrstva Address

32 AU

33 Zdrojem dat je Informační systém územní identifikace (ISÚI) Obsahuje informace o správních jednotkách (stát, kraj, okres, obec) Neobsahuje kompletní údaje o územních jednotkách v ČR => viz národní sada UX – JEDNOTKY Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au

34 Ukázky: vrstva správních hranic (AdministrativeBoundary)

35 Ukázky: vrstva správních jednotek (AdministrativeUnit)

36 UX

37 Spuštěny v září 2013 Jsou k dispozici zdarma a bez nutnosti registrace Data jsou aktualizována ONLINE Jedná se o národní sadu, která rozšiřuje INSPIRE sadu AU K dispozici zatím pouze prohlížecí (WMS) služby http://services.cuzk.cz/wms/local-ux- wms.asp http://services.cuzk.cz/wms/local-ux- wms.asp

38 Ukázky: vrstva obcí s rozšířenou působností ORP

39 Ukázky: vrstva obcí s pověřeným úřadem POU

40 Ukázky: vrstva krajů KRAJ1960

41 Ukázky: vrstva katastrálních pracovišť

42 eGON služby http://www.szrcr.cz/vyvojari

43  Jedná se o webové služby (WS) poskytované přes ISZR ◦ Umožňují získat referenční údaje z RÚIAN ◦ Umožňují reklamovat prvky vedené v RÚIAN ◦ atd.  Popis na stránkách SZR http://www.szrcr.cz/vyvojari http://www.szrcr.cz/vyvojari  katalog eGON služeb, verze 7.08  služby jsou přístupné pouze registrovaným AIS OVM

44 Děkuji za pozornost Petr Souček, petr.soucek@cuzk.czpetr.soucek@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Petr Souček.  Veřejný dálkový přístup  Výměnný formát RÚIAN  Služby INSPIRE ◦ INSPIRE téma PARCELY (CP) ◦ Národní téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) ◦ INSPIRE."

Podobné prezentace


Reklamy Google