Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K. H. Mácha: MÁJ Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K. H. Mácha: MÁJ Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová"— Transkript prezentace:

1 K. H. Mácha: MÁJ Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová
SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

2 Český jazyk a literatura Anotace
Název sady K. H. Mácha: Máj Předmět Český jazyk a literatura Anotace Výukový materiál seznamuje žáky s Máchovým nejvýznamnějším dílem. Očekávaný výstup Žáci získají základní informace o Máji. Orientují se v ději, znají kompozici díla. Autor Mgr. Veronika Mrkvanová Druh učebního materiálu Prezentace, pracovní list Cílová skupina Žáci 2. ročníku SŠ Stupeň a typ vzdělávání střední, humanitní ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

3 Máj vychází v dubnu roku 1836
v české literatuře zaujímá mimořádné místo – mnoho protikladných interpretací žánr lyricko-epické povídky (byronská povídka) ve světové literatuře tento žánr oblíben, v české literatuře nápadné novum spíše lyričtější, reflexivnější – odráží své pocity ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

4 Máj – témata, motivy příroda láska - nenaplněná, zničená
Pomsta, vzpoura jedince otázka viny a trestu osudovost, předurčenost krajní životní situace a činy (otcovražda, sebevražda) otázka smyslu života a smrti ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

5 Postavy Vilém loupežník - vyděděnec ze společnosti, zločinec; obraz individuální vzpoury, rozchod se společností vrah otce X vina problematizována motivem vraždy (msta, očištění hříchu milenky) a nevědomostí - konflikt rolí (zločinec x mstitel) částečně stylizací autora Jarmila „padlý anjel“ - její čistota potřísněna hříchem - trpí – sebevražda Další postavy duchové - bytosti z jiného světa, ireálno zasahuje do reálného světa člen loupežnické družiny, žalářník, modlící dav hlavní postavy se v díle nepotkaly ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

6 Postavy lyrický subjekt vystupuje jako postava v závěru příběhu
ztotožňuje svůj osud s osudem Viléma ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

7 Časoprostor a kompozice
příroda - večerní, noční krajina (temnota, stíny, hluboké lesy x světlo hvězd, lůny - kontrasty) večer - oblíbená doba (přechod dne a noci); noc prostředí dokresluje příběh vězení, popraviště - místa vskutku romantická :-) Kompozice předzpěv a 4 zpěvy 2 intermezza lyrické- popisné a úvahové prvky převládají děj se rozvíjí hlavně ve druhém a třetím zpěvu v předzpěvu vlastenecký text, písňová forma – brzké zhudebnění ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

8 Co obsahuje 1. zpěv? je líčena večerní májová příroda, která je prostoupena láskou „ O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech.“ dokonce i jezero – tvořící jádro „romantické“ krajiny básně – „zvučelo temně tajný bol“ , ten tajný bol milostného citu ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

9 Co obsahuje 1. zpěv? dívka sedící na skále nad jezerem vyhlíží svého milého místo něj však připlouvá loďka s jiným mužem, který jí přináší strašlivou zprávu: její milý se dozvěděl o dívčině nevěře a zavraždil jejího svůdce, svého otce „Tak zašel dnes dvacátý den, v krajinu tichou kráčí sen. Poslední požár kvapně hasne, i nebe, jenž se růžojasné nad modrými horami míhá. „On nejde – již se nevrátí! –  Svedenou žel tu zachvátí!“ ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

10 Co obsahuje 1. zpěv? „On hanu svou, on tvoji vinu se dozvěděl; on svůdce tvého vraždě zavraždil otce svého.“ Vilém teď čeká na popravu ve vězení, které stojí na druhém břehu jezera plavec dívku proklíná a odplouvá už v prvním zpěvu je nastíněn celý příběh Jarmila- sebevražda ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

11 Co obsahuje 2. zpěv? Vilém přemýšlející o svém osudu, o svém činu a smrti – má být popraven necítí vinu za otcovu smrt, své neštěstí vyvozuje z nepřízně osudu nevěří v posmrtný život, bojí se smrti, neví, co ho čeká plynoucí čas způsobuje Vilémovu bezmocnost „ Tam žádný – žádný – žádný cíl – bez konce dál – bez konce jen se na mne věčnost dívá. Tam prázdno pouhé – nade mnou, a kolem mne i pode mnou pouhé tam prázdno zívá.“ ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

12 Co obsahuje 2. zpěv? příroda je klidná, nezajímá se o Viléma
z vlhkých stěn navíc kapají krůpěje vody, jež tak podtrhávají vědomí pomíjivosti času „Hluboké ticho. – Kapky hlas svým pádem opět měří čas.“ k Vilémovi přichází strážce, něco mu šeptá, tajemství neprozrazeno soucítí s ním ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

13 Co obsahuje 1. intermezzo?
noc příprava mrtvých na to, že Vilém již brzy přijde mezi ně a bude na něm, aby dal stráž (dle pověry) „Teď pravý čas! – připravte stán – neb zítra strašný lesů pán mezi nás bude uveden.“ ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

14 Co obsahuje 3. zpěv? Vilémova poprava
loupežník doprovázen četným davem stoupá k popravčímu kolu země je člověku kolébkou i hrobem „Po oudu lámán oud, až celé vězně tělo u kolo vpleteno nad kůlem v kole pnělo, i hlava nad kolem svůj obdržela stán; tak skončil života dny strašný lesů pán; na mrtvé tváři mu poslední dřímá sen.“ ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

15 Co obsahuje 2. intermezzo?
příroda truchlí pro Viléma je prostoupena jeho smrtí Zachvěly se lesy dalné, ozvaly se nářky valné: „Pán náš zhynul! – zhynul!! – zhynul!!!“ ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

16 Co obsahuje 4. zpěv? posun času
mnoho let po Vilémově smrti vypravěč příběhu projíždí krajinou, v níž se příběh odehrával, a nalézá Vilémovu kostru na popravčím kole v hospodě se dozvídá celou historii ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

17 Kritika Máje Biedermeier proti Máji - byl nepřijatelný, čtenáře ovlivňuje špatným směrem, nenáboženství, pesimismus vadí také pronikání byronovské lyricko-epické povídky do českého stylu biedermeierovců přesila, Máchova smrt časně po vydání Máje → uznání Máje až 1845 ve 40. letech kritizoval naopak K.H. Borovský styl beidermeieru – Kritika Posledního Čecha (Tylova díla, tendenční novely) ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová

18 Seznam použité literatury
Prokop, V. Literatura 19. a počátku 20. století. Sokolov: O. K. Soft, 2008. Balajka, B. Přehledné dějiny literatury II. Praha: Fortuna, 1998. Lehár, J., Stich, A. a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Hrabáková, J., Kupcová, H. a kol. Literatura II. Výklad. Interpretace. Literární teorie. Praha: Scientia, spol. s. r. o., 2001 ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. H. Mácha: Máj, Mgr. Veronika Mrkvanová


Stáhnout ppt "K. H. Mácha: MÁJ Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google