Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZŠ a VOŠZ Rodina Zdravotnický asistent, druhý ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZŠ a VOŠZ Rodina Zdravotnický asistent, druhý ročník"— Transkript prezentace:

1 SZŠ a VOŠZ Rodina Zdravotnický asistent, druhý ročník
Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012

2 Druh učebního materiálu
Název sady Rodina  Tematická oblast  Psychologie Anotace  Výukový materiál pomáhá chápat žákům význam rodiny pro vývoj jedince Očekávaný výstup  Žáci pochopí význam rodiny pro vývoj jedince Autor  Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová  Druh učebního materiálu  Prezentace, pracovní list Cílová skupina  Žáci od 16 – 17let  Stupeň a typ vzdělávání   Střední odborné Vytvořeno  Jaro 2012 ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

3 ZA, 2. ročník / Rodina / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
= základní článek společnosti, její funkce spočívá v tom, že: uspokojuje důležité potřeby svých členů kromě základních životních potřeb uspokojuje potřebu sociálního styku a komunikace, vzájemné pomoci, lásky a jistoty a vytváří podmínky pro dosahování krátkodobých a dlouhodobých cílů, realizování životní cesty a nalézání smyslu života učí dítě komunikaci širší okolí rodiny (prarodiče, tety a strýcové, známí) nazýváme sociální síť rodiny díky komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny, jejich vyprávěním zážitků a hodnocením situací a chování druhých lidí, se rozvíjí sociální vnímání dítěte, které si utváří vztahy k jiným lidem, přejímá názory dospělých, vytváří si postoj k přírodě, k národu, k práci, k jiným etnickým skupinám atd. ZA, 2. ročník / Rodina / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

4 Typy rodin funkční rodina
rodina v níž jsou dobré interpersonální vztahy a je schopna zajistit dobrý vývoj a výchovu dítěte rodina společně hovoří o blízké i vzdálené budoucnosti, plánuje společné činnosti, pomáhá dětem hledat zařazení ve společnosti a očekává, že dítě bude dále v životě rozvíjet to, co mu rodiče svou prací a výchovou předali problémová rodina dochází k přechodnému narušení osobních vztahů nebo k tíživé ekonomické či bytové situaci, ale není přitom ohrožen zdravý vývoj dítěte rodina je obvykle schopna situaci zvládnout sama nebo jen za pomoci malé společenské podpory např. matka s dětmi po rozvodu, dlouhodobá vážná nemoc matky, péče o dlouhodobě nemocné či postižené dítě ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

5 Typy rodin dysfunkční rodina
výchova dětí se nedaří, rodiče nejsou schopni zajistit sociální, někdy ani základní potřeby dítěte vývoj dítěte je ohrožen často jde o rodiny, kde došlo k narušení vzájemných vztahů mezi rodiči, kde dochází ke zneužívání drog, k nadměrnému užívání alkoholu, o rodiny s velmi nízkým příjmem, se špatnou úrovní bydlení rodiče často nejsou dost zodpovědní, nevyřídí pro rodinu ani sociální podpory a dávky (životní minimum, rodinné přídavky…), na které mají ze zákona nárok, rodina potřebuje pomoc sociál. institucí afunkční rodina rodina, která zcela ztratila svou funkci, děti jsou ohroženy, nutno zajistit náhradní péči mimo rodinu ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

6 Typy rodin náhradní výchovná péče
nemůže-li být dítěti z vážných důvodů zajištěna výchova v rodině, snaží se společnost (někdy ne příliš úspěšně) zajistit dítěti náhradní péči: adopce pěstounská péče dětské vesničky dětské domovy i když náhradní rodinná péče nemůže v plném rozsahu nahradit dobře fungující rodinnou péči, je pro fyzický a psychický vývoj dítěte cennější, než kdyby vyrůstalo v dysfunkční nebo afunkční rodině ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

