Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První státní útvary na našem území

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První státní útvary na našem území"— Transkript prezentace:

1 První státní útvary na našem území
Sámo, Velká Morava První státní útvary na našem území

2 Sámova osobnost Sámo (+658) Mapka Sámovy říše franský kupec, vůdce kmenového svazu Slovanů existujícího v 7. století a označovaného jako „Sámova říše“. O jeho životě málo dokladů. Fredegarova kronika: jediný zdroj informací o Sámovi. Sámo označován za pohana

3 Úryvek z Fredegarovy kroniky
Čtyřicátého roku vlády Chlotarovy shromáždil člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje Senonago,2 větší počet kupců a vypravil se obchodovat ke Slovanům, zvaným Vinidé. Slované se již počali bouřit proti Avarům zvaným Hunové ….    Hunové přicházeli po jednotlivé roky přezimovat ke Slovanům, ženy Slovanů a jejich dcery si brali do lože. Kromě jiných útlaků platili Slované Hunům daně. Synové Hunů, kteří byli zplozeni s ženami a dcerami Vinidů, nechtěli nakonec snášet křivdy a útisk. Odmítajíce vládu Hunů –začali se bouřit.   

4 Úryvek z Fredegarovy kroniky
Když Vinidé s vojskem zaútočili proti Hunům, obchodoval [u Vinidů] Sámo, o kterém jsem se zmínil výše. I vytáhl s nimi ve vojsku a tam prokázal [Vinidům] proti Hunům takovou užitečnost, že to bylo hodno podivu, [neboť] nesmírné množství [Hunů] bylo pobito mečem Vinidů. Vinidé, když viděli Sámovu užitečnost, zvolili ho králem nad sebou a šťastně u nich vládl třicet pět let.3 Za jeho panování svedli Vinidé mnoho bojů proti Hunům a jeho radou a schopností Vinidé vždy nad Huny zvítězili. Sámo měl dvanáct žen z pokolení Vinidů, ….

5 Jak Sámo vypadal? Úryvek z Fredegarovy kroniky „Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši. Oženil se pak s dvanácti slovanskými ženami, měl s nimi dvacet dva synů a patnáct dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované s Avary, byly vítězné.“

6 Kdo byli AVAŘI? kočovné etnikum nejasného, zřejmě turkického původu
Původ Avarů Říše Avarů kočovné etnikum nejasného, zřejmě turkického původu V 6. – 7. stol. Znamenali ohrožení pro stř. Evropu zřejmě jejich etnicky příbuzní Hunové ze stepí Asie Definitivně je porazil až Karel Veliký

7 PROČ VZNIKL SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ (623 – 658)?
Na obranu proti Avarům sjednotil franský kupec Sámo slovanské kmeny. Stal se jejich knížetem. Hlavní město: Vogastisburg - není jasné, kde se nacházel…

8 Kde leželo hlavní město?
Kde tedy ležel Vogastisburg? K možné lokalizaci Sámova Vogastisburgu naposledy přispěl Ing. Jaroslav Růžička ze Znojma (2006). Umísťuje jej do blízkosti Vranova nad Dyjí (č. 19) v pravděpodobném směru tažení Austrasijců (Dnešní Rakušané) jižními Čechami a podél řeky Dyje do centra Sámovy říše. Pravděpodobné lokalizace Vogastisburgu:

9 Opevnění Vogastisburgu
Bitva u Vogastisburgu(631) – taktika boje Král Dagobert I. (Franská říše) vyslal 3 oddíly vojsk – každý oddíl zvlášť. Na jednom místě se pak všechny odd. sešly. Pokud měly zásoby vyčerpané, plenily, kradly, …ve vesnicích nepřítele. Hlavní cíl: Vogastisburg. Hlavní město mělo tak pevné hradby, že za 3 dny se Dagobertovo vojsko vyčerpalo a ustoupilo. Slované podle Fredegara získali bohatou kořist. Opevnění Vogastisburgu

10 Údajní Sámovi potomci Domněnky: Přemysl Oráč = Sámo???
Mnoho spekulací. Mezi ně patří např. příbuznost s rodem Mojmírovců vládnoucím Velkomoravské říši. V pramenech se objevují jména jako Marovod, Vladuc z Karantánie či král Suanthos. Dohady, že Sámo a bájný praotec Přemyslovců, Přemysl Oráč jsou tatáž osoba, případně, že mýtický Krok, otec kněžny Libuše, byl Sámovým synem. Potvrzení těchto domněnek je však prakticky nemožné !!!!

11 Použité zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki
er_14.jpg v01.jpg

12 Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu
„Gabra a Málinka před interaktivní tabulí“, který je spolufinancován ESF a rozpočtem ČR.


Stáhnout ppt "První státní útvary na našem území"

Podobné prezentace


Reklamy Google