Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní složky systému globálního informačního systému WWW Jednoznačná globální identifikace WWW zdrojů (URL, URI, URN) Standardní jazyk pro vytváření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní složky systému globálního informačního systému WWW Jednoznačná globální identifikace WWW zdrojů (URL, URI, URN) Standardní jazyk pro vytváření."— Transkript prezentace:

1 Základní složky systému globálního informačního systému WWW Jednoznačná globální identifikace WWW zdrojů (URL, URI, URN) Standardní jazyk pro vytváření a publikaci WWW dokumentů – HTML (HyperText Markup Language) Komunikační protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) 1 Systém WWW

2 Identifikace WWW zdrojů URI – Uniform Resource Identifier – URL (Uniform Resource Locator) – lokalizace a vyhledání zdroje – URN (Uniform Resource Name) – identifikace zdroje 2

3 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP je základem systému „World Wide Web“ (WWW) - Web … HTTP – jednoduchý protokol aplikační vrstvy, transport TCP, well-known port 80 Princip klient -- server Zprávy požadavek a odpověď jsou vyměňovány mezi klientem a serverem obdobně jako u transakcí SMTP HTTP odpovědi – původně textové dokumenty ve formátu HTML – nyní podpora MIME (odpovědi mohou obsahovat soubory i netextových formátů) 3

4 Protokol HTTP HTTP transakce Klient požaduje zaslání kopie souboru. Server požadavek akceptuje, kopii ve své odpovědi odesílá a klient přijatou kopii následně interpretuje. 4

5 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Formát a obsah HTTP zpráv je specifikován v RFC dokumentech Vývoj HTTP (současná verze HTTP/1.1 - RFC 2616) – Princip zpětné kompatibility – Vývoj http://www.w3.org/Protocolshttp://www.w3.org/Protocols Přínosy nové verze : – Vytváří trvalá spojení pro více požadavků klienta – Podporuje komprimaci a dekomprimaci dat – Možnost nastavení virtuálních serverů – Podpora bezpečných transakcí – …….. 5

6 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 6

7 HTTP transakci iniciuje klient, předává požadavek serveru 7

8 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 8

9 9 Ukázky HTTP dialogů HTTP request HTTP response

10 10 HTTP request HTTP response HTTP response body HTTP response headers

11 11 GET / HTTP/1.1 Host: www.lidovky.cz User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: cs,en-us;q=0.7,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate Cookie: personalizace=lastdatum=17%2E3%2E2013&setver=full; __utma=1.1457354403.1352532032.1383996949.1384599984.62; bbnaut=4e407415a3a075d3; __atuvc=1%7C12; __gfp_64b=iJDAsLPVoteWp97NP63z8Bbox7OVK3eZLkMT2J0o7yT.j7; speed=237; ibbid=BBID-01-00409371430960000 Connection: keep-alive HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private,max-age=0 Content-Type: text/html; charset=windows-1250 Content-Encoding: gzip Expires: Wed, 01 Jan 1997 12:00:00 GMT Vary: Accept-Encoding Server: Microsoft-IIS/7.5 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: iDNES iweb50 Date: Sat, 23 Nov 2013 07:44:58 GMT Connection: close Content-Length: 28047.............`.I.%&/m.{.J.J..t...`.$..@.........iG#).*..eVe]f.@......{....{....;.N'...?\fd.l..J...!....?~|.?"...O.....:.>....- &e.Q:..m.l?.....|v..t.......Vm.^...>j.w.....3......N.........r..+n.....^O..m....]y......l.K.1...;L...n....b9.......;.p.Z6....RW..nYm.W...l......D.t;...../.....jQ]fi.. HTTP request HTTP response HTTP response body HTTP response headers

12 12

13 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Popis zpráv HTTP Verze protokolu – HTTP/1.1 nebo HTTP/1.0 Request: Metoda – požadavek (1) – GET – žádá zaslání celé entity specifikované v URI – HEAD – žádá zaslání záhlaví entity specifikované v URI – POST – odesílá obsah zprávy do entity specifikované v URI Odeslání poštovní zprávy do sdílené schránky Odeslání dat zapsaných do formuláře Připojení dat do databáze …….. 13

14 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Metoda – požadavek (2 ) – PUT – vkládá obsah zprávy do entity specifikované v URI (tj. nahrává nová data do serveru) – DELETE – žádá o výmaz entity specifikované v URI – Požadavky na správu transakce OPTION – Žádost o informaci o podmínkách transakce TRACE – Odešle kopii obdrženého požadavku zpět odesílateli, takže klient může zjistit, co na požadavku mění nebo přidávají servery, kterými požadavek prochází. CONNECT – Spojí se s uvedeným objektem přes určený port. Používá se při průchodu skrze proxy pro ustanovení kanálu PATCH – Provede změny ve zdroji (rozdílový dokument) 14

15 URI – (Uniform Resource Identifier) - identifikátor přístupu k internetovému zdroji (obecný) Formát URI schema - síťový protokol aplikační vrstvy (služba) např.: http, ftp, telnet, mailto, nntp, news, file URL (Uniform Resource Locator) – typ URI – formát pro protokol HTTP: Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 15 :// : @ : / /….. http: // [: ][ [? ] ]

16 Složky URL Hierarchická složka - cesta k objektu ( protokol pro přístup k objektu – doménové jméno hostitelského systému – port – cesta k objektu na hostitelském systému ) Nehierarchická složka (volitelné položky) – query – uvedené hodnoty jsou předány ke zpracování webovým aplikacím (CGI programům) – fragment - odkaz na identifikátor (návěští), kterým je označena určitá část webového objektu Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 16 hierarchickánehierarchická query string = & = & = & = ….

