Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S ÁMO, V ELKÁ M ORAVA První státní útvary na našem území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S ÁMO, V ELKÁ M ORAVA První státní útvary na našem území."— Transkript prezentace:

1

2 S ÁMO, V ELKÁ M ORAVA První státní útvary na našem území

3 S ÁMOVA OSOBNOST franský kupec, vůdce kmenového svazu Slovanů existujícího v 7. století a označovaného jako „Sámova říše“. franský Slovanů7. stoletíSámova říše O jeho životě málo dokladů. Fredegarova kronika: jediný zdroj informací o Sámovi. Sámo označován za pohana Sámo (+658)Mapka Sámovy říše

4 Ú RYVEK Z F REDEGAROVY KRONIKY Č ty ř icátého roku vlády Chlotarovy shromáždil č lov ě k jménem Sámo, národností Frank z kraje Senonago, 2 v ě tší po č et kupc ů a vypravil se obchodovat ke Slovan ů m, zvaným Vinidé. Slované se již po č ali bou ř it proti Avar ů m zvaným Hunové …. Hunové p ř icházeli po jednotlivé roky p ř ezimovat ke Slovan ů m, ženy Slovan ů a jejich dcery si brali do lože. Krom ě jiných útlak ů platili Slované Hun ů m dan ě. Synové Hun ů, kte ř í byli zplozeni s ženami a dcerami Vinid ů, necht ě li nakonec snášet k ř ivdy a útisk. Odmítajíce vládu Hun ů –za č ali se bou ř it. 2

5 Ú RYVEK Z F REDEGAROVY KRONIKY Když Vinidé s vojskem zaúto č ili proti Hun ů m, obchodoval [u Vinid ů ] Sámo, o kterém jsem se zmínil výše. I vytáhl s nimi ve vojsku a tam prokázal [Vinid ů m] proti Hun ů m takovou užite č nost, že to bylo hodno podivu, [nebo ť ] nesmírné množství [Hun ů ] bylo pobito me č em Vinid ů. Vinidé, když vid ě li Sámovu užite č nost, zvolili ho králem nad sebou a š ť astn ě u nich vládl t ř icet p ě t let. 3 Za jeho panování svedli Vinidé mnoho boj ů proti Hun ů m a jeho radou a schopností Vinidé vždy nad Huny zvít ě zili. Sámo m ě l dvanáct žen z pokolení Vinid ů, …. 3

6 J AK S ÁMO VYPADAL ? „Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši. Oženil se pak s dvanácti slovanskými ženami, měl s nimi dvacet dva synů a patnáct dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované s Avary, byly vítězné.“ Úryvek z Fredegarovy kroniky

7 K DO BYLI AVAŘI? kočovné etnikum nejasného, zřejmě turkického původu kočovnéetnikum turkického V 6. – 7. stol. Znamenali ohrožení pro stř. Evropu zřejmě jejich etnicky příbuzní Hunové ze stepí AsieHunové stepíAsie Definitivně je porazil až Karel Veliký Původ AvarůŘíše Avarů

8 PROČ VZNIKL SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ (623 – 658)? Na obranu proti Avarům sjednotil franský kupec Sámo slovanské kmeny. Stal se jejich knížetem. Hlavní město: Vogastisburg - není jasné, kde se nacházel…

9 K DE LEŽELO HLAVNÍ MĚSTO ? Kde tedy ležel Vogastisburg? K možné lokalizaci Sámova Vogastisburgu naposledy přispěl Ing. Jaroslav Růžička ze Znojma (2006). Umísťuje jej do blízkosti Vranova nad Dyjí (č. 19) v pravděpodobném směru tažení Austrasijců (Dnešní Rakušané) jižními Čechami a podél řeky Dyje do centra Sámovy říše. Pravděpodobné lokalizace Vogastisburgu:

10 O PEVNĚNÍ V OGASTISBURGU Bitva u Vogastisburgu(631) – taktika boje Král Dagobert I. (Franská říše) vyslal 3 oddíly vojsk – každý oddíl zvlášť. Na jednom místě se pak všechny odd. sešly. Pokud měly zásoby vyčerpané, plenily, kradly, …ve vesnicích nepřítele. Hlavní cíl: Vogastisburg. Hlavní město mělo tak pevné hradby, že za 3 dny se Dagobertovo vojsko vyčerpalo a ustoupilo. Slované podle Fredegara získali bohatou kořist.

11 Ú DAJNÍ S ÁMOVI POTOMCI Mnoho spekulací. Mezi ně patří např. příbuznost s rodem Mojmírovců vládnoucím Velkomoravské říši.MojmírovcůVelkomoravské říši V pramenech se objevují jména jako Marovod, Vladuc z Karantánie či král Suanthos. Dohady, že Sámo a bájný praotec Přemyslovců, Přemysl Oráč jsou tatáž osoba, případně, že mýtický Krok, otec kněžny Libuše, byl Sámovým synem. Potvrzení těchto domněnek je však prakticky nemožné !!!!MarovodVladuc KarantániekrálSuanthosPřemyslovcůPřemysl OráčmýtickýKrokLibuše Domněnky:Přemysl Oráč = Sámo???

12 P OUŽITÉ ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki http://www.moraviamagna.cz/kroniky/k_fredeg.htm http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/vyber/starsi_vyb er_14.jpg http://www.palba.cz/forumfoto/albums/userpics/11841/samo_kluco v01.jpg http://images.google.cz/imgres?imgurl

13 Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gabra a Málinka před interaktivní tabulí“, který je spolufinancován ESF a rozpočtem ČR.


Stáhnout ppt "S ÁMO, V ELKÁ M ORAVA První státní útvary na našem území."

Podobné prezentace


Reklamy Google