Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrastivní gramatika I. 1. přednáška. KG I – 1. přednáška Způsob ukončení : zápočet Požadavky k zápočtu: 70 % účast na výuce 60 % úspěšnost v průběžném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrastivní gramatika I. 1. přednáška. KG I – 1. přednáška Způsob ukončení : zápočet Požadavky k zápočtu: 70 % účast na výuce 60 % úspěšnost v průběžném."— Transkript prezentace:

1 Kontrastivní gramatika I. 1. přednáška

2 KG I – 1. přednáška Způsob ukončení : zápočet Požadavky k zápočtu: 70 % účast na výuce 60 % úspěšnost v průběžném testování znalostí Předložení anotace z odborné literatury. Povinná literatura: Báez San José V., Dubský J., Králová, J. (1999). Moderní gramatika španělštiny. Plzeň.. Gómez Torrego L. (1998). Gramática didáctica de la lengua española. Madrid. S. M. Literatura zadávaná k jednotlivým seminářům. Doporučená literatura : Cartagena N. Gauger H.-M. (1989) Vergleichende Grammatich Spanisch-Deutsch. Manheim / Wien / Zurich. Bosque I. Demonte V.(coord.) (1999) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid. Espasa Calpe.(podle témat seminárních prací) G. Holtus, M. Metzeltin, Ch. Schmitt eds.(1992), Lexikon der Romanischen Linguistik VI., 1., Tübingen Real Academia Española (2009) Nueva gramática de la lengua española (Manual ). Madrid, Espasa. Zavadil B., Čermák P. (2010). Mluvnice současné španělštiny. Praha, Karolinum.

3 KG I. – 1. přednáška Překlad jako rozhodovací proces. Delimitativní instrukce: vymezení paradigmat v pracovních jazycích. Selektivní instrukce – výběr konkrétních jazykových prostředků: Kontext (objektivní) Struktura jazykové paměti překladatele (subjektivní) Dobová estetická norma / konvence žánru (intersubjektivní)

4 KG I – 1. přednáška Vymezení paradigmat: Rozdíly v repertoáru jazykových prostředků: Pojem jazykového typu. Typologické rozdíly mezi španělštinou a češtinou.

5 KG I – 1. přednáška Jazykový typ Shody mezi nepříbuznými jazyky ze synchronního hlediska. Typologie – způsob vyjadřování jazykových funkcí na různých jazykových rovinách

6 KG I – 1. přednáška Fonologická typologie: Poměr samohlásek a souhlásek. Prozodické / neprozodické jazyky. Morové / nemorové jazyky. Intonologická typologie.

7 KG I – 1. přednáška Morfologická typologie: nejdůležitější pro vymezení paradigmat i.Izolační (analytický) typ ii.Aglutinační typ iii.Flexivní typ iv.Introflexivní typ v.Polysyndetický typ

8 KG I – 1. přednáška Izolační (analytický) typ Neměnnost slovních druhů Existence kategorie členu Hojnost předložek a spojek Přivlastňování jedním slovem Nižší zastoupení odvozenin a složených slov Konverze jako slovotvorný prostředek Opisné slovesné tvary Povinné vyjadřování podmětu ve větě Polovětné konstrukce. Pevný slovosled

9 KG I – 1. přednáška Aglutinační typ Bohatý repertoár koncovek Gramatické kategorie vyjadřovány zvláštními morfémy Málo alternací souhlásek, zachován „morfologický šev“ Vokalická harmonie Jediný typ flexe

10 KG I - přednáška Flexivní typ Gramatické významy se hromadí v koncovce (com e, habl a ) Synonymie a homonymie morfémů. (com e, habla, com a, habl e ) Existence gramatických pádů. Shoda. Vedlejší věty. Tvoření slov odvozováním. „Volný“ (uzuální) slovosled.

11 KG I – 1. přednáška Introflexivní typ Změny kmenové hlásky v tvarosloví Polysyndetický typ Plnovýznamová slova pro gramatické významy Absence časování a skloňování Tvoření slov skládáním

12 KG I – 1. předáška Syntaktická typologie Vztah agentu děje a podmětu. Lexikální typologie: Explicitní vs. Kondenzovaná pojmenování (sacacorchos – vývrtka) Strukturní typologie jazykové univerzálie. Kvantitativní typologie zastoupení jednotlivých typů morfémů)

13 KG I – 1. přednáška Typologické rozdíly mezi španělštinou a češtinou (převládající tendence ve španělštině) I.Rysy blízké analytickému (izolačnímu) typu. II.Rysy blízké aglutinačnímu typu. III.Rysy blízké flexivnímu typ IV.Rysy blízké introflexivnímu typu. V.Rysy blízké polysyndetickému typu.

14 KG I – 1. přednáška Rysy blízké analytickému (izolačnímu) typu : Složené slovesné tvary a perifráze ( he hablado, voy a hablar ) Předložkové vyjadřování gramatických významů substantiv: ir a casa – jít domů Kategorie členu: el puente, una maestra… Polovětné konstrukce: Antes de salir apaga la luz.- Než půjdeš, zhasni. Stupňování adjektiv a adverbií: alto, más alto, el más alto – vysoký, vyšší, nejvyšší. Konverze: poder, el poder – moci, (pravo)moc

15 KG I – 1. přednáška Rysy blízké aglutinačnímu typu : Tvoření plurálu: casa – casa s, coche – coche s. Tzv. objektová konjugace: decírselo Superlativ absolutní: bell o – bell ísimo.

16 KG I – 1. přednáška Rysy blízké flexívnímu typu : Rod substantiv: alumno / alumna, mano, semana … Variabilita adjektiva podle rodu a čísla : casa viej a – edificio viej o Tvoření slov odvozováním: cas a – cas ita – casu cha Jednoduché tvary sloves (synonymie a homonymie morfémů) – habl o, habl as, habl a ; com o, com es, com e Akumulace gramatických významů v koncovce: habl amos, habl emos (osoba, číslo, čas, způsob, rod) Existence slovesných tříd: habl ar, com er, viv ir Shoda (redundantní vyjadřování gramatických kategorií): casa nuev a, edificio nuevo, nosotros habl amos Relativní volnost slovosledu (uzuálnost)

17 KG I – 1. přednáška Rysy blízké introflexívnímu typu : Časování některých sloves: p o der – p ue de – p u de Některé typy odvozování: hie rro – he rrero – fé rreo Rysy blízké polysyndetickému typu : Tvoření slov skládáním: tocadiscos, sacacorchos, abrelatas….

18 KG I – 1. přednáška Rozdíly v míře zastoupení jednotlivých jazykových typů v překladu : No es ninguna casualidad que en Alicante se elaboren los mejores turrones del mundo. Es una tierra cuajada de almendros que no dejan ningún año de florecer entre finales de enero y principios de marzo. Un buen sitio para verlos es el precioso Valle de Guadalest, pero hay otros muchos rincones por descubrir. Není náhodou, že se v Alicante vyrábějí nejlepší turrony na světě. Je to země přetékající mandlovníky, které kvetou každoročně od konce ledna do počátku března. Dobrým místem pro jejich pozorování je nádherné údolí Valle de Gadalest, ale existuje i mnoho dalších dosud neobjevených míst0.

19 KG I – přeložte do češtiny Cerca de Ribadeo, la bajamar nos descubre una de las playas más hermosas y solemnes de Galicia, el paraíso soñado por cualquier fotógrafo. Debe su nombre a la curiosa forma de sus acantilados, de más de 30 metros de altura, que han sido horadados por el viento y el agua dando forma a unos espectaculares arcos y bóvedas. Esta curiosa forma en la roca oscura contrasta a la perfección con la claridad de su arena blanca y el azul del mar, ofreciéndonos un precioso paisaje. La mejor manera de disfrutar esta playa es aprovechar la bajada de la marea para pasear con los pies descalzos bajo los arcos, dejando que la brisa del Atlántico nos acompañe.


Stáhnout ppt "Kontrastivní gramatika I. 1. přednáška. KG I – 1. přednáška Způsob ukončení : zápočet Požadavky k zápočtu: 70 % účast na výuce 60 % úspěšnost v průběžném."

Podobné prezentace


Reklamy Google