7 Rodina Funkce rodiny: a) biologicko-reprodukční – zabezpečení potřeb členů, reprodukční funkce b) společenská – jde o prostředí, ve kterém se daří pomocí úzkých vazeb formulovat vztahy a osobnost c) ekonomicko-zabezpečovací – ekonomické a materiální zabezpečení d) rekreační – způsob trávení volného času e) výchovná – odvíjí se od pohledu na výchovu a hodnoty rodičů Styly rodinné výchovy: (málokdy je v rodině čistý styl, ale jeden je vždy dominantnější) a) autoritativní výchova - pevné vedení, hlavně příkazy a zákazy, základním mechanismem je odměna a trest, jedinec nebude dost iniciativní (je zvyklý na vedení a příkazy), bude toužit také někoho řídit (agresivita) b) demokratická výchova - předem dohodnutá pravidla a kompromisy, přijetí zodpovědnosti všech členů rodiny c) liberální výchova - volná výchova: a) jako důsledek nezájmu nebo nedostatku času (vede k zanedbání dítěte) b) z přesvědčení správnosti (vede k tomu, že děti si dělají, co chtějí  děti jsou netolerantní, egocentrické) ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

8 Problematické typy výchovy:
nejednotná výchova - rodiče se nedomluví (tzn. jedna strana něco zakáže a druhá to povolí) perfekcionistická výchova - rodiče mají přesné požadavky na dítě, takové dítě je úzkostlivé a rodičů se bojí, protože na něho kladou vysoké nároky, které dítě není schopno plnit nedostatečná výchova - jde o zanedbávání dítěte, v extrémních případech může vést až k týrání, násilí a zneužívání dětí ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

9 Úloha jednotlivých členů rodiny při výchově
úloha matky nejsilnější výchovný vliv na dítě, na změny chování matky dítě reaguje velmi citlivě (neklid, pláč, nechutenství…) je na ni odkázáno při uspokojování základních potřeb, jako je výživa, ošacení, teplo,… úloha otce jeho úloha je v pomoci matce v její výchovné práci, dodává jí jistotu, pevnost a pocit bezpečí učitel v praktických dovednostech a tělesné činnosti, často bývá pro dítě vzorem „životního hrdiny“ úloha sourozenců nespornou výchovnou úlohu mají vůči sobě také děti, příchod nového sourozence = žárlivost, ale i ochranné sklony vůči malému bezbrannému dítěti  které chování bude převládat, záleží na rodičích pro mladší dítě bývá většinou starší sourozenec vzor, autorita a ochránce úloha prarodičů působí ve zvláštní roli ochránců, usměrňují střety mezi vnuky a jejich rodiči jejich zásah by neměl snižovat autoritu nebo dokonce znehodnocovat rozhodnutí rodičů ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

10 Složky výchovy tělesná rozumová mravní estetická pracovní
směřuje k rozvoji tělesné zdatnosti, ke koordinaci pohybů rozumová rozvoj řeči, vědomostí o okolním světě a logické myšlení mravní upevňuje pravidla společenského chování (poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, pomoc poskytnout, pozdravit), zásady spolupráce, dodržování norem a odpovědnosti estetická rozvoj estetického vnímání a cítění pracovní vede dítě k tomu, aby si navyklo vykonávat drobné každodenní práce, chápalo práci jako nezbytnou součást života, ocenilo práci druhých a naučilo se s nimi spolupracovat ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

11 Výchova k jednotlivým lidským hodnotám
sebeúcta vztah k sobě samému ohleduplnost úcta k druhým lidem, přírodě a všem co nás obklopuje sebedůvěra důležitá je zdravá sebedůvěra trpělivost když něčemu věnujeme čas a vytrvalost, můžeme dosáhnout téměř všeho ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

12 Zdroje ZA, 2. ročník / Rodina a její význam pro vývoj jedince / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová


Stáhnout ppt "SZŠ a VOŠZ Rodina Zdravotnický asistent, druhý ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google