Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Embryologické cvičení č. 1 Téma: Spermatoanalýza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Embryologické cvičení č. 1 Téma: Spermatoanalýza"— Transkript prezentace:

1 Embryologické cvičení č. 1 Téma: Spermatoanalýza

2 Reprodukce úroveň reprodukce je ukazatelem pohody organismu v daném prostředí je ukazatelem vyrovnanosti podmínek vnějšího a vnitřního prostředí organismu

3 Spermatoanalýza vyšetření ejakulátu
základní metoda pro hodnocení funkční úrovně pohlavních orgánů samců neoddělitelně spojena s procesem reprodukce SPG – základní vyšetření posuzující plodnost.

4 Nomenklatura ejakulát-sperma-semeno = sekreční produkt samčího pohlavního ústrojí spermie-semenná buňka=samčí gameta Hodnocení ejakulátu jako celku asemie=nedojde k výronu semene parvospermie=malý objem ejakulátu hemo/hematosperma=krev v ejakulátu leukocytosperma=přítomnost leukocytů v semeni pyosperma=přítomnost hnisu

5 Nomenklatura Hodnocení kvality ejakulátu
normospermie=množství odpovídající normě oligospermie=snížený počet spermií v ejakulátu polyspermie=vysoký počet spermií asthenospermie=snížená pohyblivost spermií teratospermie= zvýšený počet patologických spermií nekrospermie=mrtvé spermie kryptospermie=velmi malý počet spermií globospermie=pouze spermie s kulatými hlavičkami OAT syndrom=oligo-astheno-terato spermie syndrom aspermie=ejakulát bez spermií

6 Spermie spermiogeneze=spermiocytogeneze +
+ spermiohistogeneze (transformace) hlavička: tvar „tenisové rakety“, variabilita i mezi jedinci téhož druhu (!) - jádro kryté čepičkovitě utvářeným akrozomem, z kance pokrývá 70 % dlouhé osy hlavičky (býk 52 %, hřebec 60%) bičík: spojovací (mitochondriální), hlavní a terminální část

7 Rozměry spermií v μm Sus Homo Hlavička spermie délka 8,7 4,0-5,0 šířka
4,6 2,5-3,5 Bičík spojovací část 10 5,0-6,5 hlavní část 30 38,5-40 Celková délka spermie 48,2 47,5-51,5

8 Koncentrace spermií odráží úroveň a kvalitu spermiogen. cyklu
stanovení: - fotometricky (nefelometricky): v rutinním laboratorním provozu - hemocytometricky (v melanžéru) nebo obdobně baničkovou metodou - počítač částic

9 Motilita spermií přední ukazatel kvality ejakulátu a potenciální fertility, posuzována spolu s rychlostí, která je ukazatelem nastupující vitální degradace vzorku a je ukazatelem fertilizační schopnosti ovlivnění: věk donora (!), doba pobytu v nadvarleti, doba mezi a po ejakulaci, zrání spermií-protilátky, detergenty, …, dále viskozita prostředí, pH, teplota, iontové složení kontaktních tekutin, … zralé a integritní spermie se pohybují progresivním (souosým dopředným) pohybem (znak funkční plnohodnotnosti vzorku), dále rotují kolem své osy 3-15krát/s pozměněné spermie: mizí rotace, kruhovitý pohyb (čím menší r kružnice, tím vyšší stupeň degradace), trhavý a přerušovaný pohyb, oscilační pohyb (na místě), protisměrný pohyb u buněk s bičíkem v retroaxiálním spojení

10

11 Základní ukazatele nativního semene člověka
Normální spermiogram (člověk) dle WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen 2010: celkové množství spermií: 39 miliónů/ 1,5 ml zkapalnění: do 60 minut pH zkapalněného vzorku: 7,2-7,8 koncentrace spermií: 15 milionů/ml vitalita (barvení eosinem): 58 % pohyblivost celková: 40 % (progresivní + neprogresivní) pohyblivost progresivní (tj. přímočarý pohyb): 32 % morfologie (tvar hlavičky, krčku, bičíku): 4 % přítomnost bílých krvinek, bakterií... Poznámka: norma v roce 2009: 20 mil./ml, v roce 1960: 80 mil./ml

12 Základní ukazatele nativního semene kance
délka akrozomu = 2/3 délky hlavičky Objem > 100 ml Koncentrace spermií v mm3 > pH 7,2 Pohyblivost > 70 % Rychlost 43 μm/s Patologické formy < 25 %

13

14

15

16

17

18 0,0625 mm2

19 Podíl živých a mrtvých spermií
pro stanovení vitality buněk existuje rozsáhlý soubor barviv a reagencií základ: supravitální barvení spermií diferencuje vyšetřované buňky na ty s nenarušenou membránou a ty se změnami permeability povrchových membrán → změny v integritě a interakci s použitým barvivem v praxi: - eosin ve fyziolog. roztoku - fluorochromy primulin a chlortetracyklin - propidium jodid (průtok. cytofotometrie)

20

21 HOS test hypoosmotic swelling test
pro průkaz membránové úrovně spermií stanovením jejich semipermeability hodnotí integritu membrán intaktní buňky → průnikem vody a zvětšováním objemu buněk dochází ke stáčení bičíků doplněk metod hodnotících viabilitu spermií

22 Změny bičíku při HOS testu


Stáhnout ppt "Embryologické cvičení č. 1 Téma: Spermatoanalýza"

Podobné prezentace


Reklamy Google