17 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) CGI (Common Gateway Interface) Standard pro definice rozhraní mezi Web serverem a externími aplikačními programy CGI programy umožňují dynamickou interakci uživatele s WWW serverem (tvorba dynamických HTML stránek) Různé typy programů, které lze provozovat v daném systému (kde je spuštěný HTTP server): bash, C, Perl, Java, PHP, …. 17

18 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Proměnné, které jsou předávány http serveru a mohou být zpracovámy v CGI programech – REQUEST_METHOD určuje způsob předávání informací (GET nebo POST) – QUERY_STRING obsahuje data přenášená metodou GET (query_string) – CONTENT_TYPE MIME typ dat zasílaných metodou POST – CONTENT_LENGTH délka dat zasílaných metodou POST 18

19 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – REMOTE_ADDR IP-adresa počítače, z nějž přišel požadavek – REMOTE_HOST doménová adresa počítače, z nějž přišel požadavek – AUTH_TYPE způsob použité autorizace uživatele REMOTE_USER v případě, že byl uživatel autorizován, obsahuje tato proměnná jeho jméno 19

20 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) URI schema https – https není samostatný protokol, ale HTTP interakce šifrovaná přes spojení SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security) – Pokud není specifikováno v URL, používá https port 443 – Interakce klient – server vyžaduje autentizaci serveru (povinně) a autentizaci klienta (volitelně) 20

21 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Response: Stavový kód – tříciferný identifikátor typu odpovědi 100 – 199 – odpověď má charakter informace 200 – 299 - požadavek je úspěšně splněn 300 – 399 – informace o přemístění požadované entity 400 – 499 – chyba na straně klienta 500 – 599 –chyba na straně serveru 21

22 Příklady HTTP odpovědí Pozitivní odpovědi 200 – data odeslána202 - akceptováno 201 – vytvořeno204 – není obsah Informace 304 - nemodifikováno Chyba klienta 400 – Bad Request401 – Unauthorized 403 – Forbidden404 – Not found Chyba serveru 500 – Internal server error 501 - Not implemented 502- Bad gateway503 – Service unavailable 22 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

23 Záhlaví („hlavičky“) – definuje RFC 2616definuje RFC 2616 – Obecné hlavičky – Hlavičky požadavků – Hlavičky odpovědí – Hlavičky obsahů zpráv 23

24 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Obecné hlavičky (general) - informace obecného charakteru o zprávě. Příklady: Date: Mon, 07 Apr 1996 06:42:10 GMT (formát podle RFC822) Datum vytvoření zprávy Pragma: no-cache Umožní zahrnout specifické direktivy Host: "Host" ":" host [ ":" port ] GET /pub/WWW/ HTTP/1.1 Host: www.w3.org 24

25 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hlavičky požadavků (request) Accept : text/plain, text/html, text/x-dvi, image/jpeg Podporované typy informačních objektů Authorization: Basic : Autentifikace uživatele From : user@e-mail.address E-mail uživatele If-Modified-Since: Mon, 07 Apr 1996 06:42:10 GMT Datum poslední modifikace objektu Referer http://www.w3.org/hypertext/DataSources/Overview.htm Informuje server, který URL je původcem odkazu na URL dotazu 25

26 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hlavičky odpovědí (response) Location: http://nekde.jinde.cz/novy.html V souvislosti s kódy skupiny 3xx udává nové URL přemístěného objektu Server: Apache/1.2.5 mod_czech/2.4.0 PHP/3.0rev-dev Informace o programové podpoře serveru WWW-Authenticate: Basic realm="super-tajne" V souvislosti s kódem 401 - výzva k prokázání totožnosti 26

27 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hlavičky těla zpráv (entity) Allow: GET, HEAD, PUT Informuje, jaké metody jsou uplatněny v rámci příslušného URL Content-Base: http://www.pef.mendelu.cz Základní URL pro relativní specifikaci Content-Encoding: gzip Indikace použitého dodatečného typu kódování Content-Type: text/html : charset=ISO-8859-2 Specifikuje typ zasílaného objektu Expires: Mon, 07 Apr 2003 06:42:10 GMT Datum vypršení platnosti informace (pro ukládání do cache) Last-Modified: Mon, 07 Apr 1996 06:42:10 GMT Datum poslední modifikace objektu 27

28 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Kontext WWW – Web technologie Hypertexový dokument– odkazy na další zdroje prostřednictvím URL Základní typ zdroje systému WWW – HTML (Hypertext Markup Language) dokument Jazyk HTML – podmnožina specifikace SGML (Standard Generalized Markup Language) Verze HTML 4.0 – poslední verze HTML, dále jako součást specifikace XHTML (Extensible Markup Language) Vývoj Web systému - konsorcium W3C 28

29 Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Implementace HTTP serveru – WWW server – Apache – IIS (Internet Information Server fy. Microsoft) – ………………………………………. Implementace HTTP klienta – WWW prohlížeč (WWW browser) – Explorer – Netscape browser – Opera – Firefox – Lynx – ………….. 29


Stáhnout ppt "Základní složky systému globálního informačního systému WWW Jednoznačná globální identifikace WWW zdrojů (URL, URI, URN) Standardní jazyk pro vytváření."

Podobné prezentace


Reklamy Google