Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE"— Transkript prezentace:

1 Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE
Petr Souček

2 OBSAH Veřejný dálkový přístup Výměnný formát RÚIAN Služby INSPIRE
INSPIRE téma PARCELY (CP) Národní téma KATASTRÁLNÍ MAPA (KM) INSPIRE téma ADRESY (AD) INSPIRE téma ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU) Národní téma ROZŠÍŘENÉ JEDNOTKY (UX) eGON služby ISZR

3 Veřejný dálkový přístup

4 Veřejný dálkový přístup
Obdoba Nahlížení do KN RÚIAN je veřejným seznamem, RÚIAN neobsahuje žádné osobní údaje => umožňuje provozovat aplikaci VDP Aplikace je dostupná na adrese Data poskytovaná přes VDP nejsou referenční Přes VDP je poskytován výměnný formát VFR

5 Veřejný dálkový přístup
Aplikace obsahuje čtyři základní bloky: Vyhledání prvků Ověření adresy Zobrazení mapy Výměnný formát RÚIAN (VFR)

6 Veřejný dálkový přístup - ukázky
Ukázka vyhledání obce Ukázka vyhledání stavebního objektu Popisné informace Mapa Ukázka vyhledání stavebního objektu s vchody Vazba do Nahlížení do KN

7

8

9

10

11

12

13 VFR

14 Výměnný formát RÚIAN Formátem VFR je XML (GML 3.2.1)
Výměnný formát VFR je pro občany, veřejnou i komerční sféru k dispozici zdarma. VFR je možné získat přes VDP Popis a struktura výměnného formátu RÚIAN (VFR) je k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN

15 Výměnný formát RÚIAN Standardní Speciální
Platné z RÚIAN a historické z ISÚI Stavový (1x měsíčně) a změnový (1x denně) Základní a kompletní datová sada Speciální Číselníky a volební okrsky Změnové jsou k dispozici pouze při nějaké změně, tzn. prázdný soubor se nevytváří URL adresa jednotlivých souborů je predikovatelná – např. UZSZ.xml.gz

16 Výměnný formát RÚIAN Struktura názvu souboru VFR je: a_b_c_defg.xml
a je formát data [YYYYMMDD rok, měsíc, den] b může nabývat hodnot [ST - stát, OB - obec] c je kód prvku. Platí jen pro obec. d je typ dat. Nabývá hodnot [U – úplná data, Z - změny] e je typ datové sady [Z – základní, K – kompletní] f označuje zdroj systému [S – RÚIAN, H – ISÚI] g označuje složení dat prvků v souboru. [Z, G, H, O] např _OB_550671_UZSZ.xml.gz

17 Známé problémy Chybějící nebo neaktuální ZSJ (ČSÚ doposud needituje ZSJ v ISÚI) Formátování VFR – celé XML je na jednom řádku (odsazení, odřádkování) Některé polygony ZSJ, VO a MOMC neobsahují validní geometrii (duplicitní body, blízké body, křížení linií, atd.)

18 Známé problémy Překlepy v XSD
<vf:TrasakceOd> … přepsat na TransakceOd <com:IdTranskace>0</com:IdTranskace> … přepsat na IdTransakce <vf:PripojeniKanalu> … přepsat na PripojeniKanalizace <vfc:PripojeniKanala> … přepsat na PripojeniKanalizace <vfc:ZpuzobVyuzitiObjektu> … přepsat na ZpusobVyuzitiObjektu U ZSJ není u položky PLATI_OD, PLATI_DO formát data na celé dny U katastrálního území dočasně chybí vyplněná vazba na obec (v důsledku chybného postupu KÚ/KP)

19 Známé problémy Nevyplnění data odstranění u SO v historickém VFR
U některých prvků se překrývají (případně na sebe nenavazují) data platnosti (PLATI_OD a PLATI_DO) v historickém a platném VFR

20 INSPIRE INSPIRE

21 INSPIRE Webové stránky CENIA a JRC
Iniciativa (ve formě směrnice) Evropské komise představující snahu o vytvoření mezinárodní infrastruktury prostorových dat (SDI). Řídí se prováděcími pravidly. Povinnost poskytovatele: Vytvořit metadata Harmonizovat svá data v souladu se specifikacemi Zpřístupnit svá data ve formě prohlížecích a stahovacích služeb Webové stránky CENIA a JRC

22 Téma CP – PARCELY CP

23 Téma CP – PARCELY Zdrojem dat je Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) Obsahuje parcely a katastrální území Neobsahuje kompletní katastrální mapu ve vrstvách parcel chybí území s analogovou mapou a mapou KM-D, chybí např. popis, vnitřní kresba, další prvky polohopisu, … => viz národní sada KM – KATASTRÁLNÍ MAPA Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby Aktualizace dat ONLINE

24 Téma CP – PARCELY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva parcel (CP.CadastralParcel) do měřítka 1:20 000 obsahuje: hranice/polygony parcel a parcelní čísla

25 Téma KM – katastrální mapa

26 Téma KM – katastrální mapa, prohlížecí služby
Jedná se o národní sadu, která rozšiřuje INSPIRE sadu CP obsahuje kompletní katastrální mapu (nejen hranice parcel a parcelní čísla, obsahuje i oblasti s analogovu mapou a mapou KM-D) obsahuje i vrstvy věcných břemen a bodových polí Spuštěny v roce 2007 Jsou k dispozici zdarma a bez nutnosti registrace Data jsou aktualizována ONLINE Zatím k dispozici pouze formou prohlížecích služeb

27 Téma KM, prohlížecí služby - ukázka

28 Téma KM, prohlížecí služby - ukázka

29 Téma AD – ADRESY AD

30 Téma AD – ADRESY Zdrojem dat je Informační systém územní identifikace (ISÚI) Obsahuje informace o adresách Aktualizace dat probíhá ONLINE Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby

31 Téma AD – ADRESY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva Address

32 Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY

33 Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY
Zdrojem dat je Informační systém územní identifikace (ISÚI) Obsahuje informace o správních jednotkách (stát, kraj, okres, obec) Neobsahuje kompletní údaje o územních jednotkách v ČR => viz národní sada UX – JEDNOTKY Poskytujeme ZDARMA přes prohlížecí (WMS) a stahovací (WFS/GML) služby

34 Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva správních hranic (AdministrativeBoundary)

35 Téma AU – ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva správních jednotek (AdministrativeUnit)

36 Téma UX – JEDNOTKY UX

37 Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby
Spuštěny v září 2013 Jsou k dispozici zdarma a bez nutnosti registrace Data jsou aktualizována ONLINE Jedná se o národní sadu, která rozšiřuje INSPIRE sadu AU K dispozici zatím pouze prohlížecí (WMS) služby wms.asp

38 Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva obcí s rozšířenou působností ORP

39 Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva obcí s pověřeným úřadem POU

40 Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva krajů KRAJ1960

41 Téma UX – JEDNOTKY, prohlížecí služby
Ukázky: vrstva katastrálních pracovišť

42 eGON služby

43 eGON služby přes ISZR Jedná se o webové služby (WS) poskytované přes ISZR Umožňují získat referenční údaje z RÚIAN Umožňují reklamovat prvky vedené v RÚIAN atd. Popis na stránkách SZR katalog eGON služeb, verze 7.08 služby jsou přístupné pouze registrovaným AIS OVM

44 Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz
PODĚKOVÁNÍ Děkuji za pozornost Petr Souček,


Stáhnout ppt "Vytěžování dat z RÚIAN - VDP, VFR, služby INSPIRE"

Podobné prezentace


Reklamy